*

sunnudagur, 13. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júlí, 2011

Seðlabankinn rannsakar meint brot á gjaldeyrishöftum.


Matthias Imsland, forstjóri Iceland Express segir höfuðstöðvar fyrirtækisins í Grímsbæ orðnar of litlar og stefnir á flutning í Ármúla í september.


Innlent
31. júlí 2011

Gjafakaup einfölduð

Ný íslensk vefsíða sem einfalda á gjafakaup er komin í loftið.


Auknar líkur eru á vaxtahækkun Seðlabanka Íslands. Gylfi Zoega segir hækkun vaxta gera baráttuna erfiðari.


Vísitalan, sem er mælikvarði á þróun launa og atvinnustigs, hefur aldrei verið hærri.


Rekstrarhagnaður á árinu 2010 var þokkalegur en undir væntingum stjórnenda.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,3% í dag í 6,2 milljarða króna viðskiptum.


Gestir Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum eyða um 250 milljónum í ferðir og miða í dalinn.


Íslandsbanki undirritaði í dag samning um fjármögnun framkvæmda við Vallarveitu.


Alls voru 109 fasteignakaupsamningar þinglýstir á höfuðborgarsvæðinu í vikunni.


Norska fyrirtækið Stolt Sea Farm hefur óskað eftir leyfi til byggingar 70 þúsund fermetra eldisstöðvar við Reykjanesvirkjun.


Stærsti hluthafi í Nýherja seldi í dag um 3% hlut. Kaupandinn er félag sem er í eigu sömu aðila.


Ársfjórðungsuppgjör Össurar hf. var birt í gær. Hagnaðurinn nam 10 milljónum dollara eða 10% af sölu.


Innlent
28. júlí 2011

Krafan lækkar á ný

Ávöxtunarkrafa á nýútgefin skuldabréf ríkissjóðs í bandarískum dollurum hefur lækkað á ný.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,3% í dag í 5,2 milljarða króna viðskiptum.


Nýir eigendur hafa tekið við Sjóvá tryggingafélagi. Erna Gísladóttir er formaður nýkjörinnar stjórnar


Íslenski hlutabréfamarkaðurinn hefur verið rólegur undanfarna daga.


Marel hefur fjölgað starfsfólki í framleiðslu um 300 það sem af er ári.


Innlent
28. júlí 2011

Eignir sjóða aukast

Eignir verðbréfa- og fjárfestingasjóða hækkuðu um 3,7 milljarða í júní


Gengi evru á aflandsmarkaði veiktist lítillega í gær.


Miklar sveiflur hafa verið á álverði það sem af er ári.


Skúli Mogensen fjárfestir og Margrét Ásgeirsdóttir eru efst á lista Viðskiptablaðsins yfir valinkunna einstaklinga sem greiddu auðlegðarskatt.


Aðstandendur Sparibankans hafa tekið á leigu húsnæði í Lækjargötu 2A en enn á eftir að sækja um viðskiptabankaleyfi til FME.


EBITDA Nýherja var 300 milljónir króna á fyrri árshelmingi, en var 158 milljónir króna á sama tímabili árið á undan.


Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu tæplega 1.128 milljörðum í lok júní. Innistæður í Seðlabankanum námu 19,6 milljörðum.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 19,3 milljarða króna viðskiptum.


Rekstrarhagnaður var 9,2% af veltu eða 15 milljónir evra á öðrum ársfjórðungi. Tekjur námu 161,9 milljónum evra.


Sáralítil viðskipti með bréf félagsins í Kauphöllinni í dag.


Niðurstaða tekjujafnaðar 2010 var verri en gert var ráð fyrir en þó betri en á árinu 2009 þegar tekjujöfnuður var neikvæður um 139 ­milljarða.


Fisk Seafood hefur eignast allt hlutfé í félaginu Farsæll hf. í Grundarfirði.


Markmið með samstarfinu er að tryggja hagkvæman rekstur viðkomandi fjármálafyrirtækja og styrkja þannig samkeppnisstöðu ­þeirra.


Nýr rammasamningur ríkisins um kaup á eldsneyti fyrir ökutæki og vélar tekur gildi. Samið var við fjóra aðila.


Steingrímur J. Sigfússon segir að ríkið muni að uppistöðu til fá allt stofnfé Byr til baka sem nemur 900 milljónum króna.


Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum velti um 700-800 milljónum í fyrra ef öll þjónusta í kringum hátíðina er talin.


Heildarlífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs námu 491.622 milljónum króna í árslok 2010 samanborið við 478.855 milljónir króna í ­ársbyrjun.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 11,6 ma. viðskiptum.


Matvæla-, drykkja- og tóbaksiðnaður veltu tæplega 53 milljörðum króna í mars og apríl samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.


Frá 15.júlí til 21.júlí var 96 kaupsamningum þinglýst á höfuðborgarsvæðinu, 3 á Suðurnesjum, 7 á Akureyri og 3 á Árborgarsvæðinu


Heildarfasteignamat seldra eigna á höfuðborgarsvæðinu var 2.450 milljónir króna en 263 milljónir króna utan þess í júní.


IFS greining spáir því að uppgjör Össurar fyrir annan ársfjórðung muni einkennast af miklum söluvexti.


Helstu niðurstöður úr skýrslu um kortajöfnunarkerfi og fyrirkomulag greiðsluuppgjörs frá Seðlabanka Íslands.


Krónan hefur veikst um 6,20% frá áramótum. Krónan styrktist þó lítillega í liðinni viku.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,3% í dag í 8,4 milljarða króna viðskiptum.


Heildareignir innlánsstofnana námu 2.761 milljörðum króna í lok maí. Innlendar eignir námu 2.469 milljörðum króna.


Í verðbólguspá IFS greiningar var búist við 0,1% hækkun á vísitölu neysluverðs. Greining Íslandsbanka gerði þó ráð fyrir óbreyttri ­vísitölu.


Tuttugu hæstu gjaldendur greiddu samanlagt 1,84 milljarða króna í opinbergjöld fyrir ári. Nú greiða topparnir 1,54 milljarða króna.


Actavis vill kaupa pólska lyfjafyrirtækið Polfa Warszawa. Gangi kaupinn í gegn verður Pólland þriðji stærsti markaður Actavis.


Um 31 þúsund manns eru með inneignir vegna vandgreiddra bóta og um 9.500 manns þurfa að endurgreiða vegna ofgreiddra bóta.


Aðeins fimm sömu aðilar eru á lista yfir tuttugu hæstu gjaldendur álagninga opinberra gjalda nú og fyrir ári.


Aldrei hefur meira fé verið greitt úr ríkissjóði við álagninu og munar 6,5 milljörðum frá fyrra ári.


Í fyrsta sinn er lagður á tekjuskattur í þremur þrepum. Almennur tekjuskattur nam 100,6 milljörðum króna.


Fjármagnstekjur hafa lækkað úr 244,2 milljörðum í 66,3 milljarða frá árinu 2008. Fjármagnstekjuskattur á einstaklinga er 10,1 ­milljarður.


Vaxtabætur hækka um 6% á milli ára á meðan barnabætur lækka um 19,7% á milli ára.


4.800 manns greiða auðlegðarskatt. Er þetta í annað sinn sem frumálagning auðlegðarskatt fer fram.


Framtaldar eignir heimilanna námu 3.466 milljörðum króna í lok árs 2010. Fasteigniri töldust 2.248 milljarðar að verðmæti.


Samanlögð álagning almenns tekjuskatts og útsvars hækkar um 1,4% frá fyrra ári.


Listi yfir 25 hæstu skattgreiðendur. Þorsteinn Hjaltested er í fyrsta sæti og Andri Már Ingólfsson í því öðru.


Landeigandinn Þorsteinn Hjaltested greiðir 162 miljónir króna í opinber gjöld fyrir árið 2010.


Hækkun á vísitölu neysluverðs hækkaði um 0,11% milli mánaða. Verð á fötum lækkaði um 9,4% vegna útsalna.


Í júní 2011 voru 137 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 99 fyrirtæki í júní 2010. Í júní 2011 voru skráð 145 ný ­einkahlutafélög.


Vísitala framleiðsluverð í júní hækkaði um 0,5% frá maímánuði. Frá júní 2010 hefur vísitalan hækkað um 13%


Unnar Helgi Daníelsson stofnaði félagið Reykjavík Rocks ehf. fyrr í sumar ásamt þremur öðrum.


Bryndís Hlöðversdóttir segir að Bifröst hafi dregið sig úr samningsviðræðum við HR til að glata ekki sérstöðu sinni.


Á Íslandi eru 63 apótek og þar af eru 42 í eigu tveggja risa, þ.e. Lyf og heilsu og Lyfju, en samanlagt ráða þau yfir um 65% ­markaðarins.


Íslensk stjórnvöld veita milljónum í neyðaraðstoðar í Afríku. Mesti hluti upphæðarinnar fer til Sómalíu.


Þörf er á 1.500-1.800 nýjum íbúðarfasteignum á höfuðborgarsvæðinu ef marka má hagsmunaaðila á byggingarmarkaði


Í Bandaríkjunum bjóða 2% fyrirtækja starfsmönnum sínum ekki lengur upp á hefðbundin sumarfrí. Vinnutími er í stað ­sveigjanlegri.


Leiðin byggir á að aðskilja „vond lán“ frá hinum „góðu“ innan viðskiptabankanna.


Tækniþjónusta Íslands þjónustar aðila við að lækka bifreiðagjöld sem hækkuðu vegna lagabreytinga í desember síðastliðnum.


Bryndís segir mikilvægt að gerð verði eigendastefna ríkisin um eignarhald í orkufyrirtækjum.


Samið hefur verið um kaup á lausn við að setja fram töluleg gögn á aðgengilegur og notendavænu formi.


Er það háð samþykki Allianz í Þýskalandi hvort umboðið fyrir tryggingafélagið fylgi kaupum Íslandsbanka á Byr.


Stærsti hluti tekjanna komu frá opinberum framlögum. Gjöld ársins voru 94,4 milljónir.


Áður hafði Samkeppniseftirlitiði heimilað yfirtöku Stjörnugríss við Rekstarfélagið Braut og LS2.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 5,1 milljaraða króna viðskiptum.


 

Íslenskt ráðgjafafyrirtæki aðstoðaði kanadískt laxeldisfyrirtæki við kaup á spænsku eldisfyrirtæki.


Um 50% aukning var á fjölda farþegar Iceland Express sem flugu frá London milli maí- og júnímánaða.


Í mars og apríl dróst velta virðisaukaskatt saman um 1,2% miðað við sama tímabil á fyrra ári. Veltan jókst í janúar og febrúar.


Útboð ríkisbréfa var haldið 19.júlí og viðbótarútgáfa var þann 22.júlí. Heildarmagn sem selt var nemur 10.252 milljónum króna.


Hæstiréttur verður að staðfesta dóm Héraðsdóms áður en hann fær fordæmisgildi.


FME vill skýra nánar lögfesta skilgreiningu á hópi tengdra viðskiptamanna. Hafa drög verið send til fjármálafyrirtækja.


Tæpum 20 milljörðum munar á mati Landsbankans og ríkisins á eignum SpKef. Landsbankinn metur neikvætt eigið fé um 30 ­milljarða.


Samfélagssjóður Landsbankans mun veita 27 styrki að heildarfjárhæð 15 milljónir til nýsköpunar.


Reykjavíkurborg áætlar 3.234 milljónum króna í útgjöld til málefna fatlaðra árið 2011. Jöfnunarsjóður áætlar 3.117 milljónum.


Fjármálaeftirlitið hefur afturkallað starfsleyfi ofangreindra viðskiptabanka. Kveðinn hefur verið upp úrskurður um slit þeirra.


Launavísitalan hækkaði um 3,9% í júní frá fyrri mánuði. Vísitala kaupmáttar hækkaði um 3,4% á sama tímabili.


Tígur ehf. mun vinna að endurbótum hafnarinnar. Áætlaður kostnaður við verkið er um 27,5 milljónir króna.


Jakob tekur við af Ragnhildi Geirsdóttur, sem óskaði eftir því að láta að störfum. Jakob hefur þegar hafið störf.


Gengisvísitala krónunnar náði sínu hæsta gildi á árinu í upphafi vikunnar.


Fimm sveitarfélögum er gert að greiða 1,5 milljóna króna févíti þar sem ársreikningum var skilað of seint til Kauphallar.


Innlent
21. júlí 2011

GAMMA: GBI hækkar

Skuldabréfavísitalan hækkaði um 0,2% í dag í 9,3 milljarða króna viðskiptum.


Lyfjaframleiðandinn Actavis er meðal þeirra sem bjóða í pólska lyfjafyrirtækið Polfa Warszawa.


Ávöxtunarkrafa á skuldabréf ríkissjóðs í dollurum hefur hækkað lítillega undanfarna daga.


Frekari skilyrði gilda um yfirtöku Turners á hlut Magnúsar Schevings í Latabæ en gildir um hlut annarra.


 

Arnar Sigurmundsson segir að samningar um uppgjör gjaldmiðlaskiptasamninga við Gamla Landsbankann sé grundvöllur fyrir viðræðum við aðrar skilanefndir.


Færsla á láni VBS yfir í ógjaldfært félag stærstu eigenda bankans er talin geta flokkast undir umboðssvik.


Lífeyrissjóðir og skilanefnd Landsbankans hafa náð samkomulagi um uppgjör gjaldmiðlaskiptasamninga.


Heimsmarkaðsverð á bensíni hefur farið hækkandi á síðustu vikum.


Raftækjasala jókst um 8,5% á föstu verðlagi milli ára. Veltuaukning raftækjaverslunar hefur verið nokkuð stöðug frá júní 2010.


Fjölmiðlarisinn Turner Broadcasting System, sem tilheyrir Time Warner, býðst til að greiða 12 milljónir dala fyrir allt hlutafé Latabæjar.


Hvort Allianz fylgi með í kaupum Íslandsbanka á Byr er háð samþykki Allianz í Þýskalandi.


Halldór Jörgensson starfaði sem framkvæmdastjóri Lýsingar í fjögur ár en lét af störfum um síðustu mánaðamót.


Sex verktakafyrirtæki taka þátt í útboðinu. Byggð verður brú til að auðvelda undirbúning á framkvæmdarsvæðinu.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,4% í dag í 10,2 milljarða króna viðskiptum.


Í aprílmánuði nam heildarsala rúmum 18 milljörðum króna. Salan dregst því saman um rúmlega 8 milljarða.


Gengisbreytingar, verðhækkanir erlendis og hækkun á flutningskostnaði skýra verðhækkunina segja innflytjendur hjóla.


Bandarísk stjórnvöld hafa áhyggjur af veiði langreyða og útflutningi hvalaafurða frá Íslandi. Fljótlega verða refsiaðgerð tilkynntar.


Birgir Þór segir að söluverð Domino's árið 2005 hafi verið um 1.100 milljónir. Keypi hann fyrirtækið aftur á 560 milljónir með skuldum.


Í tölum Hagstofunnar er skráð atvinnuleysi 8,5% á öðrum ársfjórðungi. Samkvæmt Vinnumálastofnun var atvinnuleysi á bilinu 6,7-­8,1%.


Velta áfengis dróst saman um 2,8% á föstu verðlagi á fyrri helmingi ársins m.v. sama tímabil fyrir ári. Salan jókst frá júní 2010 til júní ­2011.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í gær í 10,3 milljarða króna viðskiptum.


66°NORÐUR vann hönnunarverðlaun fyrir jakkann Snæfell á útivistarsýningunni OutDoor. Fékk jakkinn önnur verðlaun fyrr á árinu.


Húsgagnaverslun er að taka við sér eftir efnahagshrun. Veltan jókst um 6,2% í júní 2011 frá sama mánuði fyrir ári.


Neytendur er ósáttir með að fá einungis 20,32% afslátt á Tax Free dögum í Hagkaup þar sem prósentuhlutfall virðisaukaskatts er ­25,5%.


Frá fyrsta ársfjórðungi 2010 til annars árfjórðungs 2011 fækkaði atvinnulausum um 400 manns. Mest atvinnuleysi er meðal ungs ­fólks.


Vísitala byggingakostnaðar reiknuð um miðjan júlí hækkaði um 0,8% frá maímánuði og stendur í 110,8 stigum.


Á fyrstu fjórum mánuðum ársins nam aflaverðmæti 46,1 milljarði. Á sama tíma fyrir ári var aflaverðmæti 46,5 milljarðar.


Undirbúningur verkhönnunar og vettvangsrannsóknir eru í gangi og stefnt er að hefja gangagerð í haust.


Byr verður ekki seldur til Íslandsbanka fyrr en Alþingi hefur samþykkt kaupin samkvæmt Steingrími J. Sigfússyni.


Í árlegri skýrslu Moody's kemur fram að lánshæfi Ísland standi í stað í Baa3. Þá er búist við hóflegum efnahagsbata.


Nýr og afkastamikill sæstrengur verður lagður yfir Atlantshaf. Áætlað er að hann verði tekinn í notkun síðla árs 2012.


Hefur nú hækkað um 4,7% á milli ára og 6,1% sl. sex mánuði. Vísitalan ekki verið jafn há síðan í mars 2009.


Kauphöll Íslands áminnir Orkuveitu Reykjavíkur opinberlega og beitir 1,5 milljóna króna févíti.


Úrvalsvísitalan OMXI15 náði hámarki sínu 18.júlí 2007 í 9016,48 stigum og hafði hækkað um 328,76% frá upphafi útreikninga.


Fjárfestar undir forystu Birgis Þórs Bieltvedt hafa keypt fyrirtækið Pizza-pizza ehf sem er umboðsaðili Domino's Pizza á Íslandi.


Félagið ALMC, sem áður hér Straumur-Burðarás fjárfestingarbanki, var dæmt til að greiða Stapa lífeyrissjóði 5,2 milljarða.


Þremur tilboðum í óverðtryggðu ríkisverðbréfin RIKB 13 0517 var tekið og tólf í RIKB 16 1013 í útboði Lánamála ríkisins.


Vísitalan OMXI6ISK lækkaði um 0,12% í síðustu viku. Össur hækkaði um 2,54%. Heildarveltan var um 318 milljónir króna.


Tvær hársnyrtistofur og ein snyrtistofa hafa fengið stjórnvaldssektir að fjárhæð 50.000 krónur vegna ófullnægjandi verðmerkinga.


ESA vill laga starfsemi Íbúðalánasjóðs m.a. að setja þak á verð og stærð þess húsnæðis sem Íbúðalánasjóður fjármagnar.


Alls sex formleg tilboð bárust í byggingarreitinn vestan við Hörpu bárust þar af voru þrjú frá innlendum aðilum. Frestur rann út ­í gær.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir þá sögu ganga að kaupverð Byrs sé fimmtán milljarðar króna.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 12,1 milljarða króna viðskiptum.


Stjórnlagaráð hefur birt fyrstu drög að nýrri stjórnarskrá. Drögin samanstanda af 111 stjórnarskrárákvæðum í tíu köflum.


Rekstarfélag Virðingar hf. fékk nýlega starfsleyfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Þórólfur Sigurðsson hefur verið ráðinn ­framkvæmdastjóri.


Neytendastofa hefur sektað fimmtán verslanir í Smáraland og Kringlu vegna ófullnægjandi verðmerkinga. Sektir voru frá 50-200 ­þúsund.


Verð á lambakjöti mun hækka verulega á haustmánuðum. Kúabændur telja einnig innistæðu fyrir verðhækkun á nautakjöti.


Lækkun á kröfu á dollaraskuldabréfum ríkissjóðs gefur vísbendingu um að betri kjör væru í boði ef ríkið færi á markað á nýjan leik ­nú.


Mikil óvissa ríkir um eiginfjárhlutfall Íbúðalánasjóðs eftir miklar varúðarafskriftir. Þörfin gæti verið allt að 12 milljarðar króna segir framkvæmdastjóri.


Framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða segir tillögu OECD um lífeyrisréttindi í andstöðu við skyldutryggingakerfi ­lífeyrisréttinda.


Innlent
17. júlí 2011

Bætt vinnubrögð

Skýrsla Bankasýslunnar kom út í annað skipti nýverið. Elín, forstjóri Bankasýslunnar, segir vinnubrögðin hafa batnað milli ára.


Hagnaður Vestmannaeyjarbæjar nam 1.006 milljónum króna árið 2010 samanborið við 282 milljónum árið 2009.


Mikilvægt er að vera vel undirbúin og faglega sé staðið að ferli á sölu fjármálastofnunnar að sögn Elínar Jónsdóttur, bankastjóra ­Bankasýslunnar.


Íbúðalánasjóður á nú um 1.400 fullnustueignir og skoðar að stofna leigufélag utan um þessar eignir að sögn framkvæmdastjóra.


VBS fjárfestingarbanki fékk viðvörunarbréf í febrúar 2008 vegna þess að lausafjárstaða hans uppfyllti ekki lögbundið lágmark.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Tíu af tuttugu sveitarfélögum skiluðu ársreikningi of seint. Skila átti ársreikningi fyrir lok aprílmánaðar.


Alls 1.469 fyrirtæki voru tekin til skoðunnar samkvæmt Beinu brautinni. Þá hafa 1.038 fyrirtæki fengið úrlausn.


Innlent
16. júlí 2011

Hætta í áætlun OR

Moody's lækkaði lánshæfi Orkuveitu Reykjavíkur í síðustu viku. OR telur það ekki hafa áhrif á rekstur og skuldastöðu.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 3,7 milljarða króna viðskiptum.


Meðaltal þinglýstra leigusamninga síðustu tólf vikur er 91 samningur á viku. Í liðinni vikur var fjöldinn 101.


Atvinnuleysi á Íslandi í maí mældist 7,4%. Á sama tíma nam atvinnuleysi í OECD ríkjunum 8,1%


Verðskrá sauðfjárbænda hækkar um 25% í haust vegna góðra markaðsaðstæðna erlendis. 40% af framleiðslu fer á erlendan ­markað.


Söluferli lýkur að fengnu samþykki Samkeppniseftirlitsins og Fjármálaeftirlitsins. Þar til þá eru samningsaðilara bundnir trúanði um ­kaupverð.


Stofnað hefur verið hlutafélagið NLE Norge ehf. sem annast á sölu rafbíla í Noregi. Hlutafélagið er í eigu Gersema ehf.


Greining IFS spá 0,1% hækkun á vísitölu neysluverð. Gangi spáin eftir fer tólf mánaða verðbólgan í rúmlega 5%.


Greining Íslandsbanka spáir óbreyttri vísitölu neysluverðs í júlí frá júnímánuði. Gangi það eftir eykst tólfmánaðaverðbólga úr 4,2% í ­4,9%


319.180 manns bjuggu á landinu við lok annars árfjórðungs. Flestir íslenskir ríkisborgar fluttust til Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar.


Heildaraflinn, á föstu verðlagi, jókst um 5,8% frá júní 2010. Það sem af er ári hefur aflinn aukist um 6,8% viðað við sama tímabil 2010.


Fyrrverandi forstjóri Straums rekur fyrirtækið Icora Partners sem sérhæfir sig í fjárhagslegri og rekstrarlegri endurskipulagningu ­fyrirtækja


Sameinaður efnahagur sparisjóðanna hefði hljóðað upp á 120 til 140 milljarða í fyrra samkvæmt forstjóra Bankasýslunnar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði lítillega í dag í 6,3 milljarða króna viðskiptum.


Heildareignir tryggingarfélaganna jukust um 684 milljónir milli apríl og maí. Heildareignir námu 146,8 milljörðum í lok maí.


Samkeppniseftirlitið hefur gefið grænt ljós á kaup Snæfells hf. á aflaheimildum, landvinnslu og tveimur skipum Brims hf.


Tæplega 6% aukning var á kreditkortaveltu frá júní 2010 til júní 2011. Erlend kreditkortavelta jókst um tæplega 19%


Kraumur úthlutaði rúmum tveimur milljónum til sex verkefna á sviði íslenskrar tónlistar. Hæsta styrkin hlaut tónleikaferðin ­Partíþokan.


Samið hefur verið um kaup Íslandsbanka á öllu hlutafé Byrs og munu bankarnir sameinast að fengnu samþykki Samkeppniseftirlits ­og FME.


Ýmist hækkaði eða lækkaði ávöxtunarkrafa íbúðabréfa í júnímánuði. Bréf í flokknum HFF 14 lækkuðu um 18 punkta.


VBS fjárfestingarbanki fékk í febrúar 2008 sent viðvörunarbréf frá Seðlabanka Íslands vegna þess að lausafjárhlutfall var lágt.


Aflandsgengi krónunnar hefur haldist óbreytt frá mánaðarmótum, en hefur sveiflast nokkuð.


Nýir eigendur MP banka hafa ekki verið lengi að setja mark sitt á bankann. Skipt hefur verið um bankastjóra og nokkra aðila í ­framkvæmdastjórn.


Starfsemi Íslandsbanka og Byrs verður sameinuð undir merkjum Íslandsbanka. Sameining er háð samþykki Samkeppniseftirlits.


Horn fjárfestingarfélag eignaðist langstærastan hluta Promens í dag. Ákveðið hefur verið að Framtaksskjóður Íslandskaupi 40% hlut ­í Promens.


Heildarvelta debetkorta í júní 2011 var 33,2 milljarðar króna og heildarvelta kredikorta var 29,1 milljarðar króna.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði lítillega í dag í 9,4 milljarað króna viðskiptum.


Heildarútlán Íbúðalánasjóðs jukust milli ára úr 1,6 milljörðum í júní í fyrra í 1,9 milljarða nú í júní.


Um 20% útlána til heimila eru í vanskilum. Þá eru um 45% lána stóru viðskiptabankanna þriggja eru í vanskilum.


Samkeppniseftirlitið gaf út umræðuskjal um samkeppni á bankamarkaði. Að þeirra mati samkeppnisvandamál gætu fylgt ­samrunum.


Lán viðskiptabankanna til sjávarútvegs eru 10,6-22,6% af lánum til viðskiptamanna. Frumvarpið gæti haft töluverð áhrif á verðmæti ­útlánasafna.


Spáð er 0,2% verðhjöðnun í júlímánuði aðallega vegna sumarútsalna. Þá er talið að ársverðbólgan muni mælast 4,7%.


Ótakmörkð ábyrgð ríkis getur ýtt undir óábyrga hegðun stjórnenda segir í skýrslu Bankasýslunnar.


Rekstartekjur viðskiptabankanna Bankasýslunnar jukust um 32% milli 2009 og 2010. Áhrif óreglulegra liða vógu þungt.


Niðurstaða útboðs ríkisvíxla RIKV 11 1017 og RIKV 12 0116 hjá Lánamálum ríkisins. 39 gild tilboð bárust.


Rannsóknar- og þróunarverkefni á rétt á 20% frádrætti frá tekjuskatti. Alls voru 132 verkefni staðfest árið 2010.


Vergur gjaldeyrisforði Seðlabankans hækkaði um 119,2 milljarða milli maí og júní mánaða.


Alls bárust tilboð upp á rúmlega 52 milljarða í gjaldeyrisútboði Seðlabanka Íslands. Tilboðum var tekið fyrir tæpa 15 milljarða.


Innlent
12. júlí 2011

GAMMA: GBI hækkaði

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,4% í dag í 10,6 milljarða króna viðskiptum.


Alls 726 leigusamningum um íbúðahúsnæði var þinglýst í júnímánuði. Í júní í fyrra voru þeir 830 talsins.


Verðákvarðanir hérlendis eru með svipuðu móti og erlendis. Þó eru gengisbreytingar stærri orsakavaldur við verðmyndun en ­annarsstaðar.


1.724 manns voru skráðir í sérstök úrræði hjá Vinnumálastofnun. Þar af voru karlar 59% og konur 41%.


Alls 123 manns var sagt upp störfum í hópuppsögnum í júní. Gert er ráð fyrir að felstir þeirra fái endurráðningu.


Skráð atvinnuleysi í júni var 6,7%, í maí var atvinnuleysið 7,4%. Atvinnuleysi var meira á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni.


Skuldatryggingaálag ríkissjóðs hefur hækkað um 9 punkta í dag og stndur í 241 punkti. Þann 28.júní var álagið í 304 punktum.


Rammi að samkomulagi um framtíð Fasteignar liggur fyrir. Íslandsbanki mun taka yfir ákveðnar eignir og fara út úr eigendahópnum.


Seðlabankinn býðst til að kaupa aflandskrónur fyrir 15 milljarða króna gegn greiðlsu í evrum í dag.


Heildarafli íslenskra skipa hefur aukist um 94 þúsund tonn frá janúar til og með maí. Verðvísitalan í erlendri mynt hefur hækkað um ­rúm 15%.


Steingrímur J. Sigfússon sagði í samtali við Bloomberg að verið sé að skoða skuldabréfaútgáfu með lengri líftíma en síðast.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði lítillega í gær í 10,7 milljarða króna viðskiptum.


Hlutabréf SS verða skráð á First Nort Iceland 14.júlí næstkomandi. Útgefnir hlutir í SS eru 200.000.000.


Heildarvelta á OMXI6ISK var um 323 miljónir króna í síðustu viku. Viðskipti voru með bréf í Marel fyrir 171 milljón króna.


Kanslari Þýskalands, Angela Merkel, og Jóhanna Sigurðardóttir funduðu um efnahagsmál í dag.


Lífeyrissjóður verslunarmanna og Gildi keyptu bréf í Össuru fyrir samtals 4 milljarða króna í maílok.


Ríkisbréfaútboð Lánamála ríkisins var haldið á föstudag. Meiri áhugi var á lengri flokkunum, RIKB16, en á þeim styttri, RIKB13.


Prentmet var með neikvætt eigið fé upp á um rúmlega einn milljarð króna í lok árs 2009.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Hrein eign lífeyrissjóða var 2.006 milljarðar króna í maílok. Hækkunin var 22,8 milljarðar í þeim mánuði.


Danskir loðdýrabændur huga að fjárfestingum í íslenskri loðdýrarækt vegna góðs árangurs íslenskra minkasinna á uppboðum.


Segir að góðvild hafi ekki ráðið ferðinni þegar Trichet vildi hjálpa Íslendingum að minnka íslenska bankakerfið.


Földungur, sem áður hét Vafningur, hagnaðist um 885 milljónir króna á árinu 2010.


Reyka Vodkinn er sífellt að vaxa í Bandaríkjunum. Markaðsstjóri segir „hreina“ ímynd Íslands vera eitt helsta sóknarfærið.


Skúli Mogensen, Vilhjálmur Þorsteinsson og Ragnar Þórisson eru meðal eigenda DataMarket.


Töluverðar breytingar hafa orðið á markaði matvöru, með tilkomu nýrra verslana og breyttu eignarhaldi á Högum.


Fangelsisvist getur legið við séu lög um fjarskipti brotin.


DataMarket stefnir að því að verða Google tölulegra upplýsinga að sögn Hjálmars Gíslasonar, stofnanda DataMarket.


 

Fyrsta plata þungarokkssveitarinnar Skálmaldar hefur mælst vel fyrir meðal rokkara landsins. Nýverið var samlagsfélag dauðans stofnað.


Ríkisstofnanir fá 235 þúsund á mánuði fyrir hvern starfsmann í atvinnuátaki Vinnumálastofnunar. Sveitarfélögin fá 150 þúsund.


Matsfyrirtækið Moody's hefur lækkað lánshæfiseinkunn Orkuveitu Reykjavíkur sem er nú B1 með neikvæðum horfum.


Erlendar eignir Seðlabanka Íslands námu 829 milljörðum króna í lok júní.


Forsætisráðherra hefur skipað nefnd um stefnumörkun ríkisins í auðlindamálum.


Alls var 121 fasteignakaupsamningi þinglýst í vikunni. Aðeins einu sinni áður hafa þeir verið fleiri frá ársbyrjun 2008.


Innlent
8. júlí 2011

GAMMA: GBi hækkar

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 7,5 milljarða króna viðskiptum.


Reginn, dótturfélag Landsbankans, hefur selt fasteign að Mýrargötu 26. Kaupandi er Atafl ehf.


Rekstrarhagnaður Ístaks á árinu 2010 nam 102 milljónum króna.


Tryggingasjóður innstæðueigenda í Bretlandi áætlar að tap hans vegna banka sem voru í íslenskri eigu verði frá 95-138 milljarðar króna.


Félagið Nexon mun sjá um útgáfu og dreifingu Eve online tölvuleiksins í Japan.


 

Íslenska ráðgjafafyrirtækið Markó Partners aðstoðaði Paine & Partners við kaup á norska fiskvinnslufyrirtækinu Scanbio.


Utanlandsferðum Íslendinga hefur fjölgað mikið frá árinu 2010.


Íslenska fyrirtækið LS Retail hlaut viðurkenningu Microsoft og var valið í Inner Circle og President's Club.


Reiknað er með að íbúðafjárfesting aukist um 17% á árinu samanborið við 17% samdrátt í fyrra.


Í þjóðhagsspá Hagstofunnar segir að ólíklegt sé að allar forsendur nýrra kjarasamninga haldi út samningstímann.


Í afstöðubréfi slitastjórnar VBS til stjórnvalda kemur fram að svo virðist sem Seðlabankinn hafi veitt lán fyrir launum.


Í nýrri þjóðhagsspá Hagstofunnar er gert ráð fyrir 2,5% hagvexti í ár og 3,1% á því næsta.


Forstjóri 365 miðla gefur ekki upp af hverjum þeir keyptu kröfu á Hjálm, stærsta eiganda Birtíngs útgáfufélags.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 5,9 milljarða króna viðskiptum.


IFS greining segir að stýrivaxtahækkanir erlendis þrýsti óbeint á ákvörðun um vaxtahækkun hér á landi.


Greining Íslandsbanka telur það ekki góðs viti að gengi krónunnar lækki gagnvart evru þegar ferðamannagjaldeyrir er mikill.


Icelandic Group tilkynnti í dag um að söluferli á starfsemi í Bandaríkjunum er hafið.


Deilumál milli Seðlabanka Íslands og Samkeppniseftirlitsins um afhendingu gagna fer fyrir dómstóla.


Samkvæmt talningu Ferðamálastofu fóru 65.606 erlendir ferðamenn frá landinu í júní.


Heildarvelta á skuldabréfamarkaði fyrstu sex mánuði ársins nam rúmlega 2.430 milljörðum króna.


Aðalmeðferð í launamáli Hauks Þórs Haraldssonar gegn þrotabúi Landsbankans verður tekið fyrir næsta mánudag.


Endurskipulagningu á Eik fasteignafélagi er lokið.


Icelandair Group skoðar möguleika á tvískráningu og hefur Enskilda bankinn verið ráðinn til verksins.


Slitastjórn VBS hafnar því að Seðlabankinn eigi veð í eignum bankans og telur veðtökuna mismuna kröfuhöfum.


Hagnaður Vinnslustöðvarinnar, sem er í þriðjungseigu Guðmunds Kristjánssonar, nam um 735 milljónum króna í fyrra.


365 miðlar ehf. hafa eignast 47% hlut í Hjálmi, aðaleiganda útgáfufélagsins Birtíngs.


Seðlabanki Íslands býðst í annað sinn til að kaupa aflandskrónur gegn greiðslu í erlendri mynt.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,6% í dag í 10,1 milljarða króna viðskiptum.


Þinglýstum fasteignakaupsamningum fjölgaði um 67% í júní milli ára á höfuðborgarsvæðinu.


Slitastjórn Landsbankans hefur stefnt Sigurjóni Árnasyni fyrir atvik sem áttu sér stað fyrir fall bankans.


Ríkissaksóknari hefur ákveðið að áfrýja niðurstöður héraðsdóms Reykjavíkur í Exeter-málinu.


Ekkert fékkst upp í kröfur þrotabúa félaga í eigu fyrrverandi og núverandi forstjóra Sögu Capital.


Mál tekið fyrir í morgun. Ranglega var frá í því greint í morgun að Vigni Rafni Gíslasyni hefði verið stefnt vegna rangra ársreikninga.


Íslandsbanki Fjármögnun hefur tekið upp nafnið Ergo. Jón Hannes Karlsson verður framkvæmdastjóri.


Innheimtar tekjur ríkissjóðs námu 172,5 milljörðum króna á fyrstu fimm mánuðum ársins.


Gistinóttum fjölgaði í maí frá fyrra ári um 12%.


Vöruskipti í maímánuði voru hagstæð um 6,8 milljarða króna. Fyrstu fimm mánuði 2011 voru fluttar út vörur fyrir 240,8 milljarða.


Þorskkvóti verður aukin um tíu prósent á næsta ári frá því sem hann er í ár.


Farþegar Icelandair voru 21% fleiri í júní síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 4,5 milljarða króna viðskiptum.


Forlagið hefur ákveðið að skjóta úrskurði Samkeppniseftirlitsins, sem sektaði Forlagið um 25 milljónir, til áfrýjunarnefndar.


Líkur á neikvæðum áhrifum á gjaldeyrisflæði hafa minnkað mikið að mati greiningar Íslandsbanka.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Nefnd sem fjallaði um framtíðarfyrirkomulag Byggðastofnunar telur að full þörf sé á starfsemi stofnunarinnar.


Samkeppniseftirlitið sektar Landsbanka Íslands um 40 milljónir vegna yfirtöku og sölu fimm félaga.


Forlagið er sektað um 25 milljónir króna vegna alvarlega brota á sátt sem gerð var í febrúar 2008.


Forstjóri Byrs segir að eigið fé bankans sé jákvætt. FME beitir Byr dagsektum.


Stærsta veffyrirtæki Kína og Microsoft ætla sér að hafa samstarf um netleit á ensku á kínverska netmarkaðnum.


Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að Reykjavíkurborg skuli greiða Brimborg 135 milljónir og taka við áður úthlutaðri lóð.


Velta á millibankamarkaði í júnímánuði nam 3,8 milljörðum króna og dróst saman um 28,7% frá fyrri mánuði.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,6% í dag í 7,7 milljarða króna viðskiptum.


Skilanefnd kaupþings hefur lokið við sölu á skuldabréfum sem gefin voru út af hinum fallna banka Lehman Brothers.


Alls bárust Vinnumálastofnun fjórar tilkynningar um hópuppsagnir í júnímánuði. Í einu tilviki er um hreinar uppsagnir að ræða.


Stjórn Fjármáleftirlitsins hefur samþykkt reglur um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja.


Lánasjóður sveitarfélaga tók innan við 10% tilboða í skuldabréfaútboði síðastliðinn föstudag.


Sparisjóðabanki Íslands hefur selt S.Helgason steinsmiðju. Kaupandi er Steiniðjan.


Hlutabréf í skartgripaframleiðandanum Pandoru hafa lækkað um 50% á fyrstu sex mánuðum ársins.


Eftir að gjaldeyrishöft voru innleidd stóð Seðlabankinn í markaðsinngripum á gjaldeyrismarkaði og keypti krónur til að halda uppi genginu.


Óvissa ríkir um lengingu lána gríska ríkisins eftir að S&P tilkynnti um að litið yrði á aðgerðirnar líkt og greiðslufall sé um að ræða.


Verðmæti seldra framleiðsluvara árið 2010 var 666 milljarðar króna.


Innlent
4. júlí 2011

Endurgreiða bónusa

Fyrrum stjórnendur Existu munu endurgreiða bónusgreiðslur sem þeir fengu árið 2009.


PwC hefur rannsakað Sparisjóðabanka Íslands í rúm tvö ár. Rannsókarnaðilum var heimilt að leita rafrænt í tölvupóstum.


Forsvarsmönnum lífeyrissjóða landsins er ekki vel við að selja erlendir eignir og kaupa krónur.


Bankastjóri Íslandsbanka segir tengsl á alþjóðamarkaði skipta ölu máli. Traust samband við alþjóðlega banka skiptir miklu máli.


Kostnaður við kaup á veiðileyfum í laxveiði hlaupa á tugum eða hundruðum þúsunda fyrir eina tveggja til þriggja daga veiðiferð.


Fjármáleftirlitið hefur afturkallað starfsleyfi Sparisjóðsins í Keflavík þar sem kveðinn hefur verið upp úrskurður um slit sjóðsins.


Sérfræðingur hjá greiningardeild Arion banka segir að túlka beri niðurstöður gjaldeyrisútboðs af varfærni.


Vildarviðskiptavinir Kaupþings voru meðal þeirra sem tóku stöðu gegn krónunni í gjaldmiðlaskiptasamningum.


Bónuskerfin fyrir hrun voru mörg hver glórulaus. En það má samt verðlauna fyrir árangur, segir Birna Einarsdóttir.


 

Á meðan víðast hvar í heiminum ríkir samdráttur hjá fyrirtækjum hefur íslenska hugbúnaðarfyrirtækið LS Retail vaxið.


Veiðikortið er að hefja sitt sjöunda starfsár. Sala hefur gengið nokkuð vel það sem af er sumri.


Fjöldi viðskipta með bréf í Nýherja, SS og Hampiðjunni eru færri en 50 frá ársbyrjun 2008.


Alls voru 95 kaupsamningum þinglýst á fasteignamarkaði á höfuborgarsvæðinu frá 24.júní til 29. júní.


Júní var veltuminnsti mánuður ársins á hlutabréfamarkaði. Veltan var mest með bréf Icelandair Group.


Skuldir sjávarútvegsins eru í dag svipaðar og árið 2005. Aukin gjaldtaka kemur sér verr fyrir minni og meðalstór fyrirtæki.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 1,4% í júní og hefur alls hækkað um 3,3% á árinu


Almenningur væntir þess að verðbólga á næstu 12 mánuðum verði 5,0% samkvæmt könnunum.


Ísland er í fimmta sæti yfir hvar er dýrast að fá gefið út vegabréf. Könnunin náði til 22 landa innan EES-svæðisins


PwC skilaði nýverið skýrslu um rúmlega 50 mál sem slitastjórn bankans þarf að taka afstöðu til.


Tólf mánuðir eru frá því að Straumur sótti formlega um fjárfestingarbankaleyfi til FME.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.