*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ágúst, 2011

Innlent
31. ágúst 2011

Tveir eftir í Sögu

Starfsmenn Sögu fjárfestingarbanka verða tveir í kjölfar breytinga sem voru boðaðar í dag. MP banki kaupir fyrirtækjaráðgjöf Sögu.


Íbúðalánasjóður hagnaðist um 1,5 milljarð á fyrri hluta árs. Á fyrstu sex mánuðum ársins 2010 tapaði ÍLS 1,6 milljörðum.


Einn nefndarmaður Peningastefnunefndar greiddi atkvæði gegn vaxtahækkun þar sem hann taldi hún myndi tefja efnahagsbatann.


Vegna kaupa MP banka á fyrirtækjaráðgjöf Sögu Fjárfestingabanka mun bankinn hætta viðskiptavakt með hlutabréf Icelandair.


Byggðastofnun fór úr 991,7 milljóna tapi á fyrstu sex mánuðum ársins 2010 í 14,8 milljóna hagnað nú á fyrstu sex mánuðum þessa ­árs.


Endurskipulagður fjárhagur Farice ehf á að tryggja að félagið geti staðið undir þeim rekstri sem áætlaður er næstu árin.


AGS gerir ráð fyrir minnkandi atvinnuleysi á komandi árum af því er fram kemur í skýrslu starfsmanna AGS vegna sjöttu ­endurskoðunar.


Bíll ársins verður valinn á ný eftir að hafa legið niður í þrjú. Dómnefnd tekur t.d. mið af hönnun bílanna, útliti og aksturseiginleika.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 13 milljarða króna viðskiptum.


Rúmlega 87 þúsund lántakar hafa fengið eða leitað eftir niðurfærslu lána á grunni 110% leiðar.


Hádegisverðarfundur Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga um gjaldeyrishöft verður þann 6.september næstkomandi.


Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. annast formlegt ferli sem lýtur að mögulegri sölu á 100% hlut í móðurfélagi Ingvar Helgasonar og ­B&L.


Samhliða kaupunum munu sex starfsmenn Saga Fjárfestingarbanka ganga til liðs við MP banka.


Viðskiptavinir úthýsa lagerhaldi og dreifingu og geta þannig lækkað rekstrarkostnað.


Forstjóri Bauhaus, Mads Jörgensen, var hér á landi að kanna stöðu íslensk hagkerfis.


Flugfélagið Ernir hyggst hefja áætlunarflug til Húsavíkur frá Reykjavík 15. apríl 2012. Spennandi, segir sölu- og markaðsstjóri.


Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnafjarðarkaupstaðar t.d. verið gagnrýndur fyrir að bókhald sjóðsins sé einungis fært árlega.


Virðing hf. aflaði Sláturfélagi Suðurlands 1,6 milljarðs króna lán frá helstu lífeyrissjóðum landsins til 25 ára.


DataMarket hjálpar fólki að finna og skilja töluleg gögn. Frumtak fjárfestir fyrir 140 milljónir króna.


Fjárhagslegri endurskipulagningu Sparisjóðs Svarfdæla lauk í desember 2010. Fyrirtækjaráðgjöf H.F. Verðbréfa sér um söluferlið.


Mestur var verðmunurinn 20% í viðskiptum gærdagsins á bréfum Össurar í Reykjavík og Kaupmannahöfn.


Samgöngur er stærsti þjónustuliður í útflutningi á þjónustu. Útflutningur á þjónstu var 86 milljarðar og innflutningur 70,1 milljarður.


Þjónustuviðskipti voru mest til og frá ESB ríkjum, 57,3% af útfluttri þjónustu og 63,0% af innfluttri þjónustu.


Í júlí 2011 voru 97 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 49 fyrirtæki í júlí 2010.


Landsvirkjun hættir sér út á alþjóðlegan fjármálamarkað til að fjármagna framkvæmdir á Norðausturlandi.


Már Guðmundsson seðlabankastjóri upplýsir ekki hvaða „atvik" kom upp svo ekki var hægt að klára sölu Sjóvár í fyrstu umferð.


Utanríkisráðherrar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja undirrita samkomulag um samvinnu.


Ráðstefna um fjármálalæsi verður haldin 9.september. Íslendingar hafa almennt litla þekkingu á hugtökum og eðli fjármála.


Jeratún ehf. er einkafyrirtæki í eigu Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og Stykkishólmsbæjar.


Beiðni Tryggingamiðstöðinnar um töku skuldabréfaflokksins TM 06 1 úr viðskiptum hefur verið samþykkt.


Á fyrstu sex mánuðum ársins hagnaðist Eimskip um 1,2 milljarða króna. Rekstarafkoma var jákvæð um 3,8 milljarða.


Verð útflutningsvara var hátt í júlí eða um 15% hærra en á sama tíma í fyrra. Þá hefur hrávöruverð hækkað.


Afkoma Strætó var jákvæð um 8,4 milljónir á fyrri hluta árs. Horfr í rekstri fyrir seinni helming eru ekki eins jákvæðar.


Félags- og tryggingamálanefnd Alþingis fundar í dag um heimild til óverðtryggðra íbúðalána.


Væntingavísitala Gallup fyrir ágúst mældist 50,1 stig og er það lægsta gildi sem vísitalan hefur mælst á árinu.


Verði allir virkjanamöguleikar nýttir gerir greiningardeild Arion banka ráð fyrir fjáfestingar geti numið 4% af landsframleiðslu á næstu ­árum.


EIOPA framkvæmdi álagspróf snemmsumars á vátryggingafélögum


Jeff Wieland, stjórnandi hjá Facebook, flytur lykilræðu á Haustráðstefnu Skýrr. Þá mun Hilmar Veigar Pétursson flytja aðra lykilræðu.


Í árshlutareikningi Íslandssjóða hf. kemur fram að hagnaður lækkaði úr 124 milljónum í 98 milljónir milli ára.


Hagvöxtur í Indlandi á öðrum ársfjórðuni 2011 nam 7,7% á milli ára.


Afli íslenskra skipa var 66 þúsund tonnum minni árið 2010 en árið 2009.


Vísitala framleiðsluverðs í júlí 2011 hækkaði um 0,2%.


Nettó viðskipti innlendra aðila með erlend verðbréf voru jákvæð um 0,4 milljarða króna í mánuðinum.


Í lok júlí nam staða markaðsskuldabréfa 1.908 milljörðum króna og lækkað um 6 milljaðra í mánuðinum.


Feðgar voru dæmdir fyrir svokallað kyndiklefasvindl í Bretlandi nýlega. Faðirinn sat í stjórn verðbréfafyrirtækis á Íslandi.


Ágúst 2011 var fjórði versti mánuður vogunarsjóða frá upphafi. Hrun á verðbréfamörkuðum kom stjórnendum í opna skjöldu.


Sala áskriftarkorta í Borgarleikhúsið er rúmlega 25% meiri í ár en í fyrra.


Það sem af er ári hefur íslenska krónan veikst um 5,2%


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 12 milljarða króna viðskiptum.


Heildarafkoma ársins ræðst að verulegu leyti af þróun á gengi krónunnar og almennu ástandi efnahagsmála.


Annar og þriðji stærstu bankar Grikklands hafa ákveðið að sameinast.


Samtök ferðaþjónustunnar segja mikinn skort vera á ýmsum kjöttegundum og hafa beðið eftir fundi með ráðherra í nokkrar vikur.


Greining Íslandsbanka segir að árangur stjórnvalda er snýr að gjaldmiðlinum sé ekki jafn skýr og árangur í ríkisfjármálum og endurreisn.


Álag á evruskuldir ríkissjóðs hefur hækkað nokkuð í dag og er nú 278 punktar.


HS Orka skilaði ekki listum yfir fruminnherja og aðila fjárhagslega tengda fruminnherjum til FME á réttum tíma.


Eyrir Invest tapaði 13 milljónum evra á fyrri helmingi ársins. Nettó virði eigna jókst um 3 milljónir evra.


Aukinn vaxtamunur við útlönd laðar að þá fjárfesta sem stunda vaxtamunaviðskipti. Fjárfestar horfa út fyrir meginlands Evrópu.


Samtök tæknifyrirtækja í sjávarútvegi gera ráð fyrir auknum útflutningi í ár en sala innanlands breytist lítið.


Peningastefnunefnd Seðlabankans kaus að hækka stýrivexti.


Sala leikhúskorta hefur farið vel af stað hjá Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu eftir að leikárið var kynnt í lok síðustu viku.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Framkvæmdastjóri Miðlunar segir yfirvöld hafa skapað einokunarskjól í kringum 118. Vilja bjóða sömu þjónustu og Já veitir nú.


Guðrún Ragna, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, segir lóðaskort vera ástæðu þess að ekki hafi verið byggðar fleiri stöðvar.


Olís tapaði 66 milljónum í fyrra og eigið fé félagsins er jafnt hátt og krafa sem það á á móðurfélag sitt.


Kvíðameðferðarstöðin stendur fyrir námskeiði við yfirdrifnum ræðukvíða.


Seðlabanki Íslands á 10% í Sögu Fjárfestingabanka. Seðlabankinn telur ekki heppilegt að hann eigi hlut í fjármálafyrirtæki.


Senn er áratugur frá 11. september 2001. Þennan dag breyttist veraldarsagan fyrir allra augum.


Mikil átök í hluthafahópi VSV hafa einkennt umræðu um félagið út á við.


Guðrún Ragna Garðarsdóttir er framkvæmdastjóri Atlantsolíu. Hún segir Atlantsolíu sífellt reyna að einfalda bensínkaupin.


Afskriftir vegna lána sem veitt voru til stofnfjárkaupa í sjóðnum er ein ástæða fyrir því að eignir SpKef sparisjóð hafa rýrnað.


Ameríkuleiðum Eimskips var fjölgað um 100% í byrjun sumars og eru nú tvær leiðir farnar á mánuði.


Íslandsbanki greiðir 10 milljarða fyrir nýtt hlutafé í Byr. Ekki er gefið upp hvað greitt er fyrir hlut ríkisins og slitastjórnar.


Ársreikningur Byrs fyrir síðasta árs var birtur í dag. Hagnaður nam 1,1 milljarði króna.


Forstjóri Hampiðjunnar segir að tekjusamdráttur Swan Net Gundry á Írlandi skýri að stærstum hluta sölusamdrátt.


Sala Skipta á fyrstu sex mánuðum ársins nam 19,6 milljörðum samanborið við 13,5 milljarða á sama tíma í fyrra.


Samtals lækkaði GAMMA: GBI um 0,1% í vikunni.


Aðstoðarseðlabankastjóri segir að ávinningur af gjaldeyrishöftum ráðist af því hversu hratt gengur að losa þau.


Efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er formlega á leiðarenda. Við tekur eftirfylgnisáætlun.


Frá ársbyrjun 2007 hefur greidd húsaleiga hækkað um 55%.


Forsætisráðherra, fjármálaráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra og seðlabankastjóra boða til blaðamannafundar kl 15.


Sektir FME á lögaðila geta að hámarki numið 50 milljónum króna og 20 milljónir í tilviki einstaklinga.


Reykjavíkurborg getur verið unað við niðurstöður skuldabréfaútboðs, segir greining Íslandsbanka.


Sigurjón Þ. Árnason telur að Landsbankinn hafi ekki haft heimild til þess að breyta formi lífeyrissjóðs síns.


Hagnaður HS Veitna jókst um 33 milljónir króna milli ára. Hagnaðurinn nam 124 milljónum á fyrri helmingi ársins 2011.


Síðasta endurskoðun á efnahagsáætlun Íslands er á dagskrá stjórnar AGS í dag.


ASÍ er fylgjandi hækkun veiðileyfagjalds og tímabundnum nýtingarrétti en telur aðra þætti of gallaða.


Atlantsolía, ÓB, N1 og Shell hafa hækkað verð á eldsneytislítra um 13 krónur eftir jafnmikla lækkun í gær.


Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.131,3 milljörðum króna í lok júlí. Skuldir námu 1.074,1 milljörðum króna á sama tíma.


Heildareignir innlánsstofnana hækkuðu um 46,8 milljarða króna frá júní til júlí.


Lítið fékkst upp í kröfur í félagið NG1 eignarhaldsfélag, sem eitt sinn hélt um eignarhlut Pálma Haraldssonar í Skeljungi.


Landsvaki, sem rekur sjóði Landsbankans, hagnaðist um 72 milljónir á fyrri helmingi árs.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI stóð í stað í dag í 18,5 milljarða króna viðskiptum.


Verðbólgutölur voru birtar í dag og mælist ársverðbólgan í ágúst 5% sem er sú sama og í júlí. Greiningardeild Arion banka spáði 0,4% hækkun.


Arion banki telur að dregið geti úr fjárfestingum í sjávarútvegi verði frumvarp um breytingar á stjórn fiskveiða að lögum.


Ranglega var sagt í Viðskiptablaðinu í dag að Styrmir Þór Bragason hafi verið forstjóri MP banka í desember 2009.


Skýringin er viðvarandi óvissa um fiskveiðistjórnunina, segir framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar.


Skiptum er lokið á nokkrum félögum sem voru í eigu fyrrum stjórnenda Sparisjóðabankans. Hvert gjaldþrot nemur hundruðum milljóna.


IFS greining spáir því að verbólga muni aukast um 0,4% í septembermánuði. Nú mælist tólf mánaða verðbólga 5%.


Lítraverð af bensíni er nú ódýrast hjá Orkunni en þar kostar lítrinn 219,40 krónur. Skeljungur hefur aðeins lækkað verð sitt um 3 ­krónur.


Innlent
25. ágúst 2011

Engin gullvog löggilt

Engin gullvoga sem Neytandastofa kannaði í eftirliti sínu reyndist vera löggilt.


Á morgun verða liðin tuttugu ár frá því að Íslendingar urðu fyrsti þjóða til að viðurkenna fullt sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna þriggja.


Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar var neikvæð um 5.373 milljónir. Áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri stöðu um 868 milljónir.


Félagið Nábítar, böðlar og illir andar ehf. hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta.


CREALOGIX í Sviss mun annast endursölu á heimilisfjármálalausnum Meniga til svissneskra banka.


Í lok árs 2010 voru farsímaáskriftir 341.077 talsins og fjölgaði þeim um 11.145 áskriftir milli ára.


Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,26% milli mánaða og stendur í 380,9 stigum.


Heildarsala skuldabréfa í verðbréfaútboðum nam 22,444 milljörðum í júlí. Í júní nam heildarsalan 2,275 milljörðum.


Skuldir Kvikmyndaskólans í lok maí námu 130 milljónum króna og höfðu hækkað um 60 milljónir frá fyrra ári, samkvæmt minnisblaði ­Ríkisendurskoðunar.


Tap Sögu Fjárfestingabanka í fyrra nam 1,8 milljörðum króna. Starfsmönnum var fjölgað og launakostnaður jókst árið 2010.


Michael Jenkins, sem lagði fé til reksturs Fréttatímans, er umsvifamikill á fasteignamarkaði hérlendis.


Diljá Mist Einarsdóttir safnaði 878.500 krónum í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka. Alls söfnuðust 43,6 milljónir til góðra málefna.


Í lok júní námu eignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða 302,2 milljörðum og hækkuðu um 3,7 milljarða milli mánaða.


Innlent
24. ágúst 2011

GAMMA lækkaði

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 10,9 milljarða króna viðskiptum.


Deloitte áætlar að frestaðar skattgreiðslur sjávarútvegsfélaga geti numið 11 milljörðum króna verði frumvarp að lögum.


Tap Orkuveitunnar á fyrri hluta árs 2011 nam 3,8 milljörðum króna. Heildarskuldir nema 243,4 milljörðum.


Niðurstaða lögfræðiálits Lögmannsstofunnar LEX um breytingar á stjórn fiskveiða er sú að lögin munu stangast á við ákvæði ­stjórnarskrár.


Greining Íslandsbanka segir ekki útilokað að áhugi lífeyrissjóða á að selja erlendar eignir fyrir ríkisbréf sé takmarkaður.


Mun fleiri samningum um kaup á atvinnuhúsnæði var þinglýst í júlí samanborið við sama mánuð í fyrra.


Í lok árs 2009 var áhættuskuldbinding MP banka af eiginfjárgrunni 126,34%. Leyfilegt hámark er 25%.


Hagnaður Varðar fyrir skatta jókst um 36% á milli ára og nam 5 milljónum danskra króna, eða um 110 milljónum íslenskra króna.


Skólabækur fyrir framhaldsskóla hafa lækkað um allt að 33% í verði milli ára. Mesta lækkun var hjá Office 1.


Áhrif vegna breytinga á fiskveiðistjórnun yrðu mikil fyrir Landsbankann og virðisrýrnun lána um 25 milljarðar króna.


Greiningardeild Arion banka gerir ráð fyrir 0,4% hækkun vísitölu neysluverðs í ágúst.


Lánasjóður sveitarfélaga hagnaðist um 519 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins.


Ráðamenn meirihluta í Vinnslustöðinni felldu í gær tillögu um að félagið höfði skaðabótamál gegn framkvæmdastjóra og fleirum.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði lítillega í dag í 12,9 milljarða króna viðskiptum.


Greiningardeild Arion banka segir gat í gjaldeyrisforða Seðlabankans eftir lítinn áhuga fjárfesta á síðasta gjaldeyrisútboði.


Gengisbreytingar virðast koma að fullu fram í verðlagi hérlendis. Veiking krónunnar er þó sterkara afl til verðbreytinga en styrking.


Stefnt er að verklokum nýs fangelsis á Hólmsheiði innan þriggja ára.


Kaupmáttur launa jókst um 0,9% í júlí og að júní undanskildum hefur hann ekki aukist svo hratt síðan seint á árinu 2007.


Skiptum er lokið á þrotabúi Pennans. Allt fékkst upp í forgangskröfur en ekkert fékkst upp í um 7,5 milljarða kröfur.


Jón Bjarnason segir að ákvörðun um að breyta útreikningi tollkvóta sé hans og taki mið af gjaldeyrishöftum og fæðuöryggi.


Framtakssjóður Íslands hefur auglýst allt hlutafé í Húsasmiðjunni til sölu.


Innlent
23. ágúst 2011

Launavísitalan hækkar

Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 7,8%. Vísitala kaupmáttar hefur hækkað á sama tímabili um 2,6%.


Gengi bréfa í færeyska olíufélaginu lækkaði um rúmlega 17% í aðeins 4,7 milljóna króna viðskiptum.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 8 milljarða króna viðskiptum.


Guðmundur Steingrímsson vildi að svo stöddu ekki segja til um hvort hann sé á leið úr Framsóknarflokknum.


Drög að þingsályktun um verndun og nýtingu náttúrusvæða gera ráð fyrir að 23% orkuvinnslugetu verði í nýtingarflokki.


Páll Harðarson telur nauðsynlegt að afnema gjaldeyrishöft og hægt sé að gera það á mun skilvirkari hátt en nú er stefnt að.


Verð á íslenskum sjávarafurðum er í sögulegu hámarki.


Sigurður Helgason og Katrín Olga Jóhannesdóttir hafa aukið við hlut sinn í Icelandair Group.


Tveir verðbréfasjóðir í stýringu Landsvaka hafa verið sameinaðir.


Már Guðmundsson segir að óstöðugleiki erlendis gæti haft áhrif hér ef verulega hægir á efnahagsbata heimsins.


Síðasta endurskoðun á efnahagsáætlun er á dagskrá stjórnar AGS í lok vikunnar.


Airbus flugvélaframleiðandinn heldur ráðstefnu á Íslandi dagana 24. og 25. ágúst.


Vísitala byggingarkostnaður dróst saman frá fyrri mánuði en hefur hækkað um nærri 8% á síðustu tólf mánuðum.


Aflaverðmæti íslenskra skipa á fyrstu fimm mánuðum ársins er um milljarði minna en í fyrra.


Útgefendur búa sig undir haustið. Eyfirðingar eignast sína útgáfu af J.K. Rowlings; Elí Freysson tæplega þrítugan Akureyring.


Innlent
21. ágúst 2011

Þörf á dýpri vösum

Helga Valfells segir Ísland eftirbát þeirra þjóða sem við viljum bera okkur saman við hvað fjárfestingu í nýsköpun varðar.


Rekstartekjur Landsvirkjunar jukust um 20,3% milli ára. Rekstartekjurnar námu 217,9 milljónum dollara á fyrri hluta árs.


Gangvirði erlendrar hlutabréfaeignar lífeyrissjóðanna hefur aukist um 7 milljarða króna á einni viku.


Forstjóri Commerzbank vill ESB taki yfir gerð fjárlaga ESB ríkja og að stjórn efnahagsmála verði færð undir einn hatt.


Landlæknisembættið og Lýðheilsustöð voru sameinuð í hagræðingarskyni en húsaleigukostnaður er mun hærri en áður.


Íslenska ríkið ætlar að reyna að afla 10-11 milljarða króna á næsta ári með sölu ríkiseigna og arðgreiðslum frá ríkisfyrirtækjum.


ALUCAB er nýstofnað fyrirtæki sem þróar aðferðir til vinnslu áls til þess að framleiða úr því kapla og aðra leiðara.


Vergur gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands jókst um 27 milljarða króna frá júní til júlí.


Helga Valfells, framkvæmdarstjóra NSA, segir að auka þurfi fjárfestingu í nýsköpun til að efla langtíma hagvöxt.


13 lífeyrissjóðir gátu skuldajafnað annars verðlaus skuldabréf í uppgjöri á gjaldmiðlaskiptasamningum við skilanefnd ­Landsbankans.


Eignir íslenskra tryggingarfélaga í júlí námu 146,6 milljörðum króna. Eignirnar hafa lækkað um tæpa tvo milljarða frá janúarlokum.


KPMG vinnur að könnun varðandi bakgrunn stjórnarmanna á Íslandi. Niðurstöður verða gefnar út í haust.


Heildarvelta debetkorta jókst um 4,4% í júlí frá fyrra. Heildarvelta kreditkorta jókst um 14,3% á sama tíma.


IFS greining segir góðar horfur út árið hjá HB Granda og telur árið í ár verði betra en árið 2010.


Greining Íslandsbanka spáir 6% verðbólgu í október og út desember. Þá er spáð 4% verðbólgu árið 2012.


Öll olíufélögin hafa lækkað eldsneytisverð í dag. Lítraverðið er ódýrast hjá Orkunni en þar kostar bensínlítrinn 232,40 krónur.


Tengja flugið við brottför og komutíma helstu áfangastaða félagsins – Leigja Fokker 50 vél af Flugfélagi Íslands


Verð á veitingarstöðum og í smásöluverslunum í Bandaríkjunum hefur hækkað með auknum launakostnaði. Frekari hækkanir ­yfirvofandi.


Tæplega 29 milljónir króna hafa safnast til góðra málefna í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka.


Forstjóri Landsvirkjunar fagnar því að tillögur um hvar má virkja og hvar ekki séu komnar fram. Þær séu grundvöllur umræðu.


Mikil óvissa ríkir um rekstur Kvikmyndaskóla Íslands og í ljósi þess er ekki hægt að ganga til samninga um aukin fjárframlög.


IFS greining mælir með kaupum á bréfum Icelandair Group. Útlitið er gott fyrir þriðja ársfjórðung hjá félaginu.


Samkvæmt tillögu að þingsályktun um verndun og nýtingu orkuauðlinda verður heimilt að virkja í Þjórsá.


Gangi spá greiningar Íslandsbanka eftir eykst tólf mánaða verðbólga úr 5,0% í 5,4% í þessum mánuði.


Umsóknum um endurfjármögnun húsnæðislána hefur fjölgað 4,1% á einni viku og enn meira frá byrjun júlímánaðar.


Stoðtækjaframleiðandinn Össur keypti í gær um eina milljón hluta í félaginu til að efna kaupréttarsamninga við starfsmenn.


Sigurður Helgason keypti í gær 505 þúsund hluti í Icelandair Group. Fyrir átti hann 485 þúsund hluti.


Greiningardeild Arion banka segir lítið svigrúm til styrkingar króununnar gangi núverandi spá um viðskiptaafgang eftir.


Skuldatryggingaálag á fimm ára skuldabréfum ríkissjóðs hefur lækkað um 60 punkta frá 9. ágúst sl.


Hagfræðideild Landsbankans telur að ótímabært hafi verið að hefja hækkunarferlið fyrr en skýr merki kæmu fram um aukna ­fjárfestingu.


Kaupverðið er 184 milljónir króna sem skólinn mun nota til að gera upp skuldir sínar.


Mun meiri viðskipti með óverðtryggð skuldabréf. Heildarvelta tæpir 17 milljarðar.


Ályktun FinansWatch röng um skortsölu Eignasafns Seðlabankans í Pandora.


KPMG, PWC og Ernst&Young greiddu sér 643 milljónir króna í arð í fyrra. Velta allra þeirra eykst.


Allar hlutabréfavísitölur í Bandaríkjunum og Evrópu eru að lækka hratt.


Sat í stjórn fyrir hrun í umboði Ólafs Ólafssonar. Hefur haldið sæti sínu í umboði skilanefndar Glitnis.


NASDAQ hefur lækkað um 3,2% og S&P um 2,6% á fyrstu mínútunum frá opnun.


Á meðan flestir seðlabankar í heiminum slaka á peningastjórninni eru ósveigjanlegir víkingar á fjarlægri eyju sagðir fara aðra leið.


Skiptum er lokið í eignarhaldsfélagið HDH Invest en engar eignir fundust í búinu.


Fjórðungur eigna sem ÍLS hafði tekið yfir í lok apríl voru á Suðurnesjum. Um 6,6% landsmanna búa á því svæði.


Mál Olís, Skeljungs og Kers gegn Samkeppniseftirlitinu og ríkinu heldur áfram að velkjast um í dómskerfinu.


Alls sóttu fjórir um setningu í embætti hæstaréttardómara sem auglýst var til umsóknar um miðjan júlí.


Ástandið á Suðurnesjum, Beina brautin og ólögmæti gjaldeyrislána hafði lækkandi áhrif á virði eigna sjóðsins.


Alls 136 af 202 sérvöruverslunum í miðborg Reykjavíkur eru með verðmerkingar í ólagi samkvæmt könnun Neytendastofu.


Íslenska ríkið ætlar að reyna að afla 10-11 milljarða króna á næsta ári með sölu ríkiseigna og arðgreiðslum frá ríkisfyrirtækjum.


Já er gert að veita öðrum fyrirtækjum aðgang að gagnagrunni yfir símanúmer á kostnaðarverði.


Seðlabankinn hefur vaxtahækkunarferli meðan seðlabankar erlendis láta staðar numið


Verulega fækkun á makaskiptasamningum


Veðtryggð skuldabréf lækkuðu um 0,5% í dag og óverðtryggt um 1,3%


Auknar tekjur og meiri rekstrarhagnaður skýrist einkum af hærra afurðaverði á erlendum mörkuðum.


Fjármagnsliðir neikvæðir um 4,8 milljarðar. Fjárhagslegri endurskipulagningu lauk 2009.


GAMMA mun sjá um markaðssetningu á sjóðum PIMCO hér á landi til fagfjárfesta.


Segja vaxtahækkunina ganga þvert á viðleitni til þess að auka fjárfestingar og hagvöxt í landinu.


Greining Íslandsbanka spáði vaxtahækkun og gerir ráð fyrir 0,5 prósenta hækkun vaxta fyrir lok árs.


Anne Sibert sat ekki fund peningastefnunefndar Seðlabankans í gær.


Seðlabankastjóri segir lægri vexti en gert var ráð fyrir hafa skilað því að vaxtagjöld ríkissjóðs á árinu hafi verið lægri.


Seðlabankastjóri var spurður á fundi hvort vaxtahækkunin væri of lítil og jafnvel of sein. Hann sagði söguna verða að leiða það í ljós.


Aðalhagfræðingur Seðlabankans segir kröftugan vöxt einkaneyslu á 2. fjórðungi hafa komið á óvart.


Seðlabankastjóri segir ákvörðun peningastefnunefndar vera í samræmi við fyrri yfirlýsingar hennar.


Skilaði 50 milljónum danskra króna á öðrum ársfjórðungi. Ráðgera frekari vöxt.


Verðbólguhorfur hafa versnað og því ákvað Peningastefnunefnd að hækka vexti.


Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana verða því 3,5%.


Greiningardeild Arion banka spáir 5,2% ársverðbólgu sem má rekja til áhrifa vegna útsöluloka.


Vísitala íbúðaverðs lækkaði lítillega í júlí – hefur þó hækkað um 5,9% á milli ára.


Greiningardeild Arion banka segir óvissu enn mikla og vaxtahækkun á skjön við það sem er að gerast úti í heimi.


Innlent
16. ágúst 2011

Gamma hækkaði í dag

Heildarvelta verðtryggðra skuldabréfa var 2,21 milljarðar.


Rekstrartekjur LV á fyrstu sex mánuðum ársins námu 217,9 milljónum USD eða um 25 milljarðar íslenskra króna.


Mótmæla áformum um skattahækkanir á stóriðju, sjávarútveg og banka.


Útlán til íbúðakaupa aukist á milli ára allt frá júlí á síðasta ári að febrúar undanskildum.


Lokaskrefið í söluferli eignar ALMC í verslununum Magasin og Illum


Skiptum er lokið í Dot ehf. og BSU ehf. sem voru í eigu Sigurðar Bollasonar.


Stjórnendur fjölmiðlarisans News Corp. koma líklega aftur fyrir þingnefnd.


Styrkingin nemur nær 2% frá miðjum síðasta mánuði.


Hefur fengið aðild að hlutabréfa og skuldabréfamökuðum Kauphallarinnar.


Segir afleiðingarnar verða slæmar ef ekki næst samstaða um skuldabréf evrusvæðisins


Innlent
16. ágúst 2011

Beðið eftir botninum

Samdráttur þrátt fyrir útsölur í fataverslun í júlí.


Morgunkorn Íslandsbanki segir lítið af hagvísum í vikunni en áhugaverðust sé vísitala íbúðaverðs


Pfizer heldur einkaleyfinu á Viagra samkvæmt dómsúrskurði í Virginu.


Sérstaklega hækkuðu óverðtryggð bréf. Útlit fyrir að dregið hafi úr verðbólguótta fjárfesta.


OMXI6ISK vísitalan lækkaði um 0,79% í síðustu viku. Mesta lækkun vikunnar var með hlutabréf í Bank Nordik


Lækka fasta vexti úr 4,9% í 4,5%. Vaxtakjör eldri lána haldast óbreytt.


Innlent
15. ágúst 2011

Gamma lækkaði í dag

Skuldabréfavísitalan lækkaði í dag um 0,2%


Nánast öll upphæðin var vegna almennra lána


Innflutningur á ökutækjum til einkanota jókst um 65% á fyrstu sex mánuðum ársins.


Olíuverð var 47% hærra á öðrum ársfjórðungi en árið áður.


Erlendir ferðamenn eyddu 7% meira í júlí í ár en í fyrra


Aukinn vöxtur virðist í innlendri kortaveltu og á kostnað þeirrar erlendu


Viðræður standa yfir við lífeyrissjóði um að endurfjármagna erlend lán bæjarins


Neytendasamtökin vilja heimila innflutning á kjöti og afnema eða lækka til muna tolla á því


Hagfræðideild Landsbankans spáir óbreyttum stýrivöxtum en næsta stýrivaxtaákvörðun verður tekin næsta miðvikudag


Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 4,3% miðað við sama tímabil 2010, sé hann metinn á föstu verði.


Velferðarráðherra fundar með stjórnendum ÍLS í dag


Innlent
15. ágúst 2011

Makríll í manneldi

Um 90% af þeim makríl sem veiddur er við Ísland í sumar virðist fara til manneldis.


Bílarnir eru sérpantaðir fyrir Póstdreifingu og sérútbúnir til dreifingarþjónustu. Póstdreifing stefnir að því að umhverfisvæða bílaflota.


Innlent
14. ágúst 2011

Glitnismenn gegn TM

Glitnismenn freista þess að fá samþykkt fyrir dómi að stjórnendatrygging TM vegna starfa þeirra fyrir Glitni eigi við.


Innlent
14. ágúst 2011

Tæknivæddur Focus

Þriðja kynslóðin af Ford Focus var kynnt hér landi í byrjun sumars. Unnendur tækninýjunga finna þar sitthvað á góðu verði.


Ari Edwald segir áherslur stjórnendanna sem nú eru á RÚV birtast með svipuðum hætti og ef ríkið myndi opna diskótek úti í bæ.


Gengistap af hlutabréfaeign sjö stærstu lífeyrissjóða landsins nemur um 35 milljörðum króna samkvæmt útreikningum ­Viðskiptablaðsins.


FME og Farice ehf. gerðu sér sátt vegna brots Farice á lögum um verðbréfaviðskipti.


Innlent
14. ágúst 2011

Heiðar Már gegn DV

Málið byggir á því að Heiðar Már telur að umfjöllun DV um sig hafi verið röng og meiðandi og valdið sér tjóni.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Akur ehf. hagnaðist um 92,2 milljónir króna í fyrra en hafði tapað 118,7 milljónum króna árið áður.


N1 afskrifaði viðskiptavild og kröfur á eigendur og var tæknilega gjaldþrota um áramót.


Danski bankinn FIH var settur á athugunarlista Moody´s í vikunni. Matsfyrirtækið telur afskriftarþörf mikla.


Málið byggir á því að Jón Ásgeir telur að fréttir Svavars, er fjölluðu um viðskipti hans og viðskiptafélaga hans, hafi ekki verið réttar.


Heimildir til láns á íbúðabréfum í flokknum HFF14 haf verið lækkaðar úr 2,4 milljörðum króna í 1,9 milljarða.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 11,3 milljarða króna viðskiptum.


Fataverslun dróst saman um 10,9% í júlí miðað við sama mánuði í fyrra. Skóverslun jókst um 2,6% á sama tíma.


Danka heimilarmyndin Thor's saga verður frumsýnd í Danmörku 7.september næstkomandi.


Sala á raftækjum jókst um 22,8% í júlí. Raftækjaverð er 8,2% lægra en í júlí 2010.


Samningur var undirritaður í gær þess efnis að Arion banki verið einn helsti bakhjarl tónlistarviðburða sem Harpa mun standa fyrir.


Ari Edwald segir stjórnvöld á algjörum villigötum með áform sín í sjávarútvegi.


66°NORÐUR mun framleiða Snæfell jakka í einkennislitum Landsbjargar fyrir meðlimi félagsins.


Eldgosið í Grímsvötnum og yfirvinnubanna flugmanna kostaði Icelandair um 600 milljónir.


Um 80.000 farþegar tóku strætó á Menningarnótt í fyrra. Áætlaður kostnaður vegna ókeypis ferða er um 3,5 milljónir króna.


Samkvæmt greiningarefni Íslandsbanka mun órói á mörkuðum erlendis hafa takmörkuð áhrif hérlendis.


Atvinnuleysi í júlí mældist 6,6% en í júní var atvinnuleysið 6,7%. Langtímaatvinnulausum fækkar milli mánaða.


Skuldatryggingaálag Íslands er einungis 0,37 punktum hærra en í skuldatrygginga álag Belgíu.


Íslandsbanki mun yfirtaka eignir og hluta af rekstrarláni Fasteignar. Hlutafé Fasteignar verður fært niður í núll.


Hlutur ríkisins í Sparisjóði Svarfdælinga er 90%. Salan er háð samþykki fjáramálaráðherra og Fjármálaeftirlitsins.


Orkuveita Reykjavíkur þarf að afla fimmtíu milljarða króna á næstu fimm árum. Sem liður af því verður Perlan sett á sölu.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 7,6 milljarða króna viðskiptum.


Skiptastjóri ÞS69 ehf. vill láta rifta þeirri ráðstöfun er eignir voru færðar frá Þreki til Lauga í september 2009.


Söfnun áheita fyrir góðgerðafélög í tengslum við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka hefur gengið mjög vel.


Jarðboranir er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði jarðhitaborana. Miðengi er eigandi alls hlutafjár í Jarðborunum.


Samkvæmt lögum sem samþykkt voru í júní ber laungreiðendum skylda að greiða 0,13% af heildarlaunum starfsmanna til VIRK


Landsnet fór úr 1.034 milljóna króna hagnaði fyrstu sex mánuði ársins 2010 í 133 milljóna tap á sama tímabili í ár.


Um 95 þúsund farþegar flugu með Iceland Express í júlímánuði er um met á farþegafjölda á ræða.


Greiningardeild Arion banka spáir óbreyttum stýrirvöxtum. Biðstaða virðist á vaxtahækkunum í Evrópu eftir hrun fjármálamarkaða.


Hrein staða Seðlabanka Íslands jókst um 128,3 milljarða í júní en lækkaði aftur um 15 milljarða í júlí.


IFS greining spáir óbreyttum stýrivöxtum þrátt fyrir að raunstýrirvextir séu neikvæðir.


Búast við að eldsneytisverð haldist hátt næstu mánuði – 30% aukning farþega yfir Atlantshafið


Flugfélag Íslands fjárfesti í tveimur Dash 8 vélum og þá var einnig fjárfest í einni Airbus 320


Hagnaður Icelandair Group nam 400 milljónum króna eftir skatt á öðrum ársfjórðungi.


Fjármagnskostnað stórlækkar á milli ára – veltan eykst um 15% á fyrri helmingi ársins


Á þriðjudag mældist skuldatryggingaálag á fimm ára skuldabréf ríkisjóðs 297 punktar. Nú mælist það 252 punktar.


Gríðarleg innlánaaukning Sparisjóðsins í Keflavík á árinu 2008 verður ríkissjóði afar dýr. Sjóðurinn jók útlán sín um rúmlega 20 milljarða á sama ári.


Hermann Guðmundsson, forstjóri N1, fékk 31,7 milljónir króna í árslaun á síðasta ári.


Ólafur Ólafsson segir að Lur Berri stefni á yfirtöku á Alfesca. Fjármögnun hefur tafist vegna erfiðleika á mörkuðum.


Einn af framkvæmdastjórum Kaupþings hefur samið um að greiða allar skuldir til baka.


Farþegafjöldinn hefur aukist um 21% á milli ára og nálgast milljón manns – mikill samdráttur í nýtingu flugflota í leiguverkefnum.


Gjaldið á hverja losun er um 111 krónur eða 4.000 kónur á ári hverju fyrir sorptunnu sem losuð er á 10 daga fresti.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,4% í dag í 11,7 milljarða króna viðskiptum.


Alls hafa 304.643 erlendir ferðamenn farið frá landinu frá áramótum. Aukning nemur 19,6% milli ára.


Gert er ráð fyrir að rekstarniðurstaða samstæðu A og B hluta Reykavíkurborgar verði jákvæð árin 2012-2014.


Gert er ráð fyrir því að rekstarniðurstaða Eignasjóð batni um 52,7% á tímabilinu.


Í frumvarpi að þriggja ára áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármál Reykjavíkur er búist við -4,6 milljarða rekstarniðurstöðu 2014


Íslandsbanki er fyrstu banka á Íslandi til að koma með þjónustuna. Notendur geta m.a. skoðað stöðu og og yfirlit reikninga með ­forritinu.


Um 14 þúsund fleiri ferðamenn fóru frá landinu í júlí 2011 en júlí 2010 samkvæmt talningum Ferðamálastofu.


Mælt er með kaupum á hlutabréfum Marels m.a. vegna góðrar afkomu á öðrum ársfjórðungi 2011.


Innlend verðbréfaeign lífeyrissjóða nam 1.445 milljörðum króna. Hrein eign lífeyrissjóða hækkaði um 14,9 milljarða frá lokum maí.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 14 milljarða króna viðskiptum.


Orri Hauksson segir skjálfta á mörkuðum ekki hafa dregið úr eftirspurn eftir vörum útflutningsfyrirtækja. Blikur séu þó á lofti.


Steingrímur segir að samkvæmt neyðarlögum hafi fjármálaráðherra ótvíræða heimild til að stofna fjármálafyrirtæki.


Leigusamningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 13% á milli mánaða í júlí eftir að hafa fækkað í júní.


Í tilkynningu Skipta til Kauphallarinnar kemur fram að áætlað tap á sölu Tæknivara. Eignarhaldsfélagið Tækni ehf. keypti Tæknivörur.


IFS greining spáir því að tapið á öðrum ársfjórðungi hjá Icelandair Group verði svipað og á sama tíma í fyrra.


"Mér sýnist þetta vera eins og hver önnur lögleysa," segir Brynjar Níelsson um lögjöfnun í máli Spkef


Heimildir ráðherra til álagningar tolla á innfluttar landbúnaðarvörur standast ekki ákvæði stjórnarskrár að mati umboðsmanns ­Alþingis.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í gær í 12,2 milljarða króna viðskiptum.


Útflutningur var 52,5 milljarðar króna (fob) og innflutningur 42,1 milljarður króna


Árný J. Guðmundsdóttir segir fjármálaráðuneytið ekki hafa svarað athugasemdum um að lagaheimild hafi skort við stofnun SpKef.


Menningarnæturpottur er samstarfsverkefni Höfuðborgarstofu og Landsbankans. Styrkirnir eru á bilinu 50-200 þúsund.


Fjármálafyrirtæki á jafnt við um hlutafélög og sparisjóði segir í tilkynningu fjármálaráðuneytisins.


Ekki hefur verið ráðið í forstjórastarf Lárusar Ásgeirsson hjá Sjóvá. Lárus lætur strax af störfum.


Lárus hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Sjóvá. Ólafur Njáll er staðgengill forstjóra.


Fyrirtækið vinnur að þróun veflægs hugbúnaðar til tungumálanáms sem byggir á nýjustu tækni í máltöku- og kennslufræðum.


Aðeins um 0,5% mánaðarlegra launabreytinga eru nafnlaunalækkanir.


Leiðtogar sitjandi ríkisstjórnar hafa þurft að taka fjölmargar umdeildar ákvaðarnir t.d. um lífgjöf VBS Fjárfestingabanka.


Vaxtagreiðslur af lánum hjá Marel dróst saman um 44% milli ára og samdráttur nam 25% hjá Össuri.


Eftirspurn eftir fiskafurðum hefur aukist og er áframhaldandi aukningu spáð sem og hækkun á alþjóðlegu fiskverði.


Eitt af stærstu veffyrirtækjum landsins varð til við sameiningu Skapalóns og Atómstöðvarinnar.


Bú Jafets hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Uppgjör hefur ekki átt sér stað en Jafet er bjartsýnn á að samningarnáist við ­lánadrottna.


Leiðtogar sitjandi ríkisstjórnar hafa þurft að taka fjölmargar umdeildar ákvaðarnir t.d. um endurskipulagningu Sjóvár.


Landsbanki Íslands hefur stefnt Birni Þorra Viktorssyni hrl. og Karli Georg Sigurbjörnssyni hrl.


Sigurður Atli, forstjóri MP banka, segir útlánasafn bankans þurfa að stækka svo reksturinn verði sjálfbær.


Arion banki hefur stefnt fyrrum stjórnarformanni og stærsta eiganda MP banka vegna skulda.


Jarðvarmi neitar því að Alterra hafi hagnast á aflandskrónuviðskiptum í samningum við Jarðvarma.


Seljendalán sem Seðlabanki Íslands veitti nýjum eigendum FIH bankans er meðal annars bundið við gengi hlutabréfa í Pandoru.


Langflest fjársvikamál eru misnotkun á eignum eða beinn fjárdráttur en yfirleitt er ekki um háar fjárhæðir að ræða hér á landi.


Það hefur vakið athygli heimsins hvernig Stjörnumenn fagna sérstaklega hverju marki. Nú eru fögnin orðin að söluvöru.


Staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms í máli Stapa gegn ALMC geta nauðasamningar reynst flóknari og tímafrekari.


Á dagskrá Héraðsdóms Reykjavíkur er mál Actavis Group hf. gegn Róberti Wessman.


Eingarhaldsfélagið ehf. kaupir Tæknivörur ehf. Söluverðið er trúnaðarmál.


Á fyrstu fjórum mánuðum ársins jókst virðisaukaskattsvelta um 0,5% samanborið við sama tíma í fyrra.


Nefnd hefur verið skipuð sem meta á áhrif niðurskurðar fjárveitingar á starfsemi þjóðkirkjunnar.


Nýskráningar bíla í júlímánuði voru 1.293. Er það mesti fjöldi nýskráninga bíla á einum mánuði frá því eftir hrun.


Greiðslukortavelta Íslendinga erlendis jókst um 23,3% í janúar-júlí 2011 samanborið við sama tímabil 2010.


Í júlí 2011 komu 135.303 farþegar til landsins um Keflavíkurflugvöll samanborið við 109.562 farþegar í júnímánuði.


Gistinætur á hótelum í júní voru 181.000. Gistinætur erlendra gesta voru um 85% af heildarfjölda gistinátta.


Fluttar voru úr vörur fyrir 44,9 milljarða króna í júní. Fyrstu sex mánuðina 2011 voru fluttar út vörur fyrir 285,0 milljarða.


Velta á millibankamarkaði jókst um 41,8% frá júní 2011 til júlí 2011. Gjaldeyriskaup Seðlabankans skýra hluta aukningunnar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,4% í dag í 9,3 milljarða króna viðskiptum.


Elín Jónsdóttir hættir sem forstjóri Bankasýslunnar. Hún mun starfa sem forstjóri þar til ráðið verður í stöðuna.


VÍS verður bakhjarl Menningarhússins Hofs næstu þrjú starfsárin. Samningur um þessi mál hefur verið undirritaður.


Elín hefur sagt starfi sínu lausu. Hefur hún gengt starfi forstjóra frá upphafi en stofnunin tók til starfa í ársbyrjun 2010.


Í júní voru nettó verðbréfaviðskipti milli innlendra og erlendra aðila neikvæð um 15 milljarða. Staða markaðsskuldabréfa nam 1.914 ­milljörðum.


Árný J. Guðmundsdóttir segir ekki betur séð en að Spkef hafi aldrei fengið starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki.


Skuldatryggingarálag á Belgíu hefur nálgast það íslenska hratt, sem hefur verið mjög stöðugt undanfarnar vikur.


Styrkurinn sem Íslandsbanki við Suðurlandsbraut veitir Þroskahjálp nemur hálfri milljón króna.


Þrátt fyrir bráðabirgðasamkomulag um skuldaþak Bandaríkjanna lækkuðu hlutabréfamarkaðir í gær. Þróunin snérist við er þeir ­lokuðu.


Sigurður Atli, forstjóri MP banka, segir efla þurfi starfsemi bankans og að æskilegt sé að fleiri innlendir fjárfestar komi að ­bankanum.


Innlent
4. ágúst 2011

Ísland í tölum

Hagstofa gefur út enskan bækling þar sem nálgast má ýmsar lykiltölur um land og þjóð.


Heildarvelta 365 miðla nam 8.550 milljónum króna árið 2010. EBITDA-hagnaður jókst um 25% milli ára.


Ólafur Ólafsson hverfur úr hlutahafahópi Alfesca. Franska félagið Lur Berri vill eignast félagið að fullu.


Kröfur erlendra lánastofnana á Íslandi hafa að meðaltali verið færðar niður um tæplega 85% frá því sem þær voru stuttu fyrir ­bankahrun.


Viðsnúningur varð á rekstri 101 Hótels Ingibjargar Pálmadóttur eftir skuldaeftirgjöf leigusala, sem eru Ingibjörg og Jón Ásgeir.


Eigandi Drífu, sem selur ýmsan ferðamannavarning, segir söluna hafa verið svipaða síðustu þrjú ár.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 3,9 milljarða króna viðskiptum.


Kaupsamningar um fasteignir á höfuðborgarsvæðinu voru 60% fleiri í júlí í ár en í fyrra.


Hlutabréf í Marel hafa lækkað um rúmlega 3% í viðskiptum í Kauphöll í dag.


Arion banki áætlar að setja Pennann í söluferli á fjórða ársfjórðungi eða á þeim fyrsta á næsta ári. Bankinn hefur átt Pennan frá árinu 2009.


Ekkert ríki annað en Írland setti meira í bankakerfið vegna efnahagskreppunnar.


Frammistaða Iceland Express hefur batnað frá því í júní en á enn langt í land.


Eigendur Faxaflóahafna fengu greiddar 173 milljónir króna í arð.


Heildarviðskipti með hlutabréf í júlí námu 1.300 milljónum króna en velta með skuldabréf var 185 milljónir.


Seðlabanki Íslands býðst til að kaupa 72 milljónir evra og greiða fyrir í löngu ríkisskuldabréfi.


Innlent
2. ágúst 2011

GAMMA: GBI hækkar

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 4,5 milljarða króna viðskiptum.


Tilkynnt verður um nýjan forstjóra VÍS á starfsmannafundi í dag.


VÍS hefur keypt hlut Exista í Öryggismiðstöðinni og á nú samanlagt um 80%.


Seðalbanki Íslands auglýsir meðal annars eftir framkvæmdastjóra fjármálastöðugleika.


Útlánavextir íbúðalána með uppgreiðsluákvæði verða 4,4% og 3,9% á íbúðalánum án uppgreiðsluákvæðis.


Hlutabréfaverð í danska skartgripaframleiðandanum Pandoru hafa hríðfallið í dag.


Veiðisérfræðingarnir aðstoða ferðamenn við veiðar og leigja þeim búnað


Skatttekjur hins opinbera hækkuðu um tæpa 33 milljarða á síðasta ári samkvæmt ríkisreikningi sem birtist í vikunni.


Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express segir flugið til Bandaríkjanna vera uppbyggingarstarf en það hafi gengið mjög vel.


Fimm þingmenn greiddu auðlegðarskatt. Mest greiddi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Samkvæmt Hagstofu Íslands nemur sala á notuðum vörum aðeins 63 milljónum .


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.