*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


janúar, 2012

Guðlaugur Þór Þórðarson hefur lagt fram fyrirspurn til fjármálaráðherra um auðlegðarskattinn, eignarnám og skattlagningu.


Íslenska úrvalsvísitalan OMXI6 hækkaði um 5,14% í viðskiptum í janúar. Rólegt var á hlutabréfamarkaði í dag.


Fyrirliði kvennaliðs Íslandsbanka á fótboltamóti fjármálafyrirtækja segir alla geta unnið ef þeir eru viljugir til að berjast.


Þegar notendur greiða fyrir Vaðlaheiðargöng breytast arðsemisforsendur, að mati Vilhjálms Egilssonar.


Næstum allt starfsfólk H.F. Verðbréfa keppti á fótboltamóti fjármálafyrirtækja. Það skilaði fyrirtækinu fyrsta sætinu.


Ráðstefna Iðnmenntar verður næsta föstudag. Meðal annars verður fjallar um hvernig skólinn sinnir þörfum atvinnulífsins fyrir vel menntað starfsfólk.


H.F. Verðbréf og Íslandsbanki fóru heim með gull frá fótboltamóti fjármálafyrirtækja sem Íslensk verðbréf hefur haldið í 13 ár.


Undirbúningur er í fullum gangi fyrir vörn í Icesave-málinu fyrir EFTA-dómstólnum.


Væntingavísitala Gallups hefur ekki verið hærri eftir hrun. Vísitalan hefur verið undir 100 stigum samfleytt í fjögur ár.


Skiptum er nú lokið í fyrirtækinu Byggingavörur Dúdda ehf. Félagið hét áður Úlfurinn Byggingavörur. Engar eignir voru í búinu.


Enn eitt fyrirtækið sem áður var í eignasafni Magnúsar Kristinssonar er komið í söluferli. Bankinn tók það yfir í fyrra.


Minni afgangur varð af vöruskiptum í fyrra en í hittifyrra. Samdrátturinn nemur tæpum 13%.


Af erlendum ferðamönnum til Íslands í fyrra voru flestir Bandaríkjamenn.


Mikil hækkun hlutabréfa á milli ára undir lok síðasta árs – lítil hreyfing á ríkisbréfum í desember.


Fortíðarfíklar ættu að fá eitthvað fyrir sinn snúð nú þegar innflutningur á Sinalco er hafinn á ný. Drykkurinn er með gamla bragðinu.


Actavis hefur stofnað til formlegs samstarf við fyrirtækið Bioton um þróun og skráningu á insúlíni.


Fjármálaeftirlitið telur verðbréfafyrirtækið Íslensk verðbréf hæft til þess að fara með virkan eignarhlut í T plús sem nemur allt að 50%.


Íslenski athafnasjóðurinn eignast hlutafé í Högum beint í stað þess að eiga hlutaféð óbeint í gegnum Búvelli.


Gengisvísitala krónunnar hefur hækkað jafnt og þétt síðan í byrjun nóvember í fyrra. Hún hefur ekki verið veikari síðan í ágúst.


Hluthafar Nýherja fá 80% af arði greiddan í formi hlutabréfa. Forstjóri Kauphallarinnar sagði á dögunum þess háttar arðgreiðslu ósið.


Á hverju sumri eru 760 hálfsdagsleyfi seld í Elliðaánum. Umsóknir um morgunveiði eru nú margfalt fleiri umsóknir eftir hádegið.


Of snemmt er að segja til um arðsemi af rekstri Kárahnjúkavirkjunar. Gera má ráð fyrir að hún verði í takt við fyrri arðsemisáætlanir.


Hæsta tilboð í leigu á A-deild Skjálfandafljóts fyrir sex laxveiðistangir og 10 silungastangir hljóðar upp á 13,6 milljónir króna.


Í lok árs 2010 námu skuldir Árborgar liðlega 200% af tekjum. Þar á bæ virðist þó nokkuð hafa áunnist í skuldamálunum.


Velta á fasteignamarkaði hefur dregist nokkuð saman í janúar en hefur aftur á móti aukist verulega á milli ára.


Greining Íslandsbanka segir verðbólguþróun óhagstæða og spáir því að Seðlabankinn hækki stýrivexti tvívegis á árinu.


Líkur eru á að fá tilboð berist í hlut skilanefndar Landsbankans í Iceland Foods. Ekki er útilokað að verslunin verði brotin upp.


Skuldahlutfall Árborgar hefur farið lækkandi og reiknað er með að það verði komið niður undir 150% í lok þessa árs.


Vísitalan hefur hækkað um 6,7% á milli ára. Verðvísitala sjávarafurða hefur rokið upp um 18,4%.


Félögum í eigu bankanna hefur hækkað frá því í nóvember. 125 félög enn í eigu banka og annarra fjármálafyrirtækja.


Röðin í Víkingalottói samt sem áður ódýrust hér á landi – dýrust í Eistlandi.


Árið 2011 metár í rekstri Isnic. Veltu 245 milljónum og högnuðust um 55 milljónir.


Hjálmar Gíslason, stofnandi Datamarket.com kemur til með að byggja upp starsemina þar fyrst um sinn.


Fjölgun í innanlandsflutningum í fyrra í fyrsta skipti frá árinu 2007.


Íslenska auglýsingastofan var á dögunum valin auglýsingastofa ársins í Evrópu.


Innlent
29. janúar 2012

Góðkunningjar Egils

Vinsælustu viðmælendurnir í Silfri Egils kortlagðir.


Heimsferðir gera ráð fyrir 20 til 30% aukningu í eftirspurn.


Staða sparisjóðanna Byrs og SpKef var í járnum í langan tíma eftir hrun, en SpKef safnaði innlánum á meðan Byr dró úr þeim.


Innlent
29. janúar 2012

Nexus skilaði hagnaði

Dró úr hagnaði og veltu milli áranna 2010 og 2011.


Ríkisendurskoðandi, Sveinn Arason, telur hörð viðbrögð Ríkislögreglustjóra ósanngjörn.


Þörf fyrir kostnaðarsamar breytingar og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli.


Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins gerir athugasemd við fyrirspurn Viðskiptablaðsins um tíðar ferðir starfsmanna til útlanda.


Halldór Friðrik Þorsteinsson, stjórnarformaður H.F. Verðbréfa, hefur verið á bakpokaferðlagi um heiminn síðan seint í ágúst.


Á milli áranna 1985 og 2011 voru 17.600 listaverk boðin upp hjá listagalleríum. Listaverk seldust fyrir 220 milljónir króna í fyrra.


Þétt var setið á málþingi um tækifæri í skipulags- og atvinnumálum tengdum flugsamgöngum.


Stangaveiðifélag Reykja­víkur virðist eina af stóru veiðileyfisölunum sem býður fleiri stangar­ daga á sumri komanda en í fyrra.


Neðanmál Halldórs Baldurssonar


Jón Gunnar Jónsson, nýr forstjóri Bankasýslunnar, hefur langa og mikla reynslu úr fjármálageiranum.


Innlent
28. janúar 2012

Listin selst á ný

Velta með íslensk málverk nemur 3,6 milljörðum króna síðastliðin 26 ár. Vísbendingar eru um að markaðurinn sé að lifna við.


Fyrrverandi höfuðstöðvar Baugs við Túngötu eru til leigu. Húsið er búið að vera á skrá í um mánuð.


Framkvæmdastjórar hjá Landsbankanum eru með hærri laun en bankastjórinn, sem er með 1,1 miljón krónur í laun á mánuði.


Kaupendum eða leigjendum í húsi OR býðst að samnýta mötuneyti og líkamsræktaraðstöðu sem er í kjallaranum.


Starfsmenn Áfengis og tóbaksverslunar ríkisins ferðuðust a.m.k. 30 sinnum til útlanda á kostnað skattgreiðenda á síðasta ári.


EBITDA-hagnaður var 532 milljónir sem er örlitlu meira en árið áður.


Gjaldeyrisvarnasamningar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna við Glitni og Kaupþing námu samtals 90 milljörðum króna.


Lífeyrissjóður verzlunarmanna segir forsendur hafa brostið við fall gömlu bankanna og vill ekki gera upp gjaldmiðlavarnasamninga.


Greiningardeild Arion banka segir aukna verðbólgu skýrast af miklum verðhækkunum á opinberum gjöldum.


Hagar högnuðust um 1,9 miljarða króna á fyrstu níu mánuðum síðasta árs. Fjármagnsgjöld lækkuðu mikið á mili ára.


Hagfræðideild Landsbankans spáir því að erlendum ferðamönnum muni fjölga áfram hér á landi.


Greining Íslandsbanka segir verðhækkun á opinberri þjónustu draga úr verðbólguþrýstingi. Þær nýtast til að lækka skuldir.


Gengisvísitala krónunnar stendur nú í 220,8 stigum. Hún hefur veikst linnulítið síðan í byrjun nóvember í fyrra.


Innlent
27. janúar 2012

Verðbólga yfir spám

Verðbólga mælist 6,5%. Tölur sem þessar hafa ekki sést hér á landi síðan verðbólga var að koma niður úr himinhæðum árið 2009.


Rannveig Grétarsdóttir hlaut FKA viðurkenninguna 2012.


Sami kaupandi að tveimur úrum með skreytingum Errós og Eggerts Péturssonar.


Ekki á að selja fagfjárfestum áður en félagið fer á markað.


Um 590 þúsund tonna kvóti kemur í hlut íslenskra skipa.


Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur Bændasamtakanna, segir afnám tollaverndar á matvæli ekki vænlega leið. Hún vill skýrari reglur.


Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar ákveður um helgin hvort haldinn verði landsfundur á árinu.


Byggðastofnun viðurkennir að hafa brotið gegn lögum með því að hafa ekki skilað lista yfir fruminnherja.


Sex fyrirtæki urðu gjaldþrota að meðaltali á hverjum virkum degi í fyrra. 3.696 fyrirtæki hafa orðið gjaldþrota frá hruni.


Arion banki veitir skilvísum viðskiptavinum afslátt af lánagreiðslum síðasta árs. Kostnaðurinn er áætlaður um 2,5 milljarðar.


Forstjóri Samkeppniseftirlitsins ætlar að beita sér fyrir því að eftirlitið kanni lögmæti samninga birgja við verslanir.


Björgólfur Thor Björgólfsson segir rangt að rannsóknarnefnd Alþingis hafi rætt við blaðamenn um efni skýrslunnar.


Leyfi til að selja lyf og léttvín í verslunum getur styrkt rekstur verslana á landsbyggðinni, segir Finnur Árnason, forstjóri Haga.


Ráðandi markaðshlutdeild lágvöruverðsverslana takmarkar mjög möguleika verslana til að taka þátt í verðsamkeppni.


Verð á einstökum vöruflokkum hefur rokið upp eftir hrun. Mismikill munur er á þróun innfluttra og innlendra dagvara.


Sérstök áhættustefna hefur verið samþykkt af stjórn, í fyrsta sinn.


Halldór Friðrik Þorsteinsson hefur verið einn á bakpokaferðalagi um heiminn síðan í ágúst. Hann vildi sjá Asíu með eigin augum.


Hæstiréttur snýr dómi Héraðsdóms og telur að brotin hafi verið ákvæði stjórnarskrár um hraða málsmeðferð.


Innlent
25. janúar 2012

Fimm með hærri laun

Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri er einn fjögurra starfsmanna Seðlabankans sem er með hærri laun en bankastjórinn.


Innlent
25. janúar 2012

Merki um deyfð

Atvinnuleysispróstan lækkar á milli ára þrátt fyrir að vinnandi fólki fækki. Atvinnuþátttaka hefur ekki verið minni í 21 ár.


Unnið er að því hjá Fjármálaeftirlitinu að setja skýrari regluramma um innherjaviðskipti starfsmanna opinberra stofnana.


Norska lággjaldaflugfélagið Norwegian Air hefur lagt inn pöntun á 222 þotum. Forstjórinn veðjar á að heimshagkerfið taki við sér.


Heildareignir íslensks sjávarútvegs námu 559 milljörðum króna og heildarskuldir 500 milljörðum í lok árs 2010.


Peningamagn í umferð hefur aldrei verið meira en í lok síðasta árs þegar rúmir 39 milljarða króna voru í umferð.


Fleiri samningar utan höfuðborgarsvæðisins en veltan mun lægri.


Arion banki hefur fullnýtt það svigrúm til niðurfærslu á lánum sem fékkst með kaupum á íbúðalánum Kaupþings eftir hrun.


Handknattleikssambandið gerði milljónasamning við Kaupþing fyrir hrun. Nú vill sambandið fá eitthvað upp í kröfur.


Tímastjórnunarkerfi TM Software átti upphaflega að vera innanhúslausn. Nú nota hana yfir 1.000 viðskiptavinir í 45 löndum.


Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,51% frá upphafi viðskiptadagsins. Markaðsvirði Marel er komið yfir 100 milljarða króna.


Hagfræðideild Landsbankans spáir því að verðbólga fari í 6,3% í mánuðinum. Draga mun úr verðbólgu eftir þvi´sem líður á árið.


Bæjarstjóri Fjarðarbyggðar segir álver á Reyðarfirði hafa aukið skuldir sveitarfélagsins. Þær eru nú áætlaðar 220% á móti tekjum.


Íslenskir ríkisborgarar voru mun fleiri en erlendir í hópi brottfluttra, eða 4.135 á móti 2.847.


Lán sem Saga Fjárfestingabanki veitti liðlega 100 manns til stofnfjárkaupa felld niður.


Löng verðtryggð skuldabréf hækkuðu en löng óverðtryggð féllu í verði.


Innlent
23. janúar 2012

Verulegt launaskrið

Árshækkun launavístölu meira en 9% og verulegur þrýstingur á laun þrátt fyrir sögulega mikið atvinnuleysi.


Úrvalsvísitalan lækkaði lítillega í rúmlega fimmtán milljón króna viðskiptum. Bréf Haga þau einu sem hækka í verði.


Forstjóri Teris segir of snemmt að segja til um hvort rekstri fyrirtækisins verði haldið áfram eftir kaup RB á hluta starfseminnar.


Reiknistofa bankanna mun hafa tæplega 25% markaðshlutdeild í viðskiptum við banka og sparisjóði eftir kaup á hlut af Teris.


Steingrímur J. Sigfússon segir staðreyndir um endurreisn efnahagslífsins bera svartsýnisspámenn ofurliði


Félagsstofnun stúdenta við HÍ hefur samið um rekstur á Gamla Garði yfir sumartímann.


Stofnandi og forstjóri bresku matvörukeðjunnar Iceland Foods hefur keypt bruggið Catco sem framleiðir Reyka-vodka.


Flugstöð Leifs Eiríkssonar getur annað 3,5 milljónum farþega á ári en þá þyrfti að dreifa álaginu betur yfir daginn.


Eygló Harðardóttir hefur sent fyrirspurn um eignarhald ríkisins á fyrirtækjum.


Samgönguráðuneytið í Bandaríkjunum sektaði icelandair um 6,2 milljónir króna.


Forstjóri Samskipa segir Ólaf Ólafsson hafa lagt grunnin að félaginu eins og það er í dag - Samskip verður ekki skráð á markað


Fimm dómarar dæma í máli Baldurs Guðlaugssonar í Hæstarétti.


Flugstöð Leifs Eiríkssonar getur annað 3,5 milljónum farþega á ári en þá þyrfti að dreifa álaginu.


Indriði H. Þorláksson er ekki á lista yfir starfsmenn fjármálaráðuneytisins.


Aðstoðarseðlabankastjóri er með hærri mánaðartekjur en seðlabankastjóri eftir að laun hins fyrrnefnda hækkuðu um áramótin.


Fimm aðilar hafa keypt 82% hlut í Jarðborun­ um. Íslandsbanki heldur áfram um 18% í félaginu í gegnum Miðengi.


Afskriftir skulda fimm sjávarútvegsfyrirtækja námu tæplega 13 milljörðum króna.


Halldór Baldursson veltir því fyrir sér hvenær gamli Landsbankinn hafi nákvæmlega verið gjaldfær fyrir hrun.


Gísli Baldur Garðarsson á langan feril að baki sem lögmaður.


Engar eignir fundust í þrotabúi einkaþotuflugfélagsins Þotuflugs.


Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa, á að baki langan feril hjá félaginu en þar hefur hann starfað í 16 ár.


Enginn starfsmanna Arion banka og Landsbanka sem hafa réttarstöðu grunaðs manns eru í leyfi vegna rannsókna saksóknara.


Stærstu sveitarfélögin á Austurlandi þurfa að gæta strangs aðhalds á næstu árum.


Innlent
20. janúar 2012

Skýrr verður Advania

Advania er nýtt nafn á Skýrr og dótturfélögum þess. Lokahnykkur á tveggja ára sameiningarlotu.


Afstaða þingmanna Hreyfingarinnar til landsdómsmálsins ræður miklu um það hvernig stjórnarflokkarnir kjósa í dag.


Ný könnun MMR sýnir að 52% landsmanna er andsnúinn því að taka upp evru. Meiri andstaða á landsbyggðinni.


Gengi hlutabréfa helmings fyrirtækja sem skráð er í Kauphöllina hækkaði í verði í dag.


Icelandair gerir alvarlegar athugasemdir við ráðningu nýs markaðsstjóra hjá WOW Air.


Laun forstjóra og stjórnar Bláa lónsins hækkuðu verulega á milli ára árið 2010. Á sama tíma tapaði fyrirtækið 135 milljónum króna.


Kjarasamningum ekki sagt upp „þrátt fyrir“ vanefndir ríkisstjórnarinnar. SA og ASÍ mjög harðorð í garð ríkisstjórnarinnar.


Greiningardeild Arion banka bendir á að fólk sé að missa rétt til bóta og detti því af atvinnuleysisskrá.


Nokkrar breytingar hafa orðið hjá Farice síðustu mánuði. Nýr forstjóri stýrir fyrirtækinu og stjórnarmaður hefur gengið á braut.


Ingvar Kamprad vill að allir starfsmenn Ikea fái hlut í velgengni fyrirtækisins. Hann vinnur nú að umbunarkerfi.


Heildarverðmæti tæknifyrirtækisins Skýrr nemur 2,8 milljörðum króna miðað við kaup Skúla Mogensen á hlut í fyrirtækinu.


Umræður um afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde er til umræðu á Alþingi. Ekkert annað mál er á dagskránni.


Framkv.stjóri Samtaka fjárfesta segir umræðu og viðhorf til þeirra sem fara fram á arðgreiðslur vera tabú sem ekki má ræða.


Forstjóri Kauphallarinnar segir það slæm vinnubrögð að greiða út arð í öðru en peningum, t.d. hlutabréfum eða bréfum í öðrum félögum.


Framkvæmdastjóri Stafa segir mikilvægt að skráð félög móti skýra arðgreiðslustefnu.


IFS Greining segir útlitið sömuleiðis gott fyrir árið 2012 og að pantanabókin haldi áfram að stækka.


Hver formaðurinn á fætur öðrum lýsir yfir óánægju með ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Ákvörðun tekin um kjarasamning á morgun.


Á morgun verður á Alþingi tekin fyrir tillaga um að draga ákærur á hendur Geir H. Haarde til baka. Margt er í gangi að tjaldabaki.


Þingmenn Hreyfingarinnar segja Alþingi ekki eiga að grípa inn í málaferlin á hendur Geir H. Haarde.


Kostnaður við byggingu heilsuþorps á Flúðum gæti numið allt að sjö milljörðum króna. Kínverjar fá mögulega hlut í verkefninu.


Gengisvísitala krónunnar rauf 220 stiga múrinn í dag. Gengi hefur ekki farið undir 200 stigin síðan seint í mars árið 2009.


Hagræðing í rekstri hefur ráðið ferðinni hjá Vodafone. Nú er ekki komist hjá því að segja upp starfsfólki.


Tillaga um að draga ákæru á hendur Geir H. Haarde til baka verður að öllum líkindum felld á morgun.


Greiningardeild Arion banka segir verðhækkanir eyða útsöluáhrifum og spáir því að verðbólga fari í 6,2% í mánuðinum.


Verð á innfluttu byggingarefni hefur lækkað um 4,2% á milli mánaða. Á sama tíma hækkar verð á innfluttu efni um 0,6%


Styttist í fyrstu afkomutölur frá því að Hagar voru skráðir á markað og IFS mælir með því að menn haldi bréfunum.


Indriði H. Þorláksson varð eftir í fjármálaráðuneytinu þótt Steingrímur J. færi.


Meðalávöxtunarkrafan á HFF44 íbúðabréfaflokkinn var um 2,57% í útboðinu í vikunni.


Ríkisendurskoðun gerir athugasemdir við hvernig skuldbindingar ríkissjóðs eru færðar í fjárlögum og ríkisreikningi.


Hlutdeild borgarinnar í 13 milljarða halla lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga gæti verið um 4,5 milljarðar eða um 7,5% af tekjum.


Viðskiptablaðið skoðaði hvað matarpakkar, sem innihalda allar máltíðir dagsins, kostuðu.


Heilsulindin ennþá rekin í Hilton Nordica hóteli undir nafninu Nordica Spa & Gym.


Það hefur komið í ljós að viðsnúningurinn á íbúðamarkaði hefur verið mun hraðari en flestir bjuggust við að mati Greiningar Ísb.


Þeim fækkarsem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir samkvæmt Hagstofu.


Var næst stærsta fasteignafélag landsins og metið á um 54 milljarða króna fyrir hrun.


Innlent
18. janúar 2012

Íslandsbanki til sölu

Slitastjórn Glitnis hefur sett 95% hlut sinn í Íslandsbanka í söluferli. Nokkrir erlendir bankar hafa áhuga


Frá hruni hefur um um 550 milljörðum króna af fyrirtækjaskuldum verið felldir niður eða breytt í hlutafé.


Þingflokkur VG fundar í kvöld – þingmenn Samfylkingarinnar vita ekki í hvort fótinn þeir eiga að stíga.


Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 9,1% á síðasta ári. Ör hækkun frá byrjun árs 2011.


Kjartani Gunnarssyni stefnt ásamt fleiri bankaráðsmönnum gamla Landsbankans. Segist ekki kvíða niðurstöðu dómstóla.


Slitastjórn Landsbankans krefst þess að bankaráðsmenn Landsbankans fyrir hrun, stjórnendur og vátryggjendur greiði um 46 milljarða króna.


Af þeim ferðamönnum sem tóku þátt í könnun Ferðamálastofu greiddu 22% fyrir hvalaskoðunarferð.


Greiningardeild Arion banka segir það jákvætt fyrir bankana að hlutdeild þeirra fer vaxandi á markaði húsnæðislána.


Hæstiréttur hafnaði beiðni Sigurður Einarssonar um að fá matsmenn til að meta hvort hann auðgaðist á niðurfellingu ábyrgða.


Kjör sem Íbúðalánasjóði buðust í útboði á íbúðabréfum í gær voru það góð að vextir á útlánum sjóðsins lækka í kjölfarið.


Samtök atvinnulífsins hafa sent þingmönnum bréf í kjölfar orða forsætisráðherra að SA sé í grímulausri stjórnarandstöðu.


Árlega er gefinn út listi yfir verðmætustu vörumerkin í heimi. Nokia var í fyrra í áttunda sæti en fellur nú niður í fjórtánda sætið.


Seðlabankinn tilkynnti um tvö gjaldeyrisuppboð í febrúar. Skref í að endurheimta lánshæfi ríkissjóðs.


Óánægja hafði náð fótfestu í eigendahópi Framtakssjóðsins, sem eru stærstu lífeyrissjóðir lífeyrissjóðir landsins.


Mun fleiri flytja til útlanda frá landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu.


Stormur komst í fréttirnar í fyrra þegar í ljós kom að kínversk fjölskylda á 43% í fyrirtækinu.


Isavia veitir afslátt af lendingargjöldum vegna nýrra áfangastaða. Nýtist aðeins Icelandair í bili sem mun hefja flug til Denver í vor.


Eignir tryggingafélaganna nema tæpum 150 milljörðum króna. Skuldirnar nema rúmlega 80 milljörðum.


Aukin velta í sölu á raftækjum og skóm á milli ára í desember. Samdráttur í sölu á áfengi.


Gjaldtaka Orkuveitunnar hækkar um tæpar 4.000 krónur á árinu fyrir 100 fermbetra íbúð í Reykjavík.


Lítil breyting á skuldabréfamarkaði á fyrsta degi vikunnar. Veltan ágæt.


Nýr samningur Vodafone og Landsbankans umfangsmeiri en gamli þar sem 180 farsímanúmer færast yfir til símafyrirtækisins.


Flest bendir því til þess að sá hagvöxtur sem drifinn er áfram af einkaneyslu hér á landi sé ekki sjálfbær.


Yfir 111 þúsund flugvélar flugu um íslenskt flugstjórnarsvæðið í fyrra og jókst flugumferð um 9% frá árinu áður.


Þeir sem eru með laun á bilinu 200 til 650 þúsund borga 2,9% meira í skatt og laun þar yfir greiða 8,9% meira að sögn þingmanns.


Þeir sem þiggja atvinnuleysisbætur hefur fækkað á milli ára og atvinnuleysi minnkað, mælt sem hlutfall bótaþega af vinnuafli.


Fjármálaráðherra tekur ekki alltof vel í hugmyndina að taka upp rafrænt skattkort og segir ekki útilokað að leggja skattkortin af.


Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að Síminn eigi að greiða 60 milljónir í stjórnvaldssekt.


Formaður VR segir stofnunina standa í vegi fyrir því að stéttarfélög taki við þjónustu við atvinnulausa.


Halaði inn rúmum 24 milljónum dala, sem samsvarar um þremur milljörðum íslenskra króna.


Sérstakur saksóknari segir að höfnun héraðsdómara á gæsluvarðhaldskröfu hafi ekki áhrif á stýringu rannsókna.


Samkvæmt áætlun fjármálaráðuneytisins ætlar ríkið að sækja 39 milljarða króna með sölu eigna og arðgreiðslum úr félögum í eigu hins opinbera.


Nýir hluthafar Olís ætla að gefa sér næstu vikur til þess að fullmóta hópinn.


Valitor vonast til að geta opnað fyrir almenna greiðsluþjónustu í gegnum snjallsíma á næsta ári.


Gjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslands aflar sér gagna á grundvelli laga gegn peningaþvætti og hryðjuverkum.


Forstjóri Straums segir nóg til handa öllum Íslendingum, en flokkadrættir geri uppbygginguna erfiðari.


Bærinn á þó um einn milljarða króna í lausa fé og hefur haldið fjárhagslegu sjálfstæði sínu.


Barclays Capital segir að auknar byggingaframkvæmdir við skýjakljúfa séu oft undanfari fjármálakreppu.


Miðengi hefur gert samning um sölu á 82% í Jarðborunum en heldur eftir 18% eignarhlut.


Svissneski seðlabankastjórinn missti vinnuna vegna markaðsviðskipta eiginkonunnar. Strangar reglur gilda hér á landi.


Forstjóri Straums segir viðskiptabankana beita risastórum og ógagnsæum efnahag í samkeppninni.


Seldu í HS Orku og greiddu niður langtímaskuldir og eiga nægt laust fé.


Innlent
14. janúar 2012

Stapi í hart við FME

Sættir sig ekki við dagsektir og fer væntanlega með málið fyrir dómstóla.


Innlent
14. janúar 2012

Jepparnir renna út

Bílasalar telja að nú hylli undir bjartari tíma í bílasölu og fyrsta vika ársins lofar mjög góðu.


Fullyrt að brottfaririr félagsins muni dragast saman um helming á sumri komanda.


Telur að málsmeðferðin samræmist ekki Mannréttindasáttmála Evrópu.


Bréf Nýherja lækkuðu um 4,35% í aðeins 440.000 króna viðskiptum í Kauphöllinni.


Hæstiréttur snýr við frávísunarúrskurði héraðsdóms í máli Reykjavíkurborgar og Landsvaka.


Fjárhagslegri endurskipulagningu Lyfju lokið. Skilanefnd Glitnis breytir lánum í hlutafé og tekur yfir 90% hlut í félaginu til sín.


Andri Árnason stendur að öllu leyti við fyrri niðurstöður sínar um hæfi Gunnars Þ. Andersens til að gegna forstjórastarfi FME.


Útlán almennra lána Íbúðalánasjóðs á árinu 2011 voru samtals um 21,5 milljarðar króna og heildarútlán um 24 milljarðar króna.


Bain Capital er meðal þriggja aðila sem vilja halda áfram í söluferlinu á Iceland


Fjöldi atvinnuauglýsinga bendir til að misvel gangi að manna allar þær stöður sem í boði eru, segir Gunnar Haugen.


Stóra spurningin í teikningu Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu eru hverju er Steingrímur og Jóhanna að reyna að halda uppi.


Stjórn Ríkisútvarpsins ohf. hefur verið boðaður mánudaginn 30. janúar 2012. Alþingismenn mega sitja aðalfundinn.


Hönnunarmiðstöð og Norræna húsið standa fyrir kaupstefnunni DesignMatch í tengslum við HönnunarMars


Margvíslegar upplýsingar fást með næstu gjaldeyrisútboðum Seðlabankans. Ríkisbréfaútboð gæti haft áhrif á skuldabréfamarkað.


Dagslokaverð hlutabréfa Haga í gær var 16,95 og velta bréfanna 96 milljónir króna sem er meira en að meðaltali frá desember.


Landsmenn voru nákvæmlega 319.560 í upphafi ársins og þar af búa um 203 þúsund á höfuðborgarsvæðinu.


Einungis 30% vefsíðna fjármálafyrirtækja voru í samræmi við reglur ESB samkvæmt könnun sem gerð var í september.


Snjallsími Apple verður ekki seldur á næstunni í Peking og Sjanghæ. Slagsmál brutust út þegar það átti að byrja að selja símann.


Í flestum tilvikum samþykkja dómstólar beiðni lögreglu um heimild til símhlerana.


Gera athugasemd við frétt Viðskiptablaðsins um söluna og sölutryggingu Landsbankans á TM.


Þóknun fyrirtækjaráðgjafar Landsbankans gæti verið 5-6% af söluverðmætinu. Erfitt að meta áhættuna.


Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir frammistöðu ríkisstjórnarinnar sérlega slaka.


Handbært fé frá rekstri var neikvætt um 70,2 milljarða á fyrstu ellefu mánuðum síðasta árs.


Tvö útboð fara fram um miðjan febrúr þar sem hægt verður að kaupa krónur fyrir evrur.


Sala á raftækjum í desember jókst um 15,2% á föstu verðlagi . Verð á raftækjum var 4,3% lægra en í desember 2010.


Skuldabréfavísitalan lækkaði lítillega en gengi nokkurra helstu hlutabréfa hækkaði nokkuð í dag.


Stangveiðifélagið Hofsá var með samnefnda á í Vopnafirði til leigu í ellefu ár. Nú er félagið gjaldþrota.


Lífeyrissjóðir hafa fengið upplýsingar um tölulegar staðreyndir í rannsóknarskýrslu og geta farið fram á leiðréttingar.


Ný könnun sýnir að heldur hefur létt yfir hjá stjórnendum, en mikill meirihluti telur horfur þó enn vera slæmar.


Útlit er fyrir að minna fáist fyrir danska bankann, vegna niðurfærslu á útlánasafni hans.


Eigendur Tiger fengu góða ávöxtun á þá peninga sem þeir hafa lagt í reksturinn á árunum 2009 og 2010.


Á heimasíðu fjármálaráðuneytisins segir að með hluthafasamkomulagi megi koma í veg fyrir deilur milli hluthafa


Huginn Freyr Þorsteinsson segir umfjöllun Viðskiptaráðs um skattabreytingar vera lymskulegt áróðursbragð til að drepa umræðunni á dreif.


„Nauðysnlegt er að mati bankaráðs að taka bankann alfarið undan gildissviði laganna um kjararáð,“ segir í umsögn ráðsins.


Mun fleiri skip náðu því marki að fiska fyrir meira en tvo milljarða króna nýliðnu ári samanborið við 2010.


MP banki hefur verið með mestu veltuna á skuldabréfamarkaði síðustu þrjú ár.


Royal Bank of Scotland ætlar að fækka störfum um 3.500 á næstu þremur árum. Dregið verður úr fjárfestingabankastarfsemi.


Slitastjórn Glitnis höfðar mál gegn fyrrum stjórnarmönnum bankans, Lárusi Welding og Jóni Ásgeiri Jóhannessyni,


Fjöldi einstaklinga hefur á síðustu vikum verið látinn vita af símhlerunum sérstaks saksóknara í tengslum við rannsókn mála.


Um þúsund umsóknir hafa borist í 60 til 70 stöður sem byggingaverslunin Bauhaus hyggst ráða í.


Mugison seldi fleiri plötur í fyrra en þekkt er í íslenskri tónlistarsögu. Og uppskar meira en söluhæstu rithöfundarnir.


Úrvalsvísitalan lækkaði lítillega í 270 milljóna króna viðskiptum. Össur og Icelandair hækkuðu, en Hagar og Marel lækkuðu.


Vill fá leiðréttingu á launakjörum, svo þau verði í samræmi við ráðningarsamning.


Formaður VR segir mikilvægt að fólk fái launahækkanir sem þeim beri samkvæmt kjarasamningum.


Ritstjóri Dagens Indurstri segir að áskrifendum hafi fjölgað og lausasalan hafi aukist.


Framleiðsla á mjólk óvenju mikil en framleiðendum fækkar um 20 frá árinu 2008.


Þórunn Guðmundsdóttir, fyrrv. formaður Lögmannafélagsins, telur réttast að skipunarvald dómara sé í höndum ráðherra


Rafmagnsleysi í gærkvöldi mun valda járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga miklu tjóni.


Fimm hluthafar eiga Íslensku auglýsingastofuna. Stærstu eigendurnir eru Atli Freyr Sveinsson og Hjalti Jónsson.


Nýtt rekstrarfélag Húsasmiðjunnar tekur yfir skuldir og rekstrartengdar skuldbindingar eins og húsaleigusamninga.


Rekstrartekjur Íslensku auglýsingastofunnar hækka um 33,8% á milli áranna 2009 og 2010.


Fjárfestingafélagið Títan, sem er í eigu Skúla Mogensen, greiddi um 140 milljónir króna fyrir 5,17% hlut í Skýrr.


Bankinn má eiga meira en fjórðungshlut í HB Granda að mati efnahags- og viðskiptaráðuneytis.


Evrópsk samkeppnisyfirvöld hafa áhyggjur af samruna afleiðukauphalla fyrirtækjanna tveggja.


Tilnefndur lögmaður ársins árið 2008 í Bretlandi og hefur sérþekkingu á ESB-rétti.


Gengi bréfa Haga hækkaði um 1,8%, en mest velta var með hlutabréf Marels.


Mest var fjölgunin á Suðurlandi og Suðurnesjum, þar sem ríkisstarfsmönnum fjölgaði um 7,4%.


Eftir sameiningu Tinda verðbréfa og Auðar Capital verður aðildin að Kauphöll Íslands hér eftir í gegnum Auði.


Kjarabætur birtast með mismunandi hætti, t.d. í því að skemmri tíma tekur nú að vinna sér inn fyrir heimilistækjum.


Aðilum í verslun og þjónustu sem eiga viðskipti við ferðamenn stendur til boða að skrá upplýsingar um sig endurgjaldslaust.


Dómsmál á hendur Lárusi Welding og Guðmundi Hjaltasyni verður þingfest fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.


Agnar Tómas Möller segir raunávöxtun ríkistryggðra skuldabréfa hafa verið góða síðasta áratuginn.


Í yfirliti Lánamála ríkisins sést að erlendir aðilar hafa minnkað hlutdeild sína í nokkrum flokkum ríkisskuldabréfa.


Alls hefur Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins fært yfir 40 milljarða á afskriftareikning frá bankahruni.


Með því að greiða 7,8 milljarða króna árlega í 40 ár mundi B-deild LSR eiga fyrir skuldbindingum sem á sjóðnum hvíla.


Fjöldi þinglýstra leigusamninga hefur ekki verið jafn lítill síðan í júní 2008, bæði á höfuðborgarsvæðin og landsvísu.


Steingrímur J. Sigfússon telur að forsendur fyrir 3,5% raunávöxtun lífeyrissjóða hafi breyst og óraunhæft sé að búast við slíkri ávöxtun.


Framkvæmdastjóri fjármála Icelandair Group segir frekari skattheimtu draga úr umfangi ferðaþjónustunnar.


Sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte segir stjórnvöld fæla fjármagn í burtu með skattastefnu sinni.


Nýskipaður fjármálaráðherra segir íslensk stjórnvöl hafa brugðist rétt við eftir hrun bankanna með skattastefnu sinni.


Segir íslensk stjórnvöld áköf í að komast yfir eignir efnaðra einstaklinga, sem feli í sér eignarupptöku.


Bræðurnir Sigurður og Jón Pálmasynir ætla að opna IKEA verslanir í Eistlandi og Lettlandi, til viðbótar við opnun í Litháen.


Dregist hefur að senda mál sérstaks saksóknara í dómskerfið. Dómstólaráð ætlar að eiga heimild um fjölgun dómara í bakhöndinni.


Sérstakur saksóknari ákærir fyrrverandi garðyrkjustjóra OR fyrir meintan fjárdrátt.


Slitastjórn Glitnis er tilbúin að fresta skaðabótamáli þar til niðurstaða liggur fyrir hjá sérstökum saksóknara.


Bréf Icelandair hækkuðu um rúm tvö prósent. GAMMA vísitalan lækkaði lítillega.


Forstjóri Samherja segir að Íslendingar myndu engin áhrif hafa á sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.


TF-LIF mun fara í umfangsmikla skoðun í næstu viku sem tekur rúma tvo mánuði. Gæslan tekur sambærilega þyrlu á leigu.


Háskólaprófessor segir siðferðilegar spurningar vakna verði fyrrverandi forstjóri Saga Fjárfestingarbanka ákærður.


Síonisminn og Ísraelsríki byggja alla sína tilveru á goðsögnum Biblíunnar.


Innlent
9. janúar 2012

Caruano í Hörpu!

Við ættum að beina sjónum að piltinum Fabiano Caruano sem er stigahæstur allra ungmenna í heiminum, 20 ára og yngri.


Innlent
9. janúar 2012

Óvenjulegur dómur

Dómur Hæstaréttar í skattamáli Bjarka Diego á dögunum þykir óvenjulegur.


Heildareign Seðlabanka Íslands sem bundin er í gulli nemur um 12,2 milljörðum króna.


Atvinnublöð dagblaðanna voru óvenju þykk þessa helgi enda mikið um auglýstar stöður bæði hjá einkaaðilum og hinu opinbera.


Innlent
8. janúar 2012

Urmull afþreyingar

Merkilegt er að af þessum tölum um framboð sjónvarpsafþreyingar verður hreint ekki séð að „hér hafi orðið Hrun“!


Áhugi erlendra aðila á íbúðabréfum jókst verulega á síðasta ári þegar eign þeirra tvöfaldaðist í bréfunum.


Útlendingar þurfa að minnsta kosti að geta borið það fram án teljandi erfiðleika,“ segir framkvæmdastjóri Meniga.


Á árunum 1991 til 2010 fjölgaði starfsmönnum í opinberri stjórnsýslu um 28,4%.


Landsdómsmálið gerir það að verkum að færri mál verða tekin fyrir á meðan fimm Hæstaréttardómarar starfa við landsdóm.


Sturlaugur varar við því að magnið af Surti verði ekki mjög stórt, eða um fimm þúsund flöskur.


Viðskiptablaðið valdi nýsköpunarfyrirtækið Meniga frumkvöðul ársins 2011, en bókhaldslausn Meniga hefur víða vakið athygli.


Staða Jóhönnu Sigurðardóttur hefur veikst til muna á nokkrum dögum enda ekki á hverjum degi sem utanríkisráðherra lýsir yfir vantrausti á forsætisráðherra.


Nýlegar breytingar á ríkisstjórninni munu að öllum líkindum draga dilk á eftir sér. Talið er að staða Árna Páls hafi styrkst til muna.


Höfundur skýrslu um hagkvæmni Vaðlaheiðarganga telur ólíklegt að ökumenn verði viljugir til að greiða mjög há veggjöld.


Innlent
7. janúar 2012

Yrsa enn á toppnum

Yrsa Sigurðardóttir er höfundur tveggja bóka á listanum yfir 10 mest seldu bækur ársins í fyrra.


Forseti ASÍ segir fullt tilefni til að segja upp núverandi kjarasamningum. Boltinn er hjá ríkisstjórninni.


Einkahlutafélög eru langvinsælasta rekstrarformið í dag en samlagsfélög hafa notið aukinna vinsælda undanfarin ár.


Eigandi Nexus segir farsælt að bjóða upp á mjög mikið úrval bóka og annarra vara í stað þess að reiða sig á að moka út fáum titlum.


Neðanmál Halldórs Baldurssonar


Eigandi Office 1 sem keypti rekstur ritfangaverslunar A4 af kröfuhafa um áramót var skráður á nýja kennitölu í fyrravor.


Smellpassar við stefnu Títan að kaupa í Skýrr, segir Skúli Mogensen. Hefur fjárfest í tæpum tug fyrirtækja á Íslandi.


101 Capital, félag Ingibjargar Pálmadóttur, hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Félagið er til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara.


Halli á samstæðureikningi Reykjanesbæjar fyrir árið 2012 er áætlaður 452,2 milljónir króna, samkvæmt fjárhagsáætlun.


Hróbjartur Jónatansson vill láta skera úr um hvort auðlegðarskatturinn skerði eignarrétt fólk og brjóti í bága við stjórnarskrá.


Árni Páll þykir hafa styrkt stöðu sína nokkuð þrátt fyrir að hafa verið vikið úr ríkisstjórn


Bjarki Diego hefur á ný fengið úrskurð um endurákvörðun opinberra gjalda vegna söluréttarsamninga sem hann gerði við Kaupþing.


Íslandsbanki er enn stærsti einstaki hluthafinn í Icelandair Group. Hlutur eignarhluts Íslandsbanka undanskilinn flöggunarskyldu.


Opið fyrir tilnefningar til íslensku vefverðlaunanna 2011 til 7. janúar.


Tap síðasta árs tvöfalt meira en spár gerðu ráð fyrir. Gengi hlutabréfa í Barnes & Noble féll um 17% á einum degi.


Eigendur Olís fengu 5,5 milljarða lán hjá Landsbankanum til að kaupa fyrirtækið fyrir 8 árum. Síðan þá hafa þeir fengið 3,4 milljarða í arð.


Sætanýting Icelandair árið 2010 sú besta í sögu félagsins. Farþegum Flugfélags Íslands fjölgaði um 3% á milli ára.


Núverandi hluthafar Olís hafa útvegað fjármagn til að leggja til Olís. Landsbankinn færir niður erlend lán Olís og tengdra félaga.


Lendingargjöld, farþegagjöld og flugleiðsögugjöld hækka.


Viðskiptablaðið gefur út sérblað um peningastefnuna, gagnrýni á hana, framtíð og viðbrögð seðlabankastjóra.


Landsbankinn greiðir 165 milljónir króna fyrir sparisjóð sem rekur útibú á Dalvík og í Hrísey. Sparisjóðurinn verður lagður niður.


Á ellefu mánuðum nýliðins árs voru gistinætur á hótelum 1.419.800 samanborið við 1.255.400 árið 2010.


Árni Oddur Þórðarson segir Eyrir Invest stefna að því að fjárfesta í 10 til 15 nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum.


Helstu hlutabréfavísitölur heimsins hafa hækkað nokkuð í byrjun árs.


Svipuð ávöxtun og var í fyrra.


Reykjanesbær 100 milljón króna skuld í hlutafé og Landsbankinn lækkar skuldir.


Nýr fjármálaráðherra þó í grunninn ánægður með breytingar a skattkerfinu.


8% minna seldist af sterku víni. Sala á rauðvíni stendur í stað.


Gjaldeyrishöft geta verið ástæðan þar sem innlendir fjárfestar sjá ekki fjárfestingartækifæri.


Mest aukning í eldsneyti og smurolíum eða 35% milli ára. Flutningatæki koma þar á eftir með 22% aukningu milli ára.


Framkvæmdastjóri Framtakssjóðs lífeyrissjóðanna hefur ákveðið að segja upp störfum. Rétti tíminn er núna, að hans sögn.


Lífeyrissjóðirnir eiga eignir upp á 2.078 milljarða króna. Í hruninu í október 2008 gufuðu upp 217 milljarðar á einum mánuði.


Héraðsdómur felldi úr gildi ákvörðun stjórnar FME um óhæfi Ingólfs Guðmundssonar sem framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs verkfræðinga.


Ein af helstu fréttum ársins í Viðskiptablaðinu var dómur í gengislánamáli sem tengdist þrotabúi verslunarinnar Mótormax.


Sportbúðin á Krókhálsi blæs til rýmingarútsölu vegna flutninga. Stefnt er á að selja allt. Verslunina flytur yfir götuna.


Skiptum í dótturfélagi Fons lokið, en engar eignir fengust upp í 9,2 milljarða kröfur.


Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans sér um fyrirhugað útboð á TM


Hækka þarf iðgjald sveitarfélaganna um 4% vegna halla á A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga.


Kínverski auðmaðurinn sem fékk ekki að kaupa Grímsstaði á Fjöllum hefur beint sjónum sínum til Danmerkur og Finnlands.


Forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans segir áætlun um afnám gjaldeyrishafta hafa gengið seint og illa.


Afgangur af vöruskiptum nam 97,5 milljörðum króna á fyrstu ellefu mánauðum síðasta árs. Afgangurinn var meiri ári fyrr.


Endurskoðað mat á eignum félagsins hljóðar upp á 33,4 milljarða.


Arion banki hefur ákveðið að bjóða Pennann til sölu.


Innlent
5. janúar 2012

Tiger til Noregs

Íslendingar hafa opnað tvær Tiger-verslanir í Ósló og skoða möguleikann á að opna fleiri verslanir.


Hugsanlegt er að tíu ára aðlögunartími dugi ekki skuldsettustu sveitarfélögum landsins til að rétta úr kútnum.


Þormóður Jónsson, kenndur við auglýsingastofuna Fíton, hefur verið úrskurðaður gjaldþrota.


Óttast breytingar á skiptin iðnaðar- og auðlindamála í stjórnarráði Íslands.


Heildarvelta nam 12 milljörðum og meðalupphæð á hvern kaupsamning 33 milljónir.


PwC segir að legið hafi fyrir frá upphafi að þeir væru ekki aðili að málinu í New York.


Litlar breytingar á fylgi flokka milli mánaða í Þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi við ríkisstjórnina minnkar þó.


Mál Sigurðar Einarssonar, fyrrverandi starfandi stjórnarformanns Kaupþings, var fyrirferðamikið í dómssölum.


Forstöðumaður greiningardeildar Arion banka bindur vonir við að fleiri fyrirtæki verði skráð á hlutabréfamarkað í ár en í fyrra.


Upplýsingar um gjaldþrot fyrirtækja eru merki um það að atvinnnulífið er enn laskað eftir hrun, að sögn Greiningar Íslandsbanka.


Fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra vonast til að andrými gefist til að vinna úr vanda heimshagkerfisins án meiri háttar kollsteypu.


Á sama tíma og fyrirtæki sem sinna viðgerðum fjölgi þá fækkar enn í hópi fjármála- og vátryggingafyrirtækja.


Hyggjast sækja sér 18,3 milljarða króna og endurgreiða sambankalán.


2,7% samdráttur í sölu áfengis í fyrra. Aukning í sölu á léttvíni en samdráttur í sölu á bjór og sterku áfengi.


Ein af helstu fréttum ársins í Viðskiptablaðinu var að neyparlögin stóðust ákvæði stjórnarskrár.


Viðskiptin að taka við sér á nýju ár en heildarvelta á skuldabréfamarkaði nam tæpum 14 milljörðum í dag.


Vinnumálastofnun bárust engar hópuppsagnir í desember. Tilkynningarnar voru alls 23 í fyrra.


Dómur yfir Baldri Guðlaugssyni, fyrrverandi ráðuneytisstjóra, var á meðal frétta ársins í Viðskiptablaðinu.


Meðalvelta með skuldabréf námu 10,4 milljörðum króna á dag í fyrra. Þetta er um 10% samdráttur á milli ára. Öll skuldabréf hækkuðu.


Sérstakur saksóknari lét vita af sér á nýliðnu ári. Hann fékk fyrrverandi stjórnendur hjá Glitni úrskurðaða í gæsluvarðhald í nóvember.


Tvær ritfangaverslanir eru að ganga í eina sæng. A4 var komið í faðm fallinna kröfuhafa, þrotabús Sparisjóðabankans.


Eigandi Ísfélagsins í Vestmannaeyjum seldi hlutabréf í Glitni fyrir sex milljarða rétt fyrir hrun. Þrotabú bankans vill helming fjárins til baka.


Framkvæmdastjóra Kaffitárs finnst hvimleitt hversu neikvæð umræðan er oft og hve margir reiði hátt til höggs.


Gjaldeyrisforðinn stendur í rúmum 1.000 milljörðum króna. Rúmlega 30 milljarða vaxtagreiðslur eru á bilinu 3-4% hlutur af forðanum.


Stjórnvöld hafa tekið 753 milljarða að láni til að styrkja gjaldeyrisforðann. Forðinn stendur í 1.000 milljörðum og er allur skuldsettur.


Fjölblendir með hugmyndir um að reisa verksmiðju hér á landi.


Til komin vegna skuldsettra yfirtakna innan Skipta-samstæðunnar á undanförnum árum.


Fjöldi skattahækkana veldur óvissu í rekstri.


Icesave-samningur felldur í annað sinn var frétt ársins í Viðskiptablaðinu.


Skýrsla er væntanleg í lok mánaðar um starfshætti og fjárfestingarstefnu allra lífeyrissjóða landsins á árunum fyrir hrunið.


Hlutabréfum Atlantic Airways var skipt út fyrir Haga í Úrvalsvísitölunni. Færslan hafði neikvæð áhrif á gengi bréfa í færeyska félaginu.


Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum vill leggja aðildarviðræður stjórnvalda við ESB og önnur pólitísk þrætuepli til hliðar á nýju ári.


Mörg íslensk góðgerðarfélög eru andstæða rekstrarlegrar skilvirkni og samfélagslegrar framlegðar, að mati greinahöfundar.


Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,58% í fyrra. Markaðsverðmæti aðeins tveggja félaga jókst á árinu sem var að líða.


Ívið minni útgáfa en IFS Greining reiknaði með en greiðslur ÍLS svipaðar.


Formaður Samtaka atvinnulífsins segir stjórnina skattleggja sérstaklega atvinnugreinar sem henni eru ekki þóknanlegar.


Heildarveltan nam um 3.400 milljónum króna síðustu vikuna í desember.


Meðalveltan á dag í fyrra var um 10,2 milljarðar króna.


Soldáninn hefur keypt sex hesta og flutt til Óman.


Tilkynnt um nýja stjórnarmenn þegar FME hefur metið hæfi.


Teymi hlaut að hafa verið kunnugt um erfiða fjárhagsstöðu Stoða þegar félagið veitti Teymi víkjandi lán.


Frétt frá því í nóvember um spá hagfræðideildar Landsbankans var ein af mest lesnu fréttum ársins.


Greiddi 135 milljónir evra fyrir 49% í Versacold Atlas og 32% hlut í Eimskip árið 2009.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.