*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


apríl, 2012

Andrea J. Ólafsdóttir ætlar aðeins að þiggja lágmarkslaun þar til markmiðum um lánamál heimila og lágmarkslaun hefur verið náð.


Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður FVSA, var ómyrk í máli í ávarpi sem hún hélt að lokinni kröfugöngu á Akureyri í dag.


Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion, bendir á að umræða um aðskilnað viðskipta- og fjárfestingarbanka sé vart til staðar í Skandinavíu.


Ólafur Hauksson, sérstakur saksóknari, vísar því á bug að stofnun embættisins hafi falið í sér óeðlileg pólitísk afskipti.


Forstjóri Icepharma segir áhuga lyfjabirgja á að gera rannsóknir á Íslandi mikinn.


Hagnaður Promens fyrir fjármagnsliði og skatta jókst um 17% frá fyrra ári.


Talsmenn ASÍ og RSÍ gagnrýna hvernig ríkisstjórnarflokkarnir hafa horfið frá faglegu starfi við gerð rammaáætlunar.


Forystumenn Rafiðnaðarsambandsins segja kominn tími til að draga úr skattlagningu. Til þess þurfi að sýna hugrekki og þor.


Stefán Einar Stefánsson, formaður VR, segir að vinda verður ofan af þeirri þróun að verslanir séu opnar 1. maí.


Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, segir í 1. maí ávarpi að brýnasta verkefnið sé að halda atvinnustiginu uppi.


Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar greindi viðskipti við tengda aðila og segir að ekkert óeðlilegt hafi komið í ljós.


Rekstrarkostnaður fyrirtækja lækkar með notkun tölvuskýja, segir Helgi Björgvinsson. Nýherji fagnar afmæli sínu á fimmtudag.


Fjórðungshlutur í Aurum Holding var metinn á 464 milljónir. Pálmi Haraldsson fékk sex milljarða til að kaupa hann.


Laun útvarpsstjóra hækkuðu um 50 þús.kr. á mánuði. Auk þess fékk hann leiðréttingu á launum sínum vegna úrskurðar Kjararáðs.


Mikil aukning í auglýsingatekjum en dagskrár- og framleiðslukostnaður sem og fjármagnskostnaður eykst verulega á milli ára.


Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir Besta flokkinn og Samfylkingu seilast stöðugt dýpra í vasa borgarbúa án árangurs.


Skiptastjóri þrotabús Stefáns H. Hilmarssonar segir hann hafa verið ógjaldfæran á sama tíma og Baugur Group fór í þrot.


Við skuldbreytingu lána Landsvirkjunar hækkar hlutfall dollara í vaxtaberandi langtímaskuldum í 49%. Dregur úr áhættu.


Afkoma Árborgar var yfir væntingum. Skuldahlutfall sveitarfélagsins er yfir 150% viðmiði sem sveitarstjórnarlög kveða á um.


Áætlanir gerðu ráð fyrir 66 milljóna króna afkomu af rekstri A-hluta Reykjavíkurborgar. Niðurstaðan var 2,8 milljarða halli.


Þegar er búið að staðfesta komu 66 skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur á næsta ári. Í fyrra lögðu 67 slík skip við bryggju í borginni.


Afkoma Watson á fyrstu þremur mánuðum ársins var yfir væntingum markaðsaðila. Kaup á Actavis þykja stór biti að kyngja.


Stjórnarmenn í Framtakssjóði Íslands fengu 100 þúsund krónur í laun á mánuði í fyrra. ASÍ segir launahækkunina úr takti.


Innlent
30. apríl 2012

Plastprent til sölu

Plastprent fór í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu hjá Landsbankanum eftir hrun. Hlutafé var aukið um rúman hálfan milljarð.


Verðmæti vöruinnflutnings var meira í mars nú en í fyrra og útflutningurinn minni. Jafn lítill afgangur hefur ekki sést í þrjú ár.


Á sama tíma og bílasala dróst saman á meginlandi Evrópu í mars gegndi öðru máli hér á landi.


Vísitala framleiðsluverðs hefur hækkað um 6,4% miðað við mars á síðasta ári. Á sama tíma hefur matvælaverð hækkað um 5,0%.


Þjóðskjalasafnið hefur synjað beiðni um aðgang að öllum gögnum RNA um Glitni. Málið er nú hjá úrskurðarnefnd upplýsingamála.


Nýtt kaupréttakerfið Össurar kostar um 100 milljónir króna á ári samkvæmt áætlunum.


Dómarar við Hæstarétt geta snúið aftur til sinna fyrri starfa nú þegar niðurstaða er komin í Landsdómi.


Forstjóri Icepharma telur að almennt vilji stjórnendur fyrirtækja fylgja lögum en samkeppnislöggjöfin sé flókin og erfið.


Þétt var setið á aðalfundir Samtaka atvinnulífsins á dögunum. Það var stuðst við mynd- og hljóðupptökur sem spilaðar voru af tölvu.


Ferðamenn eru mikils virði – spurningin er hvort við eigum að fá fleiri ferðamenn eða fá ferðamenn til að eyða meira hér á landi.


Magnús Scheving Thorsteinsson segir ekki unnið að skráningu eigna Klakka á hlutabréfamarkað eftir skuldasátt við Kaupþing.


Verði kvótafrumvörpin að lögum mun veðsetningarhlutfall stóra skuldabréfs Landsbankans fara undir 30%.


Markmiðið um 3,5% raunávöxtun náðist ekki í fyrra og því versnaði tryggingafræðileg staða sjóðanna.


Forseti framkvæmdastjórnar ESB hringdi í Geir H. Haarde í miðju hruni til að fara fram á að erlendir kröfuhafar yrðu ekki hlunnfarnir.


Arion banki telur nýjum sjávarútvegsfrumvörpum til tekna að takmörkuð verði aðild að strandveiðum og komið á kvótaþingi.


Innan Össurar hefur verið komið á fót nýju kaupréttakerfi. Réttirnir verða virkir eftir þrjú ár.


Lista- og hönnunarstúdíóið Volki hlaut frumkvöðaverðlaun kvenna á dögunum. Fyrir verðlaunaféð verður fjárfest í prjónavél.


Þremenningarnir í Exeter-málinu svokallaða voru allir sýknaðir í héraði. Einn dómari vildi sakfella tvo fyrir umboðssvik.


Margrét Guðmundsdóttir segir það áhyggjuefni hvert viðhorfið er til útgjalda í heilbrigðiskerfinu.


Rúmlega 200 manns sóttu þingið, sem haldið var á Grand hótel.


Eintakafjöldi Fréttablaðsins hefur dregist saman um rúm 15% frá því sem best lét og útbreiðsla Morgunblaðs minnkað um fjórðung.


Ferðaþjónustan er einn af burðarliðum í framtíð Íslands. Viðskiptablaðið fjallar um framtíðarmöguleika landsins.


Neðanmáls Halldórs Baldurssonar í vikunni.


Arion banki telur heppilegra að hefja veiðigjaldið í lægri prósentu til að gefa smærri sjávarútvegsfyrirtækjum færi á að fjárfesta.


Harður tónn var í peningastefnunefnd við síðustu vaxtaákvörðun og ekki við öðru að búast nú í maí.


Arion banki undirbýr innleiðingu á nýrri snjallkortatækni sem gerir kleift að greiða kreditgreiðslur með snjallsíma.


Ekki var samið um uppgjörsgengi framvirkra samninga sem Exista gerði fyrir hrun í heildaruppgjöri Klakka við Kaupþing.


Viðræður milli Norðuráls og HS Orku um sölu á orku vegna álvers í Helguvík standa enn yfir og bendir ekkert til samninga á næstunni.


25 listamönnum verða veitt heiðurslaun árlega ef nýtt frumvarp verður samþykkt. Full laun verða veitt til sjötugs en 80% eftir það.


Mikill órói hefur skapast meðal samfylkingarmanna sem telja kvótafrumvörpin ganga of langt. Vilja semja um hækkun á veiðigjaldi.


Skýrslur einstaklinga, tölvupóstsamskipti og önnur gögn RNA eru aðgengileg á Þjóðskjalasafni skv. ákvæðum upplýsingalaga.


Samkvæmt nýrri könnun er um 54% landsmanna á móti aðild að ESB, en 27,5% eru fylgjandi aðild.


Sérstakur saksóknari ætlar að kæra úrskurð héraðsdóms, en samkvæmt honum hafa feðgarnir nú aftur aðgang að 100 milljónum.


Gerðardómsmál ekki leitt til lykta fyrr en á næsta ári, nema samkomulag náist fyrir þann tíma.


Kostnaður Applicon við umfangsmikið verkefni í Danmörku fór mikið fram úr áætlun og dregur afkomu samstæðunnar niður.


Gengi hlutabréfa hækkaði nokkuð í Kauphöllinni. Úrvalsvísitalan liggur fast við 1.100 stiga markið.


Nýr forstjóri FME á að bera eldmóð, festu og áræðni til að standa vörð um skyldur stofnunarinnar.


Föstudagsfiðringur ríkir á hlutabréfamarkaði. Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 20% frá áramótum.


Erlendir risabankar leggja grunninn að erlendri lántöku ríkissjóðs. Skoðuð er skuldabréfaútgáfa beggja vegna Atlantsála.


Segir hagsmuni Íslendinga liggja saman við hagsmuni Kanadamanna. Nýr gjaldmiðill mun opna fyrir erlendar fjárfestingar, m.a. í bönkum.


Aðalhagfræðingur Seðlabankans segir marga kosti fylgja því að taka upp annan gjaldmiðil. Telur Ísland eiga margt sameiginlegt með Norðurlöndunum.


Verulega dró úr tapi rekstraraðila sæstrengjanna Farice og Danice á síðasta ári. Félagið hefur farið í gegnum uppstokkun.


Manuel Hinds, fyrrv. fjármálaráðherra El Salvador, telur Bandaríkjadal heppilegastan fyrir Ísland. Í raun allt annað en krónan.


Formaður Sjálfstæðisflokksins deildi við formann Vinstri grænna um hlut ríkisins í verðhækkunum hér síðustu misserin.


Ungir sjálfstæðismenn gera tilboð í plastmál sem Jóhanna Sigurðardóttir hafði drukkið úr um miðjan apríl.


Grímsnes- og Grafningshreppur hefur tekið tilboði í eignir og veiðirétt við Sog. Sjö tilboð bárust en nöfn ekki gefin upp að svo stöddu.


Vægi ferða og flutninga, eldsneytisverð og rekstur húsnæðis er meira en áður í nýjum vísitölugrunni Hagstofunnar.


Gjaldþrot fyrirtækja á fyrstu þremur mánuðum ársins voru 348, 21% færri en í fyrra. Á sama tíma voru skráð 460 ný einkahlutafélög.


Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,9% sem jafngildir 12,0% verðbólgu á ári.


Eignir verðbréfasjóðir námu 260,4 milljörðum í lok mars. Eignir hlutabréfasjóða jukust frá fyrri mánuði.


Hæstaréttardómarar geta hætt störfum 65 ára og haldið fullum launum til æviloka.


Hann segist geta orðið einn af stærstu hluthöfum Watson með tímanum, líkt og hann var hjá Actavis.


Michael Jenkins fjármagnaði stofnun Fréttatímans að hluta með láni, en er ekki eigandi blaðsins.


Í frumvarpi menntamálaráðherra um breytingar á fjölmiðlalögum er lagt bann við slíkri umfjöllun tvo daga fyrir kosningar.


Neytendasamtökin taka sterkt til orða á vef sínum og vara fólk við því að eiga viðskipti við byggingafélag.


Úrvalsvísitalan stendur nú í 1.072 stigum. Hún hefur hækkað um tæp 18% frá áramótum.


Heimili og lífeyrissjóðir áttu samtals 58% hlutdeildarskírteina verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða í lok mars.


Nýir eigendur eru komnir að steypuhluta gömlu BM Vallár. Á meðal eigenda er helstu sementsframleiðandi í heimi.


Fimmtíu þúsund manns eru farnir að nota heimilisfjármálalausn frá Meniga í Svíþjóð og Noregi á aðeins einum mánuði.


Vöxtur Marel er mestur í Asíu og Suður-Ameríku. Vöxturinn var hægari í Bandaríkjunum.


SA segir áætlun Seðlabankans um afnám gjaldeyrishafta ótrúverðuga og hefur lagt fram nýtt plan á borðið.


Þingmenn gagnrýndu afgreiðslu utanríkismálanefndar á IPA-styrkjum frá ESB á Alþingi í morgun.


Stjórnvöld sökuð á Alþingi um að hafa beitt klækjabrögðum til að afgreiða IPA-styrkina úr utanríkismálanefnd.


Eigendur Bygma fengu lyklavöldin að Húsasmiðjunni í byrjun árs. Eftir meðmæli frá löndum sínum leituðu þeir til fyrrv. formanns SI.


Eiginfjárhlutfall Sparisjóðs Vestmannaeyja nam 13,9% í árslok 2011.


Seðlabanki Íslands auglýsir eftir starfsmönnum. Um síðustu áramót voru starfsmenn bankans 148 talsins.


Varðberg stendur fyrir hádegisfundi um öryggi í rafrænum viðskiptum


Stærsti banki Þýskalands afskrifar um 42,8 milljarða vegna sölunnar á Actavis til lyfjafyrirtækisins Watson.


Bankarnir eiga samtals nærri 3.000 milljarða eignir. Skuldir eru um 2.500 milljarðar


Watson fjármagnar kaupin á Actavis með lánsfé. Matsfyrirtæki segir það stóra bita að kyngja og færir lánshæfishorfur í neikvæðar.


Innlent
25. apríl 2012

Watson kaupir Actavis

Björgólfur Thor Björgólfsson segist hafa átt frumkvæðið að leita til Watson. Salan er liður í skuldauppgjöri hans við Deutsche Bank.


Michael Jenkins, sem meðal annars hefur fjármagnað útgáfu Fréttatímans, hefur keypt fasteignir hér á landi fyrir á annan milljarð kr.


Stjórn Orkuveitunnar samþykkti á fundi nú fyrir stundu að ráðast í viðræður um verkefnisfjármögnun Hverahlíðavirkjunar.


Eigendur Skeljungs skoða kosti þess að skrá félagið á hlutabréfamarkað. Allar skuldir við Íslandsbanka voru greiddar í febrúar.


Forstjóri Century Aluminum segir að framtíð álvers í Helguvík muni skýrast á næstu mánuðum.


60% aukning var á fjölda kaupsamninga með atvinnuhúsnæði í mars síðastliðnum samanborið við síðasta ár.


Gengi bréfa Össurar hefur fallið um næstum þrjú prósent á markaði. Rauður dagur er á markaðnum.


Ágúst og Lýður Guðmundssynir fluttu íbúðir sínar inn í einkahlutafélög rétt eftir hrun. Þar eru m.a. sumarbústaðir á Þingvöllum.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson virðist vera búinn að endurheimta traust stuðningsmanna Framsóknarflokksins frá janúar 2009.


Bjarni Benediktsson nýtur þess vafasama heiðurs að vera með minnsta traustfylgið meðal stuðningsmanna síns eigin flokks.


Þeim stuðningsmönnum Samfylkingarinnar sem segjast treysta Steingrími J. Sigfússyni fækkar verulega á milli ára.


Þeim fjölgar verulega sem segjast bera lítið traust til Jóhönnu Sigurðardóttur. Traust meðal Samfylkingarmanna minnkar töluvert.


Kröfum Bakkavör Group breytir kröfum í Bakkavör í hlutafé á næstu dögum. Lýður og Ágúst Guðmundssynir munu tapa eign sinni.


Hópur fjárfesta hefur hætt við að kaupa Perluna. Lögmaður hópsins segir að borgaryfirvöld séu að eyðileggja söluferlið.


Hlutafé ÍAV ehf var aukið um 300 milljónir í desember síðastliðnum. Kaupendur voru Íslenskir aðalverktakar ehf.


Varar Sjálfstæðismenn við því að beita landsdómi gegn pólitískum andstæðingum í hefndarskyni.


Vesturmjólk í Borgarnesi hefur ekki framleitt deigan dropa síðan í janúar. Viðskiptafélagi Pálma Haraldssonar átti hlut í félaginu.


Viðskipti með hlutabréf hrukku í gírinn nærri 100 milljóna króna veltu í Kauphöllinni eftir hádegið.


Fyrirtaka er í sex riftunarmálum þrotabús Fons gegn Pálma Haraldssyni og tengdum viðskipafélögum í héraðsdómi á morgun.


Útgjöld Landspítalans jukust um 1,7 milljarð frá 2010 til 2011, en spítalinn var rekinn innan fjárheimilda.


Sala jókst á vörum stoðtækja fyrirtækisins Össurar á öllum mörkuðum. Forstjórinn Jón Sigurðsson segir þetta í takt við áætlanir.


Viðskiptavinir Eimskips geta nú notað nýtt snjallforrit til að fá nákvæmar upplýsingar um stöðu sendinga sinna á rauntíma.


Kröfuhafi gekk að einum umsvifamesta landeiganum í byrjun árs. Félagið átti þegar mest var 45 jarðir víða um land.


Úrvalsvísitalan í Kauphöllinni hefur hækkað um 17,2% frá áramótum.


Financial Times segir líkur á að tilkynnt verði um kaup Watson á Actavis áður en uppgjör Deutsche Bank verður birt á fimmtudag.


Ekki er útilokað að krafan á skuldabréfaflokk borgarinnar fari í fyrsta sinn undir uppgjörsviðmið lífeyrissjóðanna.


Stuðningsmenn stjórnarandstöðunnar treysta Ólafi Ragnari að miklu leyti. Allir formenn stjórnmálaflokkanna mælast með lítið traust.


Áhrifa af 50 þúsund króna eingreiðslu sem samið var um í fyrra gæti ekki lengur í launavísitölunni.


Framkvæmdastjórn ESB fær að taka þátt í málarekstri gegn Íslandi og fær aðgang að öllum málskjölum.


Verðbólgan á Íslandi er sjálfsprottin, að mati Jóns Steinssonar hagfræðings. Hann segir þörf á verulegri hækkun vaxta.


Forstjóri Múrbúðarinnar gagnrýnir orð forstjóra Húsasmiðjunnar harðlega í aðsendri grein í Fréttablaðinu.


Eignir Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga námu 401,8 milljörðum um síðustu áramóti.


Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, segir dóminn yfir Geir H. Haarde hafa komið sér á óvart.


Aldrei hafa fleiri kaupendur verið á uppboði Kopenhagen Fur, sem nú stendur yfir í Kaupmannahöfn.


Forseti lagadeildar HÍ vill endurskoða lög um ráðherraábyrgð og segir þingmenn ekki eiga að ákveða hverjir fari fyrir Landsdóm.


Geir H. Haarde segir að það séu fréttir fyrir sig að fyrirkomulag ríkisstjórnarfunda sé brot á stjórnarskrá.


Geir H. Haarde er allt annað en sáttur við niðurstöðu Landsdóms. Hann segir þá þingmenn sem hafi ákært hann farið sneypuför.


Hvorki verjandi Geirs né ríkissaksóknari vilja tjá sig um niðurstöðu Landsdóms í máli Geirs H. Haarde.


Geir er ekki gerð refsing fyrir það brot sem hann var sakfelldur fyrir af meirihluta landsdóms.


Innlent
23. apríl 2012

Neðanmáls vikunnar

Skopmynd vikunnar eftir Halldór Baldursson.


Landsbankinn hefur skilað inn umsögn um áhrif kvótafrumvarpsins. Bankinn er viðkvæmur fyrir slíkum breytingum


Lengri leið þarf nú að fara með jarðveg en áður. Það keyrir byggingarkostnaðinn upp.


Kínverska fyrirtækið China Blue Star áformar að sejta 127 milljarða króna í kísilverksmiðju á Grundartanga.


Sýnt verður beint frá dómsuppkvaðningu landsdóms klukkan 14:00 í dag.


Talið er að Actavis verði selt á um 4,5 milljarða evra.


Í viðtali við Viðskiptablaðið rifjar Eyþór Arnalds upp gamla tíma úr hugbúnaðarfyrirtækinu Oz.


Samtök atvinnulífsins telja að fólk þurfi að sjá fyrir sér framtíð í ferðaþjónustu ætli það að mennta sig í faginu.


Styttri námstími til stúdentsprófs og aukið samstarf háskóla og atvinnulífs er meðal þess sem lagt er til í nýju riti Samtaka atvinnulífsins.


Fríverslunarsamningur við Kína myndi falla úr gildi daginn sem Ísland gengur í ESB. ESB ekki með slíkan samning við Kína.


Boxer Nation pakkar og geymir vörur fyrir íslenska hönnuði og hönnunarfyrirtæki. Íslendingar stjórna fyrirtækinu.


Viðskiptablaðið rifjar upp umfjöllun um landsdómsmálið frá því í mars - krafa um formlegheit gæti leitt til sakfellingar.


ELM ehf var stofnað árið 1999 af þremur íslenskum hönnuðum. Hönnun ELM var seld í 140 verslunum um allan heim. Fyrirtækið hefur nú verið tekið til gjaldþrotaskipta.


Fari veðsetningarhlutfall í skuldabréfi Landsbankans undir ákveðin mörk getur gamli bankinn gjaldfellt bréfið.


Vildarbörn fengu fimm þúsund dala gjöf til minningar um Eduardo Andreu sem aðstoðaði íslenskar fjölskyldur um árabil í Flórída.


Slitastjórn Glitnis telur sig hafa verið í fullum rétti þegar PwC var stefnt ásamt fleirum fyrir dómstólum í New York.


Þrír menn eru með réttarstöðu sakbornings í máli Gunnars Þ. Andersen, fyrrverandi forstjóra Fjármálaeftirlitsins.


Í september í fyrra leituðu eigendur Kvosar að nýju fjármagni og hluthöfum, en ekkert varð úr þeim áformum.


Skuldir Kaupfélags Skagfirðinga lækkuðu um rúmlega milljarð á síðasta ári


Fyrir rúmu ári greindi gamli Landsbankinn frá áhyggjum af greiðslugetu nýja bankans í erlendri mynt.


Viðskiptablaðið hefur úttekt um hina ýmsu framtíðarmöguleika til vaxtar og hagsældar á Íslandi. Í fyrsta hluta verður fjallað um orku og olíu.


Kerfélagið er hvorki hrifið af íslenskum né kínverskum stjórnvöldum – auk þess sem svæðið þolir ekki mikinn ágang.


Eimskip fær rúmar 680 milljónir fyrir að reka Herjólf á tveimur árum.


Alþýðusamband Íslands gerir athugasemdir við frumvörp um stjórn fiskveiða og veiðigjöld og leggur fram tillögur til breytinga.


Yfirmaður sendinefndar AGS telur frekari lækkun á gengi krónunnar mögulegt og að nokkurt svigrúm sé til staðar.


Fæstir vilja stytta námstíma til stúdentsprófs ef marka má niðurstöður könnunar sem Viðskiptablaðið lét framkvæma.


Segir vöxt hins opinbera ekki vera sjálfbæran – hlutdeild hins opinbera í þjóðarframleiðslu orðin of mikil.


Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, er sagður gæta þess vel að gráðugir spjátrungar komist ekki í 50 milljóna evra lausafé félagsins.


Forsvarsmenn Icelandair Group hafa fundað með erlendum fjárfestum en gjaldeyrishöftin tefja skráningu í Noregi.


Viðskiptaráð er andsnúið breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu og veiðigjaldi.


Verðtryggt skuldabréf hækkuðu en óverðtryggð lækkuðu í litlum viðskiptum.


Innlent
20. apríl 2012

Samið við Kínverja

Í dag voru undirritaðir sex samningar um samstarf og samkomulag milli íslenskra og kínverskra aðila.


Líkamsræktarfrömuður er genginn til liðs við Framsóknarflokkinn á nýjan leik. Hún segir flokksmenn líka illa við kyrrsetu.


Frjálshyggjupostulinn Ron Paul er aðalsöguhetjan í nýjum leik þar sem hann safnar gulli og landsfundarfulltrúum.


Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 16,5% frá áramótum. Gengishækkun bréfa Marel dregur vísitöluna upp.


Ásta Bjarnadóttir, Gylfi Magnússon og Regína Ásvaldsdóttir munu leggja mat á umsækjendur um starfið.


Ætla má að verðmæti samnings Marel um sölu á sérframleiddri flæðilínu til kínversks fiskframleiðanda nemi 2 milljörðum króna.


Viðskiptaráðherrann er í fylgdarliði Wen Jiabao forsætisráðherra Kína sem kom hingað til lands í dag.


Greiningardeild Arion segir útlit fyrir að aðskilnaður bankastarfsemi gerir fjármálakerfið hvorki öruggara né dragi úr væntum kostnaði almennings af starfsemi banka.


Íslensk fjármálafyrirtæki búa þegar við meiri takmarkanir og strangara regluverk en flest önnur. Aðskilnaður viðskipta- og fjárfestingarbanka er ekki endilega besta leiðin til minni áhættu.


Sérfræðingar segja Dust-leikinn náð langt. Eftir töluverðu sé að slægjast enda 62 milljónir PlayStation 3-tölva á markaðnum.


Bandaríkjamönnum sem gistu á hótelum hér í fyrra fjölgaði um 64% á milli ára. Aðeins 6% fleiri Danir kúrðu þar á sama tíma.


Fjármálaeftirlitið var ekki sátt við afstöðu umsagnaraðila um að ekki skuli taka mið af stöðu á fjármálamörkuðum.


Fulltrúar félags atvinnurekenda segja þráláta sögu um innflytjendur sem hagnist á verðbólguumhverfi með verðhækkunum umfram kostnað ekki standast skoðun.


Margt fólk ýkir fjölda umbúða sem það skilar og sum drykkjavörufyrirtæki vanmeta framleiðsluna. Svindlið hefur farið vaxandi.


Matsfyrirtækið Moody´s hefur hækkað lánshæfiseinkunn gestgjafa Evrópusöngvakeppninnar, Aserbaídsjan. Eru nú í sama flokki og Ísland.


Endurskoðunarfyrirtækið PwC krefst tugmilljóna í skaðabætur vegna kostnaðar við málshöfðun í New York. Slitastjórn Glitnis hafnar kröfunni alfarið.


Landsbankinn segir útlit fyrir að afskrifa þurfi um 31 milljarð króna af bókfærðu virði lána bankans verði frumvarpið um veiðigjöld samþykkt óbreytt.


Í gær var úthlutað úr menningarsjóði Jóhannesar Nordal. Alls var 1,5 milljón króna úthlutað til tveggja verkefna.


Sif Cosmetics kynntu í gær nýja EGF húðnæringu. Frumuvaki í EGF vörum er náttúrulegur í húðinni og gegnir lykilhlutverki í endurnýjunarferli hennar.


Fulltrúar Samtaka verslunar og þjónustu segja vörugjöld fortíðardraug. Þau segja upphaflegan tilgang gjaldsins ekki eiga við í dag.


Aðalsteinn Leifsson, stjórnarformaður FME, segir embætti forstjóra verða auglýst bráðlega, annað hvort fyrir næstu eða þarnæstu helgi.


Ríkið á allt hlutafé í Orkubúi Vestfjarða og óskaði eftir arðgreiðslu. Orkubússtjóri segir greiðsluna draga úr styrk félagsins en ekki standi þó til að hækka verð.


Í umsögn Landsbankans segir að af þeim 124 fyrirtækjum sem bankinn athugaði séu 74 sem ekki geti staðið við skuldbindingar verði óbreytt veiðigjaldafrumvarp að veruleika.


Framkvæmdastjóri Kvosar segir að hluthafar séu nú á annan tug talsins. Engir nýir hluthafar séu í hópnum og bankarnir hafi ekki fjármagnað kaupin.


Oddný Harðardóttir hefur lagt fram frumvarp um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum.


Erlendar skuldir NTC-keðjunnar lækkuðu um helming eftir gengisdóm Hæstaréttar. Stefnt er að því að breyta þeim í krónur.


Sérstakur saksóknari hefur gefið út ákæru vegna sölu Karls Steingrímssonar og sonar hans á húsi til kínverska sendiráðsins.


Fyrirtæki í sælgætis-, lyfja- og mjólkuriðnaði hafa fjárfest í UR5 róbótanum frá Universal Robots.


Gjaldeyrishöftin sett í samhengi við áfengishöftin í myndbandi. Svavar varaði við því að áfengu öli yrði hellt yfir þjóðina.


Formaður SA segir stjórnmálamenn eins og börn í sælgætisbúð þegar þeir horfi á sjóði lífeyrissjóðanna.


SA leggja fram hugmyndir um lög að afnámi gjaldeyrishafta á næsta ári, sem m.a. fela í sér útgönguskatt og mótvægisaðgerðir.


Formaður SA segir það sjálfgefið að hafa hætt samskiptum við ríkisstjórn Jóhönnu, sem hafði hvorki geta né vilja til að efna loforð.


Hart var tekist á á fundi FVH um kvótafrumvarpið og var Kristján Ragnarsson dreginn í umræðuna.


Dómari við Héraðsdóm Reykjaness segir ummæli Ragnars Önundarsonar algerlega tilhæfulaus, óviðurkvæmileg og ærumeiðandi.


Bæjarstjóri Vesturbyggðar segir að verði kvótafrumvarpið að lögum fylgi því hrun á landsbyggðinni.


Gengi hlutabréfa Össurar hefur hækkað um 5% það sem af er dags. Það hefur þrýst Úrvalsvísitölunni upp í hæstu hæðir.


Á fundi FVH gagnrýndi Guðrún Lárusdóttir kvótafrumvarp ríkisstjórnarinnar harðlega.


Fyrirtækið Primex á Siglufirði vinnur efni, sem meðal annars er notað í lyf, úr rækjuskeljum sem áður var hent í sjóinn.


Á fundi FVH sagði Illugi Gunnarsson að Auðlindagjalið væri einfaldlega veltuskattur á sjávarútvegsfyrirtæki.


Á fundi FVH sagði Steingrímur J. Sigfússon að tilgangur kvótafrumvarpsins væri ekki að skaða sjávarútveginn.


Atvinnuleysi kvenna í marsmánuði hefur ekki verið meira frá því að samantekt mánaðarlegra talna hófst árið 2009.


Afkoma af rekstri Borgarbyggðar í fyrra var jákvæð um 217 milljónir króna. Heildarskuldir eru þó yfir leyfilegu viðmiði sveitarfélaga.


Hlutafé Olís var í febrúar lækkað um 75% og hækkað aftur um sama hlutfall. Samþykkis er beðið frá Samkeppniseftirlitinu svo unnt sé að greiða nýtt hlutafé inn í félagið.


Aflaverðmæti aflans jókst um 40% á milli ára. Loðnuaflinn jókst mikið.


Kröfur í þrotabúið lækka vegna úrlausna ágreiningsmála. Slitastjórn býst við að núverandi slitameðferð geti lokið á skömmum tíma.


Hádegisverðarfundur Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga verður á Grand Hótel Reykjavík í dag milli klukkan 12:00 og 13:30.


Eignir Kaupþings jukust um 15 milljarða á árinu 2011. Meirihluti rekstrarkostnaðar er vegna aðkeyptrar erlendrar sérfræðingaráðgjafar.


Íbúðaverð hefur hækkað um 8,7% á milli ára og um rúmlega 11% fá því að það náði botni í lok árs 2009.


Formaður Samtaka iðnaðarins segir að hætta eigi að bíða eftir að stjórnvöld eða erlend fjárfesting auki hagvöxtinn. Íslendingar geti strax litið nær sér.


Undirbúningsferli að skráningu Eimskips er á lokastigi. Stefnt er að dreifðu eignarhaldi.


Sambúðaslit fyrir fjórum árum urðu til þess að rekstur hótels og gistiheimilis færðist yfir á tvö ólögráða börn.


Sérstakur saksóknari gerði húsleitir á þremur stöðum í Lúxemborg í dag. Grunur um markaðsmisnotkun og umboðssvik.


Fékk 104 milljónir greiddar en vegna þess að Baugur innti greiðslurnar beint af hendi var Skarphéðinn sýknaður.


Býðst til að kaupa evrur fyrir íslenskar krónur til fjárfestinga til langs tíma.


Steingrímur J. Sigfússon segir ríkisstjórnina geta breytt ráðuneytinu hér eins og á hinum Norðurlöndunum.


Guðbjartur Hannesson segir verkefnið Vinnandi veg lofa góðu. Um 270 manns fengu vinnu á hálfum mánuði.


Hlutabréfaverð hefur verið á mikilli uppsveiflu síðustu daga. Úrvalsvísitalan stendur nálægt hæsta gildi.


Greiningardeild Arion segir viðskiptavog Seðlabankans skakka. Þetta skipti máli í umræðu um upptöku nýrrar myntar.


Wow air átti frumkvæðið að því að gera kjarasamning við flugfreyjur. Flugfreyjurnar eru í sjöunda himni.


Álag á erlendar skuldir ríkisins stendur nú í 260 punktum. Það fór yfir 1.500 punkta í bankahruninu.


Ungir sjálfstæðismenn segja ólíklegt að krónan muni gagnast Íslandi sem gjaldmiðill til framtíðar og vilja hefja viðræður við Kanada.


Lektor í opinberri stjórnsýslu við HÍ gagnrýnir stjórn FME harðlega. Hún segir aðila á markaði reyna að draga úr áhrifum eftirlitsins.


Steingrímur J. Sigfússon segir að áhugavert væri ef einn stóru bankanna kæmist í eignatengsl við traust erlent fjármálafyrirtæki á næstunni.


Fjarskipti Íslendinga við umheiminn voru í hættu nú um miðjan aprílmánuð. Rekstraraðili sæstrengja milli Íslands og Evrópu átti ekki fyrir 226,5 milljóna afborgun.


Málið til Ríkissakskóknar sem ákveður hvort forstjórinn verði ákærður.


Lítil viðskipti voru á skuldabréfamarkaði í dag og hækkuðu bæði vísitölur óverðtryggðra og verðtryggðra skuldabréfa.


Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra, segir að samfélagið sé að breytast. Hægri menn hafi verið duglegir í umræðunni hér áður fyrr.


Efnahags- og viðskiptaráðherra segir meðgöngu framkvæmdastjórnar ESB í Icesave-málinu og aðildarviðræður óskyld mál.


Ávöxtunarkrafa á tveggja ára ríkisskuldabréf hækkaði eftir útboð á föstudaginn.


Sá getur ekki talið sig umhverfisvænan sem vill virkja vatnasvæði sem vísindamenn segja að muni skaða laxastofn.


Laun Eggerts Benedikts Guðmundssonar námu 187 þúsundum evra á síðasta ári.


Samkvæmt reglum Fjármálaeftirlitsins má kaupauki starfsmanna tryggingafélaga nema að hámarki 25% af árslaunum.


Ólafur Ragnar Grímsson segir stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi hafa í óðagoti greitt út innstæðutrygginguna í Icesave-málinu.


Fyrrverandi ráðherra segir stjórnvöld hér hafa vanrækt að innleiða þá neytendavernd hér sem ESB geri kröfu um.


Skuldir sveitarfélaga mega ekki vera meira en sem nemur 150% af heildartekjum.


Formaður atvinnuveganefndar Alþingis segir hörkuvertíð framundan hjá nefndinni.


Heimild er fyrir því að fyrirtækin, sem sótt hafa um leyfi til olíuleitar, fái aðra með inn í ferlið á síðari stigum.


Aðilar í verslun og viðskiptum eru ekki sammála forstjóra Samkeppniseftirlitsins um leiðbeiningar frá eftirlitinu.


Hermann Hreiðarsson hjá Coventry skoraði í mark í hlutverki Herminator eftir tapleik árið á undan.


Íslenskir aðalverktakar voru í lítilræðis plús í fyrra eftir nærri eins milljarðs króna taprekstur árið 2010.


Fyrirtækið kaupir tvö skip, sem Samskip hafa verið með í siglingum frá ársbyrjun 2005.


Margir hafa lesið rit dr. Jeffrey Liker um það hvernig á að nýta sér straumlínu í stjórnun og hugsun í fyrirtækjarekstri.


Jafet Ólafsson á ásamt fleirum íbúðir og aðrar eignir í Marrokkó sem metnar eru á tæpar hundrað milljón krónur.


ORF líftækni var stofnað árið 2002 og hefur starfsemi fyrirtækisins farið vaxandi síðan. Blaðamaður Viðskiptablaðsins kíkti í heimsókn til fyrirtækisins.


Innanríkisráðherra segir 21. öldina vera öld almannaréttar og að drög að nýrri stjórnarskrá séu ekki nógu róttæk í þeim efnum.


Fyrsta áætlunarflugið í 12 ár. Flogið verður á 19 sæta Jetstream 32 skrúfuvélum. Húsavík er fimmti áfangastaður Ernis.


Aðilar í framleiðslu- og verslunargeiranum kvarta undan skorti á leiðbeiningum frá Samkeppniseftirlitinu.


Í breska blaðinu Sunday Times er fjallað um Breta sem fjárfest hafa í fasteignum á Íslandi. Mikið flugframboð og lágt gengi krónu meðal helstu kosta.


Ríkisfyrirtækið Íslandspóstur vill ekki svara til um það hvort að fyrirtækið eigi eða leigi bíla fyrir framkvæmdastjóra sína.


Atvinnuveganefnd fer yfir þau atriði sem gagnrýnd hafa verið við kvótafrumvarpið. Nefndin hittir meðal annars fulltrú frá Deloitte.


Umsækjendur um leyfi til olíuleitar og -vinnslu munu sjálfir bera kostnað af leit að olíu ólíkt því sem gerist í Noregi.


Hann hættir jafnframt sem ritstjóri blaðsins og tekur Jónas Haraldsson við af honum.


Viðskiptablaðið heimsótti í vikunni ORF líftækni og kynntist þeirri starfsemi sem þar fer fram. Dótturfyrirtækið Sif framleiðir vinsælar húðvörur.


Stjórnarformaður HB Granda gerði auðlegðarskatt á hluthafa að umræðuefni í ávarpi sínu á aðalfundi.


MP Banki hefur látið hanna nýtt lógó og vefur bankans hefur verið uppfærður.


Dótturfélag Arion banka hefur móttekið nokkur óskuldbindandi tilboð í Pennann, sem auglýstur var til sölu í upphafi árs.


Oddný G. Harðardóttir fjármálaráðherra tók toppsætið í síðustu viku sem helsti viðmælandi Spegilsins á RÚV.


Félag, sem heldur utan um starfsemi hljómsveitarinnar, tapaði 19.000 krónum í fyrra.


Tíu teymi frumkvöðla munu fá 2 milljónir króna í hlutafé auk þjálfunar frá sérfræðingum Arion banka.


Steingrímur J. Sigfússon segir það óþarfi af ESB að troða sér inn í mál ESA gegn Íslandi fyrir EFTA dómstólnum.


62 tilboð hafa borist í hinni svokölluðu fjárfestingarleið Seðlabankans þar sem veittur er afsláttur til fjárfestingar á Íslandi.


Mario Espinosa segir Tavistock Group einbeita sér að MP banka núna en sé opið fyrir öllum tækifærum.


Ný könnun Fréttablaðsins sýnir töluverða fylgisaukningu hjá Sjálfstæðisflokki, en hrun hjá Samstöðu.


Rosa Pineiro, framkvæmdastjóri umhverfismála hjá Alcoa í Evrópu segir 75% alls áls hafa verið endurunnið eða sé enn í notkun.


Hæstiréttur staðfesti í vikunni úrskurð Héraðsdóms um að verjendur í Glitnismáli mættu ekki fá afrit af yfirheyrslum.


Ráðherrann vildi ekki að svínabúin yrðu seld áður en búið væri að ræða við ráðherrann.


Samfylkingin lítur á það sem gulls ígildi og mikla sáluhjálp að komast inn í Evrópusambandið segir Innanríkisráðherra.


Þrátt fyrir að laun forstjóra og helstu stjórnenda Íslandspósts hafi lækkað á milli ára eru þeir á bílum frá fyrirtækinu.


Álag á skuldir ríkissjóðs til fimm ára hefur farið hækkandi og stendur í 288 punktum.


Fjármálaeftirlitið hefur birt minnisblað um áhrif gengisdóms Hæstaréttar frá því í febrúar síðastliðnum.


Samkvæmt heimildum Reuters er lyfjafyrirtækið Watson nærri því að ljúka við 6 milljarða dala yfirtöku á Actavis.


Íslensk stjórnvöld svöruðu í dag EFTA dómstólnum um leyfi framkvæmdastjórnar ESB um meðalgöngu í Icesave-málinu.


Rúmur helmingur af arðgreiðslu Hampiðjunnar fellur til þeirra Árna Vilhjálmssonar og Kristjáns Loftssonar.


Sem fyrr er fjármálaráðherra og allir þingmenn Hreyfingarinnar úti – nú bætast við þingflokksformenn stjórnarflokkanna og forseti Alþingis.


Landsbankinn er búinn að selja 18,5 milljarða skuldabréf sem eiga að greiða m.a. upp lán frá ríki og borg.


Glacier Securities verður ráðgjafi í umfangsmiklu jarðvarmaverkefni í Nevada í Bandaríkjunum.


Mikil aukning í loðnuafla í síðasta mánuði skýrist að stórum hluta uppsveiflu í veiðum á uppsjávartegundum.


Jóhanna Sigurðardóttir segir að það yrði alls ekki gott fyrir þjóðina ef Sjálfstæðisflokkurinn kæmist aftur til valda.


Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, heyrði fyrst af aðkomu ESB að dómsmálin vegna Icesave í fréttum.


Heilsuréttir Hagkaups er söluhæsta bókin hér á landi það sem af er ári. Gamlinginn sem skreið út um gluggann enn í topp tíu.


Orkunýting frá Íslandi gæti mætt þriðjung af árlegri orkuþörf Bretlands. Orkumálaráðherra Bretlands væntanlegur til viðræðna.


Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjanesbæjar var neikvæð um tæplega 654 milljónir í fyrra.


Kópavogsbær tapaði 751 milljón króna í fyrra. Rúmlega 1.650 milljónir voru greiddar af skuldum umfram lántökur.


Fyrirtækið Trefjar ehf. hlaut Útflutningsverðlaun forseta Íslands 2012.


Ný vefsíða fór í loftið í gær. Hún er hugsuð sem vettvangur fyrir þá sem vilja benda á tækifærin og koma með nýjar hugmyndir.


Jón Snorri Snorrason segir enga innstæðu fyrir gagnrýni á Sigurplast þegar hann átti fyrirtækið. Bankinn hafi fellt það.


Greiningardeild Arion segir útreikning veiðigjaldsstofnsins til þess gerðan að draga úr fjárfestingu sjávarútvegsfyrirtækja.


Forstjóri Landsvirkjunar segir margt benda til þess að lagning sæstrengs til Evrópu myndi stórbæta lífskjör hér á landi.


Forstjóri Landsvirkjunar sagði Landsvirkjun með mörg járn í eldinum en allt er þó enn á trúnaðarstigi.


Forstjóri Landsvirkjunar segir það alfarið undir Íslendingum komið hvernig virkjunarkostir verða nýttir. Norðmenn komnir mun lengra.


Stjórnarformaður Landsvirkjunar kallar eftir eigendastefnu ríkisins en gagnrýnir stefnu stjórnvalda um launakjör forstjóra.


Starfandi iðnaðarráðherra segir ekki gert ráð fyrir afskiptum stjórnmálamanna þegar rætt verður um virkjunarkosti í framtíðinni.


Fasteignasali telur ólíklegt að hér verði reistar risablokkir á næstunni.


Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir það næstum þumalputtareglu að skuldsetning framkalli meiri efnahagssamdrátt en ella.


Hefði síðasti Icesave-samningur verið samþykktur í fyrra væri kostnaðurinn orðinn tvöfalt hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir.


Promens ætlar að einbeita sér að framleiðslu íhluta fyrir vörubíla, rútur og þungavinnuvélar.


Eitt stærsta birtingahús landsins verður til. Munu starfa undir merkjum Ratsjár Media.


Fyrrverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra segir samþjöppun í svínarækt vera óæskilega.


Ítalsk-íslenska viðskiptaráðið stendur í dag fyrir ítölskum degi - sem að sjálfsögðu er haldinn á veitingastaðnum Ítalíu.


Tommi á Hamborgarabúllunni stefnir á að opna útibú í miðborg London í næsta mánuði. Þar verður sami matseðill og hér.


Nýr framkvæmdastjóri Sigurplasts segir fyrri eigendur hafa farið hamförum og skilið fyrirtækið eftir í henglum.


Í dag rann út frestur ESA til að svara greinargerð Íslendinga í Icesave-málinu. Dóms er að vænta undir lok árs.


Fjöldi leigusamninga sveiflast mikið á milli mánaða en þeim hefur þó fækkað á milli ára.


Arion banki er sagður hafa lánað fisksölufyrirtæki sem Finnbogi Baldvinsson stýrir í Þýskalandi á fimmta milljarð króna.


Nýir eigendur hafa fengið lyklavöldin að Sigurplasti í Mosfellsbæ. Fyrirtækið fór í þrot haustið 2010.


Bókin Ábyrgðakver rauk upp í 2. sætið á metsölulista Eymundssonar. Spennusögur einoka listann.


Rekstur Iceland Express var erfiður í fyrra. Nýtt ár hefur reynst betra og horfurnar fyrir sumarið góðar.


Óvænt útgjöld sem ekki er gert ráð fyrir í fjárlögum í ár gætu sett strik í ríkisreikning. Íbúðalánasjóður og SpKef eru sökudólgarnir.


Iceland Express tapaði tæpum þremur milljörðum króna í fyrra. Móðurfélagið talið órekstrarhæft.


Rannsókn bresku efnahagsdeildarinnar á viðskiptum Vincent Tchenguiz ætlar að reynast erfið. Dómari sagði deildina vanhæfa.


Fyrrverandi stjórnendur Icelandic Group vinna með japönskum sjávarútvegsrisa á meginlandi Evrópu.


Farþegum Icelandair fjölgaði um 18% á milli ára á fyrsta ársfjórðungi. Farþegum Flugfélags Íslands fjölgar einnig nokkuð.


Lítið lát virðist á hækkunum í Kauphöllinni. Gengi hlutabréfa Haga er í hæstu hæðum.


Forsvarsmenn norsks áhættufjárfestingarsjóðs hafa hug á að fjárfesta í íslenskum sprotafyrirtækjum.


Finnbogi Baldvinsson, fyrrverandi forstjóri Icelandic Group, stýrir nýju fyrirtæki í eigu japana í Þýskalandi.


Á sama tíma og margir vilja minnka við sig þá vantar kaupendur að stærri eignum, segir fasteignasali.


Domino's krefur fyrrverandi svæðisstjóra um milljón krónur vegna pizzukaupa. Hann segir um mistök að ræða.


Hægri grænir segja breytingar ríkisstjórnarinnar á kvótakerfinu sjónhverfingar.


Framkvæmdastjóri Icelandair Hotels gerir athugasemd við það að þurfa að stunda samkeppni við ríkið en þó bjóði Harpan upp á aukin tækifæri.


Gjaldskrá Landsnets hefur lækkað á síðastliðnum sjö árum. Stjórnarformaðurinn segir fyrirtækið hafa búið við óvissu frá upphafi.


Hluthafar Norðlenska fá rúmar 120 þúsund krónur hver vegna afkomu félagsins á síðasta ári.


Gunnar Björn Þórhallsson telur ranga sérfræðiþjónustu hjá Kaupþingi hafa valdið sér tjóni. Hann gerir sjö milljóna kröfu í þrotabúið.


Hlutur fyrirtækja í fjárfestingum í vísindum og nýsköpun er minni en í grannríkjunum.


Viðskiptablaðið fjallar um ársreikninga dótturfélaga Icelandair Group sem ekki hafa verið opinberir fyrr en nú.


Lífeyrissjóðirnir áttu tæpa 2.200 milljarða í lok febrúar. Aðeins um fjórðungur af því er erlend verðbréfaeign.


Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, setur traust sitt á að nefnd ráðherra skoði aðskilnað viðskipta- og fjárfestingabanka af skynsemi.


Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins um endurreisn íslenskra fyrirtækja segir að mikil skuldsetning þeirra sé hættuleg.


Gömlu vinirnir, Ingvi Hrafn Jónsson og Orri Vigfússon, deila ekki sömu skoðun varðandi frekari virkjun í Þjórsá.


Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka, segir hugmyndir um aðskilnað viðskipta- og fjárfestingabanka ekki eiga við hér á landi á sama hátt og í Bretlandi eða Bandaríkjum.


Með þeirri aðferð sem notuð er til að reikna rentugjald er hætt við skattlagning verði meiri en 70%. Bent er á einfalda leið til að leiðrétta þetta í greinagerð með frumvarpi.


Hagnaður Stoða, áður FL Group, á síðasta ári nam 1.127 milljónum króna samkvæmt ársreikningi sem var birtur 30. mars síðastliðinn.


Einn eigenda Zik Zak og framleiðandi Svartur á leik, var í Hong Kong að kynna myndina fyrir dreifingaraðilum í Kína, Japan og öðrum asíuríkjum.


Ársreikningur Moon Capital, móðurfélags Apogee ehf., sýnir ekki fram á neinar eignir, skuldir, tekjur né gjöld.


Ýmsar leiðir eru mögulegar í útfærslu á aðskilnaði viðskipta- og fjárfestingabanka.


Sigurvergari frumkvöðlakeppni Innovit, Gullegginu 2012 er sjálfvirkur og læsanlegur lyfjaskammtari frá RemindMe.


Fyrirtækið vísar á bug aðdróttunum um að útreikningar um áhrif kvótafrumvarpsins hafi verið keyptir.


Gallar í útreikningi á þeim stofni sem veiðigjald er reiknað af leiða til ofskattlagningar.


Skiptum er lokið á félaginu P-vínbar ehf. Fundust engar eignir í búinu og fengust því engar greiðslur upp í 24 milljóna króna kröfur.


Samkvæmt útreikningum stjórnvalda á veiðigjald á útgerðarfyrirtæki að hækka úr 3,3 milljörðum í 17 milljarða.


Íslenskt félag Jóhannesar Jónssonar er í eigu erlends félags og því gæti söluandvirðið af SMS allt farið á erlenda reikninga.


Formaður stjórnar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna stýrir eignum fjölskyldna sem átti Hörpu Sjöfn upp rúman milljarð króna.


Framkvæmdastjóri Icelandair Hotels, segir að nauðsynlegt sé að láta af forræðishyggjunni og taka umræðu um opnun spilavíta.


Þjóðhagsspá Hagstofunnar nú fyrir mánaðamótin tengist vorinu á fleiri vegu enn þann einn að koma út 30. mars. Hagstofan hækkar spá sína um áætlaðan vöxt landsframleiðslu úr 2,4 í 2,6% fyrir yfirstandandi ár. Þó einhverjum kunni að þykja lítið til koma er það því miður ekki víða sem spár eru að koma út um þessar mundir þar sem hreyfingin er í þá átt. Gögn um árið 2011, þ.e síðastliðið ár, eru nú orðin traustari en fyrr ef að líkum lætur og birta athyglisverða mynd. Þannig mælist nú vöxtur atvinnuvegafjárfestingar hafa orðið 25,8% á árinu 2011 og er það í fyrsta sinn sem vöxtur mælist milli ára frá árinu 2006. Vöxturinn án innflutnings á skipum og flugvélum er 19,4% og vega þar vissulega þungt framkvæmdirnar í Straumsvík og við Búðarháls. Grunnfjárfesting í atvinnulífinu, án stóriðju, skipa og flugvéla, er þó einnig tekin að vaxa eða um 7,2% á sl. ári. Þegar allt er saman dregið þá er meginniðurstaðan sú að hlutur atvinnuvegafjárfestingar í landsframleiðslu er tekinn að aukast og var 9,4% árið 2011 sem er umtalsverð framför frá botninum 2009–2010 sem var 7,8%. Áætlað er að atvinnuvegafjárfesting vaxi um tæp 12% í ár og mun hún þá ein og sér ná upp fyrir 10% af landsframleiðslu og heildarfjárfesting að meðtöldu íbúðarhúsnæði og fjárfestingum hins opinbera ná 15% markinu. Vissulega er þar enn um lágt hlutfall að ræða í sögulegu samhengi, jafnvel þó sýndarveruleikaárin 2005–2007 séu tekin frá, en veruleg framför engu að síður frá botninum 2009–2010 og stefnir allt í rétta átt.


Innlent
5. apríl 2012

Vantar milljarða

Íbúðalánasjóður þarf 10 milljarða til viðbótar til að standast markmið um eiginfjárhlutfall


Orri segir að verði að virkjun í Þjórsá yrði það í fyrsta sinn í sögunni sem virkjð yrði neðst á gönguleið laxins á Íslandi.


Lífeyrissjóðirnir buðu í evrur í skiptum fyrir löng ríkisskuldabréf á afar veiku gengi í gjaldeyrisútboði Seðlabankans.


Lára V. Júlíusdóttir, formaður bankaráðs, fór yfir stöðu kvenna í Seðlabankanum á ársfundi bankans fimmtudaginn 29. mars.


Sjávarútvegsráðuneytið gagnrýnir umfjöllun bæði Deloitte og Íslandsbanka um frumvörp um stjórn fiskveiða og veiðigjöld.


Í frétt á vefsvæði ríkisstjórnarinnar er fjallað um niðurstöður rannsóknar Seðlabankans á stöðu heimila í landinu.


Íslandsbanki segir að breytingar á fiskveiðilögum muni hafa mikil og neikvæð áhrif á efnahag bankanna.


Um fimmti hluti íbúðabréfaflokksins HFF 14 hefur skipt um hendur frá því að lögum um gjaldeyrismál var breytt.


Landsmenn eru jákvæðir og hamingjusamir, samkvæmt niðurstöðum splunkunýrrar könnunar á vegum Sameinuðu þjóðanna.


Töluvert var gagnrýnt að ekki fékkst leyfi til að senda réttarhöldin í landsdómi út í beinni útsendingu. Upptökur hafa nú verið gerðar opinberar.


Áfram verður hægt að fá endurgreiddan virðisaukaskatt af tilteknum framkvæmdum. Ráðist hefur verið markaðsherferð til að minna á átakið.


Þóra Arnórsdóttir segir forsetann ekki eiga að taka afstöðu til pólitískra deilumála þó hann þurfi að vera öryggisventill þegar nauðsyn krefur.


Skuldir Vodafone lækkuðu um 7,4% í fyrra. Hagnaður eftir skatta árið 2011 var 248 milljónir króna.


Héraðsdómur féllst ekki á þau rök Guðmundar að ekki hafi verið skilyrði fyrir fyrirvaralausri uppsögn hans.


Jón Gerald Sullenberger segir íslenska ríkið vera að ryksuga til sín peninga sem þegar eru til í landinu með opinberum álögum.


Fimm hafa tilkynnt um framboð í næstu forsetakosningunum. Þóra gæti bæst í hópinn síðar í dag.


Gangi allt eftir verður minnsti afgangur af vöruskiptum í mars sem sést hefur eftir hrun.


Reykjavíkurborg á rúman helming allra skulda sveitarfélaga landsins. Fimm sveitarfélög skulda 457,9 milljarða króna.


Samkvæmt breytingartillögu ráðherra er aðeins gert ráð fyrir tveimur litlum vatnsaflsvirkjunum, en annað eigi að sækja í jarðvarma.


Félögin verða sameinuð undir nafni Íslandsbanka, en rekið verður sérhæft kortaútibú undir nafni Kreditkorts.


Alls eru ríflega 100.000 innlánsreikningar í íslenskum fjármálastofnunum sem ekki hafa verið hreyfðir í 15 ár eða lengur.


Sonur Ingibjargar Pálmadóttur ætlar að reka verslun í Smáratorgi. Hann segist ekki þurfa aðstoð frá Jóni Ásgeir Jóhannessyni.


Formaður stjórnar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á stóran hlut í Bláa lóninu.


Í greiningu á vegum Seðlabanka kemur fram að tíundi hver skuldettur húseigandi er bæði í greiðslu- og skuldavanda.


Fjöldi seldra áfengislítra hefur aukist um 3,5% á árinu samanborið við sama tímabil á síðasta ári. 11,6% meiri sala í marsmánuði.


Ágæt hækkun hefur verið á hlutabréfamarkaði síðustu daga.


Síminn sættir sig ekki við að fá á sig hæstu sekt sem um getur hér á landi og ætlar að áfrýja málinu.


Framkvæmdastjóri landvinnslu Samherja segir það reiðarslag að dótturfélag í Þýskalandi hætti við að landa þorski hér á landi.


Síminn hefur fengið á sig hæstu sekt sem lögð hefur verið á fyrirtæki hér á landi vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu.


Steingrímur J. Sigfússon segir endurskipulagningu skulda fyrirtækja ganga vel þrátt fyrir að þau séu skuldugri en fyrirtæki í Evrópu.


Stjórnendur þýska fyrirtækisins DFFU segjast ekki geta átt í viðskiptum við íslenska lögaðila vegna lagalegrar óvissu.


Velta í Visa kreditkortaviðskiptum jókst um þrjú prósent í mars samanborið við sama tímabil í fyrra.


Árið 2011 fengur 370 einstaklingar íslenskan ríkisborgararétt. Þeir hafa ekki verið færri síðan 2002.


Björg Eva Erlendsdóttir segir á sá tími nálgast sem ríkisstjórnin „botni“ og að þjóðin muni ekki styðja Dögun.


Forstjóri VÍS segir afkomuna undir væntingum. Náttúruhamfarir úti í heimi settu strik í reikninginn.


Þó stjórnendur telji að dregið hafi úr yfirráðum bankanna á fyrirtækjum telur meirihluti dulin yfirráð enn vera vandamál.


Seinna útboði vegna Drekasvæðisins lauk í dag. Þrjú fyrirtæki sóttu um leyfi og eru þau öll íslensk.


Íbúðalánasjóður á nú 1.606 fasteignir en í byrjun árs 2010 átti sjóðurinn ekki nema 347 slíkar. Getur haft mikil áhrif á fasteignaverð.


Gengi hlutabréfa lækkaði í dag eftir hrinu hækkana á föstudag. Úrvalsvísitalan hefur marað yfir 1.000 stigum í tæpar þrjár vikur.


Jón Gerald Sullenberger segir að fyrirtaka á Baugsmálinu í Hæstarétt hefði minnt á Bravos bíómynd. Var þó sjálfur vanur átökum.


Landsbankinn hefur selt dekkjaverkstæðið Sólningu. Á þriðja tug tilboða bárust í fyrirtækið.


Heildarviðskipti með hlutabréf í Kauphöll Íslands námu 766 milljónum á dag í síðasta mánuði.


Heildarviðskipti með hlutabréf í Kauphöll Íslands námu 766 milljónum á dag í síðasta mánuði.


Ekki útilokað að gjaldeyrishöftin séu komin til að vera. Meðallíftími hafta er yfir tíu ár, segir Yngvi Örn Kristinsson.


Landsbankinn hafði betur í keppninni um umsjón með skuldabréfaútboði Hörpu. Straumur er ekki sáttur og vill sjá tilboðið.


Tvær Boeing-vélar bætast við flugflota Icelandair í sumar. Sextán vélar fljúga undir merkjum Icelandair.


Skulduðu 64 milljarða við bankahrun og er gert ráð fyrir því að kröfuhafar tapi 30 milljörðum á gjaldþrotinu.


Segir að skýra þurfi af hverju gengið sé svo veikt og fara ofan í saumana á því.


Flugfélagið Mýflug hf. sinnir nær öllu sjúkraflugi á Íslandi. Félagið flýgur einnig erlendis og fór til dæmis sjúkraflug til Frakklands á árinu.


Ólafur Ólafsson hefur keypt stóran hlut í Asia Seafood. Nýlega seldi hann sig hlut sinn í Alfescu.


Stór hluti ríkisskulda­bréfa, sérstaklega styttri bréfa, er í eigu aflands­ krónueigenda. Milljarðar renna til þeirra í ár.


Innlent
1. apríl 2012

Neðanmáls vikunnar

Skopmynd vikunnar eftir Halldór Baldursson.


Seðlabankamenn segja stórt lán Landsbankans ekki vandamál takist að endurfjármagna það.


14% heilbrigðisþjónustu er einkarekin en 25% útgjalda hins opinbera til heilbrigðisþjónustu ráðstafað í einkareknum einingum.


Unnið er að lokaúrvinnslu frumvarps efnahags- og viðskiptaráðherra um breytingar á gjaldeyrislögum.


Það er án vafa engin tilviljun að bankarnir eru farnir að bjóða upp á hagstæðari lán til t.d. fasteigna- og bílakaupa.


Ólafur Ólafsson hefur eignast rúmlega 60% hlut í Asia Seafood.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.