*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júní, 2012

Auðlindarentu er í dag aðeins að finna í útgerð. Næsti möguleiki er hugsanlega í orkuiðnaði en til þess þyrfti orkuverð að hækka.


Ná ekki fram sömu stærðarhagkvæmni og erlendir bankar.


Kosningaþátttaka í kosningum um stjórnlagaþing sker sig úr í tölum um almenna kosningaþátttöku. Seinni Icesave kosningin var vel sótt.


IÐAN fræðslusetur hlotnaðist sá heiður í nýliðnum mánuði að fá eftirsótta vottun frá EQM. Margir fögnuðu þessum merka áfanga.


Ólafur Ragnar Grímsson endurkjörinn sem forseti Íslands – kjörsókn mjög dræm en niðurstöður í takt við kannanir.


Forstjóri Íslandspósts segir að umsvif fyrirtækisins í tekjum talið hafi ekki aukist á síðustu árum.


Vaxtamunur Íslandsbanka 4,6%, Landsbankans 3,5% og Arion banka 3,4% á árinu 2011.


Síðustu dagarnar í þinginu voru dramatískir en undir lokin var samið um hvaða mál skyldu afgreidd og hver ekki


Mikilvægt er að fjárfesta í ferðaþjónustunni svo hægt sé að selja dýrari þjónustu til erlendra ferðamanna.


Mikil viðskipti hafa átt sér stað innan kvótakerfisins og renta hefur horfið úr greininni. Rými til skattlagningar er því takmarkað.


Sumarið er viðburðarríkt í Vestmanneyjum og ferðamenn heimsækja bæinn í síauknum mæli.


Skv. tölfræði fjölmiðla sl. viku hafa fjölmiðlar verið hófstilltir í umfjöllun um kosningabaráttuna um forsetaembættið.


Fjárhaldsstjórnin þarf að samþykkja allar greiðslur úr sjóðum sveitarfélagsins út þetta ár.


Hét áður MP Banki og var að mestu leyti í eigu Margeirs Péturssonar.


Hanna Birna Kristjánsdóttir beinir spjótum sínum að forsætisráðherra og segir stefnu ríkisstjórnarinnar ekki bæta hag almennings.


Starfsmönnum Samkaupa í Hyrnunni sagt upp – ekki hefur náðst samkomulag um leigum við N1 sem á húsnæðið.


Sérfræðingur segi ekki hægt að fullyrða að Samherji hafi selt karfa til tengdra aðila á undirverði.


Erlendir bankar sem Bankasýsla ríkisins miðar við í sínum samanburði dreifast fyrir ofan og neðan íslensku bankana.


Auðlindarenta inniheldur skattalegan hagnað fyrirtækja. Gjald á rentuna kemur þá til viðbótar við tekjuskatt. Samspilið þarf að skoða.


Hægt er að slá inn eigin kennitölu á vef ríkisins og fá nákvæmar upplýsingar um kjörstað og kjördeild.


Í kaupsamningi milli Baugs og Fjárfestingafélagsins Smára kemur kennitala Smára fram þrátt fyrir að félagið hafi þá verið óskráð.


Már Guðmundsson, seðlabankastjóri taldi upp sjö lærdóma sem draga má af íslensku krísunni á fundi í Ísrael.


Gert til að uppfylla skilmála vegna skuldabréfaútgáfu en fyrirtækin eru í samningaviðræðum.


Telja samrunann frekar til þess fallinn að bæta heildarstöðuna á dagvörumarkaðnum.


Samkeppniseftirlitið telur samkeppni hættu búin en Job.is kvartaði undan Vinnumálastofnun í apríl 2009.


Bílasalan bill.is kvartaði undan því að keppinautar notuðu lénin ibill.is og ibíll.is.


Brúðuheimar lokuðu í febrúar og rekstrarfélagið, Fígúra ehf., var tekið til gjaldþrotaskipta.


Forútgáfa komin út og almenn útgáfa kemur síðar á þessu ári.


Í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans hefur fimm milljörðum króna verið fjárfest í fasteignir. Fasteignir í Reykjavík eru ódýrar.


Tveir hluthafar Vinnslustöðvarinnar taka til sín helming af 830 milljóna króna arðgreiðslu.


Stefnt er að því að skrá HS Orku í Kauphöllina gangi áætlanir eftir um kaup á meirhluta í félaginu.


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins hefur keypt hlut í fyrirtæki sem þróar hagnýt tölfræðilíkön. Fyrirtækið var stofnað í fyrra.


Ríkisendurskoðun gagnrýnir veitingu ríkisstyrkja til félaga sem skila ekki ársuppgjörum.


Hagnaður Haga-samstæðunnar nam 628 milljónum króna á fyrsta ársfjórðungi. Fyrirtækið skoðar fjölgun Bónus-verslana.


Nú er hægt að panta mat hjá Dominos með nýju matar-appi. Tölur frá Bandaríkjunum sýna að fleiri kjósa þessa leið í stað þess að hringja inn í þjónustuver.


Arion banki hefur stækkað flokk sértryggðra og óverðtryggðra skuldabréfa upp í 2,5 milljarða króna.


Vinnslustöðin hefur sagt upp 41 starfsmanni og ætlar að selja skip vegna veiðigjalda. Á sama tíma fá hluthafar vænan bónus.


Konur eru í minnihluta umsækjenda um æðstu stjórnunarstöður. Þær sem sækja um eru þó mun líklegri til að fá starfið en karlar.


Ólafur Ragnar hefur afgerandi forskot samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Fylgi hans er 57% en 30,8% ætla að kjósa Þóru.


Ellefu mál fá flýtimeðferð fyrir dómi. Þetta eru mál sem reyna á ýmis álitamál vegna gengistryggðra lána bæði fyrirtækja og einstaklinga.


Á sama tíma og stjórn Vinnslustöðvarinnar kvartar út af veiðigjöldum þurfa hluthafar á arðgreiðslum að halda til að greiða skuldir.


Í mati matsfyrirtækisins kemur fram að mjög líklegt þykji að ríkið myndi styðja við sjóðinn ef hann lendir í vandræðum.


Forstjóri Landsvirkjunar segir verð í fullu samræmi við verðstefnu fyrirtækisins.


Feðgarnir verða í stjórn auk Xu Hong, aðstoðarforstjóra Beijing Zhongkun Investment Group.


Sameinaðar verkfræðistofur ætla sér stóra hluti á erlendum mörkuðum.


Stækkunarstjórinn segir aðildarsamninga ganga hratt fyrir sig.


Skrifað hefur verið undir samning um sölu Landsvirkjunar á raforku til kísilmálmverksmiðju sem fyrirhugað er að reisa við Húsavík.


Gengi stærstu fyrirtækjanna á hlutabréfamarkaði fóru á skrið uppá við á markaðnum í dag. Þau drógu Úrvalsvísistöluna með sér.


DataMarket þátttakandi í stóru alþjóðlegu rannsóknar- og þróunarverkefni sem tengjast efnahagsmálum Evrópuríkja.


Fyrsta skrifstofa Marel úti á landsbyggðinni verður opnuð á Dalvík á morgun. Aðstoðarforstjórinn segir tíma til kominn að gera það.


Samkeppniseftirlitið setti of stíf skilyrði fyrir kaupum dótturfélags Senu á Miði.is. Viðskiptin þóttu því ekki nógu hagstæð.


Hefðu neyðarlögin ekki verið samþykkt hefðu heimtur eigenda Icesave-innlána verið talsvert lægri en þau eru orðin í dag.


Bretar eiga langt í land til að uppfylla skilyrði ESB um notkun endurnýjanlegri orkugjafa. Gæti verið góður áfangastaður fyrir sæstreng.


Miðað við óbreytt veiðigjald þarf Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum að borga allt að 1,5 milljarða á ári.


Á sama tíma og dregið hefur úr gjaldþrotum á milli ára er skriður á skráningum nýrra fyrirtækja.


Stjórn Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum segir skerðingu á makríl og veiðileyfagjald koma illa við fyrirtækið.


Framtakssjóðurinn á ný orðinn stærsti hluthafinn en Íslandsbanki þriðji stærsti. Lífeyrissjóðir eiga um helming í félaginu.


Ágúst og Lýður Guðmundssynir kaupa 25% í Bakkavör í gegnum fjárfestingarleið Seðlbankans. Þeir settu klásúlu í lánasamninga.


Laun forstjóra og stjórnarformanns Auðar Capital lækkuðu á milli ára í fyrra. Á sama tíma hækkuðu laun hjá fyrirtækinu.


Félag atvinnurekenda segir Lýsingu ekki viðurkenna umsaminn endurkauparétt viðskiptavina og hefur sent FME erindi um málið.


Niðurstaða OR fyrir fjórðunginn var jákvæð um 356 milljónir. Sala eigna er þó enn ekki komin eins langt og til stóð.


Verðlagsnefnd búvara hækkaði heildsöluverð á mjólk um 4% á dögunum. Ákvörðunin hefur áhrif á verðtryggð lán landsmanna.


Ríkisendurskoðun segir tugmilljarða kröfur ríkissjóðs á fallna banka og fjármálafyrirtæki tapað fé.


Landsbankinn greiddi Auði Capital og Stefni, dótturfélagi Arion banka, tæpar 650 milljónir í hruninu. Slitastjórnin vill peninginn til baka.


Hagfræðingurinn Ólafur Margeirsson gagnrýnir skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs. Hann segir 6% vexti sem ríkið bjóði alltof góð kjör.


Greiningadeildir Íslandsbanka og Arion banka segja hækkun á matvöruverði úr takti við verðlagsþróun hér á landi síðustu mánuði.


Úrvalsvísitalan sneri frá lækkunarfasa í gær og endaði nú í plús. Gengi hlutabréfa Haga hækkaði mest.


Rannsakendur sem kærðir hafa verið fyrir brot á þagnarskyldu eru ekki taldir hafa grafið undan Vafningsmálinu.


Eftirlitsstofnun EFTA segir að með endurreisn Íslandsbanka hafi verið lagfærðar brotalamir í rekstri Glitnis.


Niðurstöður nýrrar viðhorfskönnunar benda til að landsmenn telja bæði ríki og sveitarfélög halda upplýsingum frá almenningi.


Samtvinnun viðskiptabanka og fjárfestingabanka eykur áhættuna í bankarekstri, að mati Péturs Einarssonar.


Fjárfestingastjóri hjá Auði Capital telur kaupmenn taka til sín alla hækkun af styrkingu krónunnar. Matvöruverð hefði átt að lækka.


Norska ríkisáfengissalan setur bjórinn Black Death í hillur verslana eftir rúma viku. Bjórinn er framleiddur á Akureyri.


MP banki á 1. veðrétt í fasteignum Bakkabróðursins Lýðs Guðmundssonar. Þeir bræður leitast við að kaupa 75% í Bakkavör.


Greiningaraðilar höfðu reiknað með því að aukin samkeppni í flugi myndi lækka farmiðaverð. Þróunin var í hina áttina.


Apple hefur sakað Samsung um að stela hönnun iPad spjaldtölvunnar. Samsung Galaxy tölvan er einni helsti keppinautur iPad.


Eftir breytingar á aðeins ein tegund af lífeyri að vera í boði. Kostnaðaraukinn verður 2,6 milljarða á næsta ári og vex í 9,8 milljarða.


Hinn 540 ára gamli Monte dei Paschi frá Toscana á Ítalíu þarf á neyðaraðstoð að halda frá yfirvöldum.


Félagið Zhongkun Europe ehf. hefur verið stofnað en Huang Nubo er stjórnarformaður félagsins.


Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 eru því komnir með yfir 10% hlut í Högum.


Úrvalsvísitalan hefur ekki verið lægri síðan seint í mars eftir talsverða lækkun á hlutabréfamarkaði.


Kaupfélag Skagfirðinga vinnur með bílaleigunni Hertz að því að efla þjónustuna á landsvísu.


Greiningardeild Arion banka segir starfsfólk tölvuleikjageirans hér hlutfallslega fleira en í Bandaríkjunum. Geirinn vex og vex.


Mikil tækifæri eru í greiningu á fyrirtækjum áður en þau eru skráð á hlutabréfamarkað, segir í lýsingu á Total Return Fund.


Gjaldeyrishöft og hætta á útstreymi gjaldeyris standa í vegi fyrir því að matsfyrirtækið Moody's uppfæri mat sitt á lánshæfi ríkisins.


Fyrrverandi forstjóri Kaupþings segir gott að fá staðfest af breskum yfirvöldum að ekki hafi verið farið á svig við reglur í rekstri KSF.


Fyrrverandi lykilstjórnendur Kaupþings fá rauða spjaldið í nýrri skýrslu. Þeir mega ekki að stýra bresku fyrirtæki fyrr en á næsta ári.


Breska fjármálaeftirlitið segir stjórnendur Singer & Friedlander, banka Kaupþings, ekki hafa hugað nóg vel að lausafjárstöðunni.


Það þarf að byggja 180 til 380 ný hótelherbergi árlega á árunum 2012-2030 til að standa undir ferðamannastraumi til landsins.


Sex milljörðum munar á kröfu Landsbankans um leiðréttingu vegna ofmats á kröfum skuldara og ákvörðun úrskurðanefndar um málið.


Slitastjórn Frjálsa fjárfestingarbankans vill ekki gefa upp stöðu gengislána þrátt fyrir dóm Hæstaréttar.


Allar útsendingar Ríkissjónvarpsins eiga að vera í háskerpu innan tveggja ára.


Úrvalsvísitalan hefur ekki verið lægri síðan í apríl.


Ástæða þess að grunneinkunn Reitunar á OR er sú að borgin hefur sýnt fram á að hún styður við félagið þegar þörf er á.


Héraðsdómur hefur í þriðja sinn dæmt í máli Hauks Þór Haraldssonar. Mistök í réttarkerfinu, segir verjandi hans.


Einar Benediktsson og Gísli Baldur Garðarsson eru nú skráðir fyrir Olís í eigin nafni. Færslan er gerð í samráði við lánardrottna.


Í upplýsingum frá Greiningardeild Arion banka kemur fram að fjárfesta þurfi í ferðaþjónstu.


Greining Íslandsbanka er sammála öðrum markaðsaðilum; aukin samkeppni lækkar verð og heldur verðbólgu niðri.


Hluthafar Bakkavarar vilja koma í veg fyrir yfirtöku á félaginu. DV segir ekki útilokað að Kaupþingsstjórar standi á bak við kaupin.


Í nýrri auðlindastefnu ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir stofnun auðlindasjóðs að fyrirmynd norska olíusjóðsins.


Meðal þess sem rætt verður á leiðtogafundi ESB í júnílok er aukið samstarf sambandslandanna í ríkisfjármálum.


Fjármálaráðherra segir að tekjuskattar á einstaklinga og almennir skattar á fyrirtæki muni ekki hækka á árinu 2013.


Formaður Bændasamtakanna segir samtökin sinna fjölmörgum verkefnum sem þeim eru falin af ríkinu. Því megi hætta hvenær sem er.


Hægt er að hýsa gagnaver á Íslandi með hreinni orku og því er Ísland raunverulegur möguleiki fyrir erlend fyrirtæki.


Fyrirtækið Nathan & Olsen var stofnað árið 1912 og því var haldið upp á 100 ára afmæli fyrirtækisins 1.júní sl.


15 milljónum getur munað á sama húsi eftir staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu. Á meðfylgjandi myndum má sjá ólík áhrif um land allt.


Burðargjald hjá Íslandspósti fyrir bréf mun vera 120 krónur frá og með júlí næstkomandi. Verðið hefur rokið upp síðasta ár.


Meint umboðssvik vega þungt í tveimur ákærum. Aðrir þættir kunna að vera fordæmisgefandi í Al-Thani-máli og Vafningsmáli.


Í bígerð er mál gegn Lýsingu vegna fjármögn­unarleigu á fasteign. Slíkur samningur var talinn löglegur fyrir Hæstarétti.


Veðið í FIH sem talið var 670 milljóna evra virði lækkar þar sem söluverðmætið lítur út fyrir að enda í um 255 milljónum evra.


Formaður Bændasamtakanna segir skorta fagmennsku í sölu á kjöti en ekki meiri innflutning.


Nú geta þeir sem ætla á útihátíð andað léttar. Fyrirtæki býður fram þjónustu sína. Allt verður tilbúið á staðnum.


Atvinnurekendur hafa vanmetið góða skjalastjórnun. Um 10-15% af tíma starfsfólks fer það að leita að gögnum.


Matsmenn voru með reikning upp á 56 milljónir króna. Það gera 26.000 kr. á tímann fyrir þrotabú. Aðstoðarmenn fengu minna.


Forstjóri Haga segir opnun fleiri Bónus-verslana ekkert tengjast væntanlegu landnámi keppinauta frá Bretlandi.


Bankastjóri Landsbankans er ánægður með niðurstöðu í hlutafjárútboði Regins. Heildarvirði hlutafjár félagsins er rúmir 10 milljarðar.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Tekur þátt í að þróa fjölspilara-tölvuleik sem stefnt er á að verði gefinn út á næsta ári.


Steingrímur J. Sigfússon segir í grein í Fréttablaðinu í dag að forsendur efnahagsbatans séu traustari en margir hafi talið.


Skiptum er lokið á búi Næsland ehf. sem stofnað var um framleiðslu samnefndrar kvikmyndar. Tollstjóri á 2,6 milljóna kröfur í búið.


Fyrir hrun var meðalaldur bíla á Íslandi 9,8 ár en er nú tæplega tólf ár. Bílar eru keyrðir lengur en áður og flotinn eldist.


Þrjú stærstu líftryggingafélögin eru með 86,3% markaðshlutdeild. Arðgreiðslur þeirra voru samanlagt 1,7% minna en árinu áður.


Formaður BÍ segir að reynt sé með markvissum hætti að draga úr trúverðugleika samtakanna vegna andstöðu þeirra við ESB aðild.


Í Al-Thani-málinu og máli sem tengist lánum Glitnis til Milestone eru allir sakborningar ákærðir fyrir umboðssvik eða hlutdeild í þeim.


Sjálfstæðir sparisjóðir sem ekki eru í eigu banka eða ríkis nema minna en hálfu prósenti af bankakerfinu.


Seðlabankinn tapar tugum milljarða þar sem seljendlán bankans er afskrifað meðfram taprekstri FIH bankans í Danmörku.


Fjárfestar greiddu 3,3 milljarða króna fyrir 10,29% hlut í Icelandair Group. Til stóð að selja 5% en þreföld eftirspurn var í útboðinu.


Verðmæti þeirra eigna sem Landsbankinn hefur haft til sölu lækkar um það bil 100 milljarða króna. Það bætir stöðu bankans.


Markaðurinn kallaði eftir 5% hlut Íslandsbanka í Icelandair Group. Eftirspurnin er talin hafa verið góð.


Hækkun var í kauphöllinni eftir frekar slaka viku.


Gagnaver í Reykjanesbæ sló í gegn á stjörnum prýddri umhverfisráðstefnu í Brasilíu.


Skrifað hefur verið undir samning um sölu á raforku til GMR sem vinnur að því að endurvinna straumteina á Grundartanga.


Auður Capital stefnir á að hefja sölu á eignum úr einum sjóða sinna eftir tvö ár. Á meðal eignaþar eru Já, Securitas og hlutur í Ölgerðinni.


Greiningardeild Arion banka varar við aðskilnaði viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi. Þetta er þvert á mat FME.


Fylgi við Þóru Arnórsdóttur minnkar hratt frá því í maí. Stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar styðja Þóru sem fyrr.


Nefnd um auðlindastefnu horfir til norska olíusjóðsins.


Rekstrarfélag Júpíter segir helstu vörnina hér gegn hruni alþjóðahagkerfisins felast í landgæðum, hreinu vatni, mat og rafmagni.


Á hátindi góðærisins skilaði kjarnastarfsemi sparisjóðanna ekki hagnaði.


Innlent
22. júní 2012

Sena kaupir Miða.is

Samkeppniseftirlitið hefur óskað eftir athugasemdum frá tónleikahöldurum vegna kaupa Senu á Miða.is.


Fyrsta ferðin flogin í dag en flogið verður fjórum sinnum í viku. Icelandair hefur flogið leiðina 7-10 sinnum í viku.


Stefnt að kosningu um sameiningu sveitafélaganna í haust. Verð hún samþykkt verður bæjarstjórn Álftaness „ráðgefandi“.


Slitastjórn Glitnis stefnir að því að klára nauðsamningsferli Glitnis og afhenda bankann kröfuhöfum fyrir áramót.


Farfuglaheimili er lögverndað og því leitar Ferðamálastofa að öðru íslensku heiti á gistingu sem þekkt er erlendis sem „hostel“.


Hlutabréf færeyska olíuleitarfélagsins Atlantic Petroleum verða færð af Aðalmarkaði við endurskoðun á Úrvalsvísitölunni.


Fasteignafélagið Reginn verður skráð á markað eftir mánuð. Hér má sjá lista yfir 20 stærstu hluthafa félagsins í kjölfar útboðs.


Gengi hlutabréfa lækkaði almennt í dag. Það dró Úrvalsvísitöluna niður um 1,57%.


Eigendur Blikastaðalandsins deila við Arion banka um virði Blikastaðalandsins. Það er bókfært á 7,4 milljarða króna.


Launamunur kynjanna hefur vaxið í stjórnartíð Jóhönnu Sigurðardóttir, segir í ályktun Hvatar.


CIRSA á Spáni og danska ríkislottóið hafa tekið í notkun leikja- og hugbúnaðarlausnir íslenska tæknifyrirtækisins Betware.


Kaupendur P. Samúelssonar hf vildu láta á reyna hvort vextir á láni geti reiknast til frádráttar af tekjum. Svo var ekki.


Arðsemi í byggingariðnaði ætti að aukast á nýjan leik og nýbyggingum íbúða að fjölga. Byggingariðnaðurinn hefur verið í dvala frá hruni.


Sérfræðingur í sparnaði fékk leiðréttingu á 90 milljóna króna láni. Sparnaður fór í niðurgreiðslu og bankinn tók veð í húsinu.


Mat lögmanns að dómstólar hér á landi geti ekki ákveðið nýja vexti á neytendasamningum.


Hrannar Pétursson hjá Vodafone hefur gaman af því að fylgjast með farsímanotkun. Landsleikur í handbolta hefur neikvæð áhrif.


Vísitala kaupmáttar launa hefur hækkað um 5,3% á milli ára.


Laun borgarstjóra hækka um 100 þúsund milli ára. Hann er með svipuð laun og forsætisráðherra.


Íslensk stjórnvöld svöruðu framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í gær og gagnrýndi sjónarmið hennar harðlega.


Litlar eignir fundust í þrotabúi forvera 365 miðla. Verið er að sækja skaðabætur til fyrrverandi stjórnarmanna.


Fjármál heimilanna tóku um 35 milljóna króna gengislán fyrir fimm árum. Það stökkbreyttist í gengishruni krónunnar.


Segir aðkomu Kaupþings að Búnaðarbankanum vera ráðgátu.


Seðlabankinn greiðir 245 krónur fyrir hverja evru í gjaldeyrisútboðum.


Samkvæmt nýrri könnun um borgarstjórnmálin myndu 43% kjósa Sjálfstæðisflokkinn í borgarstjórnarkosningum í dag.


Gengi hlutabréfa Haga lækkaði um tæp tvö prósent í Kauphöllinni.


Eftirlitsstofnun EFTA segir aðrar leiðir ekki hafa verið færar til að bjarga Sparisjóði Svarfdæla en að selja hann Landsbankanum.


Mesta velmegunin er í Noregi. Það er landsframleiðsla á mann tugum prósenta yfir meðaltali ESB-ríkjanna.


Þorvarður Gunnarsson hjá Deloitte segir fyrirtækið hafa byggt mat sitt á gögnum frá stjórnendum sparisjóðsins.


Íslandsbanki ætlar að selja einn fjórða af hlutafjáreign sinni í flugrekstrarfélaginu í lokuðu tilboðsferli fram að helgi.


Eignarhaldsfélag Landsbankans hefur selt 75% í fasteignafélaginu Reginn fyrir 7,9 milljarða króna. Gengið er við lægri mörk.


Samkvæmt nýjum þingsköpun getur forsætisnefnd Alþingis lagt til að þingmenn fái greiddan ýmsan kostnað eins og gleraugnakaup.


Íslandsbanki á tæp 20% í Icelandair Group og hyggst minnka hlut sinn. Verðtilboð munu ráða því hversu stór hlutur verður seldur.


Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, ætlar að draga andann í sumar og íhuga framhald sitt í stjórnmálum.


Fjármálastjóri Ísfélagsins í Vestmannaeyjum segir útgerðir þurfa að greiða 8-10 milljörðum meira í ári en haldið hefur verið fram.


Forystumenn ríkisstjórnarflokkanna segja óbilgirni stjórnarandstöðunnar valda því að fresta þurfti allmörgum þingmálum.


Bréf Marel lækkuðu um 0,64% og úrvalsvísitalan lækkaði um 0,19%.


Vísitalan hefur hækkað um 5,3% milli ára og 2,1% s.l. sex mánuði.


Tuttugu og sex verðandi nemendur hlutu styrk úr Afreks- og hvatningarsjóði Háskóla Íslands í dag. Í hópnum eru þrettán dúxar.


Hlutafjárútboði í fasteignafélaginu Reginn er lokið fyrir væntanlega skráningu félagsins á hlutabréfamarkað.


Málið snerist um hvort vextir af láni væru frádráttarbærar frá skatti eftir samruna tveggja fyrirtækja.


Markaðsátakið Inspired by Iceland hlýtur gullið á risaverðlaunahátíð í auglýsingabransanum í Frakklandi.


Aukin samkeppni í farþegaflugi í sumar hefur skilað sér í lægri flugfargjöldum. Verðbólga er nú á svipuðum slóðum og fyrir ári.


Auglýsingar í farsímum eru algjörlega óplægður markaður. Þar er mikill vöxtur, að mati sérfræðings.


Listaverk sem reisa átti við Hellisheiðavirkjun hefur kostað Orkuveitu Reykjavíkur um 25 milljónir en ekki lítur út fyrir að það rísi í bráð.


Meirihluti þingmanna samþykkti stjórnarfrumvarp sem á að bæta starfsumhverfi sparisjóða landsins.


Fyrirframgreiðsla á lánum frá AGS og Norðurlöndunum lækkar vaxtakostnað gjaldeyrisforðans um 4,7 milljarða króna.


Líkur eru á því að fjárfestingabankastarfsemi verði skilin frá viðskiptabankasviðinu, að mati sérfræðings hjá FME.


Íslenski fiskiskipaflottinn veiddi fyrir 47,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi. Þetta er fjórðungi meira en í fyrra.


Hanna Björk átti að verða bankastjóri Sparibankans. Enn bólar ekkert á honum. Hún hætti eftir ár.


Greiðslan sem nýi Landsbankinn greiddi gamla rennur upp í forgangskröfur í þrotabúið. Stærsta krafan er vegna Icesave.


Frumvarpið fer nú til nefndar og síðan til þriðju umræðu.


Kaupendur Pennans reka m.a. fasteignafélög. Þeir lögðu þeim til tæpar 300 milljónir króna í nýtt hlutafé beggja vegna áramóta.


Stefna að því að halda tvær samningalotur í viðræðunum fyrir árslok.


Í millitíðinni mun sérfræðihópur endurmeta gjaldið. Nýju kvótafrumvarpi frestað til næsta þings.


Samkeppniseftirlitið á eftir að samþykkja kaupin en kaupandi er fjárfestahópur undir forystu Ingimars Jónssonar, Ólafs Stefáns Sveinssonar og Stefáns D. Franklín.


Ríkissjóður og Seðlabankinn ætlar að greiða 171 milljarð upp í lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Norðurlöndunum.


Velta með tvö félög á hlutabréfamarkaði nánast öll viðskiptin á hlutabréfamarkaði.


Efnahagsbrotadeild bresku lögreglunnar gæti þurft að greiða hátt í 20 milljarða í bætur.


Félagið Thorsil stefnir á að reisa kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík haustið 2013. Framleiðsla gæti hafist haustið 2015.


Gengi íslensku krónunnar hefur styrkst nokkuð síðan í mars. Evrur og danskar krónur kosta nú álíka mikið og um miðjan janúar.


Ríkisendurskoðun átti frumkvæðið að því að fá starfsbræður sína í Hollandi til að fara í saumana á rekstri stofnunarinnar.


Enginn hefur dvalið um nokkurt skeið í lúxusíbúð á Manhattan sem eitt sinn var í eigu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar.


Greining Íslandsbanka segir veltu aukast í flestum flokkum smásölu eftir gríðarlegan samdrátt. Dýrar merkjavörur gefa þó eftir.


Keypti félagið af Baldri Guðnasyni, fyrrverandi forstjóra Eimskips, og Steingrími Halldóri Péturssyni.


Líklegt er talið að efnahagsbrotadeild bresku lögreglunnar hætti rannsókn sinni á Vincent Tchenguiz.


Steingrímur J. segir ekki koma til greina að gefa eftir í stórum málum. Þingfrestunarréttur í höndum forsætisráðherra.


Útboðið er tvískipt, þar sem í öðrum hluta eru seldir smærri bitar en í hinum er lágmarkstilboð hærra.


Um 16 þúsund ferðamenn koma til landsins í dag – fyrir utan flugið leggjast fjögur skemmtiferðaskip að í Reykjavík.


Ítrekar að átakið Ísland allt árið þurfi líka að eiga við utan höfuðborgarsvæðisins en það taki tíma að byggja upp viðeigandi þjónustu.


Fjármála- og ráðgjafafyrirtæki sækja nú í Borgartúnið en þar er leiguverð skrifstofuhúsnæðis hæst. Turninn er sérstaklega vinsæll.


Von er á fjölmörgum ferðamönnum hér til lands með skemmtiferðaskipum.


Ísland ver fjórðungi minna til háskólastarfs en meðaltal OECD ríkjanna.


Tónlistarmaður og matreiðslumeistari á meðal þeirra sem voru sæmdir fálkaorðunni.


Aukin tækni hefur gert það auðveldara að koma vinningum til skila.


Fransk-íslenska viðskiptaráðið hélt morgunverðarfund í Norræna í húsinu


Það þarf ekki að vera að það sé best fyrir Íslendinga að fylgja öllu í stefnu Norðmanna í dag hvað varðar olíuvinnslu.


Innlent
17. júní 2012

Dýrustu sekúndurnar

Auglýsingar á sýningartíma Evrópumótsins eru með þeim dýrari sem hægt er að kaupa hjá ríkissjónvarpinu.


Stjórnvaldsathafnir ráðherra og stofnana skoðaðar ef þær fólu í sér veitingu fjár skuldsettu ríkissjóð vegna fjármálafyrirtækja.


Uppbygging á dreifikerfi og tækjabúnaði Íslandspósts til að keppa við einkaaðila hefur kostað sitt.


Kjörstaðir hafa verið opnaðir í Grikklandi en talið er að niðurstöður kosninganna geti ákvarðað framtíð þeirra innan evrusvæðisins.


Hagnaður CCP í fyrra nam 8,7 milljónum dala samanborið við 5,4 milljónir árið áður og velta jókst sömuleiðis.


Raunverð á atvinnuhúsnæði er nú í lágmarki og byggingakostnaður jafnvel talinn hærri en fasteignaverð í ákveðnum eignaflokkum.


Ef stjórnir félaga vanrækja skyldu sína til að gefa félag upp til gjaldþrotaskipta geta stjórnarmenn bakað sér skaðabótaábyrgð.


140 milljóna króna vaxtakostnaður til viðbótar við verðbætur á hverju ári af skuldabréfinu sem gefið var út.


Yfirdráttarlán Íslendinga hafa nánast tvöfaldast síðan í júlí 2009.


Forstjóri Wow air segir í viðtali við Viðskiptablaðið að ekki verði horft til reynslu Iceland Express af flugi til Ameríku.


Viðskiptablaðið kannaði hvenær dýrast er fyrir auglýsendur að kaupa sjónvarpsauglýsingar hjá rúv. Skaupið hefur vinninginn.


Tíu ný fyrirtæki fengu tveggja milljóna króna hlutafé frá Arion banka.


Forskotinn hefur enn og aftur forskot á aðra frambjóðendur. Andrea Ólafsdóttir talaði mest á eftir Ólafi Ragnari.


Einkaneysla og innflutningur hefur aukist þrátt fyrir versnandi gengi krónunnar


Skiptum í búinu er lokið en litlar sem engar eignir voru í þrotabúinu.


Ferðakostnaðarnefnd ákvað að dagpeningar fyrir gistingu og fæði ætti að vera 27.700 krónur á ferðalögum innanlands.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Samtals 13 milljarðar í fjarskiptastarfsemi. Lagt upp með að selja Gagnaveituna en framkvæmdastjórinn telur fjármunina ekki tapaða.


Innlent
16. júní 2012

Hlaup er lífsstíll

Trimmklúbbur Seltjarnarness hefur verið starfandi í 27 ár. Hlaupararnir líta á vont veður sem áskorun.


Stjórnin skuldaði sjóðnum þrjá milljarða í lok árs 2008 og skuldirnar námu þá 55% af eigin fé sjóðsins.


Dómur Hæstaréttar í Exeter-málinu hefur víðtækt fordæmisgildi fyrir komandi dómsmál tengd hruninu.


Forstjóri Wow air segir félagið í harðri keppni við Icelandair. Hann telur pláss fyrir marga á flugmarkaði til og frá landinu.


Lektor í hagfræði segir fasteignir fylla það skarð sem hlutabréfaviðskipti skildu eftir við hrunið. Fasteignafélögum fjölgar nú ört.


Kringlan er með seljanlegasta verslunarhúsnæðið en fast á hæla Kringlunnar fylgir Laugavegurinn og því næst Smáralind.


400 milljóna króna lán félagsins Háttar ehf. var í Hæstarétti í dag dæmt lögmætt erlent lán. Dómurinn er sagður fordæmisgefandi.


Samið hefur verið um 73 milljarða króna fyrirframgreiðslu Landsbankans hf. á höfuðstól skuldabréfa sem gefin voru út 2010.


Landsbankinn veitti í dag 5 milljónum króna í umhverfisstyrki úr Samfélagssjóði bankans. 14 verkefni hlutu styrki.


Félag löggildra leigumiðlara kvartar yfir Íbúðalánasjóði. Sjóðurinn hyggst leigja fasteignir sínar út í gegnum eigið leigufélag.


Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag félag Jóns, Jervistone ltd., til að greiða eftirstöðvar af láni frá SpKef.


Seðlabankastjóri Evrópu segir ástandið viðráðanlegt sama hvernig kosningarnar fari í Grikklandi á sunnudaginn.


Nýtt húsnæði Boot Camp verður tekið í notkun á morgun. Eftir flutninga klára tveir íþróttafræðinemar 100 burpees til styrktar Umhyggju.


Nýjar innflutningstakmarkanir eru boðaðar í frumvarpi um breytingar á lögum um gjaldeyrismál.


Framkvæmdastjóri TVG-Zimsen segir að búist sé við um 130 viðkomum hjá skemmtiferðaskipum á landinu öllu í sumar.


Á ráðstefnu sem haldin er af Creditinfo er fjallað um mikilvægi trausts aðgangs að áreiðanlegum fjárhagsupplýsingum.


Ungir sjálfstæðismenn gagnrýna þingmenn flokksins í NA-kjördæmi harðlega. Segja kostnað skattgreiðenda 8,7 milljarða.


Tveir menn frá Sviss virðast hafa heillast af Íslandi og kaupa hús og jarðir.


Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, segir Exeter dóm Hæstaréttar gefa mikilvægar leiðbeiningar.


Kúlulán 365 miðla ehf. upp á 1.200 milljónir er á gjalddaga í ágúst.


Sé horft á hvernig markaðsaðilar meta bókfært eigin fé evrópskra banka má greina vantraust á vöxt þeirra.


Við skráningu Haga var einstaklingi og fyrirtæki með íslenska kennitölu en erlent lögheimili neitað um hlut.


Ósóttir vinningar fara til eignaraðila Íslenskrar getspár.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 10 milljarða viðskiptum.


Dómar og opinberar álögur höfðu veruleg áhrif á afkomu þeirra fimm sparisjóða sem ríkið á hluti í. Tap var á rekstri þeirra allra árið 2011.


Viðskiptablaðið sýnir áhrif nýs fasteignamats á fasteignir á ólíkum stöðum á landinu. Raðhús í Reykjavík hækkar um 3 milljónir.


Hæstiréttur hefur staðfest að slitastjórn Glitnis á kröfu á hendur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni.


110%-leiðin og sérstök vaxtaniðurgreiðsla forða ekki barnafjölskyldum frá því að fara í þrot, samkvæmt nýrri rannsókn.


Kaup félagsins á hlutabréfum í FL Group og Glitni fyrir hrun hafa verið til rannsóknar hjá Sérstökum saksóknara.


Tímarím hagfræðings er komið í loftið. Gestapennar þurfa ekki að vera sammála ritstjóranum.


Björn Berg Gunnarsson hjá VÍB segir erfitt að ákveða hvaða sparnaðarform er hagstæðast. Það fer eftir aðstæðum hverju sinni.


Eignasafn sparisjóðanna var ekki lækkað eftir hrun líkt og hjá viðskiptabönkum. Því er staða Sparisjóðanna ekki góð.


Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir rúmlega 7% verðhækkun á fasteignamarkaði næstu tvö árin. Gjaldeyrishöft bjaga virði eigna.


Ingólfur Bender segir stöðu heimilanna vera að batna talsvert. Atvinnuleysi mun ekki fara á svipaðar slóðir og fyrir hrun.


Nýr forstjóri bresku efnahagsbrotadeildarinnar þarf að ákveða á mánudag hvort rannsókn á Vincent Tchenguiz verði haldið áfram.


Fasteignamat hækkar mismikið eftir staðsetningu. Matið í Vestmannaeyjum rýkur upp um 19% á milli ára.


Seðlabankastjóri vísar því á bug að hann hafi hótað að senda rannsókn gjaldeyriseftirlits á Heiðari Má Guðjónssyni til lögreglu.


Ráðstefnan CO2 to Electrofuels fór fram þriðjudaginn sl. þar sem ræddar voru hugmyndir um eldsneytisframleiðslu.


Áhættuálag íslenska ríkisins þarf að lækka til að fjármögnunarkjör íslenskra banka geta orðið viðunandi.


Ársreikningur 365 miðla sýnir að félagið þarf að 121 milljón á þriggja mánaða fresti í tvö og hálft ár.


Fyrrverandi ríkisskattstjóri fylgdi Steingrími J. Sigfússyni úr einu ráðuneyti yfir í annað. Hann reiknar enn út nýja skatta.


Frumvarp um fjármögnun Vaðlaheiðarganga var samþykkt á Alþingi með samþykki 31 þingmanns.


SpKef átti fasteign á Akureyri sem Geirmundur réð einn yfir. Þá tók sparisjóðurinn yfir fasteign í Kópavogi og leigði syni starfsmanns.


Greiningardeild Arion banka segir kveða við nýjan og mýkri tón í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem horfi nú út fyrir landsteinana.


Áætlað er að arðskrá fyrir Þjórsá muni kosta 10 til 12 milljónir króna á næstu tveimur árum. Veiðirétthafar eru 520 talsins.


Velta með hlutabréf í Kauphöllinni var nær eingöngu með hlutabréf Haga, Marel og Össurar. Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,46%


Ríkið ætlar að halda eftir rúmum 30% hlut í Landsbankanum. Jóhanna Sigurðardóttir segir hluti ríkisins í hinum bönkunum til sölu.


Fyrrverandi ritstjóri DV segir ríkisábyrgð á innstæðum hafa gagnast þeim fáu ríku á meðan skattgreiðendur borgi brúsann.


Rándýrar sjávarréttarpizzur með íslensku hráefni á matseðli á veitingastað í Kanada.


Vídeóklippur með fyrrverandi starfsmönnum og samstarfsmönnum Baugs fara víða eftir að Ekki Landsbankinn rifjaði þau upp.


Þingmenn segja stjórnendur Sparisjóðsins í Keflavíkur bera ábyrð á milljarðasukki. Endurskoðendur eru harðlega gagnrýndir.


Seðlabankastjóri leggur áherslu á að peningastefnan sé sveigjanleg og því auðvelt að bregðast við óvæntum áföllum í Evrópu.


Greining Íslandsbanka spáir því að stjórn peningamála verði aðhaldssöm þrátt fyrir lága verðbólgu. Stýrivextir hækki aftur í ágúst.


Tölvur frá einum stærsta tölvuframleiðanda Japans hafa ekki verið til hér um árabil.


Verðmat var gert á Orkuveitu Reykjavíkur fyrir ári. Ekki er stefnt á að birta það til að skaða ekki hagsmuni OR.


Ríkisendurskoðandi hefur fengið ársreikningana en mun nú funda með forsvarsmönnum félagsins.


Segir að þrátt fyrir hjöðnun verðbólgu í maí séu horfur á að hún verði lengur fyrir ofan mörk en ásættanlegt er.


Keypti hlut í Icebank af Byr og Spron, en fór flatt á þeim kaupum. Einn aðstandenda segir kröfur of háar.


Félag stofnfjáreigenda í SpKef ætlar í mál við lykilstarfsmenn og -stjórnendur sjóðsins.


Í skýrslu um SpKef kemur fram að sparisjóðurinn afskrifaði 7 milljarða og færði niður útlán fyrir rúma 18 milljarða síðustu tvö starfsárin.


Efnahags- og viðskiptaráðherra segist hafa þolað nag AMX til þessa. Leirburður í formi ferskeytlu gerði útslagið.


Úrvalsvísitalan hreyfðist nánast ekkert. Gengi tveggja félaga hreyfðist á markaðnum.


Efnahags- og viðskiptaráðherra er sammála Illuga Gunnarssyni um það að skuldavandi evrusvæðisins muni breyta ESB.


Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir evrukreppuna breyta ESB svo mikið að forsendur aðildarviðræðna hafi tekið stakkaskiptum.


Einkaneysla virðist vera komin á skrið samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar.


Skiptastjóri SpKef fékk PwC til að vinna skýrslu um fall sparisjóðsins. Ríkissjóður fær 26 milljarða reikning í bakið.


Valgerður Bjarnadóttir segir alrangt að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hafi staðið í vegi fyrir fundi um málefni SpKef.


Greiningardeild segja hagvaxtartölur ýta Peningastefnunefn yfir þröskuldinn í átt að hærra vaxtastigi.


Tveir lögfræðingar segja sárafá orðið gera ráð fyrir því að gjaldeyrishöftum verði aflétt um þarnæstu áramót.


Kostnaðarhlutföll stóru bankanna þykja há. Hjá Íslandsbanka er unnið að því að lækka hlutfallið. Landsbankinn gerði það nýverið.


Heildarskuldir SpKef eru nú metnar á 75,6 milljarða, eða 18 milljörðum meira en innlán í sjóðnum.


Gert ráð fyrir því að frumvarp um stjórn fiskveiða og rammaáætlun bíði til hausts en veiðileyfagjaldið verði afgreitt núna.


Áformum um kísilmálmframleiðslu á Grundartanga seinkar vegna ástandsins á Spáni, að sögn forstjóra Elkem.


Erlendar eignir Seðlabanka Íslands námu um 1.063 milljörðum króna í lok maí en erlendar skuldir námu þá um 317,1 milljörðum.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 9,8 milljarða viðskiptum. Vísitala óverðtryggðra bréfa hækkaði lítillega.


Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu í fyrstu vikunni í júní var 126. Meðalupphæð á samning var 27,4 milljónir króna.


Samningsafstaða Íslands varðandi fjármálaþjónustu og dóms- og innanríkismál í viðræðum við ESB hefur verið birt.


Bæklingurinn Ísland í tölum hefur verið langvinsælasta útgáfuefni Hagstofunnar og er nú hægt að nálgast hann í snjallsíma.


Framkvæmdastjórar þriggja fiskmarkaða segir frumvarp um stjórn fiskveiða geta komið illa niður á mörkuðunum.


Ný vefsíða Kauphallarinnar mun hjálpa minni fyrirtækjum.


IFS spáir því að peningastefnunefnd Seðlabankans hækki stýrivexti um 25 punkta á miðvikudaginn.


Samstillt átak framundan til að auka veg erlendrar fjárfestingar hér á landi.


Fjármálaráðherra bindur vonir við að Sparisjóðaskýrsla leiði í ljós hvers vegna SpKef fór á hliðina.


Engin löggjöf er í gildi hér sem skyldar íslensk fjarskiptafyrirtæki til að bjóða hagstæðustu kjörin.


Dökk mynd er dregin upp af fjárfestinum í skýrslu Kroll fyrir átta árum. Björgólfur segir hana byggjast á slúðri.


Einn af þekktari viskíframleiðendum Skotlands ætlar að koma Reyki vodka á kortið ytra.


Tekjuafkoma hins opinbera batnaði talsvert á milli ára á fyrsta ársfjórðungi. Bæði tekjur og útgjöld hækka á milli ára.


Eftir bankahrunið var óvissa um hvort halda ætti áfram með byggingu Hörpu, en talið var ódýrara að klára bygginguna.


Eftir sjö daga umræður um frumvarp til laga um veiðileyfagjald hefur frumvarpið verið tekið af dagskrá Alþingis.


Tekjur af ferðamönnum gera Reykjavíkurmaraþonið þjóðhagslega hagkvæmt.


Segir að einkaaðilar hefðu lagt meiri áherslu á arðsemi orkusölunnar og væntanlega hefði náðst betra verð fyrir orkuna.


Yfir 1000 notendur læra nú tungumál á hraðvirkari hátt en áður með hjálp Cooori.


Friðbert Traustason segir nýjan gengislánadóm vekja upp spurningu hvort Íslandsbanki eignist skaðabótakröfu á ríkissjóð.


Viðskiptablaðið lýkur úttekt sinni í átta hlutum um Framtíð Íslands á umfjöllun um ýmsa þætti er varða framtíðina í sjávarútvegi.


Kaupandi á 2% hlut Landsbankans í Hampiðjunni var félagið sjálft.


Aðalfundur Lögmannafélags Íslands (LMFÍ) var haldinn fyrir um tveimur vikum.


Forystumenn í Evrópu játa loks að evran sé í bráðri hættu stödd.


Sigríður Benediktsdóttir hjá Seðlabankanum segir að bankar séu nú mun fúsari en áður að afskrifa skuldir.


Sífellt fleiri viðskiptavinir Íbúðalánasjóðs hafa kosið að greiða upp lán sín að undanförnu með sparifé eða endurfjármögnun annars staðar frá.


Hægt væri að auka hagkvæmni í makrílveiðum með því að minnka takmarkanir.


Í fyrsta sinn fara fram forsetakosningar við gildandi lög um fjármál frambjóðenda. Baráttan virðist nú verða margfalt ódýrari.


Samtök stofnfjáreigenda Sparisjóðsins í keflavík ætla að hefja undirbúning að málaferlum gegn fyrrum stjórnendum.


Stofnunin hefur átt hluti til margra ára í fimm félögum í hótelrekstri og þremur til viðbótar vegna fasteignafélaga hótelbygginga.


Tölvunarfræðingur í Kanada komst að þeirri niðurstöðu að forseti Íslands talaði lengst allra frambjóðenda í umræðuþætti RÚV.


Hafði áhyggjur af því að Ísland gæti ekki greitt af lánum þar sem Norðurlandaþjóðir neituðu okkur um lán nema gengið yrði frá Icesave.


Seðlabanki segir að lágir raunvextir stuðli að hærra eignaverði og geti leitt til óhagkvæmra fjárfestinga.


Endurskoðunarfyrirtækið PwC stóð á dögunum fyrir morgunverðarfundi um ábyrgð stjórnenda og endurskoðenda.


Viðskiptablaðið heldur áfram umfjöllun sinni um framtíðarmöguleika Íslands. Í síðasta hluta er fjallað um sjávarútveginn.


Eignir Plastprents voru í árslok 2011 um 50 milljónum króna minni en árið á undan og skuldir lækkuðu um ríflega fimmtíu milljónir.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Dregið hefur úr svartri atvinnustarfsemi samkvæmt nýrri skýrslu.


Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, beitti sér persónulega fyrir því að Heiðar Már Guðjónsson fengi ekki að kaupa Sjóvá


Segir þó vert að skoða Kanadadollar ef í ljós kemur að Kanadamenn séu viljugir í tvíhliða samstarf.


Innlent
9. júní 2012

Milljónabarátta

Þóra gerir ráð fyrir 10 milljónum í kosningabaráttuna en Ólafur hefur þegar lagt til tvær milljónir. Flestir treysta á fjárframlög og styrki.


Hægt væri að gera makrílveiðar hagkvæmari með því að setja á eignarrétt með aflakvótakerfi samkvæmt nýrri rannsókn.


Glitnir samþykkti að greiða 811 milljónir fyrir kauprétti á hlutafé í Kletti sem var í eigu Baugs. Skömmu áður hafði hlutaféð verið metið á eina krónu.


Stofnun Jóns Þorlákssonar endurvakin undir nýju nafni – mun rannsaka hvað örvi og hindri nýsköpun og hagvöxt.


Úrvalsvísitalan hefur þokast upp í vikunni og stendur nú á svipuðum slóðum og um mánaðamótin.


Útlit er fyrir að afkoman af rekstri Reykjavíkurborgar verði örlítið betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Borgin tapaði milljarði á fyrsta ársfjórðungi.


Alliance-húsið við Grandagarð var keypt á 350 milljónir króna. Borgin átti það í um viku árið 2007.


Markaðsverðmæti fasteignafélagsins Regins verður á bilinu 10,5 til 15,5 milljarðar króna.


Stjórnarformaður Haga segir lykilstjórnendur Haga ekki fá kauprétt í hlutabréfum félagsins svo lengi sem hann er í stjórn.


Greiningardeild Arion banka bendir á að kostnaður við að kaupa allar mögulegar raðir í Lottó núna er lægri en væntanlegur vinningur.


Ríkið greiðir Landsbankanum fyrir ábyrgð á innstæðum með ríkisskuldabréfi sem er á gjalddaga eftir sex ár.


Helmingi fleiri umsóknir bárust um nám í tölvunarfræðideild skólans. Mikil ásókn er í nám í tækni- og verkfræðinám.


Vöxtur efnahagslífsins gæti skilað sér í hærri stýrivöxtum, að mati Greiningar Íslandsbanka.


Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, sagði að vottunin myndi skila sér í auknu trausti á fjármálafyrirtækjum.


Aðalfundur Haga tafðist þegar bíða þurfti eftir því að nógu margir hluthafa kæmu svo hægt væri að halda hann.


Ein fullkomnasta rækjuverkskmiðja Evrópu var rekin í Bolungarvík. Hún fór í þrot fyrir tveimur árum.


Þjóðarútgjöld jukust 3,4%, sem skýrist að mestu vegna birgðaaukningar. Landsframleiðslan jókst um 2,4% á milli á ársfjórðunga.


Vinnubrögð Félagsbústaða hf. við innkaup eru ekki nægilega vönduð samkvæmt úttekt Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar.


Vextir sem eru umfram þakið leggjast við höfuðstól lánsins og dreifast yfir lánstímann.


Fjöldi farþega verður líklega á bilinu 3 til 6 milljónir á ári árið 2030.


Söluaukning á nýjum fólksbílum fyrstu fimm mánuði þessa árs var 76,6% miðað við sama tímabili í fyrra.


Stefnt á að skila skýrslu um starfsemi Íbúðalánasjóðs einnig með haustinu.


Boeing 747-200 vél Air Atlanta lenti í vélarbilun yfir Ítalíu í lok maí og þurfti í kjölfarið að snúa til Lúxemborg.


Bæjarstjórn Garðs vill fund með fulltrúum Reykjanesbæjar um hugsanlega sameiningu.


Sérstakur saksóknari segist telja að dómurinn gefi fordæmi um önnur mál vegna umboðssvika, það eigi þó eftir að meta.


Hópur fólks reyndi að trufla ræðuhöld á samtöðufundi LÍÚ fyrir skömmu með frammíköllum.


Sjálfstæðismennirnir Jón Gunnarsson, Einar K. Guðfinnson og Ásmundur Óttarsson ræddu við sjómenn við Reykjavíkurhöfn.


Ragnar Z. Guðjónsson og Jón Þorsteinn Jónsson voru dæmdir í fjögurra og hálfs árs fangelsi í Hæstarétti.


Tiltölulega rólegur dagur var í Kauphöllinni í dag. Gengi helmings félaga sem þar eru skráð tók breytingum.


Investor's Business Daily segir leikinn dæmi um hvernig fyrirtæki í leikjaútgáfu leiti nú nýrra leiða í tekjuöflun.


Íslendingar þurfa á háu olíuverði að halda til að vinnsla sé arðsöm. Aðalgreinandi Nordea Markets segir þó að olíuverð eigi eftir að haldast hátt.


Hægt er að sækja um prufuaðgang að leiknum á nýrri vefsíðu og sækja frekari upplýsingar um Dust 514.


Alþjóðlega fimleikasambandið fer fögrum orðum um Magnús Sceving. Hann sé dæmi um hvernig megi ná frama í atvinnulífi eftir íþróttir.


Mikilvægt að hafa skýra stefnu á hvenær auðurinn er notaður. Þannig er hægt að jafna tekjurnar út yfir tíma.


Í dag hefur Icelandair flug frá Akureyri til Keflavíkur. Þeir sem eru fyrir norðan heiða geta nú komist beina leið á áfangastað.


Hrein eign lífeyrissjóðanna hefur hækkað um 45% síðan í febrúar árið 2009. Eignir sjóðanna hafa aldrei verið meiri.


Össur Skarphéðinsson er bjartsýnn á að olía finnist á Drekasvæðinu. Hann mælir með stofnun Auðlindasjóðs.


Hugsjónir Sambands íslenskra samvinnufélaga hafa gengið í endurnýjun lífdaga, segir kaupfélagsstjórinn Guðsteinn Einarsson.


Þróuð verður eining sem verður innleidd í InfoMentor kerfið í fimm löndum. Verkefnið er styrkt af tækniþróunarsjóði.


Innlent
7. júní 2012

Fimm bítast um TM

Sala Stoða á Tryggingamiðstöðinni er á lokametrunum. Hallbjörn og Árni vilja ekki segja hvort þeir eru með eður ei.


Áætlaður kostnaður Marels vegna nýrra kaupréttarsamninga nemur 226 milljónum króna á næstu fimm árum.


Fjórir fjármálasérfræðingar sammála um að umrótið í Evrópu seinki áætlun um afnám hafta hér á landi.


Frambjóðendurnir ætla að eyða mun minna en gert var árið 1996. Misjafnt er hversu háum fjárhæðum þeir hyggjast verja í slaginn.


Fyrsta Iceland verslun Jóhannesar Jónssonar verður opnuð síðla sumars. 10-11 mun loka verslun sinni þar á næstu dögum.


Pistlahöfund langar til að skrifa um samtímamál, pólitík, bækur, mat og vín. Hann sér einn um allt á vefmiðlinum Tímarímur.


Formaður fjárlaganefndar segir skorta festu í fjárlögum. Nefndin fundaði með sérfræðingum AGS um endurnýjun fjárreiðulaga.


Fjöldi ferðamanna frá N-Ameríku í maí hefur meira en tvöfaldast síðustu 2 ár með fleiri áfangastöðum.


Úrvalvísitalan þokaðist upp á við í dag. Gengi stoðtækjafyrirtækisins Össurar og Icelandair Group hækkaði en gengi Haga lækkaði.


Leikurinn valinn einn af bestu skotleikjum ráðstefnunnar af leikjavefnum ING.


Innlendir aðilar gætu tekið 270 milljarða í erlendri mynt út úr bankakerfinu. Það gæti skilað sér í lausafjárskorti í bankakerfinu.


Gjaldeyrishöft bjaga fjármálamarkaði en draga úr líkum á bankaáhlaupi, segir í riti Seðlabankans.


Eigendur Menntaskólans Hraðbrautar ætla að reyna til þrautar að ná samkomulagi við yfirvöld um rekstur skólans.


Fjárlaganefnd segir í nýrri skýrslu að ráðuneytin verði að vanda útgjaldaáætlun sína svo fá megi skýra mynd af stöðu ríkissjóðs.


Samkvæmt tillögu stjórnar hafa hluthafar CCP ekki rétt til að taka þátt í hlutafjáraukningu félagsins. Þeir mega kaupa skuldabréfin.


Vísbendingar eru um að draga sé úr aukningu á utanlandsferðum Íslendinga sem staðið hefur yfir síðan í nóvember árið 2009.


Hagfræðingurinn ætlar að fjalla um hugðarefni sín á netmiðlinum timarim. Nafnið vísar í ádeilu á spillt yfirvöld.


Gistinóttum fjölgaði á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi en fækkaði annars staðar á landinu.


CLARA ehf. selur Keldunni Vaktarann sem býður viðskiptavinum upp á að fylgjast sjálfvirkt með þjóðfélagsumræðu.


Útfærslur á kaupakerfi eru til staðar á teikniborðinu hja bankanum þó svo að engin ákvörðun um framkvæmd hafi verið tekin.


Forsvarsmenn LSR óánægðir með hlutafjáraukningu sem tryggir Ágústi og Lýð möguleika á að eignast allt að 25 prósent hlut.


Sjóðurinn á samtals 1.950 íbúðir sem hann hefur þurft að leysa til sín vegna vanskila fyrirtækja og einstaklinga.


Arkitektastofan bar sigur úr býtum í hönnunarsamkeppni um byggingu nýs fangelsis. 18 tillögur bárust.


Vikan hefur byrjað rólega í Kauphöllinni. Tæplega hundrað þúsund króna velta skilaði 1% hækkun á gengi bréfa Icelandair Group.


Einkahlutafélaginu Eyri Invest hefur verið breytt í hlutafélag. Árni Oddur Þórðarson segir þetta eðlilegt skref hjá rótgrónu félagi.


Lykilstjórnendur Eimskips gætu fengið hundruð milljóna króna kauprétt í félaginu. Stjórnendur Haga fengu tæpar 300 milljónir.


Kostnaðurinn við nýtt skip Ísfélagsins í Vestmannaeyjum er dágóður hluti af verðmæti innflutnings í maí. Það skekkir niðurstöðuna.


Bráðabirgðatölur Hagstofunnar benda til að vöruskipti voru hagstæð um 200 milljónir í maí. Svo lágar tölur hafa ekki sést eftir hrun.


Hlutdeild Símans og Vodafone minnkar á meðan Nova og Tal bæta við sig.


Framkvæmdastjóri FÍB segir að enn sé svigrúm fyrir lækkun á bensínverði til neytenda eftir verðlækkanir á heimsmarkaði.


Sala á hvítvíni og rauðvíni hefur aukist á milli ára fyrstu fimm mánuði ársins. Mikill samdráttur í sölu á sterku áfengi.


Velta á millibankamarkaði jókst um rúm 145% á milli mánaða í maí. Seðlabankinn keypti gjaldeyri á þriðjudögum.


Úrvalsvísitalan þokaðist upp um 0,03% í 12 milljóna króna veltu á hlutabréfamarkaði.


Fimm stjórnarmenn Haga munu sitja áfram. Í stjórninni sitja þrír karlmenn og tveir kvenmenn.


Ekki hafa borist tilkynningar um hópuppsagnir síðan í febrúar. Á fyrstu fimm mánuðunum síðasta árs var 377 sagt upp í störfum.


Aðalmeðferð er á miðvikudag í skaðabótamáli Landsvaka gegn fyrrverandi stjórn 365 hf.


Tveir plattar frá Bing & Gröndahl með mynd af Dómkirkjunni og Gullfossi kosta allt upp í tæpa milljón krónur stykkið.


Gísli Hauksson, framkvæmdastjóri GAMMA, segir stjórnmálamenn ekki gera sér grein fyrir afleiðingum þess að veita ríkisábyrgðir.


Jóhanna Sigurðardóttir segir ólíðandi að útgerðarmenn haldi skipum í höfn. Þeir beiti svipu á ríkisstjórnina og ráðist á Alþingi.


Stefnt er að því að ljúka endurskipulagningu Fasteignar um miðjan ágúst. Leiga lækkar um 50%.


Forsætisráðherra segir mikið fjármagn fara til Umboðsmanns skuldara. Bjarni Bendiktsson segir lögfræðinga mæla með gjaldþroti.


Ásmundur Einar Daðason beið í rúma tvö mánuði eftir svari frá Steingrími J. Sigfússyni um ESB og aðildarviðræðurnar.


Slitastjórn hefur verið skipuð yfir fyrirtækinu og kröfuhafafundur verður haldinn í ágúst.


Beðið er niðurstöðu skoðunar Samkeppniseftirlitsins sem gæti opnað dyr að gagnagrunni Já upplýsingaveita.


Grafarvogskirkja skuldar meira en 600 milljónir vegna kirkjubyggingar og fer yfir helmingur tekna í afborganir og vexti.


Framkvæmdarstjóri Íbúðaláns óttast að áhætta í húsnæðiskerfinu aukist vegna endurskoðunarákvæða á óverðtryggðum lánum.


Stofnandi Startup Iceland frumkvöðlaráðstefnunnar vonast til þess að ráðstefnan verði haldin árlega.


Innlent
3. júní 2012

Skömminni skárra

Íslenskt atvinnulíf er siðlaust og þar er mikill skortur á trausti ef marka má niðurstöður stjórnendakönnunar MMR.


Sendir hafa verið út greiðsluseðlar vegna lokagreiðslu hreindýraveiðileyfa. Fyrir tarfa greiða veiðimenn 101.250 kr.


Íslensk þekking og íslenskt hugvit er eitt af þeim atriðum sem ýtir undir bjarta framtíðarmöguleika Íslands.


Fjöldi stöðugilda á skrifstofum Álftaness er sagður vísbending um þann fjölda stöðugilda sem gætu sparast við samþættingu.


Eina skýra dæmið sem er um verulegar framfarir í átt til samkeppni var þegar samkeppnisyfirvöld flettu ofan af víðtæku samráði á grænmetismarkaði.


Eignarhaldsfélagið sem rak verslunina þar til í lok árs 2011 hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta.


Geir Haarde segir að ef annarri stefnu hefði verið fylgt hefði verið hægt að ná betri árangri í efnahagsmálum miklu fyrr.


Bæjarstjórn Álftaness verður ráðgefandi sem hverfisstjórn fram að næstu kosningum árið 2014 ef sveitarfélagið sameinast Garðabæ.


Lögmaður segir dómstóla þurfa að taka ákvarðanir byggðar á sérvöldum gögnum lögreglu.


Stjórn OR hefur ítrekað frestað ákvörðun um hvort gera eigi opinberar upplýsingar um lánveitingar til Gagnaveitu Reykjavíkur.


Gísli Hauksson segir að ekkert hafi verið gert til að draga úr vægi verðtryggingar þrátt fyrir mikla umræðu í þá átt.


Slippbarinn við Mýrargötu opnaði nýverið.


RÚV fjallaði nákvæmlega jafnmikið um forsetann og Ást­þór Magnússon, en ríflega þriðjungi minna um Þóru Arnórsdóttur í maí.


Í sjöunda hluta úttektar Viðskiptablaðsins um framtíðarmöguleika til vaxtar og hagsældar á Íslandi er horft til menntunar, tækni og þekkingu.


Á ársfundi Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins var reynt að finna næstu kynslóð íslenskra útflutningsfyrirtækja.


Atlanta Flight Academy hefur verið stofnað utan um þjálfun flugmanna Air Atlanta.


Lögmaðurinn Ragnar Hall segist hafa skilning á því að langan tíma taki að meta eignir SpKef.


Hverjir eru þessir Tchenguiz-bræður sem sagðir eru hafa haft óeðlilega góðan aðgang að lánsfé hjá Kaupþingi?


Helstu kjötafurðir hafa hækkað um allt að 24% á síðustu tólf mánuðum.


Gísli Hauksson segir að mjög hart sé lagt að lífeyrissjóðunum að koma með gjaldeyri heim og gylliboð og hótanir notaðar til þess.


Innlent
2. júní 2012

Neðanmáls vikunnar

Skopmynd vikunnar eftir Halldór Baldursson.


Lögmaður segir að gæta verði meðalhófs við húsleitir eins og aðrar rannsóknaraðgerðir.


Brad Burnham, einn fyrirlesara á Startup Iceland ráðstefnunni, varar við því að stjórnvöld setji of miklar hömlur á netið.


Heildarviðskipti með hlutabréf námu um 4,7 milljörðum.


Flogið verður 5 sinnum í viku yfir sumarmánuðina milli Íslands og Bandaríkjanna.


Innritunarborðin hafa verið óbreytt frá opnun Leifsstöðvar fyrir 25 árum.


Á fyrsta fjórðungi var viðskiptajöfnuður neikvæður um 43,1 milljarð, en án banka í slitameðferð var hann neikvæður um 12,7 milljarða.


Rekstaraðilar Avis og Budget í Skandinavíu hafa keypt 45% hlut í Apl ehf.,sem rekur bílaleigurnar hér á landi.


Eiginfjárhlutfall stofnunarinnar var 1,35% í árslok 2011. Hlutfallið hækkaði upp í 10,11% með framlögum ríkisins fyrir og eftir áramót.


Stefnt er að því að leggja fram nauðasamninga Kaupþings undir lok sumars.


Arion banki er að búa til stærsta og fjölmennasta viðbótarlífeyrissjóð landsins með sameiningu tveggja sjóða.


Vignir Rafn Gíslason segir endurskoðendur banka þurfa að styðjast við ársreikninga annarra fyrirtækja við vinnu sína.


Slitastjórn Kaupþings vinnur að því að rifta gjörningum bankans fyrir hrun og skoðar skaðabótamál á hendur fyrri stjórnendum.


Landsbankinn vinnur að kynningu á fasteignafélaginu Reginn fyrir fjárfestum. Félagið verður skráð á markað í miðjum júní.


Skuldatryggingarálagið á Íslandi hækkar með hækkandi álagi á önnur ríki. Álagið á Grikki er komið yfir átta þúsund punkta.


Eigandi Korputorgs hefur fengið breska aðila til að kynna gagnaver í Korputorgi. Vinnuheitið er Titan Tech Park.


Tilboð hefur borist í hlut BP í rússneska fyrirtækinu TNK-BP. BP Hyggst selja.


Ný vefsíða Kauphallarinnar er hluta af átaki sem nefnist Mótum framtíðina.


Fjármálaráðherra hefur skilað skýrslu um áhrif niðurfærslu húsnæðislána.


Landsbankinn og fleiri hluthafar í Bakkavör Group voru mótfallnir því að Bakkavararbræður gætu keypt 25 prósent hlut.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.