*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


maí, 2013

Forsætisráðherra gerir ráð fyrir að línur verði lagðar á sumarþinginu varðandi skuldamál heimilanna.


Notendur síðunnar Tripadvisor hafa gefið Hótel Keflavík hæstu einkunn.


Gengi hlutabréfa Fjarskipta, móðurfélags Vodafone, lækkaði um ein 4,67% í Kauphöllinni í dag.


Hluthafar í skráðum félögum eiga undir eðlilegum kringumstæðum að vera 500 talsins við skráningu en eru í dag 442 hjá Vodafone.


Fyrrverandi forstjóri Kaupþings tók lán í eigin nafni árið 2005. Í bankahruninu árið 2008 færði hann það yfir á félag systur sinnar.


Hlutur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í VÍS er kominn í 5,31% hlutafjár.


Samtök atvinnulífsins segja að innkaupsverð á innfluttum neysluvörum hafi hækkað meira en sem nemur verðhækkunum.


Vestmannaeyjabær nýtti forkaupsrétt á dragnótaskipi og hefur framselt kauptilboðið til tveggja útgerða í bænum.


Samtök ferðaþjónustu mótmæla áætlunum borgaryfirvalda um lokun á flugbrautun og flutningi á Reykjavíkurflugvelli.


Hagfræðideild Landsbankans segir umfang neðanjarðarhagkerfisins kunna að bjaga mælingar á einkaneyslu.


Þjónustutekjur skipta evrópsk framleiðslufyrirtæki sífellt meira máli samkvæmt úttekt Financial Times.


Morgunblaðið kom út í óvenju stóru broti í dag. N1 keypti nær allt auglýsingapláss í blaðinu.


Að mati IFS greiningar er virði hlutabréfa í Vodafone um 16% lægra en markaðsgengi bréfanna í dag.


Þrátt fyrir 5% tekjusamdrátt og 22% samdrátt á EBITDA hagnaði félagsins var ekki send út afkomuviðvörun af hálfu Vodafone.


Íslandsbanki ákvað eftir dóm Hæstaréttar frá í október í fyrra að hætta málarekstri vegna gengislána.


Starfsmaður FSÍ var stjórnarformaður Vodafone. Bréf félagsins hafa lækkað mikið eftir að uppgjör fyrsta ársfjórðungs var birt.


Eggert Benedikt, forstjóri N1, stígur á stokk með innanhússbandinu Heavy Metan þegar ný þjónustumiðstöð opnar í Borgarnesi í dag.


Magnús Kjartansson neitaði að dansa með þegar afborganir af erlendum lánum tóku að hækka.


Forstjóri TM segir samkeppnina harða á tryggingamarkaði. Afkomubati skýrist ekki af hækkun iðgjalda heldur lægri tjónakostnaði.


Þeir sem hafa nýlega borðað á Slippbarnum hafa eflaust tekið eftir því að verðið á matnum hefur hækkað.


Vöruskipti voru jákvæð um 30,5 milljarða króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins.


Mest var flutt út af vörum héðan til Hollands í fyrra. Mest var flutt inn frá Noregi.


Rektor Háskólans í Reykjavík segir frumkvöðlaráðstefnuna Startup Iceland góðan vettvang.


Forstjóri Alcoa á Íslandi segir að lækkun Moody's á lánshæfi Alcoa niður í ruslflokk hafi ekki áhrif á Íslandi.


Leitað hefur verið eftir því að létta þrýstingi af krónunni með því að greiða inn á skuldabréf nýja Landsbankans við þann gamla.


Landssamband stangveiðifélaga segir veiðileyfi á Íslandi orðin of dýr.


Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri segir skattskil orðin kynlegri en áður.


Röðull, India Pale Ale bjór frá Ölvisholti, er væntanlegur í verslanir ÁTVR og í veitingahús.


Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið til að gera þjónustusamninga við öldrunarheimili.


Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekki megi beita seðlabankavöxtum afturvirkt við endurútreikning á gengislánum.


Úrvalsvísitala Kauphallarinnar lækkaði um tæpt prósentustig í viðskiptum dagsins.


Hæstiréttur sýknaði í dag dótturfélag Regins af 1,3 milljarða kröfu þrotabús Norðurturnsins ehf.


Á fyrsta fjórðungi þessa árs jukust væntar endurheimtur þrotabús Landsbankans miðað við fast gengi í apríl 2009.


Hæstiréttur staðfesti í dag dóm héraðsdóms í fjárdráttarmáli Hauks Þórs Haraldssonar.


Ríkið þarf að greiða 8,5 milljónir króna í málskostnað Lýðs Guðmundssonar og Bjarnfreðar Einarssonar.


Bæjarráð Vestmannaeyjabæjar ákvað fyrir skömmu að ganga inn í kaup á dragnótaskipinu Portland VE97.


Ólafur Þ. Hauksson segir ekki við mörg fordæmi að styðjast í Exista-málinu. Þetta er fyrsta málið sem hann sækir sem sérstakur saksóknari.


Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Lýð Guðmundsson til greiðslu sektar vegna hlutafjárhækkunar Exista. Bjarnfreður var sýknaður.


Jón Steinsson segir boðaðar breytingar á veiðigjaldinu til þess fallnar að draga úr hagkvæmni sjávarútvegsfyrirtækja.


Starfandi framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir þörf á átaki stjórnvalda, atvinnulífs og launafólks til að bæta samkeppnishæfni.


Heildartap Vodafone samstæðunnar var 16 milljónir en 14 féllu til á fyrsta ársfjórðungi vegna árshátíðar starfsmanna.


Eitt af stærstu skemmtiferðaskipum heims leggur við bryggju hér á mánudag.


„Ráðningarfrost“ hjá Vodafone og aðhald í rekstri framundan. Forstjóri félagsins ekki sáttur við uppgjör fyrsta ársfjórðungs.


Eygló Harðardóttir sagði í viðtali að finna þurfi lausn á vanda Íbúðalánasjóðs með aðkomu kröfuhafa.


Félag Bjarna Ármannssonar jók hlutafé Gasfélagsins árið 2011. Hlutafjárhækkunin hefur nú verið tekin til baka.


Íslandsbanki hagnaðist um 4,6 milljarða á fyrsta ársfjórðungi. Gengissveiflur setja strik í reikninginn.


Sveitarstjórn Rangárþings eystra segir hagsmunamál að Bónus, Krónan eða önnur lágvöruverðsverslun komi í bæinn.


Landsbankinn er talinn geta sparað sér umtalsverðan vaxtakostnað með því að greiða inn á 290 milljarða skuldabréf.


Dagur B. Eggertsson segir að í Reykjavík eigi að vera lágreist byggð. Blokkir mega ekki verða hærri en fimm hæðir.


Rekstur Háskólans í Reykjavík telur að með auknu sjálfstæði háskóla landsins þá sjá hagræðingu með samstarfi.


Launamunur kynjanna í fjármálageiranum hefur lítið sem ekkert breyst frá október 2010


Eygló Harðardóttir segir að eigendur og kröfuhafar Íbúðalánasjóðs þurfi saman að finna lausn á vanda hans.


Verði farin sú leið að afnema þrepaskipt skattkerfi mun það spara skattgreiðendum talsverðar fjárhæðir.


Einn nefndarmaður í peningastefnunefnd taldi að óbreytt vaxtastig myndi hvetja til innlends sparnaðar.


Forstjóri móðurfélags Vodafone boðar hækkanir á gjaldskrá sem taka eiga gildi í júlí.


Bæði Úrvalsvísitala Kauphallarinnar og skuldabréfavísitala GAMMA lækkuðu í viðskiptum dagsins.


Ársfundur Fjármálaeftirlitsins var með styttra móti í gær enda enginn gestaræðumaður í þetta sinn.


Embætti sérstaks saksóknara gefur Jóni Inga Gíslasyni að sök að hafa vantalið tekjur sínar um 110 milljónir króna.


Stefnt er að því að frumvarp um breytingar á lögum um tekjuskatt verði lagt fyrir á haustþingi.


Framkvæmdastjóri Iceland-verslunar ætlar að taka þann tíma sem hann þarf til að finna hentugt húsnæði fyrir aðra verslun.


ESA telur íslenskar reglur hindra bæði staðfesturétt fyrirtækja og frjálst flæði fjármagns innan EES-ríkjanna.


Gunnar Bragi fundar með stækkunarstjóra ESB eftir um hálfan mánuð.


Hagnaður olíufélagsins N1 nam 51,2 milljónum króna á fyrsta fjórðungi þessa árs en var 331,6 milljón á sama tíma í fyrra.


Greining Íslandsbanka segir verð á hótelum og gistiheimilum hafa hækkað um 61% frá áramótum. Það er langt yfir meðaltalinu.


Greining Íslandsbanka segir hækkanir á innfluttum vörum og matvöru skjóta skökku við í ljósi styrkingar krónu.


Steingrímur J. Sigfússon segist hafa gleymt að borða heilu dagana meðan hann var ráðherra.


Slitastjórn Glitnis situr á næstum 500 milljörðum króna af handbæru fé sem kröfuhafar bíða eftir.


Hagspá OECD gerir ráð fyrir 2,5% hagvexti hér á landi á næsta ári. Hagstofan og Seðlabankinn eru bjartsýnni.


Gunnlaugur Briem er sakaður um að hafa vantalið tekjur sínar um 600 milljónir króna og stungið 60 milljónum undan skatti.


Harpa hefur kannað verð á ráðstefnusölum. Niðurstaðan er sú að menningarhúsið býður dýrari ráðstefnusali en keppinautarnir.


Verðbólga hefur ekki verið lægri síðan í apríl árið 2011.


Tilkynnt verður í dag eða á næstu dögum um ráðningu Frosta Ólafssonar sem nýs framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs.


Fasteignafélög bankanna eru til sölu. Svo kann að fara að fasteignafélögum muni fækka og þau stækka.


Bókaútgáfa Snæbjörns Arngrímssonar gefur út nýjustu bók Dan Brown í Danmörku. Fyrsta upplagið er uppselt - 125 þúsund bækur.


Stefán Ragnar Guðjónsson hjá Samkaupum segist ekki óttast samkeppnina á matvörumarkaði á Grandagarði.


Gylfa Zoëga segir þrjá þætti skýra 80% af breytingum á vinnumarkaði hér á landi í gegnum árin.


Líkur eru taldar á því að stutt sé í að Landsbankinn selji fjórðungshlut sinn í fasteignafélaginu Reginn.


Þegar horft er til upplifunarinnar við að fljúga á almennu farrými lendir Iceland Express í áttunda sæti yfir verstu flugfélögin.


Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME segir að aðhald með lífeyrissjóðunum væri meira ef sjóðfélagar gætu skipt um sjóð.


Í alþjóðlegum samanburði eru kostnaðarhlutföll hjá íslensku bönkunum há samkvæmt ársskýrslu FME.


Gengi bréfa Regins lækkaði um tæp þrjú prósent í dag, en ekkert félag hækkaði í verði í Kauphöllinni.


Forstjóri FME segir það áhyggjuefni að enn séu fjórtán slitastjórnir að störfum fyrir kröfuhafa.


Í ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins kemur fram að mikilvægt sé að leysa til frambúðar vanda Íbúðalánasjóðs.


Formaður stjórnar Fjármálaeftirlitsins segir mikilvægt að lífeyrissjóðir geti fjárfest í erlendum eignum.


Vaxtamunur íslensku bankanna var að meðaltali 3,5% á síðasta ári samkvæmt ársskýrslu FME.


Forstjóri FME segir að væntingar virðist um að eftirlitsaðilar geti séð fyrir ólíklegustu atvik í fjármálakerfinu.


Samkvæmt Greiningardeild Arion banka á Lífeyrissjóður verslunarmanna 9,2% allra skráðra hlutabréfa á Aðallista Kauphallarinnar.


Héraðsdómur segir endurgreiðslukröfu Haga raska jafnvægi í réttarsambandi málsaðila. Hagar hafa áfrýjað dómnum.


Kolbrúna Silja hjá MP banka segir að á lista Creditinfo séu framúrskarandi fyrirtæki sem hafi staðið sig vel sama hvernig ári.


Fjöldi matvöruverslana er á tiltölulega litlu svæði á Grandagarði. Ein bætist fljótlega í hópinn.


HS Orka bar sigur úr býtum í deilu sinni við Norðurál um túlkun orkukaupasamnings en gerðardómur hefur úrskurðað í málinu.


Ný verslun Esprit keðjunnar opnar í Smáralind þann 8. ágúst næstkomandi.


Íslendingar fyllast jafnan bjartsýni í kjölfar þingkosninga, að sögn Greiningar Íslandsbanka.


Ekkert félag hefur hækkað í verði í Kauphöllinni það sem af er degi en velta er með hóflegra móti.


Svavar Kjarrval Lúthersson segir málarekstur gegn STEFI og áætlun opinberra gjalda hafa riðið Istorrent að fullu.


Fyrirtæki sem hélt utan um rekstur skráaskiptisíðu var dæmt til að greiða STEF skaðabætur fyrir þremur árum.


Hagnaður fasteignafélagsins Regins nam 243 milljónum króna á fyrsta ársfjórðungi.


Samtök atvinnulífsins segja að ný ríkisstjórn verði að endurskoða lög um veiðigjöld áður en nýtt fiskveiðiár gengur í garð.


Straumborg var á meðal helstu hluthafa Kaupþings um tíma. Nú er deilt um uppgjör framvirkra samninga félagsins.


Slitastjórn Kaupþings segir Kristján Arason hafa hagnast um 100 milljónir eftir færslu á hlutabréfum í einkahlutafélag.


Nýtt aðalskipulag í Reykjavík gerir ekki ráð fyrir flugvelli í Vatnsmýrinni árið 2030.


Nýr iðnaðarráðherra hefur látið starfsfólk í ráðuneytinu kanna hvort álver í Helguvík fái svipaða ívilnun og voru í boði á Bakka.


Olís kvartaði til Neytendastofu vegna auglýsinga Skeljungs, en stofnunin taldi að ekki hefði verið um lögbrot að ræða.


Langmest velta var með bréf Regins í Kauphöll Íslands í dag.


Konur munu skipa meirihluta nýrrar stjórnar Vátryggingafélags Íslands að loknum hluthafafundi í vikunni.


Félagið Gildruklettar ehf. er gjaldþrota en það var m.a. í eigu Einars Sveinssonar og Benedikts Jóhannessonar.


Róbert Marshall er formaður þingflokks BF, Brynhildur Pétursdóttir varaformaður og Heiða Kristín Helgadóttir framkvæmdastjóri.


Guðrún Lárusdóttir í Stálskipum segir ekki marga eldri borgara í þeirri stöðu að geta notað arðgreiðslur tl að greiða auðlegðarskatt.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir áætlun um afnám hafta verða unna í samráði við seðlabanka og ráðherranefnd.


Ríkisendurskoðun hvetur forsætisráðuneytið til að miðla málum um forræði yfir verkefnum Varnarmálastofnunar.


Aldrei hafa fleiri verið brautskráðir með meistara- og doktorskráðu og skólaárið 2010-2011.


Júlíus Vífill, Kjartan, Þorbjörg Helga og Áslaug Friðriksdóttir taka við störfum Hönnu Birnu Kristjánsdóttir í borginni.


Seðlabankinn hefur selt gjaldeyri fyrir rúman 7,1 milljarð króna það sem af er þessu ári.


Greining Íslandsbanka spáir því að vöruskipti við útlönd verði betri í byrjun árs en í fyrra.


Aðalmeðferð hófst í dag í máli slitastjórnar Kaupþings gegn Kristjáni Arasyni.


Kaupmenn fara með Guðna Ágústsson eins og hann sé enn landbúnaðarráðherra.


Guðrún Lárusdóttir hjá Stálskipum trúir því ekki að auðlegðarskattur verði felldur niður. Hún á í málaferlum vegna hans.


Róbert Wessman segir mikilvægt að leysa aflandskrónuvandann.


Bjarni Benediktsson vill koma í veg fyrir að íslensku bankarnir geti sankað að sér fé í erlendum útibúum á ný.


Eftirlitsstofnun EFTA segir að ríkið megi ekki banna veitingu gengislána. Endurútreikningur lána hefur kostað sitt.


Eygló Harðardóttir ætla að láta fara yfir stöðu Íbúðalánasjóðs.


Frumkvöðlar þurfa að tileinka sér kröftugra hugarfar, að mati Helgu Waage hjá Mobilitus.


Sjávarútvegsráðherra segir sérstaks veiðigjald koma ójafnt niður á fyrirtækjum og setja þau á hausinn.


Aflandsfélög eru yfirleitt ekki skattlögð heldur einstaklingar, segir Gunnar Thorberg hjá skattrannsóknarstjóra.


N1 Borgarnesi hefur tekið við af Hyrnunni. Eggert Benedikt, forstjóri N1, segir dreifikerfi félagsins í stöðugri uppbyggingu.


Gunnar Andri Þórisson er einn meðhöfunda næstu bókar bandaríska fyrirlesarans Brians Tracy.


Á aðalfundi Bandalags háskólamanna í síðustu viku var ný stefna félagsins samþykkt.


Nýju nýsköpunarfélagi á Mývatni er ætlað að auka fjölbreytileika.


Steypustöðin skilaði 143 milljóna króna tapi í fyrra sem er þó minna tap en árið á undan.


Forstjóri 365 miðla segir að með breytingum á framkvæmdastjórn og skipuriti náist framleiðniaukning.


Íslandsbanki mun sitja uppi sem einn stærsti hluthafinn í MP banka ef sala Íslenskra verðbréfa gengur eftir.


Breytingar hafa orðið á högum útrásarvíkinganna eftir hrun. Pálmi Haraldsson hefur fært sig úr flugbransanum.


Fleiri skiptinemar koma orðið frá Ítalíu en Bandaríkjunum, að sögn Sólveigar Ásu Tryggvadóttur hjá AFS á Íslandi.


Lausafé í umferð hefur aukist um 1,8 milljarða króna á milli ára en um 27 milljarða á sl. fimm árum.


Lögfræðiálit frá Íslögum gefur til kynna að íslensk stjórnvöld gætu með lagabreytingu þrengt enn frekar að kröfuhöfum föllnu bankanna.


Þeir Kormákur og Skjöldur fengu 4,2 milljóna króna arð af rekstri Ölstofunnar í fyrra.


Byggðastofnun er með sölu bæði matvörverslun á Þórshöfn, hótel á Seyðisfirði og hús fyrir brúðulistasafn í Borgarnesi.


Uppgröftur á mannvirkjum sem lentu í gosinu í Eyjum fyrir 40 árum olli tjóni á húsi í nágrenninu.


Eggert Benedikt Guðmundsson hjá N1 segir að þeir sem geti spáð fyrir um verðsveiflur á olíumarkaði sigli um á skútum í Karíbahafi.


Tæplega 10 milljarða króna skuldir utan veðkrafna hafa verið afskrifaðar hjá einstaklingum vegna greiðsluaðlögunar.


Þorsteinn Magnússon hefur skipulagt kynningu fyrir nýja þingmenn á Alþingi í 18 ár.


Fyrirtækið Servida er hástökkvarinn í árlegri könnun VR. Sérstakur saksóknari landaði toppsætinu þriðja árið í röð.


Hagfræðideild Landsbankans mælir með því að kaupmáttur verði aukinn með öðrum hætti en í gegnum launahækkanir.


Úrvalsvísitalan hækkaði lítillega eftir næstum 3% gengisfall í Kauphöllinni í gær.


Fyrsti fundur ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar var haldinn í dag.


Samningur um kaup Regins á Summit ehf. var undirritaður í dag en meðal eigna Summit er Hlíðasmári 1 í Kópavogi.


Sigurður Atli Jónsson hjá MP banka segir vottun fjármálaráðgjafa skila sér í auknu trausti á fjármálafyrirtækjum.


Seðlabankinn hefur gert samgöngusamning við 29 starfsmenn um að þeir mæti ekki í eigin bíl til vinnu.


Hannes Hólmsteinn Gissurarson segir að afstaða fráfarandi stjórnar í Icesave málinu hafi ráðið mestu um úrslit kosninga.


Kristján Loftsson í Hval reiknar ekki með því að tillaga hluthafa um slit á félaginu nái fram að ganga.


Arion býður nú upp á óverðtryggð íbúðalán sem tengd eru stýrivöxtum Seðlabanka Íslands.


Sérstakur saksóknari hefur ákært lögmann fyrir meint skattaundanskot. Lögmaðurinn segist hafa gert upp fyrir tveimur árum.


Samkvæmt nýrri könnun MMR eru tvö kvennalið vinsælustu knattspyrnuliðin í efstu deild á Íslandi.


Launavísitalan hækkaði um 0,2% í apríl, en vísitala kaupmáttar launa hækkaði um 0,05%.


Starfsmenn Landsbankans eiga samtals að fá 2% hlut í bankanum vegna uppgjörs við kröfuhafa gamla bankans.


Dóttir Jens Guðjónssonar gullsmiðs tapaði í gær dómsmáli þar sem tekist var á um eignarrétt á vörumerkinu JENS.


Guðni Þórðarson, sem er níræður í dag, hefur skrifað undir samning við stjórnvöld í lýðveldinu Kongó.


Nýtt Fréttablaðssmáforrit hefur verið gefið út fyrir helstu tegundir snjallsíma.


Mikil eftir spurn er eftir gistiþjónustu á Höfn í Hornafirði og margir íbúar leigja íbúðir sínar út yfir sumarið.


Düsseldorf er þriðji áfangastaður Wow air í Þýskalandi. Vel tekið á móti jómfrúarfluginu í dag.


Nýr heilbrigðisráðherra gerir greinarmun á því hvort viðtöl eru með sunnlenskum eða norðlenskum hætti.


Gunnar Bragi Sveinsson fékk lyklana að utanríkisráðuneytinu síðdegis í dag.


Afkoma Eimskips hefur batnað verulega síðan í fyrra.


Fyrrverandi forstjóri Baugs átti upphaflega að greiða 1,7 milljarða vegna lána sem hann fékk til hlutabréfakaupa.


Bankinn stendur vel, að mati Steinþórs Pálsson bankastjóra.


Fyrrverandi menntamálaráðherra hefur ekki lengur bíl til umráða. Katrínu finnst leiðarvísir strætó hafa breyst mikið á fjórum árum.


Pétri Þór Sigurðssyni lögmanni er gefið að sök að hafa ekki staðið skil á virðisaukaskatti.


Fyrrverandi forstjóri Kaupþings á Íslandi þarf að endurgreiða hluta láns sem hann fékk til hlutabréfakaupa.


Mikil lækkun var á gengi hlutabréfa í Kauphöllinni. Þróunin var í takt við niðursveiflu á erlendum mörkuðum.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mætti fyrstur allra á fyrsta fund nýrrar ríkisstjórnar á Bessastöðum.


Rok og rigning tók á móti fráfarandi ráðherrum þegar þeir gengu á sinn síðasta ríkisstjórnarfund á Bessastöðum í morgun.


Starfsfólk forsætisráðuneytisins leikur í myndbandi sem gert var fyrir árshátíð. Þar dansar Jóhanna Sigurðardóttir ein við Abba-lagi.


Sá sem tók við stefnu slitastjórnar Landsbankans gegn Sigurjóni Árnasyni er sjálfur stefnuvottur.


Bæjarráð Vestmannaeyjabæjar segir að forkaupsréttur bæjarins á Bergi-Huginn hafi markvisst verið sniðgenginn.


Bankastjóri Arion banka segir sekt vegna brota Valitor hafa neikvæð áhrif á rekstur Arion banka.


Fráfarandi forsætisráðherra segir margar nefndir boðaðar í nýjum stjórnarsáttmála.


Arion banki hagnaðist um 1,4 milljarða á fyrsta ársfjórðungi. Bankinn finnur fyrir sektargreiðslu Valitor.


Fráfarandi fjármálaráðherra segir forsvarsmenn nýrrar ríkisstjórnar fyrst nú vera að átta sig á kosningaloforðunum.


Síðasti fundur ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur með forsetanum hófst klukkan 11 í dag.


Guðni Ágústsson vandar forsvarsmönnum Samtaka verslunar og þjónustu ekki kveðjurnar.


Ákvörðun nýrrar ríkisstjórnar að hætta tímabundið viðræðum við ESB hefur vakið athygli í erlendum miðlum.


Nóbelsverðlaunahafinn Edmund Phelps líkir ESB við hús sem stendur í björtu báli í samtali við Bloomberg.


Farfuglar í Reykjavík segjast eiga einkaleyfi á vörumerkinu Loft en tveir aðrir staðir eru með Loft í nafni sínu.


Nýtt félag mun vinna að uppbyggingu, markaðsstarfi og kynningu á Dysnesi sem framtíðar hafnarsvæði.


MP banki er sagður hafa hug á að kaupa annað hvort Auði Capital eða Virðingu að lokinni yfirtökunni á Íslenskum verðbréfum.


Sigurjón Þ. Árnason segist ekkert kannast við þann mann sem stefna slitastjórnar Landsbankans gegn honum var birt.


Gunnar Bragi Sveinsson tekur við af Össuri í utanríkisráðuneytinu.


Hanna Birna tekur við af Ögmundi Jónassyni sem innanríkisráðherra á morgun.


Guðrún Lárusdóttir hjá Stálskipum vill ekki tjá sig um það hvort stefnt sé að sölu fyrirtækisins.


Jóhannes Þór Skúlason segir gott að aka Toyota-bílnum sem hann var stöðvaður á í dag með Sigmund Davíð í farþegasætinu.


Tollgæslan lagði á dögunum hald á gám fullan af kínverskum eftirlíkingum af


Talsverð hækkun varð á gengi hlutabréfa í Kauphöllinni.


Bjarni Benediktsson mun á morgun taka við sem fjármálaráðherra í nýrri ríkisstjórn. Hann segir fyrstu frumvörp sín væntanleg á sumarþingi.


Háskólasjóður H/f Eimskipafélags Íslands hefur sjö sinnum veitt styrki síðan hann var stofnaður árið 1964.


Aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar segist hafa verið á 106 kílómetra hraða þegar lögregla stöðvaði hann.


Formaður Framsóknarflokksins segir úrlausn skuldamála vera eðlilegt framhald af neyðarlögunum.


Fráfarandi ríkisstjórn Samfylkingar og VG nýtur stuðnings 31,5% kjósenda í nýrri könnun.


Lögmaður Steingríms Wernerssonar segir millifærslu á reikningi skipta grunnþætti í almennri bankaþjónustu máli.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og aðstoðarmaður hans voru stöðvaðir vegna hraðaksturs í Mosfellsdal á leið frá Laugarvatni.


Oddvitar þeirra tveggja sveitarfélaga sem eru með lágmarksútsvar núna segja ekki svigrúm til að lækka útsvarið enn meira.


Miðlari hjá Glitni taldi sig hafa umboð til að millifæra næstum 400 milljónir af einkareikningi Steingríms Wernerssonar.


Forsvarsmenn lífeyrissjóðanna telja rétt að auka hlut erlendra eigna en telja afar ólíklegt að það verði heimilað.


Sveinn Sölvason fær að kaupa 500 þúsund hlutabréf í Össuri fyrir 83 milljónir króna eða 7,82 danskar krónur á hlut.


Eftirlitsstofnun EFTA segir að þótt áhætta geti falist í töku gengislána þá sé of langt gengið að banna þau.


Bjarni Benediktsson segir ekki víst hvort auðlegðarskattur standist stjórnarskrá.


Bjarni Benediktsson segir veiðigjaldið skaðvald sem sligi útgerðir. Gildistöku sérstaka gjaldsins verður frestað.


Næsti utanríkisráðherra mun líklega láta vinna úttekt um stöðu viðræðna við ESB.


Lögð verður áhersla á ákvæði um þjóðareign á auðlindum og um þjóðaratkvæðagreiðslum samkvæmt stjórnarsáttmála.


Aflamarkskerfi verður áfram grundvöllur fiskveiðistjórnar samkvæmt nýjum stjórnarsáttmála.


Bjarni Benediktsson segir nýja ríkisstjórn koma landinu á rétta braut.


Ný ríkisstjórn ætlar að koma í veg fyrir að fjármálastofnanir stjórni rekstrarfélögum til langs tíma.


Markmið nýrrar ríkisstjórnar er að einfalda skattkerfið, breikka skattstofna og draga úr undanskotum.


Lögð er áhersla á ábyrga efnahagsstjórn í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.


Beita má fjárhæðartakmörkunum við lækkun hæstu lána samkvæmt stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar.


Ragnar Árnason prófessor er harðorður í garð fráfarandi ríkisstjórnar í nýrri grein.


Síðasti fundur fráfarandi ríkisstjórnar með forseta verður haldinn klukkan ellefu á morgun.


Ný ríkisstjórn ætlar að gera grundvallarbreytingar á dómskerfi landsins.


Aflaverðmæti íslenskra skipa nam rúmum þrjátíu milljörðum króna á fyrstu tveimur mánuðum ársins.


Atvinnuleysi mældist 6,6% í apríl en á sama tímabili í fyrra var atvinnuleysi 7,6%.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins og væntanlegur forsætisráðherra, er á Bessastöðum.


Slitastjórn Landsbankans hefur höfðað mál gegn þremur fyrrverandi yfirmönnum bankans.


Krónan verður áfram gjaldmiðill þjóðarinnar í fyrirséðri framtíð samkvæmt stjórnarsáttmálanum.


Meðal þess sem stefnt er að í stjórnarsáttmálanum er að breyta veiðigjöldum og afnema gólf á útsvar.


Forsvarsmenn SA og ASÍ telja að skammtímakjarasamningar komi til greina meðan staðan í efnahagsmálum skýrist.


Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur mun láta af störfum eftir tvo daga. Tvö stór ráðuneyti munu hýsa tvo ráðherra í nýrri ríkisstjórn.


Sigmundur og Bjarni ræða um skipan ráðherra á morgun.


Sprotafyrirtækið Designing Reality vinnur að gerð þrívíddarlíkana af Íslandi.


Daði Már Kristófersson segir að breytingar á kvótakerfinu eigi að draga úr pólitískri áhættu í sjávarútvegi.


Gengi beggja tryggingafélaganna í Kauphöllinni hækkaði í dag.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og forseti Íslands ætla að ræða málin á morgun.


Héraðsdómur hefur hafnað frávísunarkröfu þeirra sem ákærðir eru fyrir markaðsmisnotkun hjá Kaupþingi.


Flokkarnir eru að undirbúa sig fyrir næsta þing. Svandís Svavarsdóttir verður þingflokksformaður VG.


Oddný G. Harðardóttir er varaformaður þingflokks Samfylkingarinnar og Kristján L. Möller ritari.


Kaup Actavis á írska lyfjafyrirtækinu Warner Chilcott er vörn gegn yfirtöku annarra fyrirtækja á Actavis.


Meðal þess sem deilt er um í Kaupþingsmálinu er það hvort ákæruvaldið megi styðjast við kauphallarhermi í sönnunarfærslunni.


Aðilar vinnumarkaðarins horfðu til kjarasamninga á Norðurlöndunum til að bæta vinnubrögðin hér á landi.


Forstjóri stoðtækjafyrirtækisins Össurar á hlutabréf í fyrirtækinu fyrir 60 milljónir. Össur hefur keypt sænskt fyrirtæki.


Árshlutauppgjör VÍS hefur farið vel ofan í fjárfesta ef marka má þróun hlutabréfaverðs félagsins í dag.


Í Héraðsdómi verður í dag kveðinn upp úrskurður um framlagningu gagna í Kaupþingsmálinu.


Til að ganga frá samningnum um söluna á Actavis þurfti að grípa til óvenjulegra aðgerða.


Arion banki og Íslandsbanki eru nokkuð samstíga í verðbólguspám sínum.


Sjóðir Stefnis eiga nú alls tæplega 6,4% hlut í Vátryggingafélagi Íslands.


Á undanförnum tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 2,8%.


Össur hefur keypt sænska stoðtækjafyrirtækið TeamOlmed fyrir andvirði 5,8 milljarða íslenskra króna.


Samkvæmt tölum hagstofunnar minnkaði hagnaður fyrirtækja af reglulegri starfsemi milli 2010 og 2011.


Halldór Guðmundsson, forstjóri Hörpu, segir frábært að vera í húsinu á hverjum degi.


Fyrstu tólf fyrirlesararnir tilkynntir á ráðstefnu tæknitímaritsins Wired sem verður haldin í haust.


Fyrir bankahrun áttu nokkrir af efnuðustu íslensku athafnamönnunum einkaþotur.


Halldór Baldursson sér lífið og tilveruna öðrum augum en flestir.


Franz Jezorski náði ekki að klára kaup sín á helmingshlut í Heklu á tilsettum tíma. Baráttan um Heklu heldur áfram.


Innlent
20. maí 2013

Tap hjá HS Orku

HS Orka tapaði tæpum milljarði króna á fyrsta ársfjórðungi þessa árs.


365 miðlar harma óvönduð vinnubrögð og hafa dregið uppsögn Láru Hönnu tilbaka.


Sænsk könnun sýnir að hver sólarstund er að jafnaði ódýrust í Lissabon, höfuðborg Portúgals.


Efnasterkir útlendingar eru helsti viðskiptahópur þyrluþjónustunnar Helo sem fékk á síðasta ári nýja lúxusþyrlu til afnota.


ARCANUM hlaut fyrsta sæti en fyrirtækið sérhæfir sig í ferðum upp á Mýrdalsjökul og inn á hálendið á vélsleðum og jeppum.


Fer í viðtöl hjá Sky og CNN auk þess sem hann mun ræða um reynslu Íslendinga af kreppunni á fundinum.


Frosti Sigurjónsson, athafnamaður og þingmaður, lenti í öðru sæti í Íslandsmeistarmótinu í hjólreiðum 1983.


Skiptinemasamtökin AFS ætla að bjóða upp á nýjung fyrir ungt fólk í sumar.


Biokraft ehf. selur rafmagn úr vindmyllum sem á að reisa í Þykkvabænum.


Jón Stephenson von Tetzchner, stofnandi Opera, stofnað sitt annað félag um fjárfestingar hér á landi.


Forstjóri Hörpu hafnar því að stunda undirboð á ráðstefnumarkaði.


Ekki gilda sömu reglur innan lífeyrissjóða um hvort og þá hvernig þeir nýta atkvæðamagn sitt í skráðum félögum.


Fjölmiðlafólk hefur stundum úr litlu að moða þegar það þarf að svala þörf fólks fyrir fréttir af stjórnarmyndunarviðræðum.


Íslandsbanki mun eignast hlut í samkeppnisaðila ef kaup MP banka á Íslenskum verðbréfum ganga í gegn.


Kærur til lögreglu vegna gengislána ekki tilefni til rannsóknar og hefur verið vísað frá segir sérstakur saksóknari.


Sumir þeirra sem komu að skuldauppgjöri Björgólfs Thors Björgólfssonar fóru ekkert heim til sín í tvær vikur.


Sérstakir frídagar eru samtals 11 hér á landi en þeir geta verið á bilinu 9 til 13. Vinnustundir eru sambærilegar og í Danmörku.


Lögmenn á stofunni Local segja aukna hreyfingu vera á markaði og að fleiri fyrirtæki séu komin úr höndum bankanna.


Forstjóri Kauphallarinnar segir eftirlitskerfið hafa verið styrkt. Erfitt geti verið að standa þá að verki sem stundi markaðsmisnotkun.


Landbúnaðartillögur verkefnisstjórnar Samráðsvettvangs um aukna hagsæld vekja ekki mikla lukku hjá Bændasamtökunum.


Hlutabréf að virði rúmlega 90 milljónir króna í TM skiluðu sér til baka til Stoða vegna ógreiddra og niðurfelldra áskriftarloforða.


Af 17 málum sem skattrannsóknarstjóra tengt undanskotum á fjármagnstekjum hefur 14 verið vísað til sérstaks saksóknara.


Heklugos var haldið í annað sinn í gær en það er samstarfsverkefni hönnuða og fyrirtækja á Suðurnesjum.


Alls sóttu 300.000 manns tónleika Sigur Rósar á síðasta ári.


Bulsumeistarinn Svavar Pétur Eysteinsson átti í nánu samstarfi við kjötiðnaðarmenn við þróunn „bulsunnar“.


Hafnarfjarðarbær mun taka í notkun H3 launa- og mannauðskerfi frá Tölvumiðlun.


Startup Iceland hefur skrifað undir samning við Icelandair Group um fjárhagslegan stuðning við ráðstefnuna.


Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA, segir það geta verið púsluspil að vega saman vinnu- og fjölskyldutíma.


Fjárfestingareignir og handbært fé VÍS jókst um 1.423 milljónir á fyrsta fjórðungi þessa árs.


Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hækkaði um rúmt prósent í dag og einungis VÍS lækkaði í verði af fyrirtækjum í Kauphöll.


Barnaheill - Save the Children munu taka þátt í að rannsaka og þróa lyf fyrir börn.


Hagnaður tryggingafélagsins VÍS jókst um rúmar 120 milljónir króna frá fyrsta fjórðungi 2012.


Atorka tapaði í dag máli gegn Glitni vegna uppgjörs á gjaldmiðlaskiptasamningum frá árunum 2007 og 2008.


MP banki hefur minnkað við hlutafjáreign sína í Vodafone. Bankinn seldi bréf fyrir 200 milljónir í gær.


Bíll mun aka um helstu ferðamannastaði landsins á næstu dögum. Já ætlar að bjóða upp á svipaða þjónustu og Google.


Vegna kauptilboðs Eyris Invest í eigin skuldabréf hafa bréfin verið færð á Athugunarlista.


FME gerir m.a. athugasemdir við lánveitingar til tveggja sjóðfélaga með veðum í eignum einkahlutafélags þeirra.


Alls voru 8.343 manns atvinnulausir í lok apríl og þar af hafa 2.326 verið án vinnu í meira en eitt ár.


Forstjóri OR segir að þótt afkoman hafi batnað þá sé reksturinn ekki kominn á lygnan sjó.


Mikið úrval af efni tengdu flugi og flugheiminum má finna í sérstöku fylgirit um flug sem kom út með Viðskiptablaðinu í gær.


Þorsteinn Víglundsson segist hafa orðið fyrir áfalli þegar BM Vallá var úrskurðað gjaldþrota árið 2010.


Forstjór Hörpu segir hótel við ráðstefnuhúsið ekki ráða útslitum fyrir reksturinn. Hann telur það þó verða mjög gagnlegt.


Búið er að ná í 50 milljarða smáforrita í netverslun Apple. Sá heppni fékk 10 þúsund dala inneign í AppStore.


Ásta Kristjánsdóttir skorar á nýja ríkisstjórn að gera eitthvað fyrir íslenska hönnun svo greinin deyi ekki út.


Þrjú útibú Íslandsbanka sameinast undir einu þaki í ágúst. Útibúum hefur fækkað um tvö á fimm árum.


Stjórn Haga leggur til að hluthafar fái sem nemur 50 aurum á hlut á arð. Félag þeirra Árna Hauks og Hallbjörns fær 48 milljónir.


Íslenskir fjallaleiðsögumenn leggja 1% ofan á fargjald til að laga skemmdir vegna átroðnings og bæta salernisaðstöðu.


Deiliskipulag á Vatnsendanum flækist fyrir bæjaryfirvöldum í Kópavogi.


Verðbólga í Bandaríkjunum og á evrusvæðinu nálgast söguleg lágmörk.


Allur sjónvarpsrekstur 365 miðla annar en þjónusta fréttastofu verður felldur undir eina stjórn.


Íslenska ríkið ber ekki skaðabótaábyrgð á því tjóni sem þýskur banki varð fyrir við fall Glitnis.


Mosfellsbær og Landsbankinn hafa náð samkomulagi um áframhaldandi uppbyggingu í Helgafellslandi.


Breytingar hafa verið gerðar á skipulagi 365 miðla sem m.a. fela í sér að Mikael Torfason er yfir öllum fréttaflutningi.


Heildarútlán Íbúðalánasjóðs í apríl námu 703 milljónum króna sem er nánast sama fjárhæð og á sama tíma í fyrra.


Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,75% í dag í 3,2 milljarða króna viðskiptum.


Þátttakendur í væntingakönnun Seðlabankans búast nú við lægri verðbólgu en þeir gerðu í janúar.


Sex helstu stjórnendur Haga voru samtals með 163 milljónir króna í árslaun í fyrra.


Heiðar Már Guðjónsson segir mikil tækifæri vera til staðar fyrir Íslendinga til að taka þátt í uppbyggingu á Grænlandi.


Mikið er um fyrirhugaðar stórframkvæmdir í Grænlandi. Þó er skortur á fjárfestum til að taka þátt í uppbyggingu innviða.


Hæstiréttur hefur veitt Vilhjálmi Bjarnasyni heimild til að taka taka skýrslur af vitnum vegna máls á hendur Björgólfi Thor.


Hamborgarafabrikkan opnaði á Akureyri í gær í húsnæði hótel KEA. Simmi og Jói voru ánægðir með viðtökur heimamanna.


Félag fyrrverandi forstjóra Sterling hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta.


Þrír stjórnarmenn DV eru hættir í stjórninni og nýr stjórnarformaður hefur tekið við.


Hagnaður Haga jókst um rúmar sex hundruð milljónir króna milli ára.


Álverið í Straumsvík hefur minnkað áætlanir sínar aum aukna framleiðslugetu umtalsvert.


Ingó og Veðurguðirnir leika fyrir dansi á sveitaballi í Hreðavatnsskála á morgun.


Skattsvikadómi yfir Ragnari Þórissyni verða áfrýjað til Hæstaréttar, að sögn lögmanns hans.


Heiðar Már Guðjónsson, fjárfestir, vandaði Carl Bildt ekki kveðjurnar á morgunfundi VÍB.


Ragnar Þórisson vantaldi tekjur sínar um 120 milljónir króna. Hann var auk sektar dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi.


Verði tafir á stækkun álversins í Straumsvík gæti orkan úr Búðarhálsvirkjun nýst til annarra verkefna.


Afkoma Bakkavarar batnaði á fyrstu þremur mánuðum ársins. Félagið sneri úr tapi í hagnað.


Átappað vatn úr Ölfusinu fékk tvær gullstjörnur í smökkun alþjóðlegra sérfræðinga.


Fiskiskipaflotinn dró 100.657 tonn af fiski úr sjónum í apríl.


Tvöfalt fleiri konur voru stjórnarformenn fyrirtækja en árið 2010. Hlutfall kvenstjórnenda er hæst í yngri aldurshópum.


Héraðsdómur hafnaði frávísunarkröfu í skattamáli þar sem vantaldar tekjur námu um 800 milljónum króna.


Til skoðunar er að fjölga ráðherra í næstu ríkisstjórn og skipta velferðarráðuneyti upp á milli tveggja ráðherra.


Innlent
16. maí 2013

Hagkaup sektað

Hagkaup þarf að greiða hálfa milljón vegna Tax Free-daga.


Hópur fólks sem er með lögheimili erlendis getur ekki nýtt krónur á Íslandi til þátttöku í hlutafjárútboðum.


Til að fá fjárframlög frá ríkinu þurfa flokkar að fá a.m.k. 2,5% atkvæða. Lýðræðisvaktin fékk 2,46% í síðustu kosningum.


Góð stemning var á aðalfundi Félags kvenna í atvinnulífsins í gær þar sem m.a. var kjörinn nýr formaður.


Greiningardeild Arion banka telur Seðlabankann hafa tekið mark á umræðu um áhrif gengis á vöruverð.


Þota Icelandair leggur af stað í fyrstu ferð í nýju áætlunarflugi milli Íslands og Anchorage í Alaska í dag.


Mikil velta á hlutabréfamarkaði í dag skýrist af fjögurra milljarða króna sölu Eyris Invest á hlutabréfum í Marel.


Hallgrímur Óskarsson, ímyndarráðgjafi, segir Guðmund Steingrímsson ekki vera búinn að skapa sér leiðtogaímynd.


Stefnt er að skráningu MP banka á hlutabréfamarkað á næsta ári. Útibú verður opnað á Akureyri.


Lögmaður í skattamáli Guðrúnar Lárusdóttur telur ríkið ekki mega leggja á auðlegðarskatt.


Þótt formleg opnun nýrrar verslunar N1 í Borgarnesi verði ekki fyrr en 31. maí opnar hún nk. föstudagsmorgun.


Útlit er fyrir að Eyrir Invest hagnist um rúma 3 milljarða á fyrsta ársfjórðungi.


Afkoma A-hluta Reykjanesbæjar var jákvæð um 708 milljónir króna í fyrra, en afkoma A- og B-hluta var öllu verri.


Meirihluti eigenda Íslenskra verðbréfa hefur gengið að kauptilboði MB banka.


Eyrir Invest ætlar að nýta andvirði af sölu hlutabréfa í Marel til að greiða af lánum á næstu tveimur árum.


Greining Íslandsbanka undrast óbreyttan tón Peningastefnunefndar þrátt fyrir hægari hagvöxt.


Guðrún Lárusdóttir í Stálskipum telur auðlegðarskatturinn brjóti í bága við eignaréttarákvæði stjórnarskrár.


Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti ákvörðun slitastjórnra LBI um að krafa Morgan Stanley væri forgangskrafa.


Samtök atvinnulífsins gagnrýna harðlega stjórn efnahagsmála, einkum í aðdraganda kosninga.


Aðstoðarseðlabankastjóri vill sjá meiri fjárfestingu í útflutningsgeiranum.


Formaður Sjálfstæðisflokksins segir stýrivexti Seðlabankans eiga að vera lægri en þeir eru.


Áfrýjunarnefnd neytendamála hefur staðfest ákvörðun Neytendastofu um að Húsasmiðjan eigi að greiða hálfa milljón.


Aðstoðarseðlabankastjóri segir íslenska hagkerfið hafa tekið betur við sér en viðskiptalöndin.


Már Guðmundsson segir inngrip á gjaldeyrismarkaði skila sér í jafnara gengi næsta haust.


Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir bankann ætla að koma báðum megin inn á gjaldeyrismarkaði.


Mikill útgjaldaþrýstingur vegna þingkosninganna en tekjuforsendur ríkissjóðs eru háðar mikilli óvissu.


ECA Reykjanes hefur skipt um nafn. Tilgangurinn er ekki lengur að þjálfa hermenn heldur ótalin sérfræðistörf.


Helgi Rúnar hjá 66°Norður segir gaman að sjá viðtökur Snæfells-jakkans. Hann seldist upp í verslun í Bretlandi.


Seðlabankinn hefur haldið stýrivöxtum óbreyttum í 6%. Hagvöxtur verður undir spám, að mati Peningastefnunefndar.


Miklar kröfur voru gerðar til þeirra sem buðu í Hús íslenskra fræða. Þetta er stærsta útboð ríkisins í 13 ár.


Leigusamningum hefur fjölgað verulega á milli ára, bæði á landsvísu og á höfuðborgarsvæðinu.


Kaupmáttur breyttist lítið á milli ára í apríl. Velta í dagvöruverslun dróst saman um 6% á milli ára.


Gylfi Magnússon segir mikið sparifé í umferð og eðlilega slegist um fáa fjárfestingarkosti á meðan höft vari og vextir eru lágir.


Sigurgeir Brynjar hjá Vinnslustöðinni segir ekkert vit fyrir útgerðina að fjárfesta um þessar mundir.


Björn Berg Gunnarsson segir fólk ekki fá ávöxtun á sparifé sem geymt er í bankahólfum. Þeir peningar rýrni í verðbólgu.


Atlantic Airways tapaði 2,7 milljónum danskra króna á fyrsta fjórðungi þessa árs.


Framsóknarflokkurinn hefur fengi sitt gamla þingflokksfundarherbergi af Vinstri grænum. Samfylkingin heldur sínu herbergi.


Félag kvenna í atvinnulífinu hefur kjörið nýjan formann, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur.


Velta með bréf TM og VÍS nam samtals um 1.550 milljónum króna í dag.


Það sem af er ári hefur skuldabréfavísitala GAMMA hækkað um 2,29%, en óverðtryggði hlutinn hefur hækkað um 4,57%.


Tap hefur verið á rekstri Bakkavarar í Kanada. Ákveðið hefur verið að hætta framleiðslu á matvælum þar.


Hagfræðideild Landsbankans gagnrýnir forsendur Hagstofunnar um hækkun fasteignaverðs á landsbyggðinni.


Sir Richard George á ellefu hesta í Húnaþingi. Hann lánar til byggingar risahesthúss við bæ í Víðidal.


Skúli Mogensen, eigandi og forstóri Wow air, segir að félagið stefni að því að vera með sex vélar í rekstri sumarið 2014.


Velta með bréf Össurar er mun minni en annarra félaga en forstjóri Kauphallarinnar segir bréfin verða áfram skráð á Íslandi.


Greiningardeild Arion banka hefur hækkað virðismatsgengi á bréfum Icelandair en telur þau samt of hátt verðlögð.


FME segist ætla að fara yfir verklag við nýleg hlutafjárútboð.


Deloitte á Íslandi hefur gert samning við Symantec um að verða umboðsaðili á Symantec Data Loss Prevention.


Gengi hlutabréfa VÍS og TM féll við upphaf viðskipta í Kauphöllinni. FME hyggst skoða útboð TM.


Forstjóri Kauphallarinnar segir FME hyggjast skoða hlutafjárútboð TM.


Samanlagðar tekjur Actavis og Watson námu 700 milljörðum króna í fyrra. Þetta skilaði fyrirtækinu á Fortune 500-listann.


Hallgrímur Óskarsson segir Katrínu Jakobsdóttur geta orðið sterkan leiðtoga í íslenskri pólitík.


Seðlabankinn segir undanþágu Sparisjóðabankans frá höftum ekki mega verða óheppilegt fordæmi fyrir önnur þrotabú.


Forsetahjónin fagna tinbrúðkaupsafmæli á stórafmæli Ólafs Ragnars.


Pétur H. Blöndal segir undarlegt að bankar hafi ekki hækkað vexti á innlánum í skugga þess að þau eru óverðtryggð og gufa upp.


Páll Harðarson segir alvarlegt reynist fjárfestar hafa boðið hærri fjárhæðir í hlutafjárútboðum en þeir voru borgunarmenn fyrir.


Til stendur að leggja 4% menningarskatt á snjallsíma, spjaldtölvur og lesbretti.


Ingvar Vilhjálmsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri markaðsviðskipta Kaupþings, hefur verið ákærður fyrir skattsvik.


Komið hefur í ljós að samtök hægrimanna í Bandaríkjunum fengu aðra meðferð en önnur samtök hjá skattinum.


Forstjóri Valitor segir Kortaþjónustuna hafa ekki setið snauða eftir í samkeppninni á kortamarkaðnum.


Ekkert félag hækkaði í verði í Kauphöllinni í dag, en umtalsverðar lækkanir urðu á bréfum Icelandair, Marels og Eimskips.


Heildarvelta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku nam 2,7 milljörðum króna.


Hagnaður verktakafyrirtækisins Ístaks nam 499,8 milljónum króna í fyrra, en ári fyrr var tap á rekstrinum.


Greiningardeild Arion banka spyr af hverju Seðlabankinn kaupir ekki meiri gjaldeyri í ljósi styrkleika krónunnar.


Verktaki byggði einbýlishús og hesthús fyrir fjárfestinn Ingunni Wernersdóttur. Nú er deilt um uppgjörið fyrir dómi.


Léleg afkoma danska verktakafyrirtækisins Pihl & Søn bitnar á forstjóranum sem hefur verið sagt upp.


Greining Íslandsbanka telur krónuna geta átt á brattan að sækja eftir stóran gjalddaga á föstudag.


Eigendur Reykjahlíðar segja opinbera fjárstuðning ekki duga til að ráðast í nauðsynlega uppbyggingu á svæðinu.


Kortaþjónustan hefur starfað í rúm 10 ár. Á þeim tíma hafa samkeppnisaðilar borgað rúma 1,2 milljarða vegna brota á gegn því.


Hallgrímur Óskarsson segir að taka þurfi Árna Pál Árnason ærlega í gegn ætli hann að halda áfram sem formaður.


Reiðkennarinn Ísólfur Líndal kynntist auðkýfingnum sir Richard George í gegnum reiðkennslu á Englandi.


Erfingi Weetabix-veldisins tók upp veskið svo reiðhöll og hesthús fái risið í Húnaþingi vestra.


Orri Vigfússon vill auka möguleika erlendra ferðamanna og hefur sótt um leyti til sjóstangveiði á tveimur tonnum af túnfiski.


Ólafur Örn Haraldsson, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, segir margt í bígerð sem setið hafi á hakanum.


Svanhildur Hólm, aðstoðarkona formanns Sjálfstæðisflokksins, segist sjá fyrir endann á stjórnarmyndunarviðræðum.


Erfitt gæti reynst fyrir Íslendinga að fá gistipláss á hóteli í sumar.


Ríkisskattstjóri getur lokað gistiheimilum sem ekki standa skil á sköttum. Fjöldi fólks leigir út herbergi eða íbúðir án leyfis.


Fellihýsi hafa hækkað meira í verði en tjaldvagnar og hjólhýsi.


Formaður BHM undrast yfir því að orka fólks eftir hrun hafi frekar farið í að stofna ný samtök.


Halldór Baldursson sér lífið og tilveruna öðrum augum en flestir. Hér er Neðanmál hans í vikunni.


Ingi Guðmundsson hjá Landey ætlar að kanna hvort áhugi sé á því hvort einhver hafi áhuga á Landsbankareitnum í Reykjavík.


Átján ár eru liðin síðan þeir Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson mynduðu ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar.


Tjaldvagnar og hjólhýsi kosta frá 500 og allt upp í 3,5 milljónir. Notaðir húsbílar fara á um 6,5 milljónir og upp úr.


Stutt er síðan greint var frá samrunaviðræðum Actavis við annað lyfjafyrirtæki. Markaðsvirði Warner er 3,7 milljarðar dala.


Hallgrímur Óskarsson segir að krúttlega drengsímyndin þurfi að hverfa af Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni.


Frosti Sigurjónsson hefur bæði stofnað og komið að stjórn fjölda þekktra íslenskra fyrirtækja. Hann sest á þing innan skamms.


Af þeim lóðum sem lagðar eru undir uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í vesturhluta Reykjavíkur eru margar í eigu borgarinnar eða ríkisins.


Hreiðar Bjarnason hjá Landsbankanum að í skoðun sé bæði að lengja í lánum og endurfjármagna skuldabréf.


Formaður BHM segir að stöðugleikasáttmálinn frá 2009 hafi aðeins gilt öðru megin í jöfnunni.


Hallgrímur Óskarsson stjórnmálafræðingur segir að það höfði illa til kjósenda að tala um málefni á forsendum hægri og vinstri.


Bill McKibben mælti gegn olíuleit á fundi Landsvirkjunar á dögunum.


Bandaríska dagblaðið The New York Times segir Baltasar Kormák ekki litaðan af raunveruleikanum í Hollywood.


Hallgrímur Óskarsson stjórnmálafræðingur segir að eftirspurn sé eftir því að Bjarni Benediktsson sýni einlægni.


Meirihlutaeigendur í Skeljungi hafa ákveðið að selja hlutinn.


Félag í eigu Seðlabankans hefur samið við Sparisjóð Vestmannaeyja um endurútreikning og lækkun skulda upp á 330 milljónir.


Bláa lónið hefur stofnað félag um rekstur ferðaskrifstofu og sækir nú um tilskilin leyfi til slíks reksturs.


Bjarni og Sigmundur Davíð hafa mikið rætt skuldamál og skattabreytingar. Bjarni vill endurheimta sérstakan heilbrigðisráðherra.


Stjórnmálaflokkar sem ekki náðu fulltrúa inn á þing en fá samt fjármagn frá ríkinu hafa ekki tekið ákvörðun um framhaldið.


Stjórnmálafræðingur segir kjósendur hugsa meira um sjálfa sig og minna um heildina en áður.


Slitastjórn gamla Landsbankans fær ekki undanþáguheimild til greiðslu 200 milljarða króna til forgangskröfuhafa.


Skipstjórar tveggja norskra loðnuveiðiskipa hafa verið ákærðir fyrir að gefa upp rangan heildarafla loðnu.


Slitastjórn Glitnis hefur stefnt fimm einstaklingum vegna láns sem veitt var til félagsins Stíms í janúar 2008.


Formaður BHM segir að nýtt lífeyriskerfi opinberra starfsmanna verði að vera valkvætt


Situs keypti Landsbankareitinn af gamla Landsbankanum á 750 milljónir til að gera kaupréttarsamning við Ármannsfell.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir langan tíma geta tekið að mynda næstu ríkisstjórn.


Gengi hlutabréfa Marel hækkaði um rúm 2% á sama tíma og bréf Icelandair Group féll um rúm 2%.


Samstarfssamningur Landsbankans og Höfuðborgarstofu var undirritaður í dag.


Samtök atvinnulífsins segja mikilvægt að víðtæk sátt náist um tilfærslu á frídögum að nærliggjandi helgum.


Bókaútgáfan TOR hætti að nota afritunarvörn á rafbókum, en ólögleg dreifing á bókunum hefur ekkert aukist.


Sextíu nýjar spjaldtölvur með íslensku notendaviðmóti teknar í notkun í Grafarholti.


Veitingastaðurinn Riverside veitingar var úrskurðaður gjaldþrota í byrjun árs. félagið skuldar næstum 60 milljónir.


Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta bæjarsjóðs Seltjarnarness var jákvæð um 229,5 milljónir króna.


Dótturfélög Icelandic Group verða sameinuð undir nafninu IGUK og verður þá til næststærsti fiskframleiðandi Bretlands.


Stofnandi Startup Iceland segir stuðning Frumtaks við ráðstefnuna dýrmætt framlag til stuðnings við íslensk frumkvöðlafyrirtæki.


Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, er ósáttur við ummæli framkvæmdastjóra SA um verðlag.


Greining Íslandsbanka spáir því að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum óbreyttum á næsta fundi 15. maí.


Í yfirlýsingu segja fyrrverandi starfsmenn Gogoyoko sendu frá sér í gær segja þeir stjórn fyrirtækisins fara með rangt mál.


Kortaþjónustan hefur kært stóru viðskiptabankana þrjá fyrir aðkomu þeirra að samráðsmálum.


Formaður Heimdallar vill að opið sé í verslunum ÁTVR á sunnudögum, en aðstoðarforstjórinn segir almenna sátt um lokun.


Vergur gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands nam 505,3 milljörðum í mars og lækkaði um 9,4 milljarða milli mánaða.


Rúmlega 1.500 nauðungarsölumál til meðferðar hjá sýslumanninum í Reykjavík


Starfsmenn Clara hafa sérstaka leið til að ákveða það hver þeirra á að fara út með tóma pizzakassa.


Lárus Blöndal Sigurðsson hefur starfað á fjármálamarkaði í 17 ár. Í fyrrasumar breytti hann til.


Aðsóknin í Crossfit hefur verið að aukast mikið undanfarin ár.


Samtals hafa 98 milljarðar króna komið til landsins í gegnum fjárfestingarleiðina í gjaldeyrisútboðum Seðlabankans.


Tekjur flugfélagsins Atlanta jukust um 29 milljónir Bandaríkjadala milli ára.


Hagfræðingur hjá Landsbankanum ber saman kostnað við að eiga og leigja húsnæði á Íslandi en svo virðist sem kaup borgi sig.


Greiðslugeta fjárfesta sem hafa tekið þátt í hlutafjárútboðum er í fæstum tilvikum athuguð nánar.


Árið 1999 greiddi Kópavogsbær 237 milljónir vegna eignarnáms á Vatnsenda með verðtryggðu skuldabréfi sem bar óhagstæða vexti.


Strandveiðibátar mega veiða 2.375 tonn í mánuðinum. Fyrir ári veiddu þeir 2.165 tonn.


Miðað við reynslu annarra landa ættu frekari sameiginleg innkaup stofnana geta leitt til sparnaðar upp á tíu milljarða á ári.


Unnið er í samráði við myndlistarmenn um það hvernig ráðstafa skuli ríkisfjármagni í listskreytingar á öllum opinberum byggingum.


Nýherji hefur gert samning til þriggja ára um rekstur á upplýsingakerfum Bolungarvíkur.


Í hagvaxtartillögum verkefnisstjórnar fyrir Samráðsvettvang um aukna hagsæld má finna ítarlegar sameiningartillögur.


Björgólfur Thor Björgólfsson er ánægður með gang mála í þeim fyrirtækjum sem hann á hlut í hér á landi.


Tvær fjölskyldur sameinast um kaup á Bílanausti af N1. Handboltaþjálfarinn Dagur Sigurðsson er á meðal kaupenda.


Stjórnarformaður tónlistarvefsins Gogoyoko segir eignir hafa horfið af skrifstofu fyrirtækisins.


Íslandsbanki lauk í dag við að selja breiðum hópi fjárfesta tvo víxla fyrir rúma 1,6 milljarða króna.


Lífeyrisskuldbindingar reyndust þungar fyrir Hafnarfjarðarbæ.


Mikil velta var með hlutabréf Tryggingamiðstöðvarinnar á fyrsta degi í Kauphöll.


Nokkur lækkun var á hlutabréfamarkaði í Kauphöllinni í dag.


Sýslumaðurinn á Selfossi segir óvenju mikið af nauðungarsölum á Suðurlandi. Um uppsöfnuð mál að ræða.


IFS Greining býst við því að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum þar sem dregið hafi úr verðbólgu og krónan styrkst.


Á dögunum hélt Efla verkfræðistofa upp á 40 ára afmæli sitt með veglegu samkvæmi.


Aflakróksbáturinn Steinunn sló met í síðasta mánuði. Aflaverðmæti úr meðaltúr nam 1,6 milljónum króna. Róið var 24 sinnum.


Einn milljarður króna var greiddur frá Lýsingu á vörslureikning vegna hlutafjáraukningar Exista.


Hagfræðideild Landsbankans væntir þess að vöxtum verði haldið óbreyttum þar sem dregið hafi úr verðbólgu og krónan styrkst.


Davíð Gunnarsson hefur verið ráðinn í verðbréfamiðlun H.F. og Sigurgeir Guðlaugsson í fyrirtækjaráðgjöfina.


Allt að fjórðungur starfsmanna íslenskra fyrirtækja eru óvirkir í starfi, m.a. vegna óánægju.


Hrein eign lífeyrissjóðanna hefur aukist um 11,8% í krónum talið síðan í mars í fyrra.


Björgólfur Thor Björgólfsson ætlar ekki að gera þau mistök aftur að fjárfesta í íslensku bönkunum.


Fyrsta útgáfa sértryggðra skuldabréfa Landsbankans mun væntanlega líta dagsins ljós á næstu 3-4 vikum.


N1 er búið að selja Bílanaust. Kaupendur eru Lárus Blöndal Sigurðsson og aðrir fjárfestar.


Félagið Jöká keypti 4,6% hlut í TM í fyrra á 514 milljónir, en hluturinn er nú 955 milljóna króna virði.


Gengi bréfa Tryggingamiðstöðvarinnar hefur hækkað úr 20,1 í 27 á fimmtán mínútum.


Forstjóri N1 segir fjárfesta hafa sýnt áhuga á að kaupa Bílanaust eftir að fyrirtækið var skilið frá N1.


Óráðstafað eigið fé sparisjóða á að renna í samfélagssjóð við slit, en óvíst er hvort slíkt eigið fé sé til í AFL Sparisjóði.


Hrein eign lífeyrissjóða nam 2.474 milljörðum króna í lok mars og jókst um 1,2% milli mánaða.


Húsasmíðameistari ætlar að opna nýtt hótel í gamla sláturhúsinu á Patreksfirði.


Bílanaust var skilið frá rekstri N1 um áramótin. Nú stendur til að selja reksturinn. Stefnt er að skráningu N1 á markað fyrir árslok.


Tryggingamiðstöðin er annað félagið sem skráð er í íslensku kauphöllina á árinu.


Handboltahetjan Kristján Arason hefur kvatt N1. Hann segist leita nýrra tækifæra.


Stjórn Gogoyoko vísar því á bug að fyrirtækið sé að hætta starfsemi. Reynt var að fá viðskiptavini yfir til nýs fyrirtækis.


Aðgerðir seðlabanka víða um heim hafa haft jákvæð áhrif á hlutabréfamörkuðum.


Davíð Þorláksson segist hafa fengið góð viðbrögð frá hægri og vinstri við gagnrýni sinni á stóriðjustefnuna hér á landi.


Gengi hlutabréfa bæði hækkaði nokkuð og lækkaði talsvert á sama viðskiptadeginum í Kauphöllinni.


Íslendingar eiga tvö af hverjum þremur málum sem varða tafir á innleiðingu EES-reglna. Forseti ESA segir þetta áhyggjuefni.


Ólafur Darri Andrason hjá ASÍ segir gengisstyrkingu krónunnar hafa skilað sér í lægra verði á innfluttum vörum.


Aðstoðarforstjóri Marel keypti hlutabréf í fyrirtækinu langt undir markaðsvirði. Hann seldi þau samdægurs.


Erlendur Hjaltason vissi ekkert af því að kröfuhafar ætluðu að taka Exista þegar hlutafé félagsins var aukið um 50 milljarða króna.


Félagið Lokkadís átti hlutabréf í Askar Capital. Skuldir námu 308 milljónum króna. Eigandinn var framkvæmdastjóri Milestone.


Enn hefur ekki reynt á samstarfsvilja lífeyrissjóða til að leysa vanda Íbúðalánasjóðs. Sjóðirnir eru stærstu kröfuhafarnir.


Formaður ungra sjálfstæðismanna segir stóriðjustefnu á Íslandi vera sambland af áætlunarbúskap og kjördæmapoti.


Jötunn vélar velti um 1,7 milljarði króna í fyrra og standa vonir til að veltan verði um 2 milljarðar í ár.


Ísfirska nýsköpunarfyrirtækið Kerecis hefur aukið hlutafé um eina milljón Bandaríkjadala.


Gistinóttum erlendra gesta hér á landi á fyrsta fjórðungi ársins fjölgaði um 31% frá sama tíma í fyrra.


Vöruskiptajöfnuður í apríl var hagstæður um 5,1 milljarð í apríl en á sama tíma í fyrra var hann hagstæður um 9,4 milljarða.


Hannes Karlsson, stjórnarformaður KEA, segir Bankasýsluna hafa brugðist hlutverki sínu.


Bjarni Benediktssson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson munu halda viðræðum áfram utan höfuðborgarsvæðisins.


Félagið Íslensk fjárfesting kom með tæpan hálfan milljarð inn í landið í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans.


Dr. Eiríkur Bergmann hefur undirritað samning um útgáfu bókar um hrunið við alþjóðlegt útgáfufyrirtæki.


Farþegum Icelandair hefur fjölgað um 15% á milli ára það sem af er þessu ári. Farþegum Flugfélags Íslands heldur áfram að fækka.


Skiptastjóri dánarbús Vatnsendabóndans Sigurðar Hjaltested segir óvíst hversu miklar eignir sé þar að finna.


Stjórn N1 ætlar ekki að greiða út arð vegna afkomu síðasta árs.


Ágúst Guðmundsson vísar frá sér allri vitneskju um kaup BBR á hlutabréfum í Exista.


Hlutabréf í Icelandair Group hafa verið á fleygiferð síðan Framtakssjóðurinn kom inn í hluthafahópinn sumarið 2010.


Heildarvelta í Kauphöllinni nam næstum því 4,7 milljörðum króna.


Símaskráin hefur komið út frá árinu 1905. Sjálfboðaliðar Slysavarnarfélagsins Landsbjargar mynda þemað í ár.


Hannes Frímann Hrólfsson samdi á þessu ári við slitastjórn Kaupþings um uppgjör á lánum.


Reglur um stjórnarmenn í skráðum félögum eru nokkuð skýrar. Fátt segir til um það hvernig stærri hluthafar geta beitt sér.


Seðlabankinn greiddi fjárfestum 210 krónur fyrir hverja evru í þriðja gjaldeyrisútboði bankans í nýliðnum mánuði.


Notendur Twitter í Hollandi hafa lent í miklum vandræðum vegna óværu sem stelur aðgangsorðum þeirra.


Sjóður dótturfyrirtækis Arion banka á næstum 16% hlut í Icelandair Group.


Hannes Frímann Hrólfsson hefur gengið frá samkomulagi við Kaupþing um uppgjör skulda hans.


Besti flokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn fengju fimm borgarfulltrúa hvor færu kosningar fram í dag.


Bakkabróðirinn Lýður Guðmundsson segist ekki hafa brotið lög við hlutafjárhækkun Exista.


Gangi sala Kaupáss til framtakssjóðsins SÍA II eftir stefnir annar íslenski matvörurisinn á skömmum tíma í dreift eignarhald.


Fjármálaeftirlitið hefur veitt Landsbankanum leyfi til útgáfu á sértryggðum skuldabréfum.


Samtök atvinnulífsins mótmæla því að veita eigi einu fyrirtæki einkaleyfi til farþegaflutninga til og frá Keflavíkurflugvelli.


Stofna á félag utan um markaðssetningu á hafnarsvæðinu á Dysnesi við Eyjafjörð.


Jóhannes Ingi Kolbeinsson, framkvæmdastjóri Kortaþjónustunnar, svarar grein forstjóra Valitor.


Framtakssjóður Íslands fer úr öðru sæti yfir stærstu hluthafa Icelandair í það fjórða.


Lýður Guðmundsson er ákærður fyrir þátttöku sína í 50 milljarða hlutafjárhækkun Exista árið 2008.


Ráðherrar, þingmenn og aðstoðarmenn ráðherra sem nú láta af störfum eiga rétt á biðlaunum sem nema rúmri 121 milljón króna.


Ístak er að ganga frá samningum um vinnu við byggingu virkjunar í Braskereidfoss í Noregi.


Frá skráningu hefur gengi hlutabréfa í VÍS hefur hækkað um 25% frá útboðsgenginu.


Þrátt fyrir að hafa aukist um tæp 13% að magni síðastliðin tvö ár er íbúðafjárfesting enn með allægsta móti.


Halldór Baldursson sér lífið og tilveruna öðrum augum en flestir.


Fyrsta launaða vinna Vilhjálms Bjarnasonar var við síldarsöltun á Norðfirði.


Endurgreiðslur sem viðskiptavinir Íslandsbanka fengu fyrr í ár er ekki skattskyld.


Þorsteinn fékk 2,2 milljarða vegna eignarnáms Kópavogsbæjar á Vatnsenda og krefur bæinn um meira.


Katrín Júlíusdóttir rak barnafataverslunina Lipurtá á sínum tíma og opnaði netverslun árið 1999.


Ekki er upplýst hvar formenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks eiga í stjórnarmyndunarviðræðum.


Stundvísi í millilandaflugi hefur verið með ágætum hérlendis.


Tveggja klukkustunda próf kannar kunnáttu í viðskiptum, fjármálum og hagfræði.


Hagfræðistofnun fer fyrir þróunarverkefni í Líberíu sem gengur út á að byggja upp menntakerfi í sjávarútvegsfræðum.


Lýsing gerði samning við Deutsche Bank um að ekki sé hægt að innheimta kröfur nema Lýsing sé yfir ákveðnu eiginfjármarki.


Deildarforseti viðskiptadeildar HR telur að reka ætti ríkisháskólana sem sjálfseignarstofnanir. Samkeppnin yrði heilbrigðari við það.


Forstjóri Vífilfells segir það ekki tíðkast að útiloka aðra framleiðendur frá veitingahúsum með samningum.


Formaður Framsóknarflokksins tilkynnir um formlega stjórnarmyndunarviðræður.


Samtök atvinnulífsins hér og á Grænlandi standa að ráðstefnu fyrirtækja á Norðurlöndunum.


Fimm gefa kost á sér til stjórnarsetu í olíufélaginu N1.


Innlent
4. maí 2013

Nubo á Everest

Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo gengur á Everest. Það gerir Leifur Örn Svavarsson einnig.


Félagið Saxsteinn tapaði gríðarlegum fjárhæðum á árinu 2008 og var í kjölfarið tekið til gjaldþrotaskipta.


Þóranna Jónsdóttir var ráðin deildarforseti viðskiptadeildar HR í síðasta mánuði. Hún ræðir um starfið í samtali við Viðskiptablaðið.


Aðalmeðferð í máli Páls Heimissonar frestast að öllum líkindum fram á haust. Páll á erfitt með að komast til landsins.


Eftir lagabreytingar er aðilum á EES-svæðinu óheimilt að kaupa jarðir á Íslandi nema þeir hyggist setjast hér að eða stunda starfsemi.


Fráfarandi ráðherrar, þingmenn og aðstoðarmenn eiga rétt á biðlaunum sem nema 121 milljón.


Smálánafyrirtækið Hraðpeningar er í eigu félags á Kýpur. Framkvæmdastjóri félagsins svaraði því ekki hvers vegna eignarhaldið var fært.


Fylgistap fráfarandi stjórnarflokka veldur þeim fjárhagstjóni.


Hæstiréttur hefur dæmt á þann veg að jörðin Vatnsendi í Kópavogi tilheyri dánarbúi Sigurðar Hjaltested.


Bretar voru um fjórðungur erlendra ferðamanna hér á landi í apríl.


Íslandsbanki tók 89% tilboða í útboði á sértryggðum skuldabréfum.


Framkvæmdastjóri Múrbúðarinnar segir viðskiptavini vilja halda sig við þá sem ráði markaðnum.


Talsverð hækkun varð á gengi hlutabréfa í Kauphöllinni í dag. Gengi bréfa VÍS hefur hækkað um 26% frá útboði.


Félag að stórum hluta í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar á hlut sem verðmetinn er á 60 milljarða í lyfjafyrirtækinu Actavis.


Formaður Samfylkingarinnar skrifar fylgistap á útfærslu kosningabaráttunnar og dóminn í Icesave-málinu í byrjun árs.


Ikea hefur alla jafna verið tengt við húsbúnað á lágu verði. Nú sjá öryggisverðir um gæslu í öllu Kauptúni.


Sigrún Ragna Ólafsdóttir gerði ekki 800 milljóna kauptilboð í hlutafjárútboði VÍS.


Laun Halldórs Jóhannssonar breyttust ekkert á milli ára.


Ríkissjóður fær 307 milljónir króna í gjöld og greiðslur frá áfengis- og tóbakssölu í Fríhöfninni.


Í nýjasta fréttabréfi rekstrarfélagsins Júpíter segir að stjórnvöld hafi samið af sér eftir hrun. Endursemja verði um erlend lán.


Björn Valur Gíslason segir VG eiga samleið með Framsóknarflokknum frekar en Sjálfstæðisflokkurinn.


Hagnaður KEA nam 280 milljónum í fyrra. Þetta er 70% aukning á milli ára. Félagið situr á háum fjárhæðum.


Katrín Jakobsdóttir afhenti Viggó Ásgeirssyni Vaxtarsprotann við hátíðlega athöfn í morgun. Nokkur fyrirtæki fengu viðurkenningu.


Hæstiréttur hefur dæmt lán Byggðastofnunar til félags á Akureyri löglegt.


Ekki er útilokað að leita þurfi á náðir erlendra lánveitenda til að fjármagna kosningaloforð og greiða af erlendum lánum.


Isavia greiddi stjórn og þremur æðstu stjórnendum hjá félaginu rúmlega 70 milljónir króna í laun og þóknanir í fyrra.


Starfslok Sigrúnar Stef­ánsdóttur vega þyngst í 11,4 milljóna starfsloka­kostnaði RÚV.


Ögmundur Jónasson, fráfarandi innanríkisráðherra, ætlar ekki að fara að tilmælum Samkeppniseftirlitsins varðandi útboð á rútubílaakstri.


Bankastjóri Arion segir að enginn hafi viljað axla ábyrgð á rekstri Afls sparisjóðs á Siglufirði eftir hrunið.


Formaður borgarráðs vísar í skýrslu úttektarnefndar þegar hann gagnrýnir sölu Reykjavíkurborgar á hlut í Landsvirkjun.


Mun fleiri hafa sótt um makrílveiðileyfi en stunduðu veiðarnar í fyrra.


Eftir að hafa fundað með fulltrúum allra stjórnmálaflokka á þingi átti Sigmundur Davíð framhaldsfund með Bjarna Benediktssyni.


Hótel Brú, sem áður var þekkt sem Mótel Venus, er gjaldþrota og er eigandi fasteignarinnar að leita að nýjum rekstraraðilum.


Gengi bréfa Marels lækkaði um 1,36% í dag og bréf Regins lækkuðu um 0,90%.


Nemendur í meistaranámi í verkefnastjórnun hjá HR kynntu verkefni sín á þriðjudaginn.


Fylgistap fráfarandi stjórnarflokka mun einnig valda þeim miklu tapi fjárhagslega.


Björgólfur Thor segir skuldauppgjör við kröfuhafa á undan áætlun og uppgjöri við Deutsche bank lokið.


Financial Times varar við því að kröfuhafar föllnu bankanna verði þvingaðir til að gefa afslátt af kröfum sínum.


Hæstiréttur sneri í vikunni við úrskurði héraðsdóms og segir kröfu Karls Wernerssonar í þrotabú Aska ekki veðkröfu.


Inga Björg Hjaltadóttir skiptir við Vilmund Jósefsson í stjórn MP banka og fer Vilmundur í varastjórn bankans.


Björgólfur Thor Björgólfsson ætlar að eiga hlutabréfin í Actavis í tvö ár hið minnsta.


Athafnamaðurinn Róbert Guðfinnsson er ekki ánægður með Arion banka. Hann segir bankastjórann ganga erinda vogunarsjóða.


Lokagreiðsla vegna kaupa Watson á Actavis gengin í gegn. Bréf að andvirði 576 milljóna dollara greidd út.


Þegar ferðakostnaður og miðaverð er tekið með í reikninginn má ætla að gestir á Fanfest hafi eytt a.m.k. 400 milljónum hér á landi.


Eigendur Joco setja háar fjárhæðir inn í verslanir E-Label og tískuskóla.


Héraðsdómur rifti í dag niðurfellingu á persónulegri ábyrgð Ingólfs Helgasonar á skuldum hans við Kaupþing.


Félag barna Jóns Ólafssonar kom með fjármagn inn í landið í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans.


Farþegum um Keflavíkurflugvöll hefur fjölgað um 44% á síðastliðnum fjórum árum.


Borðið sem ríkisstjórnir landsins setjast við á Bessastöðum er talið vera um 400 ára gamalt.


Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur segir viðræður Sigmundar Davið Gunnlaugssonar hefðbundinn dans.


VG og Lilja Skaftadóttir eiga 64% hlut í Smugunni. Þau hafa dregið sig út úr rekstrinum og er nú leitað fjármagns.


Sigrún Ragna Ólafsdóttir óskaði eftir því að kaupa hlutabréf í VÍS fyrir 800 milljónir króna.


Gylfi Arnbjörnsson segir að ekki sé bara hægt að kenna alþjóðakreppunni um hæga endurreisn hér á landi.


Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson, einn stofnenda CLARA, segist ánægður með kaup Jive Software á fyrirtækinu.


Hjónin Halla Ruth Sveinbjörnsdóttir og Jón Vigfússon munu reka Ferðaþjónustuna í Úthlíð í sumar.


Í gær fengu sex aðilar styrki úr nýjum umhverfissjóði Fríhafnarinnar, en athöfnin fór fram í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.


Tveir stofnenda hugbúnaðarfyrirtækisins CLARA eiga samtals 30% í fyrirtækinu og fá nú 300 milljónir króna fyrir fyrirtækið.


Þróun ávöxtunarkröfu skuldabréfs, sem Reykjavíkurborg lagði í lífeyrissjóð, hefur mikil áhrif á afkomu borgarinnar.


Á sex mánaða tímabili frá september til febrúar tapaði RÚV tíu milljónum króna, en ári fyrr hagnaðist RÚV um 9 milljónir.


Ekki þarf að fjölga ráðuneytum til að fjölga ráðherrum. Meiri sveigjanleiki eftir breytingar á lögum um Stjórnarráðið árið 2011.


Sigurður Erlingsson, forstjóri Íbúðalánasjóðs, segir misskilnings gæta í skýrslu Seðlabankans um fjármálastöðugleika.


Bæjarstjóri Vestmannaeyja ósáttur að Bankasýsla ríkisins hafði ekki samráð um kosningu stjórnar Sparisjóðs Vestmannaeyja.


Sprotafyrirtækið Clara hefur verið selt bandaríska hugbúnaðarfyrirtækinu Jive Software Inc. sem skráð er á Nasdaq.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.