*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


september, 2013

Framlög til Kvikmyndamiðstöðvar dragast saman á næsta ári.


Ríkið greiðir mánaðarlega framlag til tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu fram til loka árs 2016.


Ríkisstjórnin ætlar að fella niður 800 milljóna fjárheimild til byggingar nýs húss undir Stofnun Árna Magnússonar.


Bala Kamallakharan og meðfjárfestar hans hafa greitt Sítus fyrir lóðina sem á að fara undir hótel við hlið Hörpu.


Fjórir nýir starfsmenn hafa verið ráðnir á ENNEMM. Þar eru starfsmenn nú 35 talsins.


Ríkissjóður mun endurgreiða virðisaukaskatt af vinnu við endurbætur á íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði.


RÚV þarf ekki að sæta hagræðingarkröfu eins og aðrar stofnanir sem heyra undir menntamálaráðuneytið.


Fyrrverandi fjármálaráðherra segir afar illa farið með heilbrigðiskerfið í nýju fjárlagafrumvarpi.


Það stefnir í að halli á fjárlögum í ár verði tífalt meiri en gert hafði verið ráð fyrir.


Þingflokkur Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs segir að hætt verði við stórar framkvæmdir eða þeim frestað.


Stefnt er að því að lækka tryggingagjald í skrefum. Það mun lækka um 0,1% um næstu mánaðamót.


Milliþrep tekjuskatts á einstaklinga verður lækkað á næsta ári. Þá er stefnt að því að breyta virðisaukaskattskerfinu á kjörtimabilinu.


Gert er ráð fyrir að bankaskattur á fjármálafyrirtæki í slitameðferð skili 11,3 milljörðum í skatta á næsta ári.


Útgjöld í rekstri ríkisins munu dragast saman um 12 milljarða króna á næsta ári frá þessu ári.


Trúnaðarráð VR kynnti kröfugerð sína í gær.


Forseti Íslands segir þingmenn verða að taka mið af því að almenningur vill taka þátt í ákvörðunum sem varða þjóðina.


Einar K. Guðfinnsson boðar breytt vinnubrögð á Alþingi.


Forseti Íslands mætti til þingsetningar á öðrum tímanum í dag.


Kaupum Actavis á Warner Chilcott er lokið. Sameiginleg velta fyrirtækjanna verður 11 milljarðar dala.


Fjármálaeftirlitið segir að félag hafi sett að veði verulegan hluta eignasafns síns. Það kom ekki fram í verðbréfalýsingu.


Akureyrarbær hefur keypt kerfi hjá Advania til að halda utan um launavinnslu- og launaútreikninga bæjarins.


Núverandi og fyrrverandi starfsmenn Landsbankans eiga hálft prósents hlut í bankanum og njóta rétt til arðs eins og ríkið.


Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra kynnti fjárlaganefnd frumvarp fyrir næsta ár.


Heiðar Már Guðjónsson segir gjaldeyrishöftin ekki verja Íslendinga heldur erlenda kröfuhafa.


Hús við Ingólfsstræti er með elstu steinsteypuhúsum í Reykjavík.


Stoðtækjafyrirtækið Össur hefur keypt sænska fyrirtækið TeamOlmed fyrir næstum sex milljarða króna.


Embætti sérstaks saksóknara segir að flokka hafi átt hús við Ingólfsstræti og 40 milljónir sem gjafir.


Háskólamenntuðum hefur fjölgað nokkuð á síðustu tíu árum.


Búið er að skrifa undir viljayfirlýsingu um kaup Icelandic Group á fiskvinnslufyrirtækinu Ný-Fiski í Sandgerði.


Landsbankinn greiðir út arð í dag. Þetta er fyrsta arðgreiðslan síðan ríkið tók bankann út í hruninu 2008.


Alþingi verður sett í dag. Nýtt fjárlagafrumvarp verður lagt fram eftir þingsetningu. Fjármálaráðherra mælir fyrir því á fimmtudag.


Nokkuð hundruð þúsund króna munur er á lendingargjöldum á Reykjavíkurflugvelli og í öðrum löndum.


Stefán Kristjánsson og Kolbrún Guðmundsdóttir hafa selt Kaffivagninn á Grandagarði.


Formaður veiðifélags Ytri Rangár segir ákveðna kosti fylgja því að hafa samið við norskan leigjanda.


Karlmaður sem rak verslun með hjálpartæki ástarlífsins hefur verið ákærður fyrir skattsvik.


Innlent
30. september 2013

Gaumur í þrot

Fjárfestingafélag Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Kristínar Jóhannesdóttur úrskurðað gjaldþrota.


Yfir þrjátíu starfsmönnum í rækjuvinnslu sagt upp.


Helmingur kjósenda styður ríkisstjórnina, samkvæmt niðurstöðum Þjóðarpúls Gallup.


Öll félögin í Kauphöll Íslands lækkuðu í dag, nema Fjarskipti.


Utanríkisráðherra hélt ræðu á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í dag.


Forstjóri Lax-ár segir að reksturinn hafi verið mjög erfiður í ár. Miklu færri kaupi dýr laxveiðileyfi en áður.


Greining Íslandsbanka segir líkur á umtalsvert meiri þjónustujöfnuðu nú en í fyrra.


Lárus Welding vill að slitastjórn Glitnis greiði sér kostnað vegna málaferla í New York.


Framkvæmdastjóri norska félagsins Heggöy Aktiv segir félagið ekki ætla að leigja fleiri íslenskar ár.


Flugframboð easyJet hefur aukist um ríflega 900% á um einu og hálfu ári.


Íslenska ríkið skuldar 90% af landsframleiðslu. Ekki búist við að þær lækki á næsta ári.


Hrund Rudólfsdóttir hefur verið ráðin forstjóri Veritas í stað Hreggviðs Jónssonar.


Seðlabankinn seldi þrjár milljónir evra í síðustu viku.


Seðlabankinn stefnir á að birta afrit af svarbréfi sínu til slitastjórnar Glitnis eftir lokun markaða í dag.


Nýr forstjóri Landspítalans hefur setið í framkvæmdastjórn spítalans í fjögur ár.


Apple er orðið verðmætara vörumerki en Coca-Cola.


Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans, hefur verið ráðinn forstjóri Landspítalans.


Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Kína hafa undirritað gjaldmiðlaskiptasamning.


Gengi hlutabréfa Marel er komið á svipaðar slóðir og fyrir tæpu ári.


Slitastjórn Glitnis hefur loks fengið svar við beiðni um undanþágu frá gjaldeyrishöftum.


Fimm nýir þingmenn eiga sæti í fjárlaganefnd Alþingis. Vigdís Hauksdóttir segir þá þurfa að kynna sér stofnanir ríkisins.


Afgangur af vöruskiptum við útlönd dróst saman um 9,1 milljarð króna á milli ára.


Pétur Blöndal hefur varpað fram hugmyndum um það hvernig þjóðin getur haft arð af náttúruauðlindum.


Gengi hlutabréfa hefur almennt lækkað á erlendum fjármálamörkuðum.


Eftirmaður Björns Zoëga mun líklega sitja fram yfir næstu áramót.


Steingrímur J. Sigfússon segir dóm Hæstaréttar um útgreiðslur út þrotabúum bankanna ekki afgerandi.


Ólafur Þór Hauksson segir ekki vitað hvort starfsfólki verði fækkað hjá embætti sérstaks saksóknara fyrir en fjárlög verða lögð fram.


Ferðaskrifstofa Íslands skilaði minna tapi í fyrra en árið áður.


Forstjóri Marorku segir að nægt fé sé á Íslandi til að fjármagna sprotafyrirtæki.


Í árlegu sundbíó RIFF hátíðarinnar var kvikmyndin Airplane sýnd og buðu flugliðar frá Wow air upp á veitingar.


Ingvi Þór Elliðason hafði það ekki á stefnuskránni að setjast í forstjórastól Capacent árið 2008.


Viðskiptaráðherra tekur vel í hugmyndir um samráðsvettvang um samkeppnismál.


Alls voru auglýstar til sölu 22 fasteignir á Akranesi, bæði fjölbýlishús og smærri húseignir.


Dreifingaraðili Apple á Íslandi hefur skilað 474 milljóna króna hagnaði á síðustu fimm árum.


Halldór Baldursson sér lífið og tilveruna frá öðru sjónarhorni en flestir.


Ögmundur Jónasson er ánægður með ummæli forsætisráðherra um erlenda fjárfestingu.


Felldar voru niður skuldir upp á 79,6 milljónir króna í fyrra.


Hlutafé í BM Vallá var aukið um 195 milljónir króna í fyrra.


Upplýsingafulltrúi Framtakssjóðs Íslands segir kaup á 60% hlut í Invent Farma ekki marka breytta fjárfestingarstefnu sjóðsins.


Á fimmta tug ríkisfyrirtækja eru undanþegin upplýsingalögum eftir að forsætisráðherra veitti undanþágur.


Kvikmyndahátíðin RIFF fagnar tíu ára afmæli í ár. Dr. Gunni segir æskilegt fyrir gesti að skipuleggja sig í Excel.


Heiðar Ástvaldsson segir það sama eiga við í stríði og dansi. Hann telur mörg þúsund manns hafa lært sporin hjá sér.


Fyrrverandi formaður VR vill að ríkið lækki tryggingagjald á laun til að liðka fyrir kjarasamningum.


9,5 milljóna króna hagnaði hjá Kaffibarnum í fyrra.


Landsbankinn vill frekar endurfjármagna erlend lán sín í stað þess að greiða þau upp að fullu.


Eigið fé Lauga var neikvætt um 107 milljónir króna um síðustu áramót.


Kanna þarf m.a. blóðþrýsting, blóðsykur og kólesterólmagn í blóði við mat á líkamsástandi einstaklinga.


Krónan opnaði í dag nýja verslun í Kórahverfinu og greip til sinna ráða í samkeppninni við Bónus, sem er þar skammt frá.


Landsbankinn fundaði með slitastjórn gamla bankans og fulltrúum forgangskröfuhafa í gær.


Fjármálaeftirlitið hefur beint þeim tilmælum til LSR að lífeyrissjóðurinn setji sér reglur um yfirferð á greiðslumati.


Stóru viðskiptabankarnir höfðu ekki hug á að reka markaðsstorg í anda First North.


Vinnumálastofnun hefur samið við ESB um styrk til að setja á laggirnar verkefni sem á að auka færni kvenna til reksturs fyrirtækja.


Hæstiréttur sneri við frávísunarúrskurði héraðsdóms í máli LBI gegn bankastjórum og bankaráðsmönnum.


Samkeppniseftirlitið stóð fyrir ráðstefnu um samkeppnismál í Hótel Sögu í gær.


Vinstri-græn vilja fund í þingnefnd vegna brotthvarfs forstjóra Landspítalans.


Nings skilaði 17 milljóna króna hagnaði á síðasta ári.


Nýja skipið verður tilbúið til veiða í byrjun næsta árs.


Innlent
28. september 2013

Hvatakerfi hafa reynst vel

Ingvi Þór Elliðason, forstjóri Capacent, segir hvatakerfi geta verið góð og slæm. Hér á landi eru hvatakerfin víðar en marga grunar.


Deildarforsetar tveggja lagadeilda eru ósammála formanni Lögmannafélagsins um að slakað hafi verið á kröfum til laganema.


Pétur Blöndal þingmaður segir að niðurstaða Hæstaréttar í vikunni slagi upp í að vera jafn mikilvæg og dómurinn í Icesave.


Landsbankinn á í erfiðleikum með að standa við afborganir af nærri 300 milljarða króna láni í erlendri mynt.


Umsjónarmaður MBA námsins í Copenhagens Business School segir augljóst að ungir Íslendingar sitji ekki með hendur í skauti.


Innlent
27. september 2013

Hafa vanist höftunum

Fjármálastjóri Verne Global segir lágt orkuverð mikilvægt fyrir rekstur gagnavera hér á landi.


Fráfarandi forstjóri Landspítalans segir ekki gengið lengra í niðurskurði á spítalanum.


Fyrirtækið Reykjavík Geothermal mun reisa allt að 1.000 MW jarðvarmaorkuver í Eþíópíu.


Fyrrverandi bæjarstjóri Kópavogs fékk vírus í hjartað og þurfti hann því að leggjast undir hnífinn.


Tvær metandælur hafa verið settar upp í Mjódd.


Innlent
27. september 2013

Enn tapar Tal

Tal tapaði tæpum 200 milljónum króna í fyrra. Þetta er tvöfalt meira en árið 2011.


Heilbrigðisráðherra segist ekki líta svo á að Björn Zoega, forstjóri Landspítalans, sé að flýja af hólmi.


Seðlabankinn hefur sent slitastjórn Glitnis svör við beiðni um að nauðasamningar fari fram.


Gengi hlutabréfa hækkaði nokkuð í fremur veltumiklum degi í Kauphöllinni.


Framleiðslan álvíranna yrði áfram í álverinu á Reyðarfirði.


Icelandair ætlar að byggja upp aðstöðu fyrir þjálfun flugmanna í Hafnarfirði.


Heilbrigðisráðherra segir að Björn muni starfa þangað til nýr forstjóri finnst í starf hans.


Félag Bjarna Ármannssonar átti eignir upp á rúma 3,2 milljarða króna um síðustu áramót.


Björn Zoëga segir að nauðsynleg uppbygging á Landspítalanum sé ekki í augsýn.


Innlent
27. september 2013

Björn Zoëga segir upp

Forstjóri Landspítalans er sagður hafa sagt upp störfum.


Samkeppniseftirlitið segir skort á eigendaaðhaldi fyrirtækja hér á landi geta leitt til stöðnunar.


Um sex þúsund eintök hafa selst af Grand Theft Auto 5 frá því að hann komi í forsölu á mánudag fyrir viku.


Prófessor í samkeppnislögum telur mikilvægt að verðlauna fólk fyrir að koma upp um lögbrot og það fái hlut af sektargreiðslum.


Framkvæmdastjóri OECD segir samkeppnislöggjöf innanríkismál en alþjóðaviðskipti kalli á aukna samvinnu.


Greining Íslandsbanka spáir óbreyttum stýrivöxtum, en segir þó að þrýstingur á vaxtahækkun sé að aukast.


Helgi Magnússon lét af formennsku í stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna í gær. Nýr formaður er Ásta Rut Jónasdóttir.


Verðmæti íslenskra skipa í fyrra nam rúmum 159 milljörðum króna.


Enn er samþykkis Samkeppniseftirlitsins vegna kaupa á Tónlist.is beðið.


Ítarleg grein er um framleiðslu Hollywood-mynda í Washington Post í dag.


Vaxandi óþreyju gætir hjá kröfuhöfum í garð íslenskra stjórnvalda.


Bæði dró úr fjölda nýskráðra metanbíla og fjölda bíla sem var breytt á fyrstu átta mánuðum ársins.


Dómur Hæstaréttar Íslands hefur mikið fordæmisgildi.


Nýi 10.000 króna seðillinn er prentaður í Bretlandi. Það kostar 29 krónur að prenta einn seðil.


Forsætisráðherra segir SA, ASÍ og Viðskiptaráð gefa sér fyrirfram niðurstöður úttektar um ESB.


Enginn Íslendinga í pallborði á ráðstefnunni Iceland Invest Forum mælti fyrir um lagningu sæstrengs héðan og til Bretlands.


Með uppgreiðslu skammtímaskuldbindinga er Eyrir Invest að fullu langtímafjármagnað.


Hagar högnuðust um 1,9 milljarða króna á fyrri hluta rekstrarársins.


Heildarviðskipti með hlutabréf námu rétt rúmum hundrað milljónum króna. Veltan var sjöfalt meiri í gær.


Slitastjórn Landsbankans telur Sigurjón Þ. Árnason ekki hafa átt rétt á að fá greiðslu úr bankanum rétt fyrir hrun.


Innlent
26. september 2013

Reginn kaupir Vist

Reginn undirritaði í dag samning um kaup á fasteignafélaginu Vist.


Húðvörur Sif Cosmetics eru nú seldar í meira en 20 löndum.


Ari Edwald segir ótta manna við einokunaráhrif vegna hugsanlegra kaupa 365 miðla á Tónlist.is byggðan á misskilningi.


Íslenskufræðingur segir augljóst að þrösturinn sé fugl Jónasar en ekki lóan.


Innlent
26. september 2013

Tökur hefjast í dag

Laddi verður fimmti maðurinn í Spaugstofunni í vetur.


Greining Íslandsbanka reiknar með því að verðbólga verði um 4% um áramótin.


Fyrrverandi forstjóri Íbúðalánasjóðs furðar sig á því að ráðgjafi sjóðsins væri ekki spurður álits þegar rannsóknarskýrsla var unnin.


Innlent
26. september 2013

Ráðríkir bankar?

Sjóðum stóru bankanna þriggja er ætlað að smyrja hjól atvinnulífsins. Hvenær verður sú aðstoð of mikið af hinu góða?


Einungis 3,8% telja mjög líklegt að þeir muni kaupa bíl á næstu sex mánuðum.


Meira en þriðjungur fólks á milli 13 og 33 kíkir að meðaltali sex sinnum á snjallsímann á hverri klukkustund.


Regína Ásvaldsdóttir vonast til þess að með sölu á íbúðum Íbúðalánasjóðs fjölgi leiguíbúðum í bænum.


Fyrrverandi forstjóri Íbúðalánasjóðs segir sjóðinn lifa ennþá á meðan heilt bankakerfi hafi hrunið.


Innlent
26. september 2013

Verðbólgan 3,9%

Tólf mánaða verðbólga er 3,9%. Sumarútsölum er lokið og hækkaði verð á fötum og skóm umtalsvert.


Fullyrt er að kaupendur muni leggja til 8 milljarða í eigið fé og taka yfir 18 milljarða skuldir.


Erna Gísladóttir, forstjóri BL, segir að lægð geti verið framundan á Íslandi ef ekki verði haldið rétt á spilunum.


Íbúðalánasjóður ætlar að selja fjölda íbúða í eldri hluta Akranessbæjar. Þær eru auglýstar í dag.


Innlent
26. september 2013

Pétur til Markó Partners

Fyrrverandi forstjóri Straums er kominn aftur til starfa í sjávarútvegsgeiranum.


MP banki tilkynnti um kaup á Íslenskum verðbréfum í maí.


Jón Ásgeir lagði fram blaðsíður úr bók Jónínu Benediktsdóttur þegar hann neitaði að tala í yfirheyrslu hjá sérstökum saksóknara.


Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir og Robert Wade eignuðu ranglega Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni hrifningarorð um Davíð Oddsson.


Már Guðmundsson segir Seðlabankann ekki ætla að prenta meira magn af tvö þúsund króna seðlum.


iPad-tölvur eru dýrastar í Argentínu en ódýrastar í Malasíu. Tölvurnar eru í hærri kantinum hér á landi.


Lögð er áhersla á áframhaldandi aðhald í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur á næstu árum.


Iðnaðarráðherra segir að ekki hafi verið tekið tillit til gagnrýni þegar náttúruverndarlög voru sett í vor.


Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir veikleika hafa komið í ljós í fjármálaáfallinu fyrir fimm árum.


Már Guðmundsson kynnti í dag nýjan 10 þúsund króna seðil. Fyrsta nýja seðilinn í átján ár.


Færeyingurinn Jákub á Dul Jacobsen á eignir sem bókfærðar eru á um átta milljarða króna. Annað félag hans skuldaði 31 milljarð.


Björgólfur Jóhannsson, formaður SA, vill kjarasamninga til skamms tíma.


Myndir af 10 þúsund króna seðlinum birtust á erlendum vef í dag.


Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir borgarfulltrúi segir brotthvarf Gísla Marteins úr borgarstjórn vera vonbrigði. Hún sjálf er enn óákveðin.


Innlent
25. september 2013

Gunnlaugur hættur

Gunnlaugur Claessen er hættur sem dómari við Hæstarétt Íslands.


Egill Helgason segir að sér lítist vel á Gísla Martein sem þáttastjórnanda á RÚV. Hann segist þó ekki líta á hann sem eftirmann sinn.


Jón Ólafsson segist vilja gefa sem flestum færi á að smakka íslenskt drykkjarvatn.


Gísli Marteinn Baldursson hættir í stjórnmálum og fer að stýra umræðuþætti á RÚV.


Fram kemur í skýrslu Gamma að það skili ekki góðum árangri ef allir greiði lágt raforkuverð. Sumir verði að greiða meira en aðrir.


Leyfileg heildarveiði á rjúpu verður 42 þúsund rjúpur. Það er miðað við að hver veiðimaður geti veitt 6-7 fugla.


Seðlabankinn gaf síðast út nýjan seðil árið 1995.


Matsfyrirtækið Moody's hefur staðfest lánshæfismat Íbúðalánasjóðs.


Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir ljóst að kröfuhafar verði að gera tilslakanir, vilji þeir fara úr landi með eignir.


Mælt er með því að takmarka fjárhagslega áhættu af lagningu sæstrengs.


Félag atvinnurekenda vill strangara bann við eignarhaldi banka á fyrirtækjum í óskyldum rekstri


Stjarna bílasýningar um helgina verður án efa nýr og glæsilegur tveggja dyra BMW 428i Coupe


Guðmundur Jónsson gítarleikari ætlar að gefa Hamborgarafabrikunni gítarinn sinn.


Innlent
25. september 2013

Atvinnuleysið var 4,4%

Atvinnuleysið hefur minnkað um 1,3% miðað við ágúst í fyrra.


Slitastjórnarmaður í Kaupþingi segir að slitastórnin geti ekki krafist þess að erlendir kröfuhafar afskrifi krónueignir sínar.


Áætlað er að um sextán þúsund lítrar af mjólk verði drukknir í dag, á Alþjóðadegi skólamjólkurinnar.


Svandís Svavarsdóttir segir að mikið hafi verið gert til þess að bregðast við athugasemdum við ný náttúrverndarlög


Formaður Félags atvinnurekenda segir lítil og meðalstór fyrirtæki vanrækt. Tími sé kominn á nýja stefnu.


Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur ákveðið að afturkalla lög um náttúruvernd


Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir er nýr formaður stjórnar Íbúðalánasjóðs. Ráðherra skipaði stjórnina í dag.


Samfélags- og snjallsímaleikurinn Kinwins átti að hvetja fólk til að bæta sjálft sig og keppa við vini og fjölskyldumeðlimi.


Starfsmenn Nýherja, TM Software og Applicon skemmtu sér í byrjun hausts.


Rekstrarhagfræðingurinn Friðrik Eysteinsson segir ekkert að marka tölur Íslandsstsofu um árangurinn af átakinu Ísland allt árið.


Innlent
24. september 2013

Össur hækkaði mest

Talsverð velta var með hlutabréf í Kauphöllinni í dag.


Stjórnendur Eimskips vilja fá að vita hvaða gögn og upplýsingar lágu til grundvallar húsleit Samkeppniseftirlitsins.


Haraldur Flosi Tryggvason hefur gegnt trúnaðarstörfum fyrir Besta flokkinn á kjörtímabilinu. Hann segist frjálslyndur í skoðunum.


Tvær konur eru í stjórn lífeyrissjóðsins Stafa. Stjórnin vill fjölga þeim í samræmi við ákvæði um kynjakvóta.


Seðlabankinn kynnir nýjan 10.000 króna seðil á morgun. Sýning hefur verið sett upp í tilefni útgáfunnar.


Starfsmenn Neytendastofu stöðvuðu sölu á leikföngum í nokkrum minjagripaverslunum í gær.


Skattrannsóknarstjóri rannsakar notkun Íslendinga á erlendum greiðslukortum. Háar fjárhæðir eru undir.


Neytendur höfðu minni væntingar á þriðja ársfjórðungi en fyrri helmingi ársins, samkvæmt Vísitölu Gallup.


Tæknifyrirtækið Marorka bauð viðskiptavinum sínum til stórrar ráðstefnu um orkustjórnun í skipum á dögunum.


Stramur er enn ekki búinn að fjármagna kaupin á húsnæði Orkuveitu Reykjavikur.


Ólafur Ragnar Grímsson hittir forseta Finnlands og forseta Rússlands.


Dansandi ninjur, íslensk sauðkind og sími koma við sögu í nýrri íslenskri auglýsingu fyrir Samsung Galaxy S4.


Erlendir aðilar fengu hátt i 22 milljarða í vaxtagreiðslur í fyrra.


Forstjóri Icelandic Group segir afkomu fyrirtækisins í takti við væntingar en


Skattrannsóknarstjóri braut gegn manni sem var til rannsóknar vegna notkunar á erlendu greiðslukorti.


Áætlanir gera ráð fyrir að tap á rekstri Hörpu verði 302 milljónir króna í ár.


Samvinnufélag bænda á Austurlandi er komið í þrot.


Jóhannes Rúnar Jóhannsson í slitastjórn Kaupþings býst við að ráðgjafi verði ráðinn fljótlega sem á að selja 87% í Arion banka.


Kröfuhafa Kaupþings meta hlut sinn í Arion banka á 116 milljarða króna.


Hluthafar fasteignafélagsins Regins virðast ekki hafa tekið vel í að ekkert varð af yfirtöku á Eik.


Frumskógarlögmálið verður í hávegum haft hjá Nova. Þeir sem pöntuðu sér nýjan síma frá Apple geta nálgast þá í dag.


Frestur til að sækja um starf forstjóra Skipta rennur út í dag.


Gestir á tjaldstæðinu í Laugardal kvarta ekki yfir því að þurfa að fara að Sundahöfn til að losa úr ferðasalernum.


Greiningardeild Arion banka hefur verðmiða á Icelandair Group sem er nokkuð undir markaðsgengi.


Guðjón Karl hjá Applicon er ánægður með nýjan samning fyrirtækisins við þýska hugbúnaðarrisann SAP.


Hæstiréttur hefur hafnað kröfu Hagsmunasamtaka heimilanna um að fá lögbann sett á greiðsluseðla Lýsingar.


Um 90% af tekjum Norlandair koma frá Grænlandsflugi.


Stjórnendur Regins ætla að stækka félagið, sama hvort Eik fasteignafélag verði hluti af þeirri stækkun eða ekki.


Unnið er að því að leggja fram nýtt frumvarp um innstæðutryggingar á Alþingi.


Lánardrottnar félags í eigu Jákups á Dul Jacobsen fá nær ekkert upp í kröfur.


Hagfræðideild Landsbankans segir að selji ríkið eignir sem það eignast í hruninu þá eigi söluandvirðið að nýtast til lækkunar skulda.


Viðræður munu fara fram um samruna Eikar og Landfesta. Mat verður lagt á væntanleg samlegðartækifæri.


Forstjóri Hörpu segir að ekki myndi sparast kostnaður við lokun hússins.


Fyrirtaka er í Aurum-málinu, gegn Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, og fleirum í dag.


Einungis einu prósenti af opinberu rannsóknarfé atvinnuveganna er varið í rannsóknum á ferðaþjónustu.


Líkur á samdráttarskeiði hafa ekki verið meiri siðan árið 2007.


Innlent
22. september 2013

Steig inn í bólu

Stjórnarformaður OR segir það hafa verið ófært að hafa sömu stjórnendur áfram hjá Orkuveitunni þegar í óefni var komið.


Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór Toyota segir Toyota Yaris vera uppáhalds bílinn.


Uppskera hjá berjatínslufólki hefur verið afar misjöfn í sumar eftir því hvar það er staðsett á landinu.


Í tilefni af fimm ára starfsafmæli Íslensku lögfræðistofunnar var efnt til listsýningar.


Samningur Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands og Hagstofu Íslands nær til verkefnavinnu nemenda í meistaranámi.


Halldór Baldursson sér lífið og tilveruna frá öðru sjónarhorni en flestir.


Breytt hefur verið um stjórn í Fiskveiðahlutafélaginu í kjölfar eigendaskipta á hlutabréfum.


Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað nefnd sem hefur það hlutverk að gera athugun á stjórnsýslu skattamála á Íslandi.


73% Reykvíkinga vilja hafa Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýrinni og 90% íbúa á landsbyggðinni.


Færst hefur í vöxt að fyrirtæki nýti sér þjónustu sem úthýsir starfsmannastjórnun til ráðgjafafyrirtækja.


Gestur á tjaldsvæðinu í Laugardal varð vitni að því þegar erlendur ferðamaður losaði úr salerni á bílastæði við tjaldsvæðið.


Aðstoð & öryggi rekur bíla merkta árekstur.is og aðstoðar tryggingafélög og viðskiptavini þeirra þegar umferðaróhöpp verða.


Fimm til sex eru laus til umsóknar í þjónustuveri Ríkisskattstjóra sem flutt verður til Akureyrar og Siglufjarðar.


Stjórnarmaður í Hörpu segist talsmaður þess að skoða möguleika á að loka húsinu í heild eða að hluta.


Bændasamtök Íslands íhuga að breyta hluta af skrifstofuaðstöðu sinni í húsnæði Hótel Sögu og ráðstefnusölum í hótelherbergi.


Á fundi forseta Íslands og Ban Ki-moon var rætt um reynslu Íslendinga af þurrkun sjávarafurða.


Innlent
21. september 2013

Tóbakshornin á leiðinni

Von er á hornunum aftur, en endanleg tímasetning liggur ekki fyrir.


Fjármálafyrirtækið Arctica Finance greiðir starfsmönnum út arð í samræmi við hagnaðþeirrar deildar sem starfsmaður tilheyrir.


RVK Studios, framleiðslufyrirtæki Baltasars Kormáks, ætlar að kynna ný sjónvarpsverkefni á Mipcom kaupráðstefnunni í Cannes.


Hagnaður sjóða í eigu þriggja stærstu banka landsins var 450 milljarðar króna á fyrri árshelmingi 2013.


Starfsmönnum Íslandsbanka er óheimilt að bjóða í fullnustueignir bankans en starfsmönnum Landsbankans og Arion banka er það heimilt.


170 milljónir hafa verið greiddar í flutningsjöfnunarstyrk. Fyrirtæki á Norðurlandi eystra fengu mest.


Það sem af er ári hefur heimilum í vanskilum hjá Íbúðalánasjóði fækkað um 10% eða um 420 heimili.


Fjáramálaeftirlitið hefur sektað HS Orku hf. vegna brots fyrirtækisins á lögum um verðbréfaviðskipti.


Orkuveita Reykjavíkur hefur sett í innheimtu 760 milljónir króna sem fyrirtækið telur sig eiga hjá Norðuráli


Íslensk erfðagreining bókfærði rúmlega 8,2 milljóna dollara tap á árinu 2012 en nýr eigandi ætlar að fjármagna rekstur félagsins og tryggja rekstrarhæfi.


Haraldur Flosi Tryggvason hafði engin fastmótuð áform önnur en að tryggja sér lífsviðurværi þegar fyrsta barnið kom í heiminn.


Velta Góu-Lindu sælgætisgerðar jókst um hundrað milljónir milli ára.


Margir nýir forstjórar hafa tekið við störfum í stórum fyrirtækjum landsins. Nýverið hætti forstjóri Skipta störfum og óvíst hver tekur við af honum.


Glæsilegur bílafloti frá Chevrolet verður til sýnis í Vestmannaeyjum um helgina. Einnig Cayenne Diesel frá Porsche.


Einungis þeir sem greiða félagsgjöld fá að kjósa í prófkjöri sjálfstæðismanna.


Samþykki barst ekki frá nægjanlega mörgum hluthöfum Eikar.


Viðskipti með bréf í Icelandair náum tæpum hálfum milljarði í Kauphöllinni í dag.


Arðgreiðslur Yrsu Sigurðardóttur skiluðu henni tæpum 800 þúsund krónur á mánuði. Arnaldur var með 3,3 milljónir á mánuði.


Nýjasta skip Samskipa er í slipp í Hollandi. Með kaupum á nýju skipi ræður Samskip yfir hátt í 10 flutningaskipum.


Tilboð Regins í Eik rennur út í dag. Heimildir Viðskiptablaðsinjs herma að ósennilegt sé að því verði tekið.


NAPO, Samtök myndrétthafa á Norðurlöndum funduðu hér á landi um vanda niðurhals en ljóst er að vandinn fer stækkandi.


Framkvæmdastjóri Samtaka skattgreiðenda í Bretlandi segir að það þurfi að draga úr launagreiðslum til opinberra starfsmanna.


Rektor Háskólans á Akureyri vill skoða betur umsækjendur um stöðu sviðsstjóra við skólann.


Greining Íslandsbanka segir útlit fyrir að draga muni úr kaupmætti launa fram að áramótum.


Glæpasagnahöfundurinn Yrsa Sigurðardóttir greiddi sér 9,5 milljónir króna í arð vegna bókasölu árið 2011.


Forstjóri Arion segir að Arion banki væri til í að kaupa útlán Íbúðalánasjóðs, ef það byðist við endurskipulagningu sjóðsins.


Gunnar Bragi Sveinsson fundaði með formanni hermálanefndar NATO í gær.


Elmar Örn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Bauhaus á Íslandi, stýrði fyrirtækinu í tæpt hálft ár. Hann sagði upp í síðustu viku.


Vísitala launa hefur hækkað um 5,7% á síðastliðnum tólf mánuðum.


Innlent
20. september 2013

Níu buðu í Höfðatorg

Íslandsbanki tók tilboði sjóðs VÍB í félagið sem heldur utan um eignarhald Höfðatorgs.


Vísitala byggingarkostnaðar hefur hækkað um 3,1% á síðastliðnu ári.


Höfðatorg er að komast í hendur nýrra eigenda. Íslandsbanki tók húsið af Eykt fyrir tveimur árum.


Innlent
20. september 2013

Stefán selur húsið sitt

Fyrrverandi fjármálastjóri Baugs ætlar að selja hús sitt við Laufásveg. Talið er að það geti farið á allt að 200 milljónir króna.


Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri segir leigusala verða að sjá hag í því að gefa leigutekjur upp.


Framtakssjóðurinn Icelandic Tourism Fund ætlar sér stóra hluti í ferðaþjónustu.


Páll Gunnar Pálsson segir samruna Eikar, Regins eða Landfesta skoðaða þegar málið komi inn á borð Samkeppniseftirlitsins.


Inga Lára Gylfadóttir skrifaði bók um fjármálalæsi eftir nám í hagfræði. Á sama tíma vann hún fyrir sér sem flugmaður.


Stjórnin hætt við að leggja fram tillögu um leiðtogaprófkjör.


Héraðsdómur Reykjavíkur þarf að taka mál Elmax gegn Kára aftur til meðferðar.


Aron Pétur Karlsson, sonur Kalla í Pelsinum, var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi í dag.


Íslenska lyfjafyrirtækið Alvogen áformar 25 milljarða fjárestingu. Meðal annars verður reist 11 þúsund fermetra bygging.


Síðastliðin þrjú ár hefur halli á rekstri ríkisins að jafnaði verið tvöföld sú upphæð sem Alþingi samþykkti í fjárlögum.


Háskóli Íslands keypti hús Íslenskrar erfðagreiningar. Kaupverðið er trúnaðarmál.


Mikill stuðningur er við það á landsvísu að hafa Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, segir í tilkynningu frá Hjartanu í Vatnsmýrinni.


Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir ekki gert ráð fyrir að starfsmenn eftirlitsins stundi verðbréfaviðskipti.


Neytendasamtökin segja að verð á kaffi á Íslandi sé mun hærra en tilefni er til.


Listamaðurinn Leifur Breiðfjörð hefur farið í mál við fjármála- og efnahagsráðuneyti vegna tollafgreiðslu hurðanna í Hallgrímskirkju.


Búist er við því að Alþingi Íslendinga samþykki fríverslunarsamning við Kína í nóvember, segir forsætisráðherra.


Nauti sem slátrað var hjá Norðlenska á dögunum myndi duga í 3000 hamborgara.


Greining Íslandsbanka telur þrýsting á gengi krónunnar verða minni í haust en í fyrra.


Eiður Smári Guðjohnsen er ekki sagður hafa haldið vel um veskið þrátt fyrir góðar tekjur.


Hagstofan hefur birt ýmsar upplýsingar um bíóferðir landans.


Skorri Rafn Rafnsson segir hátt í 10.000 bíla skráða á Bland í hverjum mánuði. Bland auglýsti eftir bílasala á dögunum.


Forstjóri Gamma segir efnahagsreikninga bankanna vera allt of stóra og þetta vera dýran geymslustað.


Innlent
19. september 2013

Hacker Halted á Íslandi

Ísland verður fyrsta ríkið í Evrópu til að halda Hacker Halted tölvuöryggis- og upplýsingamálaráðstefnuna.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er staddur á fjárfestingarráðstefnu í London.


Aðstoðarforstjóri Kauphallarinnar segir hlutabréfamarkaðinn ráða við skráningu Landsbankans á markað.


Heimdallur segir mikilvægt að allir sjálfstæðismenn í Reykjavík fái tækifæri til að raða á lista flokksins.


Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur upp á síðkastið fjarstýrt bókaútgáfu frá Bretlandi. Hún segir það ekki ákjósanlegt.


Á morgunfundi Landsbankans var fjallað um íslensku bankanna og þeir bornir saman við norræna banka.


Aflaverðmæti íslenskra skipa var 5,3% lægra á fyrstu sex mánuðum ársins en á sama tíma í fyrra.


Hluthafar Eikar fasteignafélags standa frammi fyrir nokkrum valkostum.


Fyrrverandi eigandi Vinnulyfta er ekki sáttur við milligöngu KPMG þegar hann seldi fyrirtækið.


Fimmtungur heimila landsins sem er með hæstu tekjurnar skuldar nær helming allra íbúðaskulda.


Íslensk fyrirtæki geta sótt um greiðslutryggingarálit hjá Arion banka.


Fyrrverandi eiginkona Skúla Mogensen hefur tekið yfir hlut Títans, eignarhaldsfélags Skúla, í Securitas.


Umhverfisstofnun mun gera viðbragðsáætlun vegna síldardauða í Kolgrafarfirði.


Íbúðalánasjóður stefnir að því að allar leiguhæfar íbúðir sjóðsins verði komnar í útleigu í nóvember.


Stjórn Varðar mun leggja fram tvær tillögur á fundi félagsins á morgun um það hvernig framboðslisti verður valinn.


Leiguverð á íbúðum hefur hækkað um 8,5% á einu ári. Íbúð sem kostaði 150 þúsund að leigja fyrir ári kostar nú 162 þúsund.


Fulltrúar VR í stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna voru valdir í dag. Stjórnarformaður LIVE mun koma úr röðum VR.


Framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Arion banka segir ekki rétt að bankinn verði meirihlutaeigandi í sameinuðu fasteignafélagi.


Enn er salan á höfuðstöðvum OR ófrágengin.


Norðlenska stefnir á að slátra um 110 þúsund lömbum í haust.


Innlent
18. september 2013

Sættir við FME

Reykjavíkurborg og Farice gera sættir við FME. Báðir aðilar greiða sektir.


Íslandsbanki segir nokkra þætti skýra að framlegð fyrirtækja í sjávarútvegi hafi numið 80 milljörðum króna í fyrra.


Framkvæmdastjóri Ístaks segir nauðsynlegt að finna vettvang svo stjórnendur geti sameinast.


Plain Vanilla hyggst kynna nýja afurð í október. Fjármálastjóri fyrirtækisins segir þróunarstarfið kostnaðarsamt.


Útflutningsverðmæti sjávarafurða hefur aukist um 57% á síðastliðnum fimm árum.


Sjávarvegsfyrirtæki landsins skulduðu 442 milljarða króna árið 2011.


Formaður Samfylkingarinnar tekur undir nauðsyn þess að endurskoða nýja byggingarreglugerð.


Formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins telja hvorugt að taka eigi fram fyrir hendurnar á fulltrúaráði flokksins.


Sala Norvikur á verslunum Kaupáss er langt komin.


Lögmaður segir fjárfesta erlendis ekki hafa vitað að þeir væru útilokaðir frá hlutafjárútboði Haga.


Einar K. Guðfinnsson hefur trú á að skýrslu rannsóknarnefndar um sparisjóðina verði skilað fyrir jól.


Heildarhagnaður N1 á fyrri helmingi ársins nam 129 milljónum króna. Stefnt að skráningu félagsins á markað.


Stofnandi Gogogic segir leiðinlegt hvernig fór fyrir fyrirtækinu. Hluti starfsfólks hefur farið til stórra leikjafyrirtækja.


Hæstiréttur hefur fellt úr gildi kyrrsetningu á eignum Erlendar Magnússonar.


Innlent
17. september 2013

Slaki í Kauphöllinni

Mjög lítil viðskipti voru í Kauphöllinni í dag. Mest voru viðskiptin með bréf í Icelandair.


Alþingi hefur samþykkt ný lög um Hagstofu Íslands. Lögin voru gerð til að fá betri mynd af skuldastöðu heimilanna.


Tilboð fasteignafélagsins Regins í Eik stendur óbreytt þótt Arion banki hvetji til viðræðna um sameiningu Landfesta og Eikar.


Isavia hefur staðið í miklum framkvæmdum á árinu. Þar á meðal eru endurbætur á Flugstöð Leifs Eiríkssonar.


Efni fjárlagafrumvarpsins var kynnt í ríkisstjórn í morgun. Það verður svo opinberað eftir hálfan mánuð.


Hugsanlegt er að erlendir sérfræðingar verði kallaðir til ráðgjafar við afnám fjármagnshafta.


Hagfræðideild Landsbankans reiknar með því að verðbólga fari úr 4,3% í 4,1% í mánuðinum.


Bankasýsla ríkisins segir sameiningu sparisjóða lið í því að losa um eignarhald ríkisins á þeim.


Allt starfsfólk Gogogic er hætt störfum. Hugverkaréttur fyrirtækisins er til sölu. Stjórnarformaðurinn segir tekjur ekki hafa skilað sér.


Hjörtur Grétarsson hefur verið ráðinn sviðsstjóri fasteignaskrár. Hann var áður upplýsingatæknistjóri hjá Reykjavíkurborg.


Arion banki á stóran hlut í fasteignafélaginu SMI ehf. Reginn vill ekki hafa SMI með í tilboði í Eik fasteignafélag.


Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra fagnar samkomulagi Bandaríkjanna og Rússlands um eyðingu efnavopna í Sýrlandi.


Íslenska ríkið krefst frávísunar í skattamáli.


Tryggvi Þór Herbertsson átti kauprétt að hlutabréfum Askar Capital.


Heildarafli fiskiskipa dróst saman á milli ára.


Arion banki vill frekar að Eik sameinist fasteignafélagi bankans en að Reginn kaupi félagið.


Fólki hefur fjölgað mikið á Austfjörðum á síðastliðnum tíu árum. Skortur er þar á iðn- og tæknimenntuðu fólki.


Auglýst hefur verið eftir bílstjóra fyrir innanríkisráðherra í röðum lögreglumanna. Þetta er í samræmi við kröfur um aukið öryggi.


Sérstakur saksóknari hefur ákært eiganda Metro og McDonalds á Íslandi fyrir undanskot á opinberum gjöldum.


Nokkur mál eru í vinnslu þar sem verið er að kanna lögmæti verðtryggingar á neytendalánum. Einar Páll Tamimi sér um eitt þeirra.


Tíu milljón netnotenda víða í Evrópu geta nú notað fjármálahugbúnað Meniga.


Innlent
16. september 2013

Dell bætir þjónustuna

Dell eflir varahlutalager sinn á Íslandi.


Fjölmenningasetur segir erlenda ríkisborgara skila meiru í ríkiskassann en þeir fá úr honum.


Undirbúningur að 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna er hafinn. Hundrað ár verða liðin árið 2015.


Velta með bréf í Icelandair fór upp í 1,7 milljarða.


Liðlega 70% Reykvíkinga vilja hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir það ekki slæmt að selja sérleyfi fyrir framleiðslu á íslensku skyri til útlanda.


Hafsteinn Þór Hauksson tekur við af Róberti Spanó sem ritstjóri Tímarits lögfræðinga.


Magnús Ragnarsson, aðstoðarmaður Illuga, mun starfa við hlið Sigríðar Hallgrímsdóttur.


Íslandsbanki seldi bréf fyrir 750 milljónir.


Greiningardeild Arion banka segir Ísland skera sig úr þegar kemur að þróun verðbólgu og atvinnuleysis.


Gestir fögnuðu opnun nýs veitingastaðar á laugardag.


Vigdís Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar, segir alla meðvitaða um alvarleika málsins.


Fjárfestingargeta fasteignafélags í meirihlutaeigu MP banka nemur næstum 10 milljörðum króna.


Helsta ástæða þess að tryggingafélög eiga endurkröfu á tjónvalda er ölvun.


Breskir þingmenn vilja efla tengslin við íslenska þingmenn og vera milligöngumenn í málum Íslands og Bretlands.


Erlendum ríkisborgurum á Íslandi er tekið að fjölga á ný. Það er í fyrsta sinn frá hrunárinu 2008.


Verð á dagvöru hefur hækkað um 4,8% á síðustu tólf mánuðum. Velta jókst um 4,8% í ágúst.


HB Grandi hefur samið um smíði tveggja nýrra skipa sem afhent verða árið 2015.


Húsasmiðjan komst í hendur nýrra eigenda um þarsíðustu áramót.


Steinn Logi Björnsson hætti skyndilega sem forstjóri Skipta í síðustu viku. Fjármálastjórinn sinnir starfi hans.


IFG Greining spáir á bilinu 2,1-3,1% hagvexti hér á landi á næstu árum.


Vinnuhópar umhverfis- og auðlindaráðherra vinna að endurskoðun á nýlegri byggingarreglugerð.


Jónína Leósdóttir skrifar um líf sitt með fyrrverandi forsætisráðherra. Jóhanna ritar eftirmála.


Innlent
15. september 2013

Pálmi til Skjás eins

Pálmi Guðmundsson hefur verið ráðinn dagskrárstjóri Skjás eins.


Innlent
15. september 2013

Vertu betri neytandi

Lífið er ekki alltaf auðvelt þegar farið er út í búð.


Arnaldur Indriðason fékk 3,3 milljónir á mánuði í arð frá einkahlutafélagi sínu í fyrra.


Þeir hjá Meniga fögnuðu á föstudaginn, meðal annars nýju húsnæði höfuðstöðvanna.


Forstjóri Sláturfélags Suðurlands heldur námskeið um hvernig efla eigi notkun innsæis í viðskiptum.


Halldór Baldursson sér lífið og tilveruna öðrum augum en flestir.


Byrjaði með eina búð í St. Louis 1997 en er nú með 400 verslanir í yfir 14 löndum.


150 manns sem sóttu um tvær stöður í netmarkaðsmálum hjá Pipar\TBWA.


Gunnar Beinteinsson hljóp maraþon í svissnesku ölpunum og safnaði áheitum .


Eignir GAM Management jukust úr 275,1 milljón króna í 587,8 milljónir króna á árinu 2012.


Skattsvikamál og endurgreiðslur til slitastjórnar Kaupþings blasa við gömlu yfirmönnum bankans.


Innlent
15. september 2013

Hluthafar Eikar undir feld

Hluthafar Eikar fasteignafélags hafa rúma viku til að taka afstöðu til yfirtökutilboðs Regins, sem lagt var fram í síðustu viku.


Hlutfallslega eru miklu fleiri lögmenn á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum. Formaður Lögmannafélagsins segist óttast gæðarýrnun.


Hvalur hf. seldi hvalaafurðir fyrir rúma 1,2 milljarða króna í fyrra en veiddi þó engan hval á tímabilinu.


Fyrsta útskrift skólans undir stjórn Vilhjálms Egilssonar rektors fór fram í dag.


Skonnortan Opal kemur til Húsavíkur á morgun eftir sumardvöl á Grænlandi


Innlent
14. september 2013

Davíð og Kári klári

Þeir voru kátir Davíð Oddsson og Kári Stefánsson þegar Íslensk erfðagreining landaði risasamningi árið 1998.


Innlent
14. september 2013

Ísland í 5. sæti

Fjárfesting tekur við sér á milli ára – enn er þó langt í land.


Sala á rauðvíni hefur aukist á sama tíma og neysla á hvítvíni hefur dregist saman.


Forsetahjónin verða í Svíþjóð á morgun í tilefni af krýningarafmæli Karls Gústafs.


Notendur Yahoo eru komnir upp í 800 milljónir á mánuði.


Jón Ágúst Þorsteinsson hætti sem forstjóri Marorku um síðustu áramót. Bjarki átti að sitja tímabundið í hans stað.


Stefán Baldursson óperustjóri segir kröfurnar hafa aukst á óperusöngvara. Þeir verði að geta bæði sungið - og leikið.


Einkahlutafélag Arnaldar Indriðasonar hagnaðist um næstum 140 milljónir króna á síðasta ári.


Stór hluti fólks á Reykjanesi er á vanskilaskrá en talsvert fleiri karlar eru í alvarlegum vanskilum en konur.


Nýr forstjóri talinn betri til að stýra Skiptum á markað innan tveggja ára.


Ef ekki hefði komið til leiðréttingar á skuldum hefði Emmessís tapað 47,7 milljónum króna í fyrra.


Stjórnendur Eimskips óskuðu í gær eftir því að fá að vita hvaða upplýsingar lágu að baki húsleitarheimild Samkeppniseftirlitsins.


Íslandsbanki hefur selt breiðum hópi fjárfesta víxla fyrir samtals þrjá milljarða króna.


Gengi hlutabréfa Eimskip hækkaði um næstum 3% í hækkanahrinu í Kauphöllinni.


Yfirmaður öryggis og gagnaverndar hjá Deloitte segir háþróaðar tölvuárásir orðnar sífellt algengari.


Framkvæmdastjóri H.F. Verðbréfa segir það ekki rétt að hlutafjárútboð hafi gengið vel.


Íslandsbanki mun hafa umsjón með skráningu Sjóvár í Kauphöllina og útboði fyrirtækisins.


Næstum 70% landsmanna á snjallsíma. Flestir eiga síma frá Samsung og iPhone. Hlutdeild Nokia dregst saman.


Slitastjórn LBI gekk frá fjórðu greiðslu kröfuhafa í gær. Greiddir voru 69 milljarða.


Fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings sér eftir því að hafa ekki breytt stefnu Kaupþings fyrir hrun.


Innlent
13. september 2013

Atvinnuleysi mælist 4%

Atvinnuleysi mældist nokkuð yfir meðaltalinu á Suðurnesjum í ágúst.


Sýslumaður hafði ekki skilað sérstökum saksóknara lögbannsbeiðni Applicon. Málið var þingfest í morgun.


Greiningadeild Arion banka spáir því að ársbólgan verði áfram 4,3%. Útsölulok hafa áhrif til hækkunnar verðlags í september.


Fjármálaráðherra segir umfang eftirlits með fjármálafyrirtækjum ekki eiga að vera meira en stærð kerfisins kalli á.


WOW Air hyggst fljúga þrisvar í viku til Stokkhólms.


Fjármálaráðherra vill minnka gjaldeyrisvaraforðann til að spara vaxtagreiðslur ríkissjóðs.


Applicon krafðist lögbanns vegna ólögmætra nota


Veltan á skuldabréfamarkaði í gær nam 14,4 milljörðum króna. Það er mikið miðað við síðustu vikur.


Tveir sérfræðingar telja að fyrirtæki þurfi afskriftir til þess að geta starfað á markaði.


Bloomberg Businessweek ræðir við sérstakan saksóknara og fjallar um efnahagshrunið á Íslandi.


Orkuveita Reykjavíkur bíður enn eftir því að fá 13,7 milljarða króna í kassann fyrir Magma-skuldabréf og höfuðstöðvarnar.


Stjórnendur Eimskips segjast ekki vita í hverju meint samkeppnisbrot félagsins eigi að hafa falist.


Landssöfnunin „Á allra vörum“ hófst í dag. Ljósmyndari Viðskiptablaðsins var viðstaddur þegar fyrstu varaglossin voru afhent.


Þingmaðurinn Birgir Ármannsson segir lög um gjaldeyrishöft hafa verið unnin mjög hratt.


Innlent
12. september 2013

Gengi bréfa VÍS rauk upp

Gengi hlutabréfa Eimskips tók sveig upp á við í dag í fyrsta sinn eftir húsleit á þriðjudag.


Hæstiréttur hefur dæmt vatnsbóndann Jón Ólafsson til að standa við skuldbindingar sínar.


Til stendur að láta gera úttekt á fjárfestingum Brúar II vegna umfjöllunar um sjóðinn.


Formaður Stúdentaráðs er ánægð með að dómi Héraðsdóms Reykjavíkur verði ekki áfrýjað.


Samkeppniseftirliti finnst skrýtið að lán Íbúðalánasjóðs myndi stofn til vaxtabóta en ekki svipuð lán frá Arion banka og Íslandsbanka.


Stafrænn sýningarbúnaður er kominn í Bíó Paradís ásamt nýju hljóðkerfi. Hrönn Sveinsdóttir segir muninn ótrúlegan.


Óttar Proppé telur ekki gott fyrir Ísland að slíta aðildarviðræðum við Evrópusambandið.


Innlent
12. september 2013

Ríkið unir LÍN-dómi

Ákveðið hefur verið að áfrýja ekki dómi í máli Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Slík áfrýjun myndi skapa óvissu fyrir stúdenta.


Helstu niðurstöður könnunar FME á Arion banka voru þær að bankinn uppfyllti þau skilyrði sem gerð eru.


Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir mistök að færa eignir inn í Dróma. Þær verða færðar annað.


Owen O’Brian hefur gengið til liðs við CCP. Hann mun stýra framleiðslu og þróun nýs leiks fyrirtækisins EVE: Valkyrie.


Angel Gurría verður aðalfyrirlestari á alþjóðlegri ráðstefnu hér á landi um samkeppnismál.


Hækkanir á vöruverði hafa valdið því að kaupmáttur hefur lítið aukist síðustu misserin.


Kjarninn fullyrðir að samherjar Más Guðmundssonar óttist að ríkisstjórnin muni finna nýjan mann í hans stað.


Jón Ásgeir Jóhannesson og Lárus Welding skiptust á yfir 400 tölvupóstum á nokkra mánaða tímabili.


Utanríkisráðherra hefur sent nefndarmönnum í samninganefnd við ESB formlegt bréf og leyst þá frá störfum.


Fasteignafélagið Reginn hefur gefið út kynningu á yfirtökutilboði í Eik fasteignafélag.


Þeir sem sæti eiga í slitastjórn Kaupþings rukka fyrir allt að 125% vinnu allt árið um kring. Það er fyrir utan aðra vinnu.


Ríkisendurskoðun gagnrýnir harðlega að markmiðum um sameiningu Þjóðskrár og Fasteignaskrár hafi ekki náðst.


Þokkaleg velta var með hlutabréf í Kauphöllinni.


Talsvert minni velta er með hlutabréf Eimskips í dag en í gær.


Verkís hefur gert fjölmarga rammasamninga um verkefni í Noregi.


Verkfræðistofan EFLA telur að ekki þurfi að endurtaka mat á umhverfisáhrifum fyrir Bjarnarflagsvirkjun í heild sinni.


Einn eigandi Avion Properties var þriðji stærsti skuldari Byrs.


Verjendur sakborninga í Aurum-málinu fá ekki aðstöðu til að skoða gögn ákæruvaldsins.


Kröfu sakborninga í Aurum máli var vísað frá Hæstarétti í gær.


RÚV þarf nú að óska eftir heimild ráðherra fyrir nýrri fjölmiðlaþjónustu.


Álverið í Straumsvík greiddi ellefu milljarða fyrir 20% stækkun, sem virðist ekki ætla að verða að veruleika.


Hagnaður Hagamels í fyrra nam 726 milljónum. Hlutur félagsins í Högum er metinn á 2,2 milljarða.


Jón Baldvin Hannibalsson hefur ákveðið að stefna Háskóla Íslands. Frá þessu greinir hann í pistli sem hann ritar í Fréttablaðið.


Samkeppniseftirlitið vann að undirbúningi húsleita hjá Eimskipi og Samskipum í heilt ár.


Erlendur Magnússon telur ákæru gegn sér vera brot á mannréttindum. Saksóknari hafi verið búinn að ákveða að fella málið niður.


Markaðssetning á nýjum skrímslaís Kjöríss hefur vakið athygli í sumar, en markaðsherferðin er um margt óvenjuleg.


Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá fyrirtækjum Eimskips og Samskipa vegna gruns um samráð.


Fulltrúar Jarðhitastofnunar Eþíópíu og Landsvirkjunar ætla að vinna saman að jarðhitamálum.


Forsætisráðherrar segir stjórnarandstæðinga verða að passa sig á því að hengja sig ekki í gamla pólitíska frasa.


Verslanakeðjan Wal-Mart gerir farsímaeigendum kleift að skila gömlum símum og fá inneign upp í nýja.


Forstjóri Samskipa segir stjórnendur fyrirtækisins hafa kvartað lengi út af starfsháttum Eimskips.


Talsvert meiri velta var með hlutabréf í Kauphöllinni í dag en í gær.


Guðmundur Steingrímsson gefur ekki mikið fyrir stefnu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.


Bjarni Benediktsson segir nýja ríkisstjórn ætla að auka samkeppnishæfni landsins.


Innlent
10. september 2013

Arngrímur til WOW air

WOW air hefur ráðið nýjan flugverndarstjóra á flugrekstrarsviði fyrirtækisins.


Formaður Samfylkingarinnar segir hættu á að störf geti flust úr landi.


Forsætisráðherra ætlar að setja á laggirnar nefnd sem á að endurskoða stjórnarskránna.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir ríkisstjórnina horfa lengra en til eins kjörtímabils.


IFS Greining telur að varfærir fjárfestar sem eru yfirvigtaðir í Eimskip ættu hugsanlega að selja.


Linda Jónsdóttir tekur við sem framkvæmdastjóri fjárstýringar og fjárfestatengsla.


Lindex ætlar að bjóða upp á ungbarna- og barnalínu í Kringlunni í byrjun nóvember.


Gengi hlutabréfa Eimskips hefur lækkað viðstöðulítið síðan í ágúst.


Starfsfólk Samskipa vinnur með Samkeppniseftirlitinu að því að afla gagna um áætluð brot á samkeppnislögum.


Þungar refsingar liggja við brotum á samkeppnislögum. Stjórnendur sem sekir eru um brotin gætu átt yfir höfði sér sex ára dóm.


Samkeppniseftirlitið og lögreglan fóru inn á skrifstofur Eimskips og Samskipa í morgun.


Þorgeir Baldursson segir að þær viðræður um kaup á hlut í Kvos séu trúnaðarmál.


Ísfélagið í Vestmannaeyjum á í viðræðum um kaup á hlut í Kvos, móðurfélagi prentsmiðjunnar Odda. Þetta fullyrðir Fréttablaðið.


Tekjuhallinn á ríkissjóði nam 16 milljörðum króna á öðrum fjórðungi ársins. Það er tveimur milljörðum lakara en á sama tima í fyrra.


Utanríkisráðherra veitir fé til Flóttamannastofnunar vegna flóttamannaástandsins í Sýrlandi.


Boston Consulting Group telur að hægt sé að fjölga erlendum ferðamönnum sem hingað koma úr 700 þúsund í 1,5 milljónir.


Kári Stefánsson spyr hvort ríkisstjórnin beri ábyrgð á því að Íslendingar deyi of snemma.


Innlent
10. september 2013

Þing kemur saman í dag

Forsætisráðherra gerir grein fyrir störfum ríkisstjórnarinnar á þingfundi.


Innlent
10. september 2013

Skuldavandinn minnkar ört

Sérfræðingur segir að skuldastaða heimila sé mun betri en hún var 2010.


Fyrrverandi forstjóri FL Group segist hafa komið að risasamningum eftir hrun.


Marorka heldur ráðstefnu um orkustjórnun í skipum í vikunni.


Berþóra Ragnarsdóttir hjá Flugfélagi Íslands segir búið að bóka tvær ferðir með japanska ferðamenn sem vilja skoða norðurljósin.


Formaður Blaðamannafélags Íslands segir breyttar reglur Dómstólaráðs leggja stein í götu miðlunar upplýsinga.


Innlent
9. september 2013

Laufey vonar það besta

Ríkisstjórnin endurskoðar nú fjárfestingaáætlun síðustu ríkisstjórnar og þá meðal annars viðbótarframlag til Kvikmyndasjóðs.


Fremur lítil velta var með hlutabréf í Kauphöllinni.


Alþjóðlegi fjáröflunardagurinn Tour de Marel verður haldinn á föstudag. Ætlunin er að safna fyrir grunnskóla á Fílabeinsströndinni.


Jónas Guðmundsson frá Bíldudal keypti Chevrolet númer 500 frá Bílabúð Benna.


Veltan var mest með óverðtryggð skuldabréf í vísitölu Gamma.


Mál sérstaks saksóknara á hendur fyrrverandi framkvæmdastjóra hjá Glitni var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.


Actavis hefur fengið leyfi til að þróa og framleiða veirsýkingarlyf hér á landi sem fer á markað í Japan.


Tveir af stærstu lífeyrissjóðum landsins eru farnir að reka sig á takmarkanir sem settar eru á eignarhald þeirra í skráðum bréfum.


Þriðja þáttaröð Latabæjar hefur verið seld til 120 landa.


Innlent
9. september 2013

Uppselt á Airwaves

5500 miðar á Airwaves eru seldir. Fjöldi vinsælla hljómsveita kemur fram.


Brottfarir erlendra ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar hafa aldrei verið fleiri.


Seðlabankinn segir athugasemdir sérstaks saksóknara ekki hafa varðað efnisatriði kæru um meint brot á gjaldeyrisviðskiptum.


Akur er nýtt fjárfestingafélag með 10 milljarða fjárfestingagetu. Félagið mun fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum.


Mál embættis sérstaks saksóknara á hendur fyrrverandi framkvæmdastjóra markaðsviðskipta Kaupþings verður tekið fyrir á morgun.


Öllum fjölbýlishúsalóðum í Úlfarsárdal hefur verið úthlutað. Söluandvirði byggingaréttar og gatnagerðargjöld nema 848 milljónum.


Forstjóri Samherja hafði ekki hugmynd um að Seðlabankinn hefði fengið kæru um meint gjaldeyrissvik til baka.


Ísland er i níunda sæti yfir hamingjusömustu þjóð í heimi


Endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækið Ernst & Young fær leyfi til að starfa sem viðurkenndur ráðgjafi í Kauphöllinni.


Tafir á uppbyggingu flutningskerfis myndi kosta þjóðfélagið milli þrjá og tiu milljarða, segir í skýrslu sem unnin var fyrir Landsnet.


Forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka segir að ferðaþjónustan sé lykilgrein í íslenska hagkerfinu.


Ekki líklegt að Samherji yrði sakfellt fyrir brot gegn


Eitt af því sem stjórnarmeirihlutinn vill skera niður á næsta ári eru framlög til kvikmyndagerðar.


Framkvæmdastjóri Dominos hafði aldrei áður unnið í matvælageiranum þegar hann tók þar við stýrinu árið 2011.


Þrjú útibú renna saman í eitt þegar útibú Íslandsbanka á Höfðabakka opnar á morgun.


Nokkur atriði skekkja samanburð á uppgjörum bankanna.


Stofnendur fyrirtækisins Heildun vinna að því að flytja þrívíddarprentara inn til landsins.


Framkvæmdastjóri easyJet vonar að ekki líði á löngu þar til flugferðum verði fjölgað.


Formaður Samfylkingarinnar fer hörðum orðum um ríkisstjórnina og loforð um skuldaniðurfellingar.


Formaður samninganefndar Íslands er vongóður um að ekki komi til refsiaðgerða á þessu stigi málsins.


Sendiherra Íslands í Noregi segir viðskipti Noregs og Íslands í miklum blóma á fleiri sviðum en í ferðaþjónustu.


Birgir Örn Birgisson, framkvæmdastjóri Dominos, segir vel hafa staðið að opnu söluferli á Dominos árið 2011.


Kynbundinn launamunur er mestur á Suðurlandi og Suðurnesjum.


Innlent
8. september 2013

500 fasteignir til sölu

Íbúðalánasjóður átti 2.546 eignir um mitt ár.


Virðisbreytingar á útlánasöfnum stóru bankanna þriggja eru stór hluti af hagnaði þeirra á fyrri helmingi ársins.


Innlent
7. september 2013

Flensan ekki komin

Ekki er hægt að spá fyrir hversu svæsin inflúensan verður nú í vetur.


Fyrirhugað er að fjölga áfangastöðum sem easyJet flýgur til héðan.Framkvæmdastjóri flugfélagsins vonar að ekki líði á löngu þar til þeim verði fjölgað.


Rosie verkefnið eftir Graeme Simsion er komin út.


Þann 1. nóvember 2012 áttu fyrirtæki sem taka við kortagreiðslum að hafa sett upp örgjörvaposa. Skipt hefur verið um 85% af heildarfjölda tækja í landinu.


Yfir átta þúsund Íslendingar búa í Noregi og eru þar við störf og nám. Gunnar Pálsson hefur verið sendiherra þar í tvö ár.


Frá 6. september síðastliðnum hefur gengi bréfa Eimskips lækkað um 15% og markaðsvirðið um átta milljarða króna.


Tveir eftirlitsaðilar skoðuðu hvorki fjárhagsstöðu né rekstrarforsendur áður en Hjúkrunarheimilinu Eir var leyft að veðsetja eignir sínar.


Tap Íbúðalánasjóðs á fyrri hluta árs 2013 nam tæpum 3 milljörðum króna og er það svipuð niðurstaða og á sama tímabili 2012.


Heimild ríkisskattstjóra til að stöðva atvinnurekstur má aðeins beita eftir ítrekuð tilmæli um úrbætur á staðgreiðslu opinberra gjalda.


Innlent
7. september 2013

Opna nýja Krónuverslun

Kaupás stefnir á að opna nýja Krónuverslun í Kópavogi.


Hringtorg í Reykjanesbæ er skreytt með listaverkum og var það þriðja afhjúpað í dag.


Helgin fer í samningaviðræður Íslands, Færeyja, Noregs og Evrópusambandsins.


Fjöldi ríkisfyrirtækja skilaði ekki ársreikningi á tilskildum tíma til ársreikningaskrár. Ríkisskattstjóra er heimilt að sekta félög sem skila ekki ársreikningum á réttum tíma.


Beðið er niðurstöðu í tugum mála þar sem óskað er eftir svokallaðri afmáningu veðkrafna.


Innlent
7. september 2013

Úrelt löggjöf

Lagt er til að tekið verði upp tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi til sérhæfðra erlendra starfsmanna.


Beikonhátíðin fer fram á Skólavörðustíg í dag en hátíðin er nú haldin í þriðja sinn.


Tap Datamarket í fyrra nokkuð meira en árið 2011.


Félagsmálaráðherra skipar nefnd til að ljúka endurskoðun almannatrygginga.


Öll fyrirtækin lækkuðu í Kauphöllinni. Veltan var mest með bréf í Eimskip og Icelandair.


Erlendum ferðamönnum fjölgaði um 14,4% á milli ára í ágúst.


Greiningardeild Arion banka segir ganginn í hagkerfinu umfram væntingar.


Forstjóri norska flugfélagsins Norwegian segir dýrt að halda úti flugi til Bandaríkjanna.


Gengi hlutabréfa hefur almennt lækkað á markaði í dag.


Mikill innflutningur á skipum og flugvélum skýrir samdrátt í fjárfestingu.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir mikilvægt að laga efnahagslífið og aflétta höftum.


Síldarvinnslan hagnaðist um sjö milljarða á síðasta ári. Greiddur verður út arður sem svarar til 30% af hagnaði ársins.


Skiptum er lokið á þrotabúi Sparisjóðsins í Keflavík. Ríkið þurfti að punga út 20 milljörðum vegna sparisjóðsins.


Innlent
6. september 2013

Hagvöxtur mælist 1,4%

Landsframleiðsla hefur aukist tvö ár í röð.


MP banki á nú tæplega 5,4% hlut í Vodafone.


Reykjavík Residence er annað tveggja hótela á Norðurlöndunum sem kemst á lista Expedia.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir útfærslu á skuldaniðurfærslu í fullum gangi.


Lögmaðurinn Sigurður G. Guðjónsson segir skiptastjóra höfða riftunarmál sjái þeir peninga í þrotabúum.


Tryggingasjóður innstæðueigenda reiknar með því að endurheimta fé sem lá á Icesave-reikningum að fullu.


Skóbúnaður forsætisráðherra á fundi í Stokkhólmi vakti mikla athygli í dag.


Skuldir Kópavogs hafa lækkað hratt frá áramótum. Þær eru enn yfir lögbundnu marki.


Tilboðið í Eik var gert án þess að stjórn félagsins hafi vitað af því.


Heildareftirspurn í útboði Íslandsbanka á sértryggðum skuldabréfum nam 3,84 milljörðum.


Eftir að fréttir bárust af áhuga Regin á að kaupa Eik, hækkuðu bréf í félaginu um 1,8%.


LSR hafði engin sérstök áform um að selja Eik áður en kauptilboð barst.


Ekki er búið að ákveða hvaða leið verður farin til að velja á lista Sjálfstæðisflokksins, segir formaður Varðar - fulltrúaráðs.


Aldrei áður hefur verið farin sú leið hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík að velja aðeins milli leiðtogaefna.


Tímaritið MAN kom á alla helstu sölustaði í morgun.


Rúnar Ómarsson hjá Nikita segir styrki hins opinbera letja frumkvöðla til að læra markaðssetningu.


Greining Íslandsbanka segir nokkra hluthafa Eikar fasteignafélags vilja losa um stöður sínar.


Forsætisráðherra fékk sýkingu í vinstri fót og mætti í íþróttaskóm á fund með forseta Bandaríkjanna.


Pylsuvagninn á Selfossi skilaði sex milljóna hagnaði í fyrra. Hagnaðurinn var enn meiri árið á undan.


Fasteignafélagið Reginn hefur lagt fram tilboð í allt hlutafjár Eikar. Í boði er 20% yfirverð.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sýktist á fæti. Gat ekki fundað með Barack Obama í lakkskóm.


Helgi S. Gunnarsson segir eðlilegt að bjóða 20% yfirverð fyrir hlutabréf Eikar fasteignafélags.


Innlent
5. september 2013

Fleiri gista á hótelum

Gistinætur á hótelum fjölgaði um 8% á milli ára í júlí. Aukningin nemur 14% frá áramótum.


Fasteignafélagið Reginn hefur gert kauptilboð í Eik fasteignafélag.


Ráðningarfyrirtækin Góð ráð og Ráðum atvinnustofa hyggjast efla starfsemi sína með gagnkvæmu samstarfi.


Orri Vigfússon tengist keðju sem rekur lúxushótel í nokkrum löndum.


Fyrrverandi forstjóri Straums seldi 70 milljóna króna hlut sinn í Straumi fjárfestingarbanka eftir að hann tók poka sinn.


Íslendingar fá að fylgjast með viðræðum Bandaríkjanna og ESB, að sögn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.


Lausafjáreignir Landsbankans í erlendri mynt hafa aukist mikið. Framundan er greiðsla á skuld við kröfuhafa gamla bankans.


Barack Obama ræddi málefni Sýrlands við forsætisráðherra Norðurlandanna í kvöld.


Rekstur Intersport í Lindum í Kópavogi hefur ekki gengið sem skyldi og verður versluninni lokað. Sports Direct mun opna þar verslun í kjölfarið.


Viðskipti með hlutabréf í Icelandair voru mikil í dag í kjölfar tilkynningar félagsins í gær um mikinn vöxt á næsta ári.


Mál sérstaks saksóknara gegn fyrrverandi starfsmönnum Glitnis var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur.


Átta hundruð manns mæta á haustráðstefnu Advania. Þetta er fjölsóttasta ráðstefnan í nítján ár.


Helga Valfells og Þóranna Jónsdóttir taka sæti í aðalstjórn Íslandsbanka.


Innlent
4. september 2013

Vandinn versnar enn

Ekkert lát er á snemmbúnum uppgreiðslum til Íbúðalánasjóðs, en frá áramótum þar til júlí nema þær 10 milljörðum króna.


Fundur forsætisráðherra Norðurlandanna með Barack Obama fer fram í kvöld.


Stjórnendur eru mun bjartsýnni á horfur íslensk hagkerfis en þeir hafa verið.


Gengi bréfa í Högum hefur lækkað um 3,24% í dag.


Ákæra gegn fjórmenningum sem unnu hjá Glitni verður þingfest í dag.


Almenni lífeyrissjóðurinn gerir verulegar breytingar á útlánum sínum.


Stöð 3 er á leiðinni í loftið, en það er ný sjónvarpsstöð. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins verður áhersla á íslenskt efni.


Tveir hluthafar eiga saman rúman 70% hlut í HB Granda.


Halldór Baldursson sér það skoplega í tilverunni.


Framkvæmdastjóri Slippsins telur nýjan samning um smíði á vinnslubúnaði líklega um 30% af ársveltu fyrirtækisins.


Rúmum helmingur af gengishækkun Ryanair þurrkaðist út eftir að félagið sendi frá sér afkomuviðvörun.


Fyrrverandi framkvæmdastjóri Egils hefur keypt reksturinn.


Vinnumálastofnun barst ein hópuppsögn. Þar var 27 manns sagt upp störfum.


Lögmaður fyrrverandi bankastjóra Landsbankans segir hann ekki borgunarmann fyrir kröfu upp á 65 milljarða í skaðabætur.


Svo gæti farið að þrjú fyrirtæki bjóði upp á þyrluskíðaferðir á svæðinu í kringum Eyjafjörð á næsta ári.


Fuglahús og flögg við Hofsvallagötu kostuðu þrjár milljónir króna.


Enn dregur úr samkeppnishæfni Íslands að mati Alþjóðaefnahagsráðsins.


Ragnheiður Elín Árnadóttir boðar aðgerðir gegn kennitöluflökkurum og skussum við ársreikningaskil.


Nóa Síríus barst hótun í byrjun árs 2012.


Markaðurinn brást vel við tíðindum af Icelandair. Í það minnsta voru mikil viðskipti með bréf félagsins í dag.


Innlent
3. september 2013

Haraldur til Hreggnasa

Haraldur Eiríksson hefur ráðið sig til Hreggnasa, sem leigir Laxá í Kjós, Grímsá og Svalbarðsá.


Dennis Rodman, fyrrverandi körfuboltamaður, er kominn til Norður-Kóreu. Þar er hann í heimsókn hjá Kim Jong-un.


Strandríki luku fundi sínum í dag án þess að nýjar tillögur kæmu fram.


Stjórnendur Icelandair gera ráð fyrir að umfang starfsemi fyrirtækisins aukist til muna á næsta ári.


Milestone-mál sérstaks saksóknara gegn sex fyrrverandi stjórnendum Milestone og endurskoðendum var þingfest í dag.


Hanna Birna Kristjánsdóttir vill að reglur um fjárfestingar og rétt útlendinga um afnot af fasteignum verði teknar til endurskoðunar.


Greining Arion banka telur að hver hlutur í Össuri eigi að vera 14% hærra skráður en það er í Kauphöllinni.


Kynbundinn launamunur hjá fólki innan BSRB er 11,4%. Staðan verri hjá sveitarfélögum en ríki.


Umboðsmaður Alþingis segir að Fjármálaeftirlitið hafi ekki mátt rukka fyrirtæki fyrir viðbótareftirlit.


Áhugasamir hafa skoðað kaup á golfvelli við Minni-Borg í Grímsnesi.


Í vinnslu er að reisa 1000 fermetra sjóbaðsstað við Húsavíkurhöfða.


Sirkús Íslands náði markmiði sínu á miðnætti. Næst mun sirkushópurinn kaupa tjald og ferðast um landið næsta sumar.


Forsætisráðherra segir borgarstjórn eiga að horfa til þess hvað margir vilja að Reykjavíkurflugvöllur fari hvergi.


Þórey Þórðardóttir hjá Landssamtökum lífeyrissjóða segir að verið sé að ýta fólki út úr stjórnum þar sem það er af öðru kyni.


Mun fleiri konur en karlar sóttu um stöðu framkvæmdastjóra LÍN.


Bréf í bæði VÍS og TM hækkuðu í verði. Meiri velta var með bréf í TM.


Sé tekið tillit til innlánsstofnana í slitameðferð eru erlendar skuldir þjóðarbúsins 27% af vergri landsframleiðslu.


Engin ný þingmál verða lögð fram á haustfundum sem hefjast í næstu viku.


Gengi hlutabréfa VÍS og TM hefur hækkað mikið í dag.


Velferðarráðuneytið þarf að vanda betur útboð á sjúkraflugi, að mati Ríkisendurskoðunar.


Framkvæmdastjóri Thule Investmenst segir breytingar á fiskveiðilöggjöf í Máritaníu hafa gert rekstur útgerða þar í landi erfiðari.


Ný gögn voru lögð fram við fyrirtöku Al Thani-málsins í morgun. Aðalmeðferð hefst í nóvember.


Skiptum er lokið á félaginu Stím. Það fékk milljarða að láni hjá Glitni til kaupa á hlutabréfum bankans og bréfum í FL Group.


Nokkuð dró úr kaupmætti ríkisstarfsmanna á árunum 2005 til 2013.


Þjóðgarðsvörður segir það flókið og dýrt að rukka ferðamenn inn á hvert svæði fyrir sig.


Framkvæmdastjóri LÍN segir niðurstöðu héraðsdóms á föstudag geta haft slæmt fordæmi í stjórnsýslunni.


Þorsteinn Víglundsson hjá Samtökum atvinnulífsins segir hækkun á verðmæti aflaheimilda geta numið 20 milljörðum króna.


Landsbankinn hefur í hyggju að selja Ístak eins fljótt og auðið er. Móðurfélag Ístaks varð gjaldþrota fyrir viku.


Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, vill opna sérstaka lagaskrifstofu. Bæta þurfi lagasetningu á Alþingi.


BBC notar lagið Brennistein eftir Sigur Rós í auglýsingu fyrir vetrardagskrá sína.


Breskir bankar munu greiða andvirði um 200 milljarða króna til innstæðutryggingasjóðsins breska.


Vigdís Hauksdóttir treystir Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni best af öllum til að uppfylla kosningaloforð flokksins.


Norðmenn munu breyta lögum þannig að ríkislögreglustjóri skipi lögreglustjóra þar í landi. Íslendingar halda í óbreytt fyrirkomulag.


Flestir hluthafar, að undanskildum Friðriki Steini Kristjánssyni, munu selja hlut sinn í Invent Farma.


Íbúðarfjárfesting jókst um tæp 7% í fyrra.


Veitingastaðurinn Joe & The Juice var opnaður í Kringlunni á föstudaginn.


Innlent
1. september 2013

Allt voða rólegt

Forystumenn stjórnarflokkanna eru mest í fréttum. Á eftir þeim kemur Sigurður Ingi Jóhannsson.


Nýr ráðherra mun bætast við ríkisstjórnina á næstunni. Hann mun meðal annars fara með umhverfismál.


Lögbannsbeiðni á hendur sérstökum saksóknara vegna „ólögmætra nota“ á hugbúnaði Applicon var hafnað 20. ágúst sl. Málið fer fyrir dóm.


Skiptum á búi Atlantseigna lauk 29. júlí síðastliðinn án þess að nokkuð fengist upp í kröfur.


Hanna Birna Kristjánsdóttir vill greinargerð um vistun og skráningu gagna hjá sérstökum saksóknara.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.