*

Heilsa 8. júlí 2017

Lúxusvara úr íslenskri náttúru

Dr. Guðrún Marteinsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, hefur unnið að þróun húðvaranna Taramar með sérstakri virðingu fyrir náttúrunni og vísindum en afraksturinn er öruggar, eiturefnalausar og lífvirkar húðvörur sem eiga engan sinn líka.

Kolbrún P. Helgadóttir

Guðrún hefur haft mikla ástríðu fyrir lífríki hafsins um árabil og heillast af einstökum eiginleikum þörunga og annarra sjávarlífvera. Hún lýsir sér á skemmtilegan hátt sem hálfgerðri stígvélatýpu sem hefur eytt miklum tíma á hafi úti og í heldur karllægu umhverfi að eigin sögn. Hún gerir því óspart grín að þeirri stað- reynd að hún sé nú orðin snyrtivöruframleiðandi. „Þetta er eins langt frá því sem ég ætlaði mér að gera og hægt er.“ Hún segir röð atvika og aðstæðna hafa gert það að verkum að Taramar varð til. Guðrún er gift Kristberg Kristbergssyni, prófessor í matvælafræði, en ein tilviljananna varð til þess að rannsóknir sem Kristberg hafði verið að vinna að um árabil urðu einnig hluti af húðvörunum.

Sömu efni í snyrtivörum og húsamálningu

Þegar Guðrún var nýorðin fimmtug fór hún að upplifa sýnilegar breytingar á andliti sínu eins og gengur og gerist með aldrinum, sem gerði það að verkum að hún fór að kynna sér kremin á markaðnum. Hún keypti krem eftir krem og sökkti sér ofan í innihaldsefni þeirra og efnafræðina á bak við þau og segist hafa orðið fyrir áfalli yfir því hve mikið magn af skaðlegum efnum er saman komið í kremum sem heimsbyggðin makar á sig í góðri trú. „Ég neitaði bara að trúa því að það væri ekki hægt að finna betri efni en þessi, Mér fannst fáránleg tilhugsun að ég væri að bera á mig efni í andlitið sem eru til dæmis notuð í húsamálningu.“

Fólk treystir í blindni

Talað er um að konur sem nota mikið húð- og snyrtivörur séu tvö til þrjú kíló af efnum tekin upp af líkamanum á hverju ári í gegnum húðina og hluti af þeim safnist fyrir. „Það er óhugnanlegt að hugsa til þess en samt í rauninni svo eðlilegt að flestir sem lesa aftan á snyrtivörur gefast upp á einhverjum tímapunkti þar sem að nöfnin eru oft flókin og treysta í blindni á framleiðendur og eftirlitsaðila. Ástæðan fyrir því að þessi efni eru notuð er að það er bara auðveldari leið og snyrtivörurnar endast vissulega mun lengur.“ Segir hún áskorunina að búa til vöru án þessara efna því hafa verið mikla áskorun og kostað marga ára rannsóknir. Með þekkingu sína úr hafinu og þessar nýju upplýsingar að vopni ákvað Guðrún að byrja að búa til sínar eigin snyrtivörur. Fljótlega fóru hennar nánustu að nota þær og svo kolli af kolli. „Á þessum tíma átti sér einnig stað gríðarleg bylting í tækninni sem gerir kleift að einangra efni sem hafa áhrif á byggingu húðarinnar auk þess sem áhugi minn á þessu öllu var kominn uppúr öllu valdi.“ 

Óhætt að innbyrða vöruna

Eftir margra ára rannsóknir og botnlausa vinnu var orðið ljóst að fædd var alíslensk vara úr þörungum gæddum einsökum kostum – hreinleiki hennar er á því stigi að það er bókstaflega óhætt að borða hana. „Ég var alltaf að stefna á gríðarlega mikil gæði. Vissulega fyrst út frá sjálfri mér, sama hvað það kostaði. Svo að ég var komin með mjög dýra vöru í hendurnar.“ Árið 2010 var Taramar svo skráð á markað og viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa að sögn Guðrúnar sem reglulega er stoppuð úti á götu af þakklátum neytendum. „Það að fara með vöruna á markað gerði það okkur einnig kleift að sækja um fleiri styrki og halda þróunarvinnunni áfram.“

Óvenjuleg frjármögnun

Taramar hefur hingað til beitt ýmsum óvenjulegum aðferðum við markaðssetningu og fjármögnun. Til þessa hefur fjármagnið komið í gegnum rannsóknarstyrki og frá kjölfestufjárfestum en einnig frá svokölluðum B-hluthöfum. B-hluthafarnir njóta arðs af fjárfestingunni eins og aðrir hluthafar, þegar starfsemin skilar hagnaði. Taramar, sýnishorn af nýjum vörum og tækifæri til að taka þátt í prófunum ef þeir hafa áhuga á því. Þessir einstaklingar gerast eins konar talsmenn Taramar og ábendingar sem hafa komið frá B-hluthöfum hafa nú þegar haft áhrif á þróun innan fyrirtækisins. Guðrún segir fyrirtækið ekki hafa haft áhuga á að fá stóra fjárfesta fyrr en kannski núna.

Viðskiptahliðin spennandi

Guðrún segir að það hafi komið sér skemmtilega á óvart hve henni þykir við- skiptahlið verkefnisins spennandi. „Yfirmarkmiðið mitt er að búa til gríðarleg verðmæti úr náttúru Íslands án þess að skaða hana. Með þeim árangri sem við höfðum náð nú þegar með vöruna langaði mig að taka það skref að búa til lúxusvöru úr íslenskri náttúru. Og í raun að gera náttúruna betri á eftir með því að hlúa einstaklega vel að henni í öllu ferlinu.“ Eftir að hafa skotið rótum með vöruna hér á landi og komið henni vel á legg er næsta markmið að hefja markaðssetningu erlendis og herja á erlendan markað. „Við erum búin að vinna gríðarlega undirbúningsvinnu allt síðasta ár og skipuleggja vel þessi skref sem fram undan eru með hjálp Williams Olivers Luckett, bandarísks viðskiptamanns en hann sérhæfir sig einnig í markaðssetningu á samfélagsmiðlum og netinu. Hann hefur sjálfur átt marga sprota og þegar við settumst niður með honum og sögð- um honum söguna okkar sá hann okkur og skildi.“ Guðrún segir að nú verði lögð áhersla á að tengjast erlendum áhrifavöldum og nýta mátt samfélagsmiðlana alla leið. „Við erum búin að taka upp gríðarlegt magn af efni og segja hverja smásögu á bak við hvert skref fyrirtækisins sem mun vonandi sýna okkar rétta andlit út á við. Svo er bara að sjá hvort áætlanir okkar og undirbúningur skili tilsettum árangri.“

Áherslan sett á netið

Spurð um væntanlega sölustaði erlendis segir Guðrún að planið sé að vera á netinu. „Það passar vel við þessa vöru og hentar henni út frá þeirri staðreynd að lífvirk efni duga ekki endalaust. Og sérstaklega ekki í glærum flöskum sem útskýrir dökkar umbúðir varanna. Við segjum því bara sannleikann og hvetjum fólk til að nota vöruna á meðan hún virkar sem best en við tökum sem dæmi allar vörur af markaði ef hún er orðin yfir fjögurra mánaða gömul en ég myndi segja að vara ætti að vera góð í um það bil ár. En ár er mjög stuttur tími í þessum heimi.“ Guðrún segir markmiðið að senda allar vörur frá Íslandi til að byrja með. „Okkur langar að prófa það í upphafi að allt sé sent héðan. Við erum að fara í verð sem byrjar þrefalt hærra en íslenska verðið. Við höfum nánast verið að gefa vöruna inn á íslenskan markað. En markmiðið er eins og fyrr segir að vinna frá Íslandi og senda vörurnar út.“

Há framtíðarmarkmið

Spurð um framtíðarsýn Taramar segir Guðrún að hún setji sér himinhá markmið. „Varan hefur svo sannarlega talað sínu máli og verði viðbrögðin erlendis eitthvað í líkingu við viðbrögðin hérlendis stefnum við á að eftir átján mánuði verði veltan 1,3 milljarðar og eftir fjögur ár verði hún orðin 4,5 milljarðar.“ Guðrún segir einnig ekkert annað standa til en að halda í íslensku ræturnar og halda allri starfsemi áfram í Sandgerði á Reykjanesinu þar sem hún fer nú þegar fram. „Við höfum verð einstaklega heppin að mörgu leyti þrátt fyrir margar hindranir en í dag erum við erum að springa úr stolti og bjartsýni fyrir framtíðinni.“