Á þriðja ársfjórðingi 2021 nam afgangur á viðskiptajöfnuði Íslands við útlönd 13,1 milljarði króna. Í samanburði var 36,9 milljarða króna halli á öðrum ársfjórðungi, að því er fram kemur í samantekt Seðlabanka Íslands . Á þriðja ársfjórðungi í fyrra var 600 milljóna króna viðskiptaafgangur. Því er afgangur á viðskiptajöfnuði Íslands við útlönd 12,5 milljörðum meiri en á sama tíma í fyrra.

Á þriðja ársfjórðungi var hallinn á vöruskiptajöfnuðinum 47,4 milljarðar króna, en afgangurinn á þjónustujöfnuðinum nam 60,3 milljörðum króna. Til viðbótar skiluðu frumþáttatekjur 7,9 milljarða króna afgangi, en rekstrarframlögin 7,7 milljarða króna halla.

Á sama tíma fyrir ári var 32,1 milljarðs króna halli á vöruskiptajöfnuðinum, meðan þjónustujöfnuðurinn var jákvæður um 19,9 milljarða, en jöfnuður frumþáttatekna var jákvæður um 14,4 milljarða en rekstrarframlögin skiluðu 1,7 milljarða króna nettó halla.

Innlend verðbréf hækkuðu en erlend lækkuðu

Hrein staða við útlönd batnaði um 175 milljarða króna, eða 5,6% af vergri landsframleiðslu á þriðja ársfjórðungi og var hún jákvæð um 1.294 milljarða króna, eða 41,1% af vergri landsframleiðslu á fjórðungnum.

Erlend staða þjóðarbúsins batnaði um 89 milljarða króna á fjórðungnum vegna hreinna fjármagnsviðskipta, en erlendar eignir jukust um 179 milljarða króna vegna fjármagnsviðskipta og skuldir um 90 milljarða króna.

Virði eigna og skulda jókst nokkuð vegna gengis- og verðbreytinga á ársfjórðungnum, en í heildina leiddu þær til 86 milljarða króna hækkunar á hreinni erlendri stöðu þjóðarbúsins. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum lækkaði um tæp 1% milli fjórðunga. Verð á innlendum hlutabréfamarkaði hækkaði hins vegar um 5,6%. Gengi krónunnar lækkaði um 3,4% gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog.

70 milljarða króna aukning á útfluttri þjónustu

Viðskiptaafgangurinn var, eins og áður kom fram, 12,5 milljörðum króna meiri en á sama ársfjórðungi árið áður. Það skýrist aðallega af hagstæðari þjónustuviðskiptum um sem nemur 40,4 milljörðum króna.

Munar þar mest um umtalsvert hærra verðmæti útfluttrar þjónustu eða sem nemur 70,5 milljörðum króna, sem væntanlega má rekja til meiri ferðaþjónustu. Verðmæti innfluttrar þjónustu jókst mun minna eða um 30,1 milljarð króna.

Vöruviðskipti voru lakari um sem nemur 15,3 milljörðum króna. Frumþáttatekjur voru 6,5 milljörðum króna óhagstæðari og halli rekstrarframlaga jókst um 6,1 milljarð króna.