Afkoma ríkissjóðs á fyrstu níu mánuðum ársins var neikvæð um 138 milljarða króna sem þó er 51 milljörðum krónum betri afkoma en áætlanir í upphafi árs gerðu ráð fyrir. Þetta kemur fram í tilkynningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins þar sem segir að bætt afkoma skýrist af sterkari tekjuvexti en gert hafi verið ráð fyrir. Sú þróun hafi þó þegar komið fram á fyrri helmingi ársins og afkoman því verið í samræmi við væntingar.

Tekjur ríkissjóðs námu 621 milljörðum króna, en áætlanir gerðu ráð fyrir 565 milljörðum króna og er það sögð megin skýring á fráviki frá áætlaðri afkomu tímabilsins. Tekjur ríkissjóðs hækkuðu um 16% frá sama tímabili fyrra árs.

Innheimta skatta og tryggingagjalda á fyrstu níu mánuðum ársins jókst um 14% frá sama tímabili í fyrra. Í tilkynningunni segir að hluti aukningarinnar sé þó tilkomin vegna áhrifa Covid-19 tengdra frestana á innheimtu ríkissjóðs. Ef leiðrétt sé fyrir áhrifum þeirra sé vöxturinn 6% frá fyrra ári.

406 milljarða handbært fé

Gjöld fyrir fjármagnsliði námu 733 milljörðum króna og voru lítillega lægri en áætlað var, en gjöld jukust um 10% milli ára. Mesta aukningin á milli ára var í málaflokkunum sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 6,8 milljarðar króna eða 11%, vinnumál og atvinnuleysi 4,6 milljarðar króna eða 7% og háskólar og rannsóknarstarfsemi 4,3 milljarðar króna eða 22%.

Afkoma fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 112 milljarðar króna sem er 61 milljörðum króna betri afkoma en áætlanir gerðu ráð fyrir.

„Fjármagnsjöfnuður tímabilsins var neikvæður um 47 ma.kr. sem er 11 ma.kr. neikvæð breyting frá 2020. Fjármagnstekjur voru 7,5 ma.kr. og lækka um 38 ma.kr milli ára. Fjármagnsgjöld voru 55 ma.kr. og lækkuðu um 28 ma.kr. Rekstrarafkoma án afkomu hlutdeildarfélaga var neikvæð um 159 ma.kr. sem er áþekkur halli og á sama tíma í fyrra en þá var rekstrarafkoman neikvæð um 168 ma.kr. Eignir ríkissjóðs námu í lok september samtals 2.627 ma.kr, skuldir samtals námu 2.490 ma.kr. og eigið fé nam 137 ma.kr.,“ segir í tilkynningu ráðuneytisins.

Handbært fé ríkissjóðs í lok september var 406 milljarðar króna, sem er hækkun um 39 milljarða króna. Rekstrarhreyfingar voru neikvæðar um 145 milljarða króna, fjárfestingarhreyfingar voru jákvæðar um 13 milljarða króna og fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 171 milljarða króna.

Fjárfestingar aukist um 35%

Langtímaskuldir ríkissjóðs voru samtals 1.222 milljarðar króna í lok september og jukust um 138 milljarða króna frá árslokum 2020. Í tilkynningu segir að breytingin skýrist að mestu af útgáfu innlendra ríkisbréfa sem gefin hafi verið út til þess að fjármagna rekstur ríkissjóðs.

Fjárfestingar ríkissjóðs á tímabilinu námu 40 milljörðum króna samanborið við 30 milljarða króna árið áður. Fjárfestingar jukust því um 35% á milli ára og segir ráðuneytið að rekja megi það til fjárfestingarátaks ríkisstjórnarinnar til að bregðast við áhrifum heimsfaraldurs COVID-19. Mestar fjárfestingar séu í málaflokkunum samgöngur 24 milljarðar króna og sérhæfðri sjúkrahúsþjónustu 7,5 milljarðar króna.