Tap varð af rekstri Ölmu íbúðafélags á árinu 2020 að fjárhæð 155 milljónum króna, samanborið við 22 milljóna króna hagnað árið 2019. Rekstrartekjur félagsins lækkuðu um 442 milljónir milli ára og námu 2,6 milljörðum króna árið 2020. Rekstrarkostnaður lækkaði einnig um 228 milljónir króna og nam 1,1 milljarði. Þetta er kemur fram í ársreikningi félagsins.

Þá nam EBITDA ársins 1.456 milljónum króna, sem er 228 milljóna lækkun frá fyrra ári. Handbært fé frá rekstri nam 677 milljónir króna á árinu. Fjármagnsgjöld voru ríflega 1,8 milljarðar króna á árinu og lækkuðu um 23 milljónir frá fyrra ári.

Eignarhaldsfélagið Langisjór gekk frá kaupum á öllu hlutfé í Ölmu íbúðafélagi í lok febrúar síðastliðnum, með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Kaupverðið var talið nema 11 milljörðum króna.

Heildareignir Ölmu námu 46,9 milljörðum króna í árslok 2020, en þar af voru fjárfestingareignir að andvirði 42,5 milljörðum. Vaxtaberandi skuldir námu 29,6 milljörðum króna og og eigið fé samstæðunnar var 12,5 milljörðum króna.

„Það var tvennt sem einkenndi rekstur Ölmu íbúðafélags á árinu. Annars vegar hefur félagið unnið að endurskipulagningu eignasafnsins með sölu óhagkvæmari eininga, og fækkaði íbúðum í rekstri um 126 á árinu. Hins vegar lokaði félagið skammtímaleigustarfsemi sinni á öðrum ársfjórðungi í kjölfar Covid-19 og setti allar íbúðir í hefðbundna langtímaleigu. Þetta hefur hvort tveggja töluverð áhrif á afkomu félagsins, en EBITDA dróst saman um 214 m.kr. frá fyrra ári og heildarafkoma um 177 m.kr. Á sama tíma sjáum við hins vegar fjármagnsgjöld félagsins lækka og handbært fé frá rekstri aukast um 139 m.kr.,“ er haft eftir Maríu Björk Einarsdóttur , framkvæmdastjóra Ölmu íbúðafélags, í fréttatilkynningu.

„Í þeim þrengingum sem ganga nú yfir hagkerfið vegna Covid-19 faraldursins hafa styrkleikar íbúðafélaga komið berlega í ljós. Langtímaleiga á vegum faglegra félaga, með áherslu á búsetuöryggi og hátt þjónustustig, hefur fest sig í sessi á íslenskum húsnæðismarkaði og eftirspurnin hefur haldist sterk í gegnum þá miklu niðursveiflu sem við sáum á árinu. Á sama tíma hafa vanskil ekki aukist nema að litlu leyti og einungis var samið um frestun á 0,97% af árstekjum í tengslum við Covid-19 úrræði félagsins. Þá er lausafjárstaða félagsins afar sterk.

Veruleg tækifæri felast í því að vinna áfram með efnahagsreikning félagsins, bæði með frekari breytingum á eignasafninu og endurfjármögnun skulda. Alma gekk í gegnum söluferli á árinu og þegar kaup Langasjávar á hlutafé félagsins hafa gengið í gegn verður félagið í sterku eignarhaldi reynslumikils aðila með skýra framtíðarsýn. Við lítum því björtum augum til framtíðar,“ segir María.