*

þriðjudagur, 26. maí 2020
Innlent 20. mars 2019 18:18

800 milljóna afgangur í Garðabæ

Þrír milljarðar voru teknir að láni en 2,8 milljarðar fóru í ýmis konar framkvæmdir í sveitarfélaginu.

Ritstjórn
Gunnar Einarsson er bæjarstjóri Garðabæjar.
Haraldur Guðjónsson

Rekstrarafgangur Garðabæjar nemur 806 milljónum króna en áætlun hafði gert ráð fyrir 468 milljóna króna rekstrarafgangi.  Það þýðir að afgangurinn jókst um 72% frá áætlun, en það skýrist fyrst og fremst af 406 milljóna króna tekjufærslu vegna gatnagerðargjalda sem ekki var gert ráð fyrir við samþykkt fjárhagsáætlunar ársins.

Veltufé frá rekstri bæjarfélagsins nam 2.146 milljónum króna, sem er um 14% í hlutfalli við rekstrartekjur. Rekstur málaflokka er í mjög góðu samræmi við fjárhagsáætlun að því er segir í fréttatilkynningu og til marks um það er nefnt að rekstrargjöld án afskrifta og fjármagnsliða nema samtals 12.942 milljónum króna en áætlun gerði ráð fyrir 12.830 milljónum króna. Frávikið er um 0,8% eða sem nemur 112 milljónum króna.

Skuldahlutfall bæjarfélagsins er 94% og skuldaviðmið 60%. Rekstrarniðurstaða er jákvæð um 5,3% og fjárfesting nam 18,5% í hlutfalli við rekstrartekjur. Veltufjárhlutfall nemur 0,73 og eiginfjárhlutfall 55%. Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands voru íbúar í Garðabæ 16.279 þann 1. desember síðastliðinn og hefur fjölgað um 3,7% á árinu.

Nærri sama upphæð tekin að láni og í framkvæmdir

Á árinu eyddi bæjarsjóður 2.790 milljónum króna í framkvæmdir, en þær helstu voru uppbygging grunnskóla sem kostaði samtals um 1.030 milljónum króna. Þar af voru stærstu framkvæmdirnar vegna nýbyggingar Urriðaholtsskóla og viðbyggingar við Álftanesskóla.

Þá voru framkvæmdir við íþróttamannvirkji að fjárhæð 518 milljónir króna og við gatnaframkvæmdir að fjárhæð 715 milljóna króna auk ýmissa annarra smærri framkvæmda.  Í nýjum Urriðaholtsskóla sem hóf starfsemi í apríl 2017 eru nú yfir 100 börn í leik- og grunnskóla og fer skólinn ört stækkandi með fjölgun íbúa í hverfinu.

Lántaka á árinu 2018 nam samtals 3 milljörðum,. þar af 1.370 milljónir króna vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar Garðabæjar um uppgjör við sjóðinn sem byggir á tryggingafræðilegu mati á framtíðarskuldbindingu vegna lífeyrisauka.

Bæjargarður á áætlun

Í þriggja ára áætlun sveitarfélagsins er m.a. gert ráð fyrir að byggt verði fjölnota íþróttahús austan Reykjanesbrautar, lokið verði við viðbyggingu Álftanesskóla og byggingu íbúða fyrir fatlað fólk við Unnargrund ásamt áframhaldandi uppbyggingu á búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk.

Áfram verður unnið að uppbyggingu bæjargarðs með íþróttaaðstöðu, göngu- og skokkstígum og útilífsmiðstöð sem verði byggð í Heiðmörk í samstarfi með Skátafélaginu Vífli. Einnig verður áfram unnið að frágangi gatna og göngustíga í Urriðaholti jafnframt því sem unnið verður að gatnagerð og endurnýjun lagna og gangstétta í eldri hverfum bæjarins.