Rekstrarafgangur Garðabæjar á síðasta ári var um 17,4% meiri en áætlun gerði ráð fyrir eða sem nemur 513 milljónum króna en áætlun ársins gerði ráð fyrir 437 milljóna króna rekstrarafgangi. Veltufé frá rekstri er 1.979 milljónum króna sem er um 12,5% í hlutfalli við rekstrartekjur.

Bærinn skýrir betri rekstrarafkomu ársins fyrst og fremst af 2,8 % hærri rekstrartekjum en áætlun gerði ráð fyrir, en rekstrargjöld fóru 2,5% yfir fjárhagsáætlun. Rekstur málaflokka er jafnframt sagður í fréttatilkynningu vera í góðu samræmi við fjárhagsáætlun að viðbættum samþykktum viðaukum sem bæjarstjórn samþykkti á árinu.

Þannig námu rekstrargjöld samtals 13,8 milljörðum króna en áætlun gerði ráð fyrir 13,5 milljörðum króna. Framkvæmt var fyrir 3.680 milljónir króna, en þar af námu framkvæmdir í A- sjóði bæjarfélagsins 2.952 milljónum króna.

Helstu framkvæmdir ársins voru við grunnskóla, eða fyrir 1.541 milljónir króna einkum vegna nýbyggingar Urriðaholtsskóla og viðbyggingu við Álftanesskóla. Til byggingar íþróttamannvirkja var varið 633 milljónum króna og til gatnagerðar, hljóðvistar og stígagerðar 1.128 milljónum króna auk framkvæmda við fjölmörg önnur smærri verkefni.

Kennitölur í rekstri eru jafnframt sagðar bera vott um trausta fjárhagsstöðu Garðabæjar. Skuldaviðmið nemur 70% og skuldahlutfall 104%. Rekstrarniðurstaðan er jákvæð um 3,2% og fjárfesting ársins nam 23,2% af rekstrartekjum. Veltufé frá rekstri nemur 12,5% og eiginfjárhlutfall er 52%.

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru íbúar í Garðabæ 16.920 þann 1. desember sl. og hefur fjölgað um 3,9% á árinu 2019.