*

sunnudagur, 28. febrúar 2021
Innlent 10. febrúar 2021 18:12

Arion banki hagnaðist um 12,5 milljarða

Arion banki hagnaðist um tæplega 12,5 milljarða króna á síðasta ári en árið áður nam hagnaðurinn 1,1 milljarði.

Ritstjórn
Eyþór Árnason

Arion banki hagnaðist um tæplega 12,5 milljarða króna á síðasta ári og arðsemi eigin fjár var 6,5%. Til samanburðar nam hagnaður bankans 1,1 milljarði króna og arðsemi eigin fjár var 0,6% á árinu 2019. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum.

Afkoma Arion banka á fjórða ársfjórðungi síðasta árs nam 5.761 milljón króna, sem er mun betri afkoma en á sama tímabili árið 2019. Afkoma af áframhaldandi starfsemi bankans var 8.110 milljónir króna og jókst um 56% frá sama tímabili árið áður. Arðsemi eiginfjár á fjórðungnum var 11,8% en var neikvæð um 5,8% á sama tímabili 2019. Tekjur af kjarnastarfsemi jukust um 8,2% samanborið við fjórða ársfjórðung 2019.

Heildareignir bankans jukust um 8% frá áramótum en lánabókin hækkaði um 6% og innlán um 15%. Hagnaður af áframhaldandi starfsemi nam 16.747 milljónum króna og hækkaði um 19% á milli ára. Eiginfjárhlutfall bankans var 27,0% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 22,3% í lok ársins, þegar tekið hefur verið tillit til tillögu stjórnar um 3 milljarða króna arðgreiðslu, sem nemur 1,74 krónum á hlut, og 15 milljarða króna kaup á eigin bréfum.

„Heildareignir bankans námu 1.173 milljörðum króna í árslok, samanborið við 1.082 milljarða króna í árslok 2019. Lán til viðskiptavina hækkuðu um 6% frá áramótum og var aðallega um að ræða húsnæðislán. Lausafé bankans jókst þar sem innlán viðskiptavina jukust verulega og vegna útgáfu skuldabréfa undir viðbótar eiginfjárþætti 1 í febrúar. Innlán jukust um 15% á árinu, ekki síst vegna aukinnar áherslu á innlán frá einstaklingum og fyrirtækjum. Heildar eigið fé nam 198 milljörðum króna í árslok, samanborið við 190 milljarða króna í árslok 2019," segir í tilkynningu Arion banka.

Þá var eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) 27,0% í árslok, en var 24,0% í árslok 2019. „Hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 22,3% í árslok, samanborið við 21,2% í árslok 2019. Í útreikningum er gert ráð fyrir 3 milljarða króna arðgreiðslu og 15 milljarða króna kaupum á eigin bréfum, sem samþykkt hafa verið af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirlitinu. Eiginfjárgrunnur samstæðunnar jókst um 28 milljarða króna frá árslokum 2019," segir jafnframt í tilkynningu bankans.

„Fjárhagslegur styrkur bankans með því besta sem gerist í Evrópu"

„Árið var að mörgu leyti óvenjulegt vegna efnahags- og samfélagslegra áhrifa Covid-19 en vel gekk að laga starfsemi bankans að breyttum veruleika eftir að samkomutakmarkanir tóku gildi í mars sl. Á starfsfólk bankans þakkir skildar fyrir þolgæði og útsjónarsemi. Lengi vel störfuðu um 80% starfsmanna heima, sinntu þaðan verkefnum sínum og þjónuðu okkar viðskiptavinum. Útibúin okkar voru um skeið lokuð nema þeim sem áttu fyrir fram bókaða tíma. Segja má að sú stafræna þróun sem hefur átt sér stað í fjármálaþjónustu hér á landi hafi komið sér afar vel á árinu, enda gátu bæði einstaklingar og fyrirtæki sinnt nær öllum sínum fjármálum með stafrænum lausnum og greitt með snertilausum hætti fyrir vörur og þjónustu.

Afkoma bankans batnaði verulega á milli ára, bæði hreinn hagnaður og hagnaður af áframhaldandi starfsemi, sem sýnir góðan árangur af þeim skipulags- og áherslubreytingum er ráðist var í undir lok þriðja ársfjórðungs 2019. Afkoman á fjórða fjórðungi ársins var sérlega góð, hagnaður af áframhaldandi starfsemi jókst um 56% frá fyrra ári og arðsemi á fjórðungnum var umfram 10% markmið bankans. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur samþykkt beiðni bankans um að kaupa til baka eigin bréf fyrir allt að 15 milljarða króna, sem eru mjög ánægjuleg tíðindi fyrir Arion banka og vonandi bankakerfið í heild. Bankinn gerir einnig tillögu til aðalfundar um að greiða tæplega þriggja milljarða króna arð. Þrátt fyrir þetta er fjárhagslegur styrkur bankans með því besta sem gerist í Evrópu og mikil útlánageta er fyrir hendi.

Til að bregðast við breyttum aðstæðum í efnahagslífi landsins bauð Arion banki fyrstur banka bæði einstaklingum og fyrirtækjum greiðsluhlé á lánum. Lán að upphæð 130 milljarðar króna fóru í greiðsluhlé að ósk viðskiptavina, en í árslok námu lán í greiðsluhléi um 35 milljörðum króna. Á sama tíma hefur bankinn aldrei veitt jafnmörg íbúðarlán, sem vitanlega skýrist af breyttu vaxtaumhverfi. Um helmingur íbúðalánasafns bankans í árslok voru lán sem við veittum viðskiptavinum á árinu 2020, samtals um 200 milljarðar króna. Lán til fyrirtækja voru einnig óvenju mikil en bankinn lánaði um 440 milljarða króna til fyrirtækja á árinu og að talsverðum hluta var um endurfjármögnun að ræða. Meðal nýrra lána til fyrirtækja er rúmlega einn milljarður króna í viðbótarlán og tæpir þrír milljarðar króna í stuðningslán sem tengjast aðgerðum stjórnvalda vegna Covid-19. Þegar leið á árið tóku markaðir við sér og eignir í stýringu hjá bankanum jukust um rúma 100 milljarða króna á árinu. Þá var Arion banki stærstur í miðlun hlutabréfa á markaði fimmta árið í röð. 

Notkun á stafrænu þjónustuleiðunum okkar jókst á síðastliðnu ári sem þýðir að samskipti okkar við viðskiptavini aukast til muna. Að meðaltali áttum við samskipti við alla okkar viðskiptavini einu sinni á dag á árinu 2020, alls 42 milljón skipti, og voru 99% þeirra samskipta stafræn. Það gefur auga leið að í þessu felast tækifæri til að efla þjónustu okkar enn frekar, gera hana þægilegri og skilvirkari.  

Á árinu 2020 lögðum við áherslu á að fjölga grænum vörum bankans. Um mitt ár kynnti bankinn græn innlán, sem við köllum Grænan vöxt, og hefur þeim verið ráðstafað til fjármögnunar grænna bílalána bankans. Þannig geta viðskiptavinir okkar lagt sitt af mörkum til nauðsynlegra orkuskipta með því að leggja sparnað inn á Grænan vöxt. Viðtökur viðskiptavina hafa verið framar vonum og höfum við í ljósi þessara miklu vinsælda útvíkkað umgjörð reikningsins. Við buðum einnig fyrst banka upp á græn íbúðalán sem njóta sérkjara. Með því að bjóða græn íbúðalán viljum við fyrst og fremst stuðla að því að einstaklingar, verktakar og fasteignafélög byggi meira af umhverfisvottuðu húsnæði en að okkar mati er framboðið of lítið í dag.

Í desember samþykkti stjórn Arion banka uppfærða stefnu bankans sem byggist á þeirri vegferð sem bankinn hefur verið á undanfarin ár, menningu okkar, gildum og þeim áherslubreytingum sem kynntar voru í september 2019. Kjarninn í nýrri stefnu er að við ætlum að standa öðrum framar með snjöllum og traustum fjármálalausnum sem skapa viðskiptavinum, hluthöfum og samfélaginu öllu verðmæti til framtíðar. Innleiðing stefnunnar er þegar hafin og mun hún setja afgerandi mark á starfsemi okkar og þjónustu á komandi ári.

Merki eru um að umsvif í efnahagslífinu séu að aukast í kjölfar þess að dregið hefur úr óvissu í umhverfinu. Mikilvægt er að viðspyrnan verði kröftug svo að íslenska hagkerfið nái fljótt fyrri styrk. Arion banki er í góðri stöðu til að leggja sín lóð á vogarskálarnar til að svo megi verða, í góðu samstarfi við sinn öfluga hóp viðskiptavina," er haft eftir Benedikt Gíslasyni, bankastjóra Arion banka, í tilkynningu bankans. ​

Stikkorð: Arion banki uppgjör