Arion banki og Rapyd hafa framlengt samningi um kaup ísraelska fjártæknifyrirtækisins á Valitor um einn mánuð eða til 1. júní. Samningurinn átti að renna út þann 1. maí en niðurstaða rannsóknar Samkeppniseftirlitsins á samrunanum liggur ekki enn fyrir. Samkvæmt heimasíðu eftirlitsins lýkur fresti til rannsóknar á viðskiptunum í dag.

Samkvæmt upphaflegum samningi nam kaupverð Rapyd á Valitor 100 milljónum Bandaríkjadala eða tæpum 13 milljörðum króna.

Í tilkynningu Arion til Kauphallarinnar kemur fram að vegna þeirra tafa sem orðið hafa á lúkningu viðskiptanna hefur Rapyd greitt viðbótargreiðslu að fjárhæð 10 milljónir dala eða um 1,3 milljarða króna. Að auki mun Rapyd greiða Arion 10% vexti á ársgrundvelli af upphaflegu kaupverði frá 1. apríl 2022 og fram til uppgjörs viðskiptanna.

Væntur söluhagnaður Arion, að frádregnum sölukostnaði, er nú áætlaður um 5 milljarðar króna, miðað við gengi krónunnar í dag.