*

sunnudagur, 9. ágúst 2020
Innlent 12. febrúar 2020 18:29

Arion greiðir tíu milljarða í arð

Arion banki hagnaðist um 1,1 milljarð á síðasta ári. Arðsemi eigin fjár nam 0,6%.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Afkoma samstæðu Arion banka á síðasta ársfjórðungi síðasta árs var neikvæð um 2.775 milljónir króna. Ástæðan er niðurfærsla á eignum og erfiðleikar í rekstri dótturfélaga í söluferli. Hagnaður ársins í heild nam 1,1 milljarði og er tæplega einn sjöundi af hagnaði ársins 2018. Stjórn bankans leggur til tíu milljarða króna arðgreiðslu á árinu.

Arðsemi eigin fjár bankans á árinu var 0,6% samanborið við 3,7% árið 2018. Hagnaður af áframhaldandi starfsemi nam 5,2 milljörðum á fjórða ársfjórðungi og rúmum 14 milljörðum á árinu í heild. Sala á hluta íbúðalánasafns hafði jákvæð áhrif á afkomu fjórða ársfjórðungs, áhrifin voru um 1,1 milljarður, að því fram kemur í tilkynningu frá bankanum.

Heildareignir bankans í árslok námu 1.082 milljörðum í árslok og drógust saman um 82 milljarða á milli ára. Er það í samræmi við markmið bankans um aukningu tekna á áhættuvegnar eignir fremur en útlánavöxt.

„Lán til viðskiptavina lækkuðu um 59,9 milljarða króna á árinu eða um 7% og er lækkunin að stórum hluta tilkomin vegna sölu á áðurnefndu íbúðalánasafni að fjárhæð 48 milljarðar króna í október. Þrátt fyrir þessa lækkun studdi bankinn við viðskiptavini sína, bæði einstaklinga og fyrirtæki, með nýjum útlánum að fjárhæð ISK 24 milljarðar króna á fjórða fjórðungi. Lántaka lækkar um 113,0 milljarða króna á árinu 2019 eða 27% aðallega vegna fyrirframgreiðslu sértryggðra skuldabréfa og endurkaupa á erlendri skuldabréfaútgáfu. Eigið fé nam 190 milljörðum króna, samanborið við 201 milljarð króna í árslok 2018,“ segir í tilkynningunni.

Eiginfjárhlutfall bankans var 24% í lok síðasta árs og hafði hækkað um tvö prósentustig milli ára. Hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 nam 21,2% í árslok 2019 og er eins og það var í árslok 2018. Í útreikningum eiginfjárhlutfalla er tekið tillit til tillögu um 10 milljarða króna arðgreiðslu á árinu 2020 og áframhaldandi kaupum á eigin bréfum bankans, sem gert er ráð fyrir að nemi um 4,2 milljörðum króna fram að aðalfundi í mars.

„Við sjáum þess merki á fjórða ársfjórðungi að þær skipulags- og áherslubreytingar sem ráðist var í undir lok þriðja ársfjórðungs skila árangri því Arion banki hagnast um 5,2 milljarða króna af áframhaldandi starfsemi á fjórðungnum, sem er besti fjórðungur ársins 2019. Vaxtamunur hefur hækkað og dregið hefur úr rekstrarkostnaði á sama tíma og bankinn hefur fengið endurgreidd óarðbær útlán og greitt upp dýra fjármögnun. Góður vöxtur er einnig í afkomu tryggingastarfsemi og höfum við miklar væntingar til áframhaldandi samstarfs við Vörð, viðskiptavinum okkar til hagsbóta. Það er því margt í rekstri bankans sem lofar góðu varðandi framhaldið. 

Félög sem bankinn er með í sölumeðferð reyndust hins vegar þung í skauti á árinu. Að teknu tilliti til neikvæðra áhrifa þeirra er hagnaður bankans á árinu 2019 aðeins 1,1 milljarður króna og tap er á fjórða ársfjórðungi. Valitor er eitt þessara félaga en undir árslok ákvað stjórn þess að ráðast í umfangsmiklar skipulagsbreytingar með það að markmiði að styrkja kjarnarekstur félagsins og draga úr fjárfestingarþörf. Áætlanir Valitor fyrir árið 2020 gera ráð fyrir að félagið skili jákvæðri afkomu fyrir afskriftir og fjármagnsliði,“ er haft eftir bankastjóranum Benedikt Gíslasyni í tilkynningunni.

 

Stikkorð: Arion