Arion banki hagnaðist um 5,8 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi, en hagnaðist um 6 milljarða á sama tíma í fyrra. Arðsemi eiginfjár var 12,7% á ársfjórðungnum, samanborið við 12,5% í fyrra. Í tilkynningu frá bankanum segir að tekjur af kjarnastarfsemi félagsins hafi aukist um 16% á milli ára.

Heildareignir bankans námu rúmum 1,3 milljörðum króna í lok mars og jukust um 30 milljónir frá árslokum 2021. Þar af jukust lán til viðskiptavina um 4,3% frá áramótum, en þar munar mestu um lán til fyrirtækja sem hækkuðu um 8% frá árslokum 2021.

Eiginfjárhlutfall bankans var 22,9% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 19,1% í lok mars. Á aðalfundi bankans, sem haldinn var í mars síðastliðnum, var samþykkt arðgreiðsla að fjárhæð 22,5 milljarðar króna. Að auki keypti bankinn eigin bréf fyrir um 4,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi.

„Að teknu tilliti til þessa er hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 í lok ársfjórðungsins 19,1% en markmið okkar er en að það verði um 17%,“ segir Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka í tilkynningu.

Sjá einnig: Arion fær milljarð í viðbót fyrir Valitor

Samningur Arion banka og Rapyd um sölu á Valitor var nýverið framlengdur til 1. júní 2022. Vegna þeirra tafa sem orðið hafa á lúkningu viðskiptanna hefur Rapyd greitt Arion banka 10 milljónir dala, eða um 1,3 milljarða króna, í viðbótargreiðslu, sem færð verður til tekna við samningslok.

Að auki mun Rapyd greiða Arion 10% vexti á ársgrundvelli af upphaflegu kaupverði frá 1. apríl 2022 og fram til uppgjörs viðskiptanna. Væntur söluhagnaður Arion, að frádregnum sölukostnaði, er nú áætlaður um 5 milljarðar króna, miðað við gengi krónunnar í dag.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka:

„Afkoma Arion banka á fyrsta ársfjórðungi er góð og í takti við okkar fjárhagslegu markmið. Góður vöxtur var í tekjum bankans af kjarnastarfsemi, ekki síst vaxtatekjum sem aukast um 9% frá síðasta ársfjórðungi. Við finnum vel að það er góður gangur í íslensku efnahagslífi og eru fjölmörg spennandi verkefni í pípunum. Útlánavöxtur var umtalsverður á fjórðungnum og þá sérstaklega þegar kemur að lánum til fyrirtækja. Við höldum ótrauð áfram á þeirri braut að styrkja okkur sem millilið á markaði.

Á síðustu tveimur árum hefur Arion banki veitt um 36 milljörðum króna í lán til fyrirtækja sem síðar hafa verið seld til stofnanafjárfesta eins og lífeyrissjóða. Slíkt gefur okkur aukið svigrúm til frekari lánveitinga til fyrirtækja og eykur fjölbreytileika í eignasafni lífeyrissjóða. Það hefur einnig verið ánægjulegt að sjá umsvif bankans á Norðurslóðum aukast verulega á milli ára, eða um 87%. Við ætlum að auka þessi umsvif enn frekar og leggjum sérstaka áherslu á atvinnugreinar þar sem við höfum á undanförnum árum byggt upp góða þekkingu á og reynslu af.

Við sjáum góðan vöxt í iðgjöldum hjá Verði en afkoma félagsins ber þess merki að veturinn var þungur hvað veðurfar varðar sem leiddi til aukningar í fjölda tjóna. Samstarf Arion banka og Varðar er alltaf að aukast. Markmið okkar er að sækja fram af krafti á tryggingamarkaði og efla þjónustu við viðskiptavini okkar. Arion appið er í dag ein öflugasta þjónustuleið landsins og fyrir viðskiptavini beggja félaga felst í því mikið hagræði að hafa á einum stað upplýsingar um reikninga, sparnað, lán, lífeyrismál og tryggingar og geta sinnt þessu öllu í appinu á einfaldan og þægilegan hátt.“