Harðar deilur eru milli fyrrverandi og núverandi eigenda og stjórnenda Pressunar og eru ásakanirnar sagðar ganga á víxl í Morgunblaðinu í dag. Í yfirlýsingu sem ný stjórn félagsins hefur sent frá sér segir að við kaup Frjálsrar fjölmiðlunar á fjölmiðlum Pressunar hafi verið látið ganga fyrir að gera upp skuldir sem Björn Ingi Hrafnsson var í persónulegum ábyrgðum fyrir.

Eins og Viðskiptablaðið hefur sagt frá voru fjölmiðlar Pressunar seldar til frjálsrar fjölmiðlunar sem forðaði félginu frá gjaldþroti, en núverandi stjórn félagsins segir fyrrverandi stjórn kunna að hafa skapað sér skaðabótaskyldu fyrir að gefa félagið ekki upp til skipta.

Segir Ómar R. Valdimarsson, talsmaður nýrrar stjórnar félagsins, eftir að fjárfestingarfélagið Dalurinn tók félagið yfir, sem meðal annars er í eigu Róberts Wessman , segir að Birni Inga Hrafnssyni og fyrrverandi stjórn hefði mátt vera ljóst að félagið ætti ekki lengur fyrir skuldum og ætti því að fara í þrot.

Björn Ingi Hrafnsson segir hins vegar eigendur Dalsins hafa af ásetningi rekið félagið í þrot, en margar tilraunir voru gerðar til að afla félaginu aukins fjármagns. Nýja stjórnin hefur meðal annars fett fingur út í hvernig búið gekk frá 80 milljón króna skuld við Björn Inga.

Hluthafafundur haldinn fyrir atbeina ráðherra

Dalurinn segir í yfirlýsingu að félagið hafi undanfarnar vikur ítrekað óskað eftir hluthafafundi í félaginu en hann var haldinn fyrir helgi fyrir atbeina ráðherra. Þar voru þeir Matthías Björnsson, Ómar R. Valdimarsson og Þovarður Gunnarsson skipaðir stjórnarmenn, en á fundinum var rætt um sölu á fjölmiðlum fyrirtækisins til Frjálsrar verslunar og ráðstöfun kaupverðsins.

Í yfirlýsingu frá félaginu segir að Pressan geti ekki staðið undir skuldbindingum og kröfuhöfum hafi verið mismunað þar sem skuldir sem Björn Ingi Hrafnsson var í persónulegri ábyrgð fyrir hafi verið settar í forgang:

Stjórn Pressunar hefur nú undir höndum gögn sem sýna umtalsverðar skuldir við opinbera aðila, lífeyrissjóði og almenna kröfuhafa. Fráfarandi stjórn Pressunar hefur ekki getað upplýst eigendur og nýja stjórnarmenn félagsins um hvernig félaginu verði gert kleift að standa við sínar skuldbindingar.

Skuldir Pressunar og tengdra félaga við Tollstjóra vegna opinberra gjalda nema um 150 milljónum króna auk umtalsverða vanskila annarra kröfuhafa.

Mismunun kröfuhafa

Eins og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum voru nánast allar eignir Pressunnar ehf. og DV ehf. seldar til Frjálsrar Fjölmiðlunar ehf. þann 5. september síðastliðinn. Ný stjórn félagsins hefur þá kaupsamninga undir höndum þar sem meðal annars kemur fram að kaupverð er greitt með yfirtöku á kröfu fráfarandi stjórnarformanns á félagið að fjárhæð 80.000.000 króna auk yfirtöku á handvöldum skuldum félaganna þar sem Björn Ingi Hrafnsson er í persónulegum ábyrgðum.

Þetta ásamt öðrum atriðum, sem nánar verður gerð grein fyrir síðar, hefur gert það að verkum að legið hefur fyrir grunur um að ekki hafi einungis verið misfarið með fjármuni félaganna heldur hafi kröfuhöfum félaganna einnig verið mismunað í bága við lög.

Hlutverk nýrrar stjórnar

Fyrstu störf nýrrar stjórnar verða að kanna fjárhagsstöðu félagsins nánar og meðferð fjármuna félagsins og taka í framhaldi af því ákvörðun um hvort skylda beri til að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta og hvort atvik séu með þeim hætti að vísa eigi einstökum þáttum til héraðssaksóknara til frekari rannsóknar. Skoðað verður sérstaklega hvort framkvæmdastjóri hafi nýtt fjármuni félagsins í eigin þágu.

Fjárfestingafélagið Dalurinn ehf. er eigandi að 68,27% hlut í Pressunni og hefur lagt umtalsverða fjármuni til reksturs Pressunar og tengdra félaga. Fyrrverandi stjórnarformaður Pressunar og fyrrum útgefandi hefur ítrekað haft í hótunum við stjórnarmenn Dalsins. Felast þær hótanir meðal annars í skrifum um einstaka hluthafa Dalsins sem lekið skal til fjölmiðla, sem eru byggðar meðal annars á gögnum og röksemdarfærslum sem notaðar voru af Novator í tilhæfulausum málaferlum við sömu aðila.

Þá hefur ítrekað verið reynt að komast hjá því að halda hluthafafundi þrátt fyrir ósk stærsta hluthafa þannig að leita þurfti til ráðherra til að þvinga boðun fundarins. Þetta gefur til kynna að fyrrum stjórnarmönnum og stjórnendum Pressunnar sé umhugað um að eigendur félagsins og opinberir aðilar komist ekki yfir fjárhagslegar upplýsingar