Auður, fjármálaþjónusta Kviku, hefur nú gefið út app fyrir viðskiptavini sína og tvo nýja innlánsreikninga með hæstu mögulegu innlánsvöxtum í sínum flokkum, samkvæmt samanburðarsíðunni Aurbjörgu. Jafnframt hættir bankinn að krefjast lágmarksinnistæðu.

Auður hóf að bjóða upp á innlánsreikninga á netinu í byrjun síðasta árs. Viðtökurnar voru slíkar að á fyrsta mánuðinum höfðu á fimmta þúsund viðskiptavina stofnað innlánsreikninga hjá Auði og hefur viðskiptavinum fjölgað ört síðan.

„Auður er fjártæknilausn og veitir einungis þjónustu á netinu. Þannig nær Auður að halda kostnaði í lágmarki og skapa svigrúm til að bjóða viðskiptavinum sínum upp á betri innlánakjör,“ segir Hilmar Kristinsson, verkefnastjóri yfir fjártækni hjá Kviku.

„Með appinu er Auður að svara óskum viðskiptavina og taka næsta skref til framtíðar. Appið er afar einfalt í notkun og býður upp á spennandi tækifæri fyrir Auði til frekari þróunar. Öll hönnun miðar að því gera sparnaðinn sem skemmtilegastan og geta viðskiptavinir meðal annars séð vextina safnast upp daglega.“

Nýju reikningarnir eru annars vegar með 6 mánaða binditíma og 1,55% vöxtum og hins vegar með 12 mánaða binditíma og 1,75% vöxtum. Um er að ræða fastvaxtareikninga sem þýðir að þeir vextir sem eru í gildi á stofndegi reiknings gilda út allan binditímann.

Til samanburðar bjóða aðrar innlendar bankastofnanir upp á sambærilega reikninga með vöxtum að meðaltali 1,10% fyrir 6 mánaða reikninga og 1,28% fyrir 12 mánaða reikninga og í sumum tilfellum er gerð krafa um lágmarksinnstæðu. Það þýðir að vaxtamunurinn er á bilinu 0,45 til 0,47 prósentustig milli reikninga Auðar og sambærilegra innlánsstofnana.

Með nýju reikningunum er hægt að velja um fjórar innlánaleiðir hjá Auði. Auk nýju reikninganna er óbundinn sparnaðarreikningur sem ber 1% vexti og reikningur bundinn til 3 mánaða með 1,35% vöxtum.

„Það er einnig afar ánægjulegt að tilkynna að ekki er lengur gerð krafa um 250 þúsund króna lágmarksinnstæðu svo nú geta allir notið hæstu mögulegu innlánsvaxta Auðar. Auður er eftir sem áður besti kosturinn fyrir fólk sem vill fá hæstu mögulegu innlánsvexti á sparnaðinn sinn,“ segir Hilmar.