*

þriðjudagur, 26. maí 2020
Innlent 20. mars 2017 14:44

Ber að tilgreina nöfn þeirra sem eiga umfram 1%

Fjármálaeftirlitið minnir á að fjármálafyrirtækjum ber að tilgreina nöfn og hlutfallslegt eignarhald allra þeirra sem eiga umfram 1% hlutafjár á heimasíðu sinni.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Fjármálaeftirlitið hefur sent frá sér fréttatilkynningu í tilefni frétta af kaupum á eignarhlut í Arion banka. Þar kemur fram að:

„[..] fjármálafyrirtækjum ber að tilgreina nöfn og hlutfallslegt eignarhald allra þeirra sem eiga umfram 1% hlutafjár á heimasíðu sinni. Sé lögaðili eigandi hlutafjár umfram 1% skal jafnframt koma fram hvaða einstaklingur eða einstaklingar séu raunverulegir eigendur viðkomandi lögaðila.“

Fjármálaeftirlitið hefur það hlutverk að meta hæfi virkra eigenda að fjármálafyrirtækjum. Kaup á virkum eignarhlut geta ekki komið til framkvæmda fyrr en stofnunin hefur tilkynnt þeim sem hyggst eignast eða auka virkan eignarhlut að hann sé hæfur til að fara með eignarhlutinn. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra sagði fyrr í dag að kaupin á bankanum færi í gegnum sitt lögboðna ferli með aðkomu Fjármálaeftirlitsins.

„Með virkum eignarhlut er átt við beina eða óbeina hlutdeild í fjármálafyrirtæki sem nemur 10% eða meira af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti eða sem gerir kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi félags,“ segir enn fremur í tilkynningunni. Tveir sjóðir eiga nú 9,99% eignarhlut í Arion banka eftir útboðið; Attestor Capital LLP í gegnum Trinity Investment Designated Activity Company og Taconic Capital Advisors UK LLP í gegnum TCA New Sidecar III s.a.r.l. 9,99%. Sculptor Investments s.a.r.l., félag tengt Och-Ziff Capital Management Group á sömuleiðis 6,6% og Goldman Sachs International í gegnum ELQ Investors II Ltd. á 2,6%. 

„Með umræddum kaupum fjögurra fjárfesta á tæplega 30% eignarhlut í Arion banka myndast ekki nýr virkur eignarhlutur í bankanum þar sem einstakir fjárfestar fara með minna en 10% eignarhlut. Kaupin hafa ekki áhrif á skilyrði sem Fjármálaeftirlitið setti árið 2010 fyrir virkum eignarhlut Kaupþings í gegnum eignarhaldsfélagið Kaupskil í bankanum sem m.a. takmarka verulega áhrif hluthafa Kaupþings á stjórnun bankans, en umræddir fjárfestar fara beint eða óbeint með eignarhlut í Kaupþingi. Fjármálaeftirlitið hefur áskilið sér rétt til að taka upp ofangreind skilyrði og hefur sett fram tímamörk í því skyni. Umræddum eignarhlutum fylgir ekki atkvæðisréttur að svo stöddu.

Fjármálaeftirlitið var upplýst um kaup á eignarhlut í Arion banka og var í aðdraganda þeirra í samskiptum við viðeigandi aðila vegna málsins. Þá á Fjármálaeftirlitið von á tilkynningum um virka eignarhluti í Arion banka vegna mögulegs aukins eignarhlutar. Á grundvelli slíkra tilkynninga leggur Fjármálaeftirlitið mat á hæfi aðila til að fara með eignarhlutinn og aflar m.a. upplýsinga um raunverulega eigendur þeirra,“ er enn fremur tekið fram.

Stikkorð: Arion banki FME kaup sjóðir