*

miðvikudagur, 29. janúar 2020
Innlent 27. ágúst 2018 20:34

Björgólfur segir upp hjá Icelandair

Bogi Nils Bogason mun tímabundið taka við starfi forstjóra á meðan stjórn mun finna félaginu forstjóra til framtíðar.

Ritstjórn
Björgólfur Jóhannsson fráfarandi forstjóri Icelandair.
Haraldur Guðjónsson

Björgólfur Jóhannsson hefur sagt starfi sínu lausu sem forstjóri Icelandair Group eftir áratug í starfi að því er kemur fram í tilkynningu frá Icelandair til Kauphallar Íslands.

Bogi Nils Bogason, fjármálastjóri félagsins, mun tímabundið taka við starfi forstjóra á meðan stjórn mun finna félaginu forstjóra til framtíðar.

Uppsögnin kemur í kjölfar þess að Icelandair lækkaði afkomuspá félagsins í 80-100 milljónir dollara EBITDA fyrir árið 2018. Þetta er í annað sinn á tveimur mánuðum sem Icelandair lækkar afkomuspá félagsins. Í júlí var EBITDA afkomuspá félagsins lækkuð í 120-140 milljónir dollara en í upphafi ársins gerði afkomuspá félagsins ráð fyrir 170-190 milljón dollara EBITDA fyrir árið 2018.

Í tilkynningu til Kauphallarinnar er haft eftir Björgólfi að ákvarðanir sem teknar hafi verið á hans vakt hafi valdið félaginu fjárhagslegu tjóni og því hafi hann ákveðið að segja starfi sínu lausu. Björgólfur nefnir þar tvennt til. Í fyrsta lagi hafi félagið hafi gert ráð fyrir að flugfargjöld myndu hækka í tak við kostnaðarhækkanir flugfélaga sem að ekki hafi gengið eftir. Í öðru lagi hafi breytinga á sölu- og markaðsstarfi félagsins sumarið 2017 ekki gengið sem skyldi og breytingar á leiðarkerfi félagsins í byrjun ársins hafi valdið misvægi á milli framboðs fluga til Evrópu annars vegar og Norður-Ameríku hins vegar.

Þá segir Úlfar Steindórsson, stjórnarformaður, Icelandair að Björgólfur skilji við félagið fjárhagslega vel statt. Björgólfur verði félaginu innan handar að beiðni stjórnar sem ætli að gefa sér góðan tíma í að finna nýjan forstjóra.

Ummæli Björgólfs í heild sinni:

„Lækkun afkomuspárinnar skýrist fyrst og fremst af því að tekjur verða lægri en áður hafði verið gert ráð fyrir. Fyrir því eru einkum tvær ástæður;

Í fyrsta lagi gerðum við enn ráð fyrir því við gerð seinustu afkomuspár að meðalfargjöld á seinustu mánuðum ársins myndu hækka, meðal annars í takt við kostnaðarhækkanir flugfélaga. Við teljum nú að þessar hækkanir muni skila sér síðar, þ.e. ekki fyrr en á árinu 2019.

Í öðru lagi hefur innleiðing breytinga sem gerðar voru í byrjun sumars 2017 á sölu- og markaðsstarfi félagsins ekki gengið nægilega vel fyrir sig auk þess sem gerðar voru breytingar á leiðarkerfi félagsins í byrjun þessa árs sem hafa valdið misvægi á milli framboðs fluga til Evrópu annars vegar og Norður-Ameríku hins vegar. Vegna þessa hafa spálíkön, sem meðal annars byggja á sögulegri þróun, ekki virkað sem skyldi og er uppfærð tekjuspá lægri en fyrri spá gerði ráð fyrir.

Það er mat okkar að lækkun farþegatekna Icelandair sem rekja megi til fyrrgreindra breytinga sé á bilinu 5-8% (50-80 milljónir USD) á ársgrundvelli. Eins og kom fram í upplýsingum sem félagið sendi frá sér í tengslum við birtingu uppgjörs á afkomu annars ársfjórðungs, hefur þegar verið gripið til aðgerða til að bregðast við þessari þróun. Þær aðgerðir eru farnar að skila árangri en við áætlum að það muni taka nokkra mánuði að sjá áhrif þeirra í afkomu félagsins. Við metum þessi neikvæðu áhrif á tekjur á þessu ári sem einskiptisliði.

Þær ákvarðanir sem lýst er hér að ofan eru teknar á minni vakt. Það er ljóst að þær hafa valdið félaginu fjárhagslegu tjóni á þessu ári. Ég ber sem forstjóri félagsins ábyrgð gagnvart stjórn og hluthöfum. Fyrr í dag tjáði ég stjórn að ég óskaði efir því að láta af starfi forstjóra Icelandair Group. Þó að vissulega sé búið að taka á fyrrnefndum vandamálum þá er það ábyrgðarhluti að hafa ekki fylgt breytingunum eftir með fullnægjandi hætti og brugðist fyrr við. Þá ábyrgð tel ég rétt að axla og læt því af störfum sem forstjóri félagsins.

Undanfarin rúm tíu ár hafa verið allt í senn; gefandi, krefjandi og lærdómsrík. Við höfum farið í gegnum efnahagshrun og eldgos og tekist á við mikinn vöxt á stuttum tíma. Flugrekstur er í eðli sínu sveiflukenndur. Við höfum notið mikillar velgengni en einnig tekist á við krefjandi tíma. Það er á stundum sem þessum sem reynir á fyrirtæki og starfsfólk og við höfum séð á undanförnum árum hvílíkir kraftar leysast úr læðingi hjá félaginu þegar reynir á. Fyrir þeim krafti hef ég fundið sterkt á undanförnum vikum eftir að við brugðumst við fyrrnefndum vandamálum.

Ég er stoltur af því sem hefur áorkast undanfarin ár og þakklátur fyrir að hafa fengið að vinna með frábæru fólki. Framtíð Icelandair Group er að mínu mati björt; félagið er fjárhagslega sterkt, með framúrskarandi starfsfólk og með góða stöðu á mörkuðum. Ég þakka samstarfsfólki og stjórn fyrir frábært samstarf sem aldrei hefur borið skugga á.“

Ummæli Úlfars í heild sinni:

„Björgólfur hefur verið forstjóri Icelandair Group í yfir tíu ár, á mesta vaxtarskeiði félagsins. Hann leiddi fjárhagslega endurskipulagningu þess og hefur alla tíð lagt áherslu á ábyrgan rekstur og að vöxtur félagsins sé arðbær til lengri tíma litið. Hann skilur við fjárhagslega sterkt félag, Icelandair Group var með 251 milljón USD í handbæru fé við lok annars ársfjórðungs og 530 milljónir USD í eigin fé.  Mér finnst það lýsa persónu Björgólfs vel að axla ábyrgð þegar betur hefði mátt gera. Að beiðni stjórnar mun Björgólfur vera stjórn og stjórnendum til ráðgjafar. Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri fjármála félagsins hefur fallist á ósk stjórnar um að gegna stöðu forstjóra tímabundið. Stjórnin mun gefa sér góðan tíma til að finna félaginu forstjóra til framtíðar.

Ég vil fyrir hönd stjórnar þakka Björgólfi kærlega fyrir frábært samstarf og óska honum velfarnaðar í þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur.“