Í framhaldi af úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur í máli Samkeppniseftirlitsins gegn BYKO hefur fyrirtækið sent frá sér yfirlýsingu þar sem fyrirtækið segir að það muni áfrýja dómnum. Jafnframt segir fyrirtækið að fyrri dómur Hæstaréttar gegn starfsfólki sem sakað var um ólöglegt samráð hafi verið óréttlátur og vankantar á málsmeðferð.

Eins og Viðskiptablaðið sagði frá fyrr í vikunni hækkaði Héraðsdómur sekt fyrirtækisins úr þeim 65 milljónum króna sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði talið hæfilegt. Upphaflega hafði Samkeppniseftirlitið lagt 650 milljóna króna sekt á fyrirtækið.

Málið snýst um að fyrirtækið er ásakað um að hafa brotið gegn samkeppnislögum og EES samningnum með umfangsmiklu samráði við gömlu Húsasmiðjuna í verði á byggingarvörum.

Hér á eftir fer yfirlýsing BYKO:

„Niðurstaða héraðsdóms veldur vonbrigðum og við munum áfrýja dóminum til Landsréttar enda sannfærð um sakleysi fyrirtækisins. Héraðsdómur kemst að annarri niðurstöðu en áfrýjunarnefnd samkeppnismála um fjárhæð sekta og hækkar sektir margfalt eða úr 65 milljónum króna í 400 milljónir króna. Héraðsdómur byggir að stórum hluta á dómi Hæstaréttar frá árinu 2016 í málaferlum gegn starfsfólki sem hlut átti að þessu sama máli. Sá dómur var að okkar mati óréttlátur og vankantar á málsmeðferð. Í gær barst okkur tilkynning um að Mannréttindadómstóll Evrópu hefði fallist á að taka ákveðna þætti í dómi Hæstaréttar til efnislegrar meðferðar.“