*

mánudagur, 27. september 2021
Innlent 30. september 2018 18:02

Ennþá góður gangur í sementssölu

Síðastliðið ár var afar hagfellt fyrir byggingariðnaðinn í heild sinni, segir framkvæmdastjóri Sementsverksmiðjunnar.

Ritstjórn
Gunnar H. Sigurðsson segir að eftir að Sementsverksmiðjan breyttist í innfutningsfyrirtæki sé það betur í stakk búið til að þola sveiflur á byggingamarkaði.
Haraldur Guðjónsson

Sementssalan frá Sementsverksmiðjunni var tæplega 30% meiri á árinu 2017 en árið á undan. „Eins og kunnugt er þá er byggingariðnaðurinn á Íslandi mjög sveiflukenndur. Þannig var sementssalan um 120.000 tonn árið 2008, en minnkaði eftir hrun niður í um 35.000 tonn í fjögur ár á árunum 2010 til 2013. Vegna þessara miklu sveiflna þykir okkur eðlilegra að líta á meðalafkomu félagsins yfir lengra tímabil," segir Gunnar. „En við teljum auðvitað einstaklega ánægjulegt fyrir okkur á þessum tímamótum, þegar við fögnum sextíu ára afmæli félagsins, að teljast til „Fyrirmyndarfyrirtækja í rekstri" samkvæmt skilyrðum Keldunnar og Viðskiptablaðsins."

Núna virðast blikur á lofti varðandi ýmsar framkvæmdir, sérstaklega hvað varðar hótelbyggingar auk þess sem fáar stórar opinberar framkvæmdir eru í pípunum fyrir utan flugstöð og nýjan Landspítala, áttu von á að framundan séu samdráttartímar á þessu sviði?

„Það er enn góður gangur í sementssölunni. Lokið var við byggingu stækkunar Búrfellsvirkjunar á árinu, sementsafhending til byggingar Dýrafjarðarganga heldur áfram allt árið 2019 og unnið er að fullum krafti við byggingu Marriothótelsins í miðbæ Reykjavíkur. Það er hins vegar rétt mat að fáar stórar opinberar framkvæmdir eru í pípunum. Bygging íbúðarhúsnæðis mun halda áfram um allt land en væntanlega dregur úr byggingum hótela. Við gerum því ráð fyrir 10-20% samdrætti í sementssölu á næsta ári samanborið við yfirstandandi ár."

Eftir hrun fyrir tíu árum stöðvuðust nær allar byggingaframkvæmdir misserum saman - þetta hafa væntanlega verið mjög erfiðir tímar fyrir Sementsverksmiðjuna?

„Efnahagshrunið hafði gríðarlega neikvæð áhrif á byggingariðnaðinn í heild sinni. Sementssalan hrundi, viðskiptavinir urðu fyrir miklum áföllum og erlend lán hækkuðu upp úr öllu valdi við fall íslensku krónunnar. Eðlilega varð rekstur Sementsverksmiðjunnar mjög erfiður fyrstu árin eftir hrun. Framleiðsla á sementi er ferli þar sem unnið er á vöktum allan sólarhringinn allt árið. Til að sementsverksmiðjur geti borið sig þarf framleiðslan að vera í gangi um 80% af heildartímanum eða um 10 mánuði á ári. Sementssalan fyrstu árin eftir hrun var um 35.000 tonn á ári, sem þýddi að verksmiðjan var keyrð á 30% afköstum eða í um fjóra mánuði þessi ár. Þrátt fyrir mikinn vilja til að halda framleiðslu áfram var það á árinu 2012 ekki lengur fært. Framleiðslan var því lögð af og fyrirtækinu breytt í innflutningsfyrirtæki. 

Finnið þið mikið fyrir aukinni samkeppni að utan seinustu ár?

„Samkeppnisaðilinn hóf innflutning á sementi frá Danmörku um síðustu aldamót. Rekstrarumhverfi Sementsverksmiðjunnar hefur frá þeim tíma einkennst af mikilli samkeppni. Við fögnum að sjálfsögðu heilbrigðri samkeppni sem er til hagsbóta fyrir allan almenning í landinu."

Nú er unnið að niðurrifi gömlu verksmiðjunnar og þykir mörgum sjónarsviptir af henni en öðrum ekki - það hefur væntanlega verið ákveðin eftirsjá af henni fyrir þig persónulega?

„Eftir efnahagshrunið 2008 var mikill áhugi fyrir hendi að halda framleiðslu sements áfram á Akranesi. Framleiðslan var að mörgu leyti mjög jákvæð fyrir íslenskt samfélag. Framleitt var hágæða sement úr íslenskum hráefnum. Starfsemin útheimti fjölda starfa, bæði við framleiðslu og dreifingu sements ásamt öllum þeim afleiddu störfum sem til þurfti við að þjónusta starfsemina. Þá var Sementsverksmiðjan um árabil með stærstu viðskiptavinum Orkuveitunnar vegna raforkukaupa. Bæði eigendur og starfsfólk lögðu hart að sér til að tryggja áframhaldandi rekstur. Hlutur starfsfólks var einstakur þar sem starfsmenn lögðu á sig aukna vinnu og tóku á sig launaskerðingar til að tryggja reksturinn. Fyrir það ber að þakka sérstaklega. Þannig hélst framleiðslan áfram til ársins 2012 eins og fyrr segir. En þegar búið var að gera allt til að tryggja áframhaldandi framleiðslu og það dugði ekki til, var ekki annað að gera en að horfast í augu við breytta tíma og takast á við þá. Sem innflutningsfyrirtæki erum við hins vegar vel í stakk búin til að takast á við verkefni framtíðarinnar og þolum nú miklu betur en áður þær sveiflur sem einkenna byggingamarkaðinn."

Nánar er fjallað um málið í Fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri, fylgiriti Viðskiptablaðsins sem unnið var í samstarfi við Kelduna. Blaðið er opið öllum og er hægt að nálgast pdf-útgáfu hér.