*

þriðjudagur, 21. janúar 2020
Innlent 10. febrúar 2019 17:32

Ferðaþjónusta skilur á milli landshluta

Vægi ferðaþjónustu hefur ráðið mestu um hagvöxt ólíkra landshluta.

Kristján Torfi Einarsson
Mikill munur er á hagvexti eftir landshlutum.

Gríðarlegur vöxtur ferðaþjónustu hefur framar öðru drifið áfram hagvöxt íslenska hagkerfisins. Stærð og mikilvægi ferðaþjónustunnar er þó mjög misjöfn eftir landshlutum og af sama skapi eru áhrif hins mikla vaxtar í greininni mjög mismunandi. Höfuðborgin hefur framar öðrum notið ávaxta mikillar uppbyggingar í ferðaþjónustu en þar hefur mikill vöxtur verið í allri þjónustu tengdri  ferðamönnum eins og verslun, hótelum, veitingahúsum, samgöngum og fjarskiptum. Í skýrslunni segir að allan hagvöxt á höfuðborgarsvæðinu frá 2008 til 2016 megi skýra með vexti í ferðaþjónustugreinum.

Utan höfuðborgarinnar eru Suðurnes og Suðurland þeir landshlutar sem helst hafa eflst við vöxt ferðageirans og skera sig því mjög frá öðrum dreifðari byggðum landsins. Mestur hagvöxtur á landinu á tímabilinu var einmitt í þessum landshlutum eða 17% á Suðurnesjum og 18% á Suðurlandi, sem er umtalsvert hærra en 10% landsmeðaltal á tímabilinu. Á Suðurnesjum munar mestu um útþenslu Keflavíkurflugvallar en Suðurland nýtur þess að þar leggja flestir ferðamenn land undir fót.

Norðurland eystra er sá landshluti sem á eftir notið hefur mesta vaxtar á eftir höfuðborginni, Suðurnesjum og Suðurlandi eða sem nemur 15% á tímabilinu. Mikil iðnaðar- og innviðauppbygging í tengslum við Kísilverið á Bakka á hér hlut í máli, en annars segir í skýrslunni að mikill vöxtur á Norðurlandi eystra sé í reynd bundin við Akureyri. „Fólk flytur þangað úr strjálbýli og minni bæjum í öllum landshlutum, af því að það tekur Akureyri fram yfir höfuðborgarsvæðið.“

tímabilinu voru Vesturland (4%), Vestfirðir (1%) og Austurland, sem var eini landshlutinn þar sem framleiðsla dróst saman á tímabilinu (-1%). Þessir landshlutar hafa samhliða orðið verst fyrir barðinu á fólksflutningum í borgina en á árunum 2015, 2016 og 2017 fluttust árlega að jafnaði samtals 2-3 hundruð fleiri frá þessum landshlutum í Höfuðborgina en í hina áttina. Þetta eru fámennir landshlutar og slík fólksfækkun því mikið skarð fyrir skildi. Í skýrslunni er þó tekið fram að á seinni árum hafi hægt á straumnum suður og hann sé ekki nærri eins og sterkur og á árunum fyrir hrun.    

Í ljósi áratuga samfelldrar fólksfækkunar í þessum landshlutum mætti kalla það viðunandi niðurstöðu að hægt hafi fólksfækkuninni og þeir haldi enn í við aðra landshluta. Hlutdeild og mikilvægi sjávarútvegs er t.a.m. meiri á Austurlandi og Vestfjörðum en annars staðar og styrking krónunnar vegna ferðamannastraumsins fyrir sunnan því ekki verið þessum landhlutum til hagsbóta. Engu að síður hefur sjávarútvegurinn á báðum landshlutum haldið sínum hlut og frekar styrkst heldur en hitt. Þá sjá skýrsluhöfundar einnig jákvæð teikn á þessum svæðum um meiri vöxt á komandi tímum.

Nánar er fjallað um málið í Viðksiptablaðinu. Áskrifendur geta nálgast blaðið undir tölublöð, aðrir geta skráð sig í áskrift hér

Stikkorð: hagvöxtur landshluta