Níu af hverjum tíu einstaklingum nota samfélagsmiðilinn Facebook reglulega og yfir helmingur notar YouTube, Snapchat, Spotify og Instagram. Þetta kemur fram í könnun MMR sem framkvæmd var dagana 4. til 8. maí, en ekki var að finna marktækan mun á notkun þriggja vinsælustu samfélagsmiðlanna á milli ára en notkun á YouTube mældist í fyrsta skiptið meiri en Snapchat.

Marktæk aukning reyndist hins vegar á notkun Spotify og Instagram en aukningin var í báðum tilfellum 5 prósentustig frá 2019, meðan aukning á notkun Tik Tok nam 14 prósentustigum frá 2019 en aukning á notkun Reddit var 3 prósentustig frá síðustu könnun fyrir ári.

Mun fleiri konur en karlar nota Tiktok, eða fimmtungur kvenna á móti 9% karla, en munurinn er jafnvel meiri í notkun á Pinterest, eða 30% kvenna meðan 8% karla notuðu miðilinn.

Konur nota miðlana meira og meira

Alls kváðust 90% svarenda nota Facebook reglulega, 64% YouTube, 62% Snapchat, 57% Spotify og 55% Instagram. Athygli vekur að 14% svarenda kváðust nú nota Tik Tok reglulega en hlutfall reglulegra notenda forritsins reyndist einungis 0,2% í könnun síðasta árs.

Konur reyndust líklegri til að segjast nota helstu samfélagsmiðlana, en 97% þeirra nefndu Facbook, 70% Snapchat, 67% Instagram og 61% Spotify, meðan Karlar voru líklegri til að nota YouTube reglulega, eða 68% þeirra á móti 59% kvenna. Jafnframt notuðu fimmtungur karla Twitter, en 14% kvenna, og 12% karla notuðu Reddit en 6% kvenna.

Notkun kvenna á samfélagsmiðlum eykst jafnframt milli ára, um 3 prósentustig, þar á meðal á YouTube um 5 prósentustig, meðan notkun karla á þeim dróst saman um 7 prósentustig. Notkun kvenna á Spotify jókst um 11 prósentustig og 9 prósentustig á Instagram.

Yfir 80% yngstu nota YouTube

Regluleg notkun á Facebook reyndist mest meðal svarenda undir 50 ára aldri (93%) og fór hún minnkandi með auknum aldri. Svarendur í yngsta aldurshópi (18-29 ára) reyndust líklegri en svarendur annarra aldurshópa til að segjast nota YouTube (84%), Snapchat (84%), Spotify (85%) og Instagram (77%) reglulega en notkun allra samfélagsmiðlanna fór minnkandi með auknum aldri.

Nokkur aukning reyndist á notkun yngsta aldurshópsins á YouTube (+6 prósentustig) og Spotify (+8 prósentustig) frá síðustu mælingu en notkun þeirra á Snapchat (-5 prósentustig) og Instagram (-2 prósentustig) mældist minni þetta árið heldur en í fyrra. Hins vegar var nokkra aukningu að sjá á notkun Instagram á meðal annarra aldurshópa, sér í lagi þeirra 30-49 ára (+11 prósentustig).

Þá reyndust svarendur af höfuðborgarsvæðinu líklegri til að segjast nota YouTube (66%), Spotify (66%) og Instagram (64%) reglulega heldur en svarendur af landsbyggðinni en aukning var á notkun íbúa höfuðborgarsvæðisins á Spotify (+6 prósentustig) og Instagram (+6 prósentustig) á milli mælinga.