*

fimmtudagur, 20. febrúar 2020
Innlent 15. október 2018 13:38

Fimmtungur ungs fólk býr hjá foreldrum

Ísland með 8. lægsta hlutfall ungs fólks í foreldrahúsum, en meðaltal Evrópu er 40%. Hin Norðurlöndin skera sig úr.

Ritstjórn
Nálega þrír fjórðu 25-29 ára búa enn í foreldrahúsum í Króatíu en meðaltalið í evrópu er hátt í 40%.
Getty Images

Fimmtungur fólks á aldrinum 25-29 ára bjó í foreldrahúsum árið 2016, eða um 20,3% íbúa landsins á þessu aldursbili. Hlutfallið er mun hærra hjá ungum karlmennum, eða um 24,8% karla og 15,6% kvenna. Öryggisbilið er þó allt að 5,2%.

Ef tölurnar eru skoðaðar fyrir árabilið 2014 til 2016 er munurinn enn hærri, eða 26,8% karla og 14,3% kvenna. Sá munur er tölfræðilega marktækur en ekki fyrir einstök ár að því er Hagstofan greinir frá upp úr nýrri lífskjarakönnun.

Konur flytja alls staðar í Evrópu fyrr að heiman

Á Íslandi flytja konur fyrr úr foreldrahúsum en karlar, eins og í Evrópu allri. Þegar litið er á aldurshópinn frá tvítugt til 29 ára reyndust 34,4% kvenna og 44,1% karla búa í foreldrahúsum árið 2016.

Hlutfall fólks á aldrinum 25-29 ára sem býr í foreldrahúsum er breytilegt eftir Evrópulöndum. Árið 2016 reyndist hlutfallið hæst í Króatíu, eða 74,5%, en meðaltalið innan Evrópusambandsins var 38,6%.

Hlutfallið á Íslandi var áttunda lægsta af þátttökulöndum lífskjararannsóknarinnar en meira en tvöfalt hærra en á hinum Norðurlöndunum sem röðuðu sér í fjögur lægstu sætin. Í Danmörku bjuggu tæp 5% fólks á aldrinum 25-29 ára í foreldrahúsum, 6% í Finnlandi og 9% í Svíþjóð og Noregi.

Þegar þróunin er skoðuð frá upphafi lífskjararannsóknarinnar, árið 2004, sést að hlutfall ungra kvenna í foreldrahúsum hefur aukist síðan það var lægst árið 2005. Hlutfall ungra karla í foreldrahúsum hefur nokkurn veginn staðið í stað á sama tímabili.

Um gögnin

Lífskjararannsókn Hagstofunnar er langsniðsrannsókn þar sem haft er samband við hátt í 5 þúsund heimili árlega. Árið 2016 var haft samband við 4.430 heimili og af þeim svöruðu 2.870 svo að svarhlutfallið var 64,8%.