*

miðvikudagur, 24. júlí 2019
Innlent 27. janúar 2018 17:28

Gátu ekki lent á Akureyri með ferðamenn

Stórefla þarf innviði flugvalla á landsbyggðinni að mati Samtaka ferðaþjónustunnar til að dreifa ferðamönnum betur um landið.

Ritstjórn
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra ferðamála klippti á borða þegar fyrsta flugvélin lenti í millilandaflugi á Akureyri.
Aðsend mynd

Aukinn straumur ferðamanna til Íslands á undanförnum árum hefur haft afar jákvæð og góð áhrif á samfélagið allt og efnahag þess. Vöxturinn hefur, enn sem komið er, að mestu átt sér stað á suðvesturhorni landsins en þó hefur hlutfallslegur vöxtur á landsbyggðinni verið að aukast. 

Stigin hafa verið ákveðin skref í að styðja við ferðaþjónustu á landsbyggðinni, enda er það yfirlýst stefna stjórnvalda og atvinnugreinarinnar að fjölga ferðamönnum um allt land og það allan ársins hring segir í yfirlýsingu samtakanna.

Miklir hagsmunir í húfi

Þann 12. janúar sl. hóf bresk ferðaskrifstofa flug á milli nokkurra borga í Englandi til Akureyrar. Fjórtán flug hafa verið sett upp til Akureyrar fram í mars nk. og vel hefur gengið að selja í ferðirnar, en ætla má að um 2500 erlendir ferðamenn sæki Norðurland heim á tímabilinu.

Munar um minna fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi, en um er að ræða 8-10 þúsund gistinætur á tímabilinu og 15-20% veltuaukningu í ferðaþjónustu sé mið tekið af sömu mánuðum á síðasta ári. Áætlanir eru um frekara samstarf næsta vetur gangi samstarfið vel.

Nú er svo komið að í tvígang hafa flugvélar þurft að snúa frá Akureyrarflugvelli þar sem völlurinn er ekki þeim tækjum búinn sem millilandaflug krefst. Það er ólíðandi að millilandaflugi til og frá Akureyri, sem unnið hefur verið markvisst að á vettvangi ferðaþjónustunnar og stjórnvalda sé stefnt í voða með þessum hætti. 

Auk þess að setja upp svokallaðan ILS aðflugsbúnað fyrir aðflug úr norðri á Akureyrarflugvelli þarf að ráðast í að bæta flughlað og huga að stækkun á flugstöðinni þannig að hægt sé að sinna millilandaflugi og þjónustu við flugfarþega með viðunandi hætti. Í þessu samhengi er minnt á mikilvægi Akureyrarflugvallar sem varaflugvallar fyrir millilandaflug. 

Ótraustir innviðir flugsamgangna á landsbyggðinni

Traustir samgönguinnviðir gegna lykilhlutverki fyrir ferðaþjónustu á Íslandi rétt eins og fyrir landsmenn alla. Ljóst er að stórefla þarf alla innviði flugsamgangna hér á landi, en uppsöfnuð viðhaldsþörf annarra flugvalla og lendingarstaða en Keflavíkurflugvallar, nemur á bilinu 2-3 milljörðum króna samkvæmt nýrri skýrslu um Innviði á Íslandi sem Samtök iðnaðarins gáfu út fyrir skemmstu. 

Öruggar samgöngur, hvort heldur sem er á landi eða lofti, skipta miklu máli þegar kemur að því að dreifa ferðamönnum betur um landið okkar. Á það sérstaklega við yfir vetrarmánuðina þegar ferðaþjónusta á landsbyggðinni á undir högg að sækja.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa ítrekað bent á að viðhaldi flugvallarmannvirkja og endurnýjun flugleiðsögubúnaðar sé ábótavant og hefur svo verið um langt árabil. Ljóst er að til að sinna lágmarksviðhaldi á þeim 13 flugvöllum, öðrum en Keflavíkurflugvelli, sem innanlandsflug er stundað á, vantar, þegar á þessu ári, um 400 milljónir króna skv. nýsamþykktum fjárlögum. 

Við óbreytt ástand verður ekki unað, enda óásættanlegt fyrir ferðamenn, innlenda jafnt sem erlenda, að flugsamgöngum sé ógnað með þessum hætti og kerfinu leyft að grotna niður. 

Til að hægt sé að nýta þau tækifæri sem felast í beinu millilandaflugi, bæði á Norður- og Austurlandi yfir vetrarmánuðina verða innviðir að vera fullnægjandi. Um leið eflist innanlandsflug hér á landi.

Horfa verður til framtíðar

SAF skora á stjórnvöld að bregðast við þeim aðstæðum sem komnar eru upp hvað varðar innanlandsflug og stöðu flugvalla á Íslandi. Jafnframt hvetja samtökin stjórnvöld til að ráðast í stefnumótun hvað varðar flugsamgöngur á Íslandi þar sem horft er til langstíma og unnið eftir skýrri framtíðarsýn og henni fylgt eftir með viðeigandi fjárveitingum.

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur alla burði til að stuðla að áframhaldandi hagvexti, en það verður ekki gert öðruvísi en með traustum innviðum, ekki síst í flugsamgöngum. Miklir hagsmunir eru í húfi fyrir ferðaþjónustu á Íslandi sem og landsmenn alla.