*

þriðjudagur, 27. júlí 2021
Innlent 28. apríl 2020 12:48

Hækkun opinbers eftirlitskostnaðar mótmælt

FA hefur sent Matvælastofnun erindi þar sem mótmælt er boðaðri hækkun opinbers eftirlitskostnaðar matvælafyrirtækja.

Ritstjórn
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda.
Aðsend mynd

Félag atvinnurekenda (FA) hefur sent Matvælastofnun (MAST) erindi þar sem mótmælt er boðaðri hækkun opinbers eftirlitskostnaðar matvælafyrirtækja. Þetta kemur fram í frétt á vef FA

„Ýmsum félagsmönnum FA í innflutningi og framleiðslu matvæla barst í síðustu viku tölvupóstur frá MAST þar sem greint er frá fyrirhugaðri sýnatöku vegna skimunar fyrir óæskilegum varnarefnum í matvælum. Í póstinum er vakin athygli á því að „rannsóknastofan hefur hækkað verð á greiningum og einnig hefur hún fellt niður afslátt sem eftirlitsaðilar höfðu, og eftirlitsþegar höfðu notið góðs af. Reikningar vegna kostnaðar við greiningu hvers sýnis munu því óhjákvæmilega hækka." Hér mun átt við rannsóknarstofu opinbera hlutafélagsins Matís, sem greinir sýni sem heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna hafa tekið hjá matvælafyrirtækjum,“ segir í frétt FA.

Í erindi FA til MAST sé þessari hækkun harðlega mótmælt.

„Það vekur mikla furðu Félags atvinnurekenda að við núverandi aðstæður í íslenzku atvinnulífi, þar sem fyrirtæki berjast fyrir lífi sínu vegna afleiðinga heimsfaraldurs COVID-19, skuli boðuð hækkun opinberra eftirlitsgjalda. Stjórnvöld hafa undanfarnar vikur fremur leitazt við að draga úr kostnaði fyrirtækja," segir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA, í bréfinu. „Hér er um að ræða aukinn kostnað fyrir innflytjendur og framleiðendur matvæla, sem mun óhjákvæmilega leiða til hækkana á verði matvöru, til viðbótar við verðhækkanir vegna gengisbreytinga."

Verðið hækkað mikið undanfarin ár

Í bréfinu veki FA ennfremur athygli á því að kostnaður við greiningu hvers sýnis hafi hækkað mikið undanfarin ár, eða úr 81.760 krónum árið 2016 í 105.578 krónur fyrr á þessu ári, eða um 29,1%. Sé þá gjaldtaka vegna sýnatökunnar sjálfrar ótalin. Bendir félagið á að í sumum tilvikum séu teknir tugir sýna hjá sama fyrirtækinu, sem þýði að kostnaður hvers fyrirtækis geti hlaupið á milljónum króna. FA andmæli eindregið enn frekari hækkun á þessum gjöldum.

Samkvæmt lögum og dómafordæmum verði opinber eftirlitsgjöld að miðast við raunkostnað við eftirlitið, gjaldskrá verði að vera birt opinberlega og kostnaðargreining að liggja að baki gjaldtökunni. Í bréfinu fari FA fram á að MAST sendi félaginu hina nýju, opinberu gjaldskrá vegna töku sýna vegna varnarefna í matvælum, bæði fyrir sýnatöku- og rannsóknarkostnað, ásamt ýtarlegum rökstuðningi. Þar sé ennfremur óskað eftir upplýsingum um hvaða ákvæði í þjónustusamningi MAST og Matís heimili síðarnefnda fyrirtækinu að hækka verð og afnema afslátt einhliða.

Farið yfir leiðir til að lækka eftirlitskostnað

Í bréfinu fari FA að lokum fram á að MAST leiti allra leiða til að lækka eftirlitskostnað. „Félagið nefnir nokkrar leiðir að því markmiði. Ein gæti verið að einn starfsmaður heilbrigðiseftirlits sjái um sýnatöku í stað tveggja, eins og oftast mun vera raunin. Önnur getur verið að taka mið af því að mikið af matvöru, t.d. grænmeti, ávöxtum og kornmat, er flutt inn frá löndum Evrópska efnahagssvæðisins, þar sem þegar hafa verið tekin sýni af vörunni hjá birgjum íslenzkra innflutningsfyrirtækja, samkvæmt sama regluverki og hér gildir. Sú þriðja gæti verið að bjóða út rannsókn á sýnunum, en FA hefur upplýsingar um að verð hjá rannsóknarstofum í nágrannalöndunum sé mun lægra en hjá Matís ohf,“ segir í frétt FA.

„Matvælafyrirtæki geta alltént ekki sætt sig við einhliða hækkanir opinbers eftirlitskostnaðar á þessum erfiðu tímum," segir í niðurlagi bréfsins.

FA segir að Kristjáni Þór Júlíussyni, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, hafi verið sent afrit af bréfinu til MAST og FA hafi fengið þær upplýsingar að málið sé til skoðunar í ráðuneytinu.