*

laugardagur, 4. desember 2021
Innlent 19. október 2021 18:31

Hagar högnuðust um 1,7 milljarða

Hagnaður jókst um tæp 30% milli ára á síðasta ársfjórðungi og velta um 13% og nam 35 milljörðum.

Ritstjórn
Finnur Oddsson, forstjóri Haga.
Lárus Karl Ingason

Hagnaður Haga nam 1,7 milljörðum króna á síðasta ársfjórðungi, og jókst um 29% milli ára. Félagið velti 35 milljörðum á tímabilinu sem var 13% aukning. Þetta kemur fram í nýbirtu árshlutauppgjöri félagsins.

Rekstrarhagnaður (EBITDA) nam 3,3 milljörðum og jókst um 8% milli ára, og framlegðarhlutfall var 21,2% og féll um 2,3 prósentustig. Eigið fé félagsins nam 26,2 milljörðum í loka tímabilsins og jókst um milljarð milli ára, en eiginfjárhlutfall 40,7% og féll lítillega. Afkomuspá fyrir rekstrarárið gerir ráð fyrir 9,3-9,8 milljarða rekstrarhagnaði.

Í tilkynningu félagsins segir að fjórðungurinn hafi verið góður, en framlegðarhlutfall þó heldur undir áætlunum. Uppgjöri vegna sölu eigna Útilífs lauk á fjórðungnum og hagnaður vegna sölunnar nam 273 milljónum. Þá var fyrirvörum vegna kaupa á 49% hlut í Djús ehf. sem rekur veitingastaðina Lemon aflétt og eru hlutdeildartekjur frá félaginu hluti af uppgjörinu.

Haft er eftir Finni Oddssyni forstjóra félagsins í tilkynningunni að viðsnúningur í rekstri á fyrri árshelmingi skýrist af bættri afkomu hjá öllum helstu rekstrareiningum. Horfur séu einnig góðar og dregið hafi úr neikvæðum áhrifum heimsfaraldursins.

Ummæli Finns í heild:

Rekstur Haga á öðrum fjórðungi rekstrarársins 2021/2022 gekk vel. Tekjur námu 34.885 millj. kr. og jukust um 13% miðað við sama tímabil í fyrra. Afkoma á fjórðungnum batnaði á milli ára, en EBITDA nam 3.263 millj. kr. og hagnaður 1.709 millj. kr., sem er um 30% aukning. Við erum ánægð með starfsemi félagsins á fyrri helming rekstrarárs, sérstaklega töluverða tekjuaukningu og aukinn hagnað, sem nam 2.436 millj. kr. á tímabilinu í samanburði við 1.225 millj. kr. í fyrra.

Þessi viðsnúningur í rekstri Haga á fyrri helmingi árs skýrist af bættri afkomu hjá öllum helstu rekstrareiningum félagsins, þ.e. Bónus, Hagkaup og Olís. Afkoma af rekstri Olís er mun betri en var í fyrra, en eftirspurn hefur aukist samhliða meiri umsvifum í samfélaginu og fjölgun ferðamanna í vor og sumar. Að auki hefur markviss aðlögun í rekstri þjónustustöðva skilað umtalsverðu hagræði í rekstrarkostnaði. Tekjur í dagvöruverslun hafa haldið áfram að aukast og framlegð heldur styrkst,  sem skilar bættri rekstrarafkomu hjá verslunum og vöruhúsum. 

Aðlögun starfsemi Haga að nýjum stefnumótandi áherslum gengur ágætlega, en þær miða m.a. að því að auka fókus á kjarnastarfsemi félagsins, efla tengingu við viðskiptavini og treysta sérstöðu vörumerkja dótturfélaga. Sölu og uppgjöri vegna rekstrareininga, Útilíf og Reykjavíkur Apóteki, er lokið. Áfram er unnið að því að aðlaga og styrkja vöruframboð þjónustustöðva og verslana, m.a. með skýrari afmörkun þjónustuframboðs, stuðningi við nýsköpun og nýja aðila í matvælaframleiðslu, og kaupum á Djús ehf. sem rekur Lemon veitingastaðina. Vinnu við uppbyggingu netverslunar Haga og dótturfélaga miðar vel, en þar er horft til uppbyggingar yfir lengri tíma og samhliða verður lagður grunnur að frekari nýtingu upplýsingatækni við ákvörðunartöku og til að bæta þjónustu við viðskiptavini. Það er svo ánægjulegt að við höfum fengið nýja liðsmenn til að taka þátt í þessari vegferð Haga, en í síðasta mánuði tóku Jóhanna Jónsdóttir við sem framkvæmdastjóri Banana og Frosti Ólafsson við sem framkvæmdastjóri Olís.

Í lok september var gengið frá viljayfirlýsingu á milli Haga, Klasa og Regins um uppbyggingu og rekstur öflugs fasteignafélags, þar sem Hagar greiða fyrir eignarhlut í félaginu með þróunareignum. Þetta er í samræmi við markaða stefnu þar sem gert er ráð fyrir aðkomu sérhæfðra aðila til að styðja við uppbyggingu og verðmætasköpun í tengslum við lóðir og fasteignir Haga. Gert er ráð fyrir að eignarhlutur hvers eiganda um sig, þ.e. Haga, Regins og KLS eignarhaldsfélags, núverandi eiganda Klasa, verði um 1/3 af útgefnu hlutafé og að verðmæti undirliggjandi fjárfestingareigna verði um 15 ma. kr. Við gerum ráð fyrir að fyrirhugað samstarf stuðli að bæði hraðari og hagkvæmari uppbyggingu á þróunarreitum Haga og treysti þannig verðmætasköpun fyrir hluthafa félagsins.

Horfur í rekstri Haga eru áfram góðar. Heldur hefur dregið úr neikvæðum áhrifum vegna COVID-19 og gert er ráð fyrir að eftirspurn á eldsneytismarkaði muni halda áfram að aukast með auknum umsvifum og ferðamannastraumi. Þá er gert ráð fyrir að eftirspurn eftir dagvöru verði nokkuð stöðug, en þó má búast við að fleiri Íslendingar fari utan á næstunni, í samanburði við fyrra ár, sem gæti hægt á tekjuvexti. Einnig er ástæða til að draga athygli að væntanlegum verðhækkunum á hrá- og neytendavöru sem til komnar eru vegna hnökra á aðfangakeðjum og aukinni eftirspurn í heimshagkerfinu. 

Spá stjórnenda um afkomu gerir ráð fyrir að EBITDA samstæðu á rekstrarárinu verði á bilinu 9.300-9.800 millj. kr. Fjárhagsleg staða er sterk og félagið því vel í stakk búið að fylgja eftir nýjum stefnumótandi áherslum og takast á við ögrandi aðstæður í íslensku efnahagslífi. Sem fyrr er það markmið okkar að efla hag viðskiptavina með því að gera verslun hagkvæma, þægilega og skemmtilega.

Stikkorð: Hagar