*

þriðjudagur, 7. júlí 2020
Innlent 22. nóvember 2019 10:33

Hagnaður Eimskip jókst um 12,5%

Á 3. ársfjórðungi hagnaðist Eimskipafélag Íslands um nærri milljarð króna þrátt fyrir minni tekjur. Starfsfólki fækkað um 55.

Ritstjórn
Vilhelm Már Þorsteinsson er forstjóri Eimskipafélags Íslands.
Haraldur Guðjónsson

Hagnaður Eimskips á þriðja ársfjórðungi jókst um 12,5% frá sama tíma fyrir ári, eða úr 6,3 milljónum evra, í 7,1 milljón evra, eða sem samsvarar 964 milljónum íslenskra króna. Jókst hagnaðurinn á sama tíma og tekjurnar lækkuðu milli ára um 5,3%, eða 9,6 milljónir evra frá sama ársfjórðungi 2018 og námu þær nú 172,5 milljónum evra.

Félagið segir ástæðuna minni innflutning til Íslands og minni útflutnings í júlí og ágúst frá Íslandi og Færeyjum. Framlegð jókst hins vegar í flutningsmiðlun milli landa þrátt fyrir ríflega 10% samdrátt. EBITDA félagsins nam nú 22,7 milljónum evra sem er nærri 29% aukning frá sama tíma fyrir ári, þegar hún nam 17,6 milljónum evra.

Launakostnaður félagsins lækkaði milli ára um 5,3% og annar rekstrarkostnaður lækkaði um 6,0%. Handbært fé frá rekstri tímabilsins var neikvætt um 1,7 milljónir evra, en var jákvætt um 10,6 milljónir evra í lok sama ársfjórðungs 2018.

Eiginfjárhlutfallið lækkað í 45%

Eigið fé félagsins dróst saman um 2,2% á síðustu 12 mánuðum, úr 242,5 milljónum evra í 237,1 milljón evra, meðan skuldirnar jukust um 17,8%, úr 245,4 milljónum evra í 289 milljónir evra. Þar með hafa eignir félagsins aukist á árinu um 7,8%, úr 487,9 milljónum í 526,1 milljón evra, meðan eiginfjárhlutfallið hefur lækkað úr 49,7% í 45,1%.

Ef horft er til fyrstu níu mánuða ársins nam hagnaður tímabilsins 7,2 milljónum evra, samanborið við 9,3 milljónir evra á sama tímabili fyrir ári. Tekjurnar lækkuðu hins vegar um 1,2% ef horft er á þetta tímabil, eða 6,3 milljónir evra. EBITDA nam 56,7 milljónum evra, samanborið við 39,8 milljónir evra fyrir sama tímabil á síðasta ári sem er 4,1% aukning milli ára.

Lokuðu í Belgíu og Murmansk

Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri Eimskipafélags Íslands, segist heilt yfir sáttur við afkomu Eimskips á þriðja ársfjórðungi og að fyrstu níu mánuðirnir séu í samræmi við væntingar, þrátt fyrir minni innflutning.

„Ég er ánægður að sjá EBITDA og hagnað af flutningsmiðlunarstarfseminni aukast milli ára þrátt fyrir að magn hafi dregist saman vegna aflagðrar starfsemi og spennu í alþjóðaviðskiptum,“ segir Vilhelm Már, en hann segir jafnframt að afkoman af alþjóðlegri starfsemi hafi verið í samræmi við væntingar.

„Starfsemin okkar í Noregi hélt áfram að bæta afkomu sína í kjölfar ýmissa hagræðingaraðgerða fyrr á árinu og Trans-Atlantic flutningar hafa vaxið um tveggja stafa tölur á árinu 2019 sem hefur haft jákvæð áhrif t.d. á starfsemi okkar í Norður Ameríku.

Á þriðja ársfjórðungi var tekin ákvörðun um að loka skrifstofu Eimskips í Belgíu og sameina hluta af starfseminni við skrifstofu Eimskips í Rotterdam. Þessi aðgerð leiðir af sér fækkun um 11 starfsmenn. Einskiptisgreiðsla fellur til vegna þessa á fjórða ársfjórðungi 2019, en áætlað er að breytingarnar leiði til lækkunar rekstrarkostnaðar um 0,3-0,4 milljónir evra á ársgrundvelli þegar til framtíðar er litið.

Skrifstofu okkar í Murmansk var lokað á þriðja ársfjórðungi og ábyrgð á þjónustu við svæðið var færð til Sortland í Noregi. Að auki höfum við sameinað nokkrar aðrar skrifstofur á árinu 2019. Þetta er í samræmi við vegferð félagsins um aukna samþættingu og áherslu á kjarnastarfsemi.“

Starfsmenn fækkað um 55 á árinu

Jafnframt er Vilhelm Már ánægður með að sjá góðan árangur á Innanlandssviðinu þrátt fyrir minna magn innflutnings og kólnun í hagkerfinu.

„Samþættingar og skipulagsbreytingar eru að skila sér í hagræðingu sem sést t.d. bæði í lægri kostnaði stjórnunareininga og í starfseminni almennt. Launakostnaður lækkaði um 4,7 milljónir evra samanborið við fyrstu níu mánuði ársins 2018, en þar af eru 3,4 milljónir evra vegna samþættingarverkefna. Starfsmönnum hefur fækkað um 55 á árinu og eru nú 1750 talsins,“ segir Vilhelm Már.

„Nýtt gámasiglingakerfi var kynnt í október. Með einfaldara siglingakerfi og stærri skipum munum við geta bætt þjónustu og áreiðanleika siglingakerfisins ásamt því að lækka fastan rekstrarkostnað. Markmiðið um lækkun rekstrarkostnaðar með nýju siglingakerfi, þar með talið með samstarfinu við Royal Arctic Line, er á bilinu 7-9 milljónir evra á ársgrundvelli.“

Samstarfið við Royal Arctic Line tefst vegna bilunar

Hann segir þó að samstarfið muni frestast nokkuð vegna bilunar í Brúarfossi, annarri nýsmíðinni, í prufusiglingu, og er nú gert ráð fyrir að það hefjist á öðrum ársfjórðungi 2020.

„Við búumst við því að fá Dettifoss afhentan á fyrsta ársfjórðungi og Brúarfoss á þriðja ársfjórðungi 2020. Félagið á í samningaviðræðum við skipasmíðastöðina í Kína varðandi næstu skref og tafabætur vegna seinkunar á afhendingu,“ segir Vilhelm Már.

„Að lokum má nefna að við kynnum nú markmið um framtíðar fjármagnsskipan félagsins og þriggja ára fjárfestingaáætlun. Okkar markmið er að viðhalda eiginfjárhlutfalli nálægt 40% og hóflegu skuldsetningarhlutfalli sem væri 2-3 sinnum nettó vaxtaberandi skuldir á móti EBITDA. Markmiðið með þessu er að auka gagnsæi og fyrirsjáanleika og þar með auka þjónustu við fjárfesta og greinendur á markaði.”