*

þriðjudagur, 2. júní 2020
Innlent 31. október 2019 17:22

Tekjuvöxtur hjá Origo

Hagnaður Origo á fyrstu níu mánaða ársins nemur 366 milljónum króna en var 135 milljónir króna á sama tímabili 2018.

Ritstjórn
Finnur Oddsson, forstjóri Origo.
Haraldur Guðjónsson

Sala á vöru og þjónustu hjá Origo nam 3,5 milljörðum króna á þriðja ársfjórðungi 2019 sem samsvarar 9,4% tekjuvexti milli ára án Tempo en Tempo er ekki lengur hluti af samstæðureikningi félagsins. Á fyrstu níu mánuðum ársins námu tekjur 10,5 milljörðum króna sem samsvarar 8,1% tekjuvexti án tekna Tempo 2018. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins.

Framlegð nam 747 milljónum króna (21,6%) á þriðja ársfjórðungi og 2,5 milljörðum króna á fyrstu níu mánuði ársins (24,0%)

EBITDA nam 254 milljónum króna (7,3%) á þriðja ársfjórðungi og 704 milljónir króna á fyrstu níu mánuði ársins en var 369 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi 2018 og 705 milljónir króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2018.

Heildarhagnaður nam 15 milljónum króna á þriðja ársfjórðungi en hagnaður fyrstu níu mánaða ársins nemur 366 milljónum króna en var 135 milljónir króna á sama tímabili 2018.

„Við erum ánægð með ágæta tekjuaukningu hjá Origo á þriðja ársfjórðungi, um 9%, og almennt er ákveðinn stöðugleiki í rekstrinum. Tekjuvöxt má að hluta rekja til áframhaldandi aukinna umsvifa í hugbúnaðartengdri starfsemi eins og verið hefur undanfarin misseri. Að auki var töluverð aukning í sölu á notendabúnaði, m.a. vegna kaupa Origo á Strikamerki og Tölvuteki fyrr á árinu. EBITDA nam 254 mkr á þriðja ársfjórðungi og 704 mkr EBITDA fyrstu níu mánuði ársins, sem er svipað og var í fyrra. Hagnaður á fyrstu níu mánuðum ársins nam 366 mkr.

Afkoma Origo á fyrstu níu mánuðum ársins er viðunandi en nokkuð mismunandi á milli starfsþátta. Afkoma af hugbúnaðartengdri starfsemi var góð, en sala lausna í áskrift til viðskiptavina verður sífellt stærra hlutfall af heildartekjum. Fjárfesting í þróun og nýsköpun er áfram umtalsverð og hefur hugbúnaðarsérfræðingum fjölgað að undanförnu, bæði á Íslandi og erlendis.  Origo rekur nú þróunarsetur í Serbíu þar sem nú starfa á annan tug hugbúnaðarsérfræðinga," segir Finnur Oddsson, forstjóri Origo.

„Lakari afkoma hefur verið af rekstrarþjónustu og sölu á notendabúnaði, en við höfum leitast við að auka hagræði í öllum rekstri, m.a. með útvistun afmarkaðra verkefna og aukinni sjálfvirknivæðingu í eigin starfsemi og fyrir viðskiptavini okkar. Þeirri vegferð verður haldið áfram.

Afkoma í þjónusturekstri Origo er í járnum og er sérstök áhersla lögð á að leita hagræðis í þessum rekstrarþáttum, með aukinni sjálfvirkni og útvistun einfaldari verkefna út fyrir landsteina. Sífellt fleiri viðskiptavinir sjá hag sínum betur borgið með útvistun og kaupum á skýjalausnum í áskrift, í stað þess að reka sína eigin tölvuinnviði. Þetta kemur eðlilega niður á sölu á miðlægum búnaði sem sögulega hefur verið þungamiðja í okkar starfsemi, en um leið felast í þessari þróun töluverð tækifæri í ráðgjöf og sölu á skýjalausnum af ýmsu tagi. Því tengt þá er eftirspurn eftir öryggislausnum að aukast verulega, í takt við vitundarvakningu íslenska fyrirtækja á mikilvægi slíkra verkfæra. Við höfum fjárfest sérstaklega í þekkingu og lausnum á þessu sviði og fer sá hópur sérfræðinga í öryggislausnum ört stækkandi hjá okkur, vel studdur af traustu baklandi erlendra samstarfsaðila.

Ágæt tekjuaukning er í sölu á notendabúnaði, PC tölvum, afgreiðslukerfum og hljóð- og myndlausnum.  Hluti aukningarinnar er til kominn vegna Strikamerkis og Tölvuteks, sem víkka lausnaframboð Origo og stækka viðskiptamannahóp. Afkoma í sölu á notendabúnaði hjá Origo er þó heldur undir væntingum, en þess ber að geta að hagræðingaráhrif af kaupum á Tölvutek og Strikamerki eru enn ekki komin fram í rekstri. Unnið er að hagræðingu í rekstri, sjálfvirknivæðingu og stafrænum áherslum hjá Notendalausnum, sem miða að því að einfalda og fækka snertiflötum en auka um leið þjónustustig til viðskiptavina, m.a. með snjallboxum og sjálfsafgreiðslu í gegnum netverslun," segir Finnur.

Stikkorð: Uppgjör Origo