*

mánudagur, 13. júlí 2020
Innlent 19. nóvember 2019 09:38

Hagnaður Reita helmingast

Fasteignafélagið hagnaðist um 629 milljónir króna á 3. ársfjórðungi. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreyting jóks tum 3%.

Ritstjórn
Guðjón Auðunsson er forstjóri Reita.
Haraldur Guðjónsson

Hagnaður fasteignafélagsins Reita nam 629 milljónum króna á þriðja ársfjórðungi, sem er 47,8% lækkun frá sama tíma fyrir ári þegar hagnaðurinn nam 1,2 milljarði króna. Leigutekjur félagsins jukust um 3% mili ára, úr 2.877 milljónum króna í 2.962 milljónir króna, meðan rekstrarkostnaður fasteigna fyrirtækisins jókst um 2,6%, úr 879 milljónum í 902 milljónir króna.

Stjórnunarkostnaðurinn jókst hins vegar meira, eða um 3,3%, úr 152 milljónum í 157 milljónir króna, og síðan dróst matshækkun fjárfestingareignanna mikið saman eða um 84%, úr  tæplega 1,2 milljarða viðbót fyrir ári í 192 milljónir nú. Rekstrarhagnaðurinn fyrir matsbreytinguna jókst hins vegar um 3,1%, úr 1.846 milljónum króna í 1.903 milljónir króna.

Hrein fjármagnsgjöld drógust líka saman, eða um 14,2%, úr ríflega 1,4 milljarði í ríflega 1,2 milljarða, svo hagnaður fyrirtækisins fyrir tekjuskatt lækkaði um 46%, úr 1,6 milljarði í 863 milljónir króna.

Eigið fé félagsins hefur aukist um 2,1% á árinu, úr 46,9 milljörðum króna í 47,9 milljarða króna. Skuldir félagsins jukust á sama tíma um 9,2%, úr 96,8 milljörðum í 105,7 milljarða. Þannig jukust heildareignirnar um 6,9%, úr 143,7 milljónum króna í 153,6 milljónir króna og eiginfjárhlutfallið lækkaði úr 32,6% í 31,2%.

Ef horft er til fyrstu níu mánaða ársins samanlagt nam rekstrarhagnaður Reita nærri 5,8 milljörðum króna, sem er 3,5% aukning frá sama tíma fyrir ári. Hagnaðurinn sjálfur jókst hins vegar um 67%, úr rúmlega 1,5 milljörðum króna í tæplega 1,6 milljarða.

Guðjón Auðunsson forstjóri Reita segir reksturinn hafa gengið vel fyrstu níu mánuði ársins og afkomuna á þriðja ársfjórðungi hafa verið í samræmi við útgefnar horfur.

„Árið hefur að stórum hluta verið nýtt í umbætur á eignasafninu og sést það á mikilli fjárfestingu samhliða tímabundnum samdrætti í nýtingu. Margar fasteignir hafa í smáum og stórum skömmtum gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og nýir leigutakar tekið við umgjörð um atvinnustarfsemi þeirra til langrar framtíðar. Skaftahlíð 24 hýsir nú skrifstofur Landspítalans í uppgerðu húsnæði, Íslandspóstur er að koma sér fyrir í stóru og endurnýjuðu rými á Höfðabakka 9 og Sjúkraþjálfun Íslands hefur hafið starfsemi í norðurenda Kringlunnar eftir gagngerar endurbætur,“ segir Guðjón.

„Innkoma Vínlandsleiðar í eignasafnið fyrir rúmu ári síðan skýrir stærstan hluta af breytingu í tekjum á milli ára. Með kaupum á þeim eignum var góður grunnur af útleigu til opinberra aðila styrktur enn frekar og með undirritun leigusamninga við Landspítalann, Íslandspóst og fleiri aðila hafa þar bæst við um 22 þúsund fermetrar í útleigu til opinberra leigutaka.

Eftir góðan gang í útleigu á haustmánuðum er nýtingarhlutfall félagsins í dag um 96% og vonir standa til um að það hlutfall haldi áfram að hækka.

Árinu hefur einnig fylgt framhald á endurfjármögnun félagsins. Góður árangur hefur náðst en til þessa hefur félagið gefið út skuldabréf fyrir um 10,2 milljarða og greitt niður óhagstæð eldri lán í þeim tilgangi að lækka vaxtakostnað félagsins. Aukið vaxtaálag á markaði er áhyggjuefni til lengri tíma litið og ekki í takti við verðlagningu sambærilegra afurða í löndunum í kringum okkur.

Reitir horfa björtum augum til framtíðar og þrátt fyrir að tímabundin niðursveifla sé í hagkerfinu um þessar mundir þá er þjóðarbúið vel í stakk búið til að mæta slíkri niðursveiflu. Sömu sögu er að segja af Reitum. Eignir félagsins, ávöxtunarkrafa þeirra og vænt markaðsleiga hafa verið metin með varfærnum hætti og skuldsetning hófleg. Arðsemi eigna í fullnýttu eignasafni er um 6,1% og virði hvers fermetra í eignasafninu er rétt um 300.000 kr. Rekstur Reita er stöðugur og eftirspurn eftir eignum félagsins heilbrigð.“