*

föstudagur, 14. ágúst 2020
Innlent 1. nóvember 2019 10:05

Hagstofan spáir áfram samdrætti í ár

Þjóðhagspá hækkar hagvaxtarspá sína fyrir næsta ár í 1,7% og allt að 2,7% á árunum 2021 til 2025.

Ritstjórn
Hörður Kristjánsson

Hagstofan spáir áfram að hagvöxtur muni dragast saman um 0,2% í ár vegna minni innlendrar eftirspurnar og lækkunar útflutnings að því er fram kemur í nýrri Þjóðhagsspá stofnunarinnar.

Á næsta ári spáir Hagstofan að hagvöxtur verði 1,7%, þar sem þjóðarútgjöld aukist á ný og hann verði 2,5 til 2,7% það sem eftir lifir spátímans, það er til 2025. Í maí spáði hún 1,6% hagvexti 2020.

Horfur eru á að einkaneysla aukist um 1,8% í ár þar sem heimilin hafa haldið að sér höndum vegna óvissu í efnahagsmálum. Reiknað er með 2,4% vexti einkaneyslu árið 2020 eftir því sem kaupmáttur launa eykst. Vöxturinn verður svo 2,6% að meðaltali út spátímann.

Í spánni eykst samneysla um 2,5% í ár og um 2,4% árið 2020, m.a. vegna aukins launakostnaðar hjá ríki og sveitarfélögum.

Gert er ráð fyrir að fjárfesting lækki um 9,1% í ár vegna samdráttar í atvinnuvegafjárfestingu og opinberri fjárfestingu. Á næsta ári er reiknað með 3,7% vexti fjárfestingar vegna bata í atvinnuvegafjárfestingu og aukningar í íbúðafjárfestingu. Áætlað er að fjárfesting aukist að meðaltali um rúmlega 3% árin 2021-25.

Framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar verður jákvætt í ár, einkum vegna samdráttar í innflutningi, en verður neikvætt á næsta ári og breytist lítið eftir það. Spáð er viðskiptaafgangi í ár sem nemur 2,9% af vergri landsframleiðslu en á næstu árum er reiknað með að hann verði um 1,4%.

Spáð er að vísitala neysluverðs hækki um 3% að meðaltali í ár en verði eftir það nálægt 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands í ljósi hóflegra launahækkana og forsendu um stöðugt gengi krónunnar. Horfur um atvinnuleysi hafa lítið breyst og er reiknað með að það verði 3,8% í ár.