Landsframleiðsla jókst að raungildi um 1,6% árið 2012 samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Þetta er annað árið í röð sem landsframleiðsla eykst, en hagvöxtur var hins vegar mun minni en spáð hafði verið um. Má þar nefna að Hagstofan spáði sjálf í júní í fyrra 2,8% hagvexti, en spáin var síðar lækkuð í 2,7%. Seðlabankinn spáði í ágúst 3,1% hagvexti, en spáin var lækkuð í 2,5% í nóvember. Greining Íslandsbanka spáði 3,2% hagvexti í september og hagfræðideild Landsbankans spáði 2,2% hagvexti í nóvember í fyrra.

Þá skiptir ekki minna máli að í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2012 var gert ráð fyrir 3,1% hagvexti.

Í tilkynningu frá Hagstofunni segir að þjóðarútgjöld á árinu 2012 hafi aukist nokkru meira en nam vexti landsframleiðslu, eða um 1,9%. Einkaneysla jókst um 2,7% og fjárfesting um 4,4% en samneysla dróst saman um 0,2%. Útflutningur jókst um 3,9% og innflutningur nokkru meira, eða um 4,8%. Þrátt fyrir þessa þróun varð verulegur afgangur af vöru- og þjónustuviðskiptum á árinu 2012, eða 108 milljarðar króna.

Aukna fjárfestingu á síðasta ári má að miklu leyti rekja til innfluttra skipa og flugvéla en slík fjárfesting hefur lítil sem engin áhrif á landsframleiðslu ársins. Að frádreginni fjárfestingu í skipum og flugvélum dróst fjárfesting á síðasta ári saman um 4,7% og munar þar mestu um minni fjárfestingu í stóriðju- og orkuverum.