Halldór Kristmannsson, fyrrverandi samskiptastjóri Alvogen, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann svarar umfjöllun Fréttablaðsins . Í fréttinni er sagt að Halldór hafi upplýst um fundi sem hann átti með fjárfestinum Björgólfi Thor Björgólfssyni í þeim tilgangi að afla sér upplýsinga sem gætu nýst til að gera fjárkröfu á hendur Alvogen.

Þetta komi fram í stefnu Alvogen á hendur Halldóri sem blaðið hafi undir höndum. Alvogen telji að slík samskipti séu alvarlegt trúnaðarbrot. Í ljósi ráðningarsamnings og trúnaðarskyldu Halldórs séu þessi samskipti með öllu óeðlileg. Þá hafni félagið því einnig að Halldór geti talist uppljóstrari í skilningi laga. Auk þess hafi Halldór leitað til lögmannsstofunnar Quinn Emanuel, sem sé þekkt fyrir að státa sig af því að vera sú lögmannsstofa sem alþjóðleg stórfyrirtæki óttist mest, til að knýja fram samningsstöðu.

Segir rangfærslur í stefnunni

Í yfirlýsingu Halldórs vísar hann ofangreindu á bug og segir rangfærslur í stefnunni, sem hann muni gera frekari grein fyrir Héraðsdómi.

Umfjöllun Fréttablaðsins sé ekki rétt, er varði samskipti sín við Björgólf Thor og samstarfsvilja hans í rannsókninni. Upptaka og handrit sé til af umræddum fundi, með hinni svokölluðu „rannsóknarnefnd", „sem staðfesti eina af mörgum rangfærslum fyrirtækisins.“ Segir Halldór að fyrirtækin hafi umræddar upptökur en honum hafi verið neitað um afrit af þeim.

„Ég var spurður um það sérstaklega hvort ég hafi hitt Björgólf Thor. Ég greindi frá því að ég hafi spurt hann um ósæmilega hegðun Róberts, þegar hann var forstjóri Actavis. Hann hafi staðfest við mig ákveðna atburðarrás í ágúst 2008, sem ég taldi mikilvægt að upplýsa um. Á þessum tíma hafi Róbert hringt í Sigurð Óla Ólafsson, aðstoðarforstjóra Actavis og gert tilraun til að segja honum upp störfum undir áhrifum áfengis. Ég staðfesti við nefndina að Björgólfur Thor hafi umsvifalaust rekið Róbert frá Actavis fyrir þessa ósæmilegu hegðun.  Ég taldi þessar upplýsingar mikilvægar fyrir rannsókn málsins og sýni að ósæmileg hegðun Róberts nái yfir að minnsta kosti 12 ára tímabil. Björgólfur Thor virðist því vera eini maðurinn sem hafi sýnt kjark til að stöðva ósæmilega hegðun Róberts.

Þá er því haldið fram í fréttinni að ég hafi neitað að mæta í þriðja sinn fyrir rannsóknarnefnd. Það er alrangt og fyrir liggi staðfesting á þessu á upptöku. Lögmaður White & Case sagði málinu lokið eftir sex klukkustunda yfirheyrslu, nema ég hefði frekari upplýsingar. Ég óskaði þá eftir því að fá aðgang að vinnugögnum mínum, til að geta aðstoðar frekar við rannsóknina og var þeirri beiðni hafnað. Ekki varð því úr frekari fundahöldum og ennþá hef ég ekki verið upplýstur um niðurstöðu rannsóknar, og engin svör fengið frá fyrirtækjunum um ásakanir," segir í yfirlýsingu Halldórs.

Halldór kveðst hafa sett sig í samband við „alla þá óvildarmenn Róberts, sem hann hafi borið þungum sökum og vildi koma höggi á.“ Líkt og áður hafi komið fram sé um að ræða tvo háttsetta embættismenn, alþjóðlegan fjárfesti og íslenskan blaðamann. Ásakanir Róberts hafi „í raun verið andstyggilega aðför að þeirra æru og mannorði.“ Hann telji ekki óeðlilegt að hann ræði við umrædda aðila og beri undir þá ásakanir.

„Áfram er því haldið fram að ég hafi uppi einhverjar fjárhagslegar kröfur. Ég hef nú í tvígang sent stjórnum Alvogen og Alvotech sáttatillögu. Þar kemur skýrt fram að ég hef engar fjárhagslegar kröfur á hendur fyrirtækjunum. Ég hef líkt og áður áskilið mér rétt til að sækja bætur til Róberts persónulega, en hef ekki haft uppi sérstakar kröfur í þeim efnum. Tilgangur fundarins með Björgólfi Thor var ekki að knýja fram fjárhagslegt uppgjör og það kemur ekki fram í þeim gögnum, sem fyrirtækin hafa lagt fram í héraðsdómi. Ég ítreka áskorun mína um að fyrirtækin einfaldlega opinberi öll gögn úr yfirheyrslum lögmannstofunnar White & Case,“ segir Halldór í yfirlýsingunni.

Þá segir Halldór stefnu fyrirtækisins fulla af fullyrðingum sem ekki standist skoðun. Hann hafi til að mynda upplýst nefndina um að hann hafi við tilteknar kringumstæður rætt við fjölmiðla, en tekið sérstaklega fram að engum trúnaðarupplýsingum hafi verið dreift.

„Staðreyndin er auðvitað sú að enginn fjölmiðill, hvorki hér heima eða erlendis, hafi fjallað um málið á þeim tíma, sem málið var í rannsókn. Það var ekki fyrr en fyrirtækin ákváðu að tilkynna sjálf um „hvítþvott" Róberts, að fjölmiðlar sýndu málinu áhuga."

Lögmaður Halldórs „hálf einmanna að skylmast við sex lögmannsstofur“

Halldór segir Fréttablaðið gera talsvert úr því að hann hafi leitað til erlendrar lögmannstofu til að aðstoða við málið. Ljóst hafi verið frá upphafi að við ofurefli hafi verið að etja þegar stórt alþjóðlegt fyrirtæki og Róbert sjálfur séu annars vegar. Þær lögmannstofur sem hafi verið í sambandi við Halldór eftir áramót eða unnið að tengdum málum séu: BBA Legal, Lex lögmannsstofa,  Landslög og Mandat á Íslandi. Erlendis hafi White & Case og Boies Schiller Flexner gætt hagsmuna félaganna og Róberts.

„Ég réð einn lögmann á Íslandi til aðstoða mig í málinu. Hann leitaði til erlendrar lögmannstofu með stuðning og þeirra hlutverk hefur verið að sjá um bréfaskriftir vegna málsins. Ef sættir nást ekki í málinu, var óljóst hvar í heiminum slík mál yrðu höfðuð og því var mikilvægt að hafa bakland utan Íslands ef til kæmi.

Lögmaður hjá Lagastoð lögmannstofu hefur unnið að málinu fyrir mína hönd og satt best að segja hefur hann verið hálf einmanna, þegar kemur að því að skylmast við sex lögmannstofur," segir að lokum í yfirlýsingu Halldórs.