*

laugardagur, 31. júlí 2021
Innlent 21. desember 2007 10:20

Hækkar Alþingi rafmagnsreikninginn?

Ritstjórn

Þingmenn úr öllum flokkum Alþingis hafa sameinast um að leggja til að ríkisstjórn Íslands skipi nefnd til að móta stefnu um hvernig leggja megi á næstu árum og áratugum raflínur í jörð sem nú eru ofan jarðar.

Í yfirlýsingu frá Samtökum atvinnulífsins segir að verði það almenn stefna að leggja skuli raflínur í jörð mun flutningskostnaður raforku á Íslandi margfaldast og reikningurinn sendur til íslenskra fyrirtækja og heimila. Það mun hindra stofnun nýrra fyrirtækja og draga úr hvata til nýsköpunar auk þess að draga úr lífsgæðum landsmanna. Flutningskostnaður raforku er nú þegar tvöfalt hærri á Íslandi en á Norðurlöndunum, samkvæmt upplýsingum Landsnets, sem skýrist af miklum fjárfestingum og uppbyggingu á undanförnum árum.

Vilji SA

Samtökum atvinnulífsins telja rétt að halda áfram lagningu jarðstrengja þar sem það er hagkvæmt og framkvæmanlegt en miðað við núverandi aðstæður og fyrirliggjandi tækni sé mikilvægara að efla svokallaða byggðalínu til að fyrirtæki út um allt land hafi aðgang að raforku til atvinnuuppbyggingar áður en leitað verði leiða til að grafa allar raflínur í jörð með tilheyrandi umhverfisraski og ómældum kostnaði. Benda má á að byggðalínan er þegar fullnýtt og fyrir liggur að styrkja þurfi hana til að unnt sé að halda áfram atvinnuuppbyggingu á ákveðnum svæðum. SA telja það jafnframt forgangsmál að fjarskipti fólks og fyrirtækja á landsbyggðinni verði bætt svo atvinnulíf þar geti setið við sama borð og fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og í næsta nágrenni þess.

SA telja rétt að stefnt skuli að því að þróun í lagningu jarðstrengja hér á landi byggist á hagkvæmnissjónarmiðum og verði áfram með svipuðum hætti og gerist í okkar samkeppnislöndum. Ekki sé tilefni til að krefjast þess að svo komnu máli að allar raflínur við einstök verkefni fari í jörð á kostnað atvinnulífsins og fólksins í landinu, eins og áðurnefnd tillaga þingmannanna felur í sér.