Icelandair tapaði tæplega 55 milljónum dala, jafnvirði 6,9 milljörðum króna, á öðrum ársfjórðungi. Samtals nam tap flugfélagsins um 10,5 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins. EBIT-hagnaður var neikvæður á fjórðungnum um 7,8 milljarða króna á öðrum fjórðungi og batnar um 4,5 milljarða króna á milli ára. Þetta kemur fram í árshlutareikningi Icelandair.

Rekstrartekjur Icelandair námu 77,5 milljónum dala, eða um 9,6 milljörðum króna, á öðrum fjórðungi. Á sama tíma á síðasta ári voru tekjur félagsins um 60,1 milljón dala og 57,3 milljónir dala á fyrsta ársfjórðungi 2021.

„Icelandair Group hóf að auka umsvif sín á ný í öðrum ársfjórðungi þegar eftirspurn eftir flugi og ferðalögum jókst,“ segir í fréttatilkynningu Icelandair. „Lausafjárstaða félagsins styrktist verulega í fjórðungnum vegna mikillar aukningar í bókunum á flugi á seinni helmingi ársins.“

Handbært fé frá rekstri nam 8,2 milljörðum króna samanborið við neikvætt handbært fé frá rekstri að fjárhæð 12,2 milljarðar króna á sama fjórðungi í fyrra sem er aukning um 20,4 milljarða króna. Lausafjárstaða félagsins í lok fjórðungsins nam 45,6 milljörðum króna, þar af handbært fé og lausafjársjóðir að fjárhæð 24,0 milljarðar króna, sem er aukning um 10,1 milljarða króna í fjórðungnum.

Eigið fé Icelandair lækkaði um tæplega 5,6 milljarða króna á öðrum fjórðungi og nam 20,4 milljörðum í lok júní. Á morgun verður haldinn hluthafafundur hjá flugfélaginu þar sem kosið verður um 8,1 milljarð króna hlutafjáraukningu vegna kaupa Bain Capital á 16,6% hlut í Icelandair .

Skuldir Icelandair jukust um 32 milljarða króna á síðustu þremur mánuðum og námu 127 milljörðum í lok júní. Langtímaskuldir Icelandair jukust um 16,6 milljarða á fjórðungnum.

Minni framlegð fyrst um sinn

Félagið hóf flug á ný til 15 áfangastaða og fjöldi brottfara á viku jókst úr 28 í apríl í 160 í júní. „Talsverður kostnaður felst í því að hefja flug á ný og er því framlegð af fyrstu flugum yfirleitt minni en þegar flugáætlun hefur gengið í ákveðinn tíma.“

„Sætanýting jókst jafnt og þétt eftir því sem leið á fjórðunginn þrátt fyrir mikla aukningu á tíðni fluga. Þá féll töluverður rekstrarkostnaður til vegna undirbúnings félagsins fyrir metnaðarfulla flugáætlun til að mæta aukinni eftirspurn á seinni hluta þessa árs. Meðal annars er um að ræða kostnað við að taka vélar aftur í rekstur eftir mánuði í geymslu, innleiðingu þriggja nýrra Boeing 737 MAX véla inn í flota félagsins, þjálfun starfsfólks og markaðsmál. Þessi fjárfesting mun skila sér í auknum tekjum síðar á árinu.“

Flugframboð Icelandair í júlí verður um 43% af framboði félagsins í júlí 2019 á meðan framboð á öðrum ársfjórðungi var einungis 15% af framboði á sama tíma 2019. Sætanýting í júlí er áætluð um 70% samanborið við 47% í öðrum ársfjórðungi 2021. Miðað við núverandi horfur er gert ráð fyrir að flugframboð muni aukast enn frekar í ágúst og sætanýting sömuleiðis. Lokaniðurstaða ræðst þó af þeim áhrifum sem þróun faraldursins og ferðatakmarkanir hafa á eftirspurn.

Tekjur af fraktflutningum félagsins jukust um 35% á milli ára en félagið hefur viðhaldið svipuðu flutningsmagni og fyrir COVID um nokkurt skeið. Í tilkynningu félagsins segir að horfur í fraktflutningum séu áfram góðar.

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group:

„Viðspyrnan er hafin og við erum að auka flugið jafnt og þétt í hverri viku. Þessi aukning í umsvifum sem og áframhaldandi áhrif af COVID-19 faraldrinum höfðu veruleg áhrif á rekstrarniðurstöðu annars ársfjórðungs en mikil aukning bókana fyrir flug á seinni hluta ársins hafði jákvæð áhrif á handbært fé frá rekstri, sem nam 24 milljörðum króna á fjórðungnum. Þetta er er gríðarlegur viðsnúningur frá sama tíma í fyrra. Við erum þakklát fyrir það traust sem viðskiptavinir á öllum mörkuðum okkar sýna félaginu og Icelandair vörumerkinu.

Allt frá því að heimsfaraldurinn skall á, höfum við lagt mikla áherslu á að viðhalda innviðum og sveigjanleika til að geta brugðist hratt við örum breytingum á mörkuðum okkar og aukið flugið um leið og tækifæri gæfist. Þetta erum við að gera nú og var flugframboð okkar í öðrum ársfjórðungi fimmfalt meira en á sama tíma í fyrra og voru farþegar í millilandaflugi fjórfalt fleiri. Þá hefur innanlandsflugið gengið vel að undanförnu og var framboðið í öðrum ársfjórðungi um 85% af framboði okkar á sama tíma 2019.

Sem það flugfélag sem flytur flesta ferðamenn til Íslands og sem mikilvægur atvinnurekandi hér á landi, skiptir miklu máli fyrir endurreisn íslenskrar ferðaþjónustu, efnahagslíf og samfélagið í heild að vel takist til við uppbyggingu félagsins næstu misseri. Við gerum ráð fyrir að flytja um 400 þúsund ferðamenn til landsins á þessu ári sem við áætlum að skapi um 80 milljarða króna í útflutningstekjur. Þá er ánægjulegt að margir fyrrverandi samstarfsfélagar hafi komið aftur til starfa á undanförnum vikum vegna aukinna umsvifa. Við gerum ráð fyrir að meðalfjöldi heilsársstarfa verði um 2.100 á þessu ári og áætlum að bein efnahagsleg áhrif félagsins í formi launa, launatengdra gjalda og lífeyrisgreiðslna verði um 26 milljarðar króna á árinu. Þá eru ótalin óbein efnahagsleg áhrif, ekki einungis á ferðaþjónustu í landinu heldur hagkerfið í heild.

Við finnum fyrir miklum áhuga á Íslandi sem áfangastað og miðað við sterka bókunarstöðu höfum við sett fram metnaðarfulla flugáætlun á seinni helmingi ársins. Við höldum þó áfram að stýra leiðakerfinu eftir því hvernig faraldurinn og ferðatakmarkanir þróast en ákveðinnar óvissu gætir enn vegna stöðu faraldursins og hertra ferðatakmarkana á landamærum Íslands. Við bindum vonir við að Bandaríkin muni opna fyrir ferðalög frá Evrópu á þriðja ársfjórðungi. Þá er uppgangur í fraktflutningum og eftirspurn eftir leiguflugi einnig að aukast á seinni helmingi ársins sem styður við tekjuöflun og sjálfbæran vöxt félagsins til framtíðar.

Ég vil nota tækifærið og þakka starfsfólki og samstarfsaðilum okkar fyrir frábært starf, sveigjanleika og samheldni sem hefur verið lykillinn að því að geta sett leiðakerfi okkar aftur af stað á svo skömmum tíma í krefjandi aðstæðum.“

Vefstreymi á kynningu á uppgjöri annars ársfjórðungs verður föstudaginn 23. júlí kl. 8:30 og er það aðgengilegt á heimasíðu Icelandair Group . Einnig verður haldinn á morgun, föstudaginn 23. júlí á Hilton Nordica kl. 16 þar sem teknar verða fyrir tillögur um hlutafjáraukningu í tengslum við aðkomu Bain Capital að félaginu.