Íþaka fasteignir ehf. lauk nýverið endurfjármögnun á hluta af lánasafni félagsins með sölu á skuldabréfum að fjárhæð sex milljarðar króna. Óskað verður eftir því að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland í kjölfarið. Íslandsbanki hafi umsjón með sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íþöku, en framkvæmdastjóri félagsins er Gunnar Valur Gíslason verkfræðingur.

Gunnar Valur Gíslason, Íþaka
Gunnar Valur Gíslason, Íþaka
© Aðsend mynd (AÐSEND)

Eignasafn Íþöku fasteigna er í dag um 70 þúsund fermetrar að stærð og samanstendur af vel staðsettum útleigueignum á höfuðborgarsvæðinu. Um 62% eignasafnsins er í hágæða skrifstofu- og þjónustuhúsnæði, um 24% í hóteleignum og um 14% í iðnaðarhúsnæði og íþróttahúsum. Helstu eignir félagsins eru Katrínartún 4, Þórunnartún 1, Þórunnartún 2, Grjótháls 5, Lyngháls 4, Fossháls 17-25, Dragháls 18-16  og Norðlingabraut 12, auk annarra eigna. Leigjendur félagsins eru öflugir, en rúmlega helming leigutekna má beint eða óbeint rekja til opinberra aðila og félaga með skráða fjármálagerninga.

Sala skuldabréfanna er stór áfangi í endurfjármögnunarvegferð félagsins. Um er að ræða verðtryggð skuldabréf til sjö ára sem seld voru til íslenskra stofnanafjárfesta og eru skilmálar skuldabréfanna áþekkir þeim sem finna má í sambærilegum markaðsskuldabréfum. Munu skuldabréfin deila veðandlagi með bönkum sem koma að fjármögnun félagsins og sér félagið fyrir sér að nýta verðbréfamarkaði til frekari endurfjármögnunar eftir því sem markaðsaðstæður gefa tilefni til.

Íslandsbanki var ráðgjafi Íþöku fasteigna og hafði umsjón með sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta, auk þess sem LEX Lögmannsstofa sinnir veðgæslu fyrir hönd skuldabréfaeigenda og Ernst og Young annast staðfestingu á útreikningum fjárhagslegra skilyrða skuldabréfanna.