Fasteignaþróunarfélagið Kaldalón og Arion banki hafa gert með sér viljayfirlýsingu um sölutryggingu bankans á allt að 5 milljörðum króna í nýju hlutafé fyrir fyrirhugaða skráningu félagsins á aðallista Kauphallarinnar á næsta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu Kaldalóns til Kauphallarinnar.

Kaldalón tilkynnti einnig um samkomulag um sölu fasteignaverkefnis dótturfélags síns, U 14-20 ehf., í Vogabyggð. Kaupandi er Reir ehf. Söluandvirði í viðskiptunum að frádregnum skuldum er um 2.760 milljónir króna.

Samhliða sölunni kaupir dótturfélag Kaldalóns félögin Lantan ehf. og VMT ehf. Félagið Lantan. á fasteignirnar að Laugavegi 32-36 sem m.a. hýsa starfsemi Sand Hótels. VMT heldur utan um fasteignir að Vegamótastíg 7 sem hýsa starfsemi Room with a View Hotel.

Langtímaleigusamningar eru í gildi um eignirnar og nema árstekjur samkvæmt þeim um 485 milljónum króna. Tímabundið samkomulag er í gildi við leigjendur hótelanna um skertar greiðslur vegna COVID-19 faraldursins. Áætlanir Kaldalóns gera ráð fyrir að hótelin verði í fullum rekstri frá árslokum 2022.

Áætlað er að bókfærður hagnaður Kaldalóns fyrir skatta af viðskiptunum verði í kringum 600 milljónir króna. Stefnt er að því að kaupin komi til framkvæmda eigi síðar en 30. júní næstkomandi. Viðskiptin eru þó háð endanlegri kaupsamningsgerð, samþykki stjórna kaupanda og seljenda og samþykki lánveitenda.

Slíta samstarfi við GAMMA

Samhliða ofangreindum viðskiptum og sölutryggingu hefur Kaldalón gert ráðgjafasamning við Arion banka um ráðgjöf í tengslum við frekari kaup félagsins á tekjuberandi fasteignum. Samningurinn felur meðal annars í sér aðstoð Arion banka við fjármögnun félagsins, bæði hvað varðar eiginfjár- og lánsfjármögnun.

„Hvort tveggja, framangreind viðskipti og undirritun ráðgjafasamnings við Arion eru liður í þeirri stefnu Kaldalóns að auka vægi tekjuberandi eigna í starfsemi félagsins, en viðhalda á sama tíma sterkum þróunararmi. Áhersla verður lögð á stærri eignir með trausta tekjumöguleika til langs tíma, auk eigna sem tækifæri eru til að þróa og nýta þannig sérþekkingu Kaldalóns á þróunar- og uppbyggingarverkefnum. Telur stjórn félagsins að nú sé lag að nýta sér markaðstæður til kaupa á tekjuberandi eignum,“ segir í tilkynningu Kaldalóns.

Kaldalón hefur einnig náð samkomulagi við og GAMMA Capital Management hf. um endanleg slit samstarfs samkvæmt eignastýringarsamningi félagsins, sem var upphaflega hjá Kviku en færðist síðar yfir til GAMMA. Þeim verkefnum sem áður var sinnt af GAMMA samkvæmt samningnum verður framvegis sinnt innan félagsins.