Samkeppniseftirlitið segir að þó markmið með samruna Nova og Símafélagsins séu að búa til eitt símafélag þá sjái stofnunin ekki ástæðu til að aðhafast.

Áherslur fyrirtækjanna séu nokkuð ólíkar og ekki megi merkja að markaðsráðandi staða verði til eða styrkist með samrunanum að því er greint er frá á vef eftirlitsins .

Meðal atriða sem þar er talið upp er að:

  • Starfsemi Nova hf. felur aðallega í sér að veita farsímaþjónustu en meginstarfsemi Símafélagsins ehf. er rekstur fastanets í tengslum við talsíma- og Internetþjónustu. Af framangreindu má sjá að áherslur í starfsemi samrunaaðila er með nokkuð ólíkum hætti á fjarskiptamarkaði.
  • Markmið með samrunanum er að sameina tvö fjarskiptafélög í eitt sem verði betur í stakk búið en áður til þess að láta að sér kveða í þjónustu við fyrirtæki, einstaklinga og heimili. Þá fái hið sameinaða félag aukin tækifæri til að ná árangri við að veita alhliða fjarskiptaþjónustu, þ.e. farsíma-, Internet- og eftir atvikum talsímaþjónustu.