„Kerfisáhætta vex áfram, sérstaklega vegna skuldavaxtar heimila samhliða hækkandi íbúðaverði. Aðhald peninga- og þjóðhagsvarúðarstefnu hefur verið hert nokkuð á síðustu mánuðum,“ segir í yfirlýsingu sem fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands sendi frá sér í morgun.

Þó segir að staða fjármálastöðugleika sé góð þegar á heildina er litið een óvissa vegna Covid-19 faraldursins sé enn nokkur. Viðnámsþróttur stóru viðskiptabankanna þriggja er sagður mikill og eiginfjár- og lausafjárstaða þeirra vel yfir lögbundnum markmiðum. Þá hafi kröftugur efnahagsbati á síðustu mánuðum stutt við heimili og fyrirtæki.

Fjármálastöðugleikanefndin ákvað í lok september að hækka sveiflujöfnunaraukann úr 0% í 2% en sú breyting tekur gildi í lok september 2022. Nefndin hyggst nú skoða hvert hlutlaust gildi aukans verði til framtíðar.

Nefndin lagði í nóvember endanlegt mat á skilabærni kerfislega mikilvægra viðskiptabanka. Þá hefur nefndin nú einnig samþykkt MREL-stefnu, þar sem m.a. er tilgreint hvernig MREL-krafa lánastofnana er ákvörðuð. MREL-krafa felur í sér að eigið fé og tilteknar skuldir fjármálafyrirtækis nægi til að tryggja að það geti mætt ófyrirséðu tapi og að hægt verði að endurfjármagna það án opinbers fjárstuðnings, ef það telst vera á fallandi fæti.

Fjármálastöðugleikanefndin sagði í september að þörf væri á óháðri innlendri smágreiðslulausn án tengingar við alþjóðlega kortainnviði sem verði til staðar samhliða greiðslukortum og að Seðlabankinn undirbúi innleiðingu slíkrar lausnar.

Nefndin segir brýnt áfram verði unnið að innleiðingu á þessari óháðri smágreiðslulausn án tengingar við alþjóðlega kortainnviði. „Nefndin ítrekar að hugað verði að rekstraröryggi greiðslukerfa og minnir rekstraraðila á mikilvægi þess að tryggja rekstrarsamfellu.“

„Fjármálastöðugleikanefnd mun áfram beita þeim stýritækjum sem hún hefur yfir að ráða til að varðveita fjármálastöðugleika hér á landi,“ segir í lok yfirlýsingarinnar.