Í gær mælti Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir frumvarpi sem felur í sér endurskoðun almannatryggingalöggjafarinnar.

Við breytingarnar mun lífeyristökualdur hækka, sveigjanleiki í töku lífeyris verður aukinn og bætur til þeirra sem ekki hafa áunnið sér réttindi í lífeyriskerfinu verða hækkaðar.

Hærri meðalaldur og hækkandi hlutfall eldri borgara

með það markmið að einfalda bótakerfið, bæta samspil þess við lífeyrissjóðakerfið og auka sveigjanleika við starfslok og upphaf lífeyristöku.

Einnig er markmið að bregðast við hækkuðu hlutfalli eldri borgara og lengingar meðalævinnar, með því að lífeyristökualdur verður hækkaður í skrefum um þrjú ár, en yfir 24 ára tímabil. Einnig er lagður til aukinn sveigjanleiki við starfslok og hvenær hægt sé að hefja lífeyristöku, sem og skapaður er hvati fyrir áframhaldandi atvinnuþátttöku aldraðra, eftir vilja og getu hvers og eins.

Hvetja til atvinnuþátttöku

Er gert ráð fyrir sameiningu bótaflokka, afnámi frítekjumarka og einfaldari útreikningum, en stefna stjórnvalda með frumvarpinu er að styðja aldraðra til sjálfsbjargar, hvetja til atvinnuþátttöku og auka stuðning við þann hóp aldraðra sem hefur mjög lágar eða engar tekjur sér til framfærslu aðrar en bætur almannatrygginga.

Á með þessu að bæta kjör þeirra ellilífeyrisþega sem hafa áunnið sér lítinn sem engan rétt í lögbundna atvinnutengda lífeyrissjóðakerfinu vegna lítillar atvinnuþátttöku á vinnualdri og þurfi því í ríkum mæli að reiða sig almannatryggingakerfið til framfærslu á efri árum.