*

sunnudagur, 20. september 2020
Innlent 30. apríl 2019 13:18

Minni afgangur í rekstri borgarinnar

Heildarafgangur samstæðu Reykjavíkurborgar 5,5 milljörðum lægri en áætlað. Samdráttur A hluta 5% milli ára.

Ritstjórn
Dagur B. Eggertsson er borgarstjóri í Reykjavík í krafti meirihluta Samfylkingar, VG, Pírata og Viðreisnar.
Haraldur Guðjónsson

Rekstrarafgangur Reykjavíkurborgar dróst saman um tæplega 5% í fyrra frá fyrra ári, en 4,7 milljarða afgangur var af rekstri A-hluta borgarinnar sem er lækkun frá um rétt tæplega 5 milljarða afgangi árið 2017. Mun meiri samdráttur var á rekstri samstæðu A- og B hluta borgarinnar, en þar fór 28 milljarða afgangur ársins 2017 niður í 12,3 milljarða afgang í fyrra.

Þá námu framkvæmdir borgarinnar 19,4 milljörðum króna á árinu 2018. Afgangurinn af rekstri ársins var þó nærri 700 milljónum meiri fyrir A hlutann, en gert hafði verið ráð fyrir, en þar hafði verið gert ráð fyrir um 4.074 milljóna króna afgangi á árinu á árinu.

Betri rekstrarniðurstaða skýrist einkum af 299 milljóna króna hærri skatttekjum en áætlun gerði ráð fyrir. Einnig var gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindinga 297 milljónum króna lægri en áætlað var. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 5.181 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 4.671 milljónir króna. 

5,5 milljarða lægri afkoma en áætlað

Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta hafði gert ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 17.797 milljónir króna, en hún var tæplega 5,5 milljörðum króna lægri.

Helstu frávik frá áætlun samstæðu má rekja til lægri tekjufærðra matsbreytinga fjárfestingaeigna Félagsbústaða og hærri fjármagnsgjalda samstæðunnar vegna gangvirðisbreytinga innbyggðra afleiða í raforkusamningum hjá Orkuveitu.

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 27.108 milljónir króna sem er 1.597 milljónum króna betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir.

Heildarskuldirnar 324,4 milljarðar króna

Heildareignir samstæðunnar samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi námu í árslok 641.574 milljónum króna, heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 324.387 milljónir króna og eigið fé var 317.187 milljónir króna en þar af var hlutdeild meðeigenda 17.219 milljónir króna.

Eiginfjárhlutfall samstæðunnar er nú 49,4% en var 49,0% um síðustu áramót. Þá námu framkvæmdir borgarinnar 19,4 milljörðum króna á árinu 2018.

Rekstur Reykjavíkurborgar skiptist í A-hluta og B-hluta. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða Aðalsjóð, sem heldur utan um rekstur fagsviða og Eignasjóð. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum.

Fyrirtækin eru:

  • Orkuveita Reykjavíkur,
  • Faxaflóahafnir sf.,
  • Félagsbústaðir hf.,
  • Íþrótta- og sýningahöllin hf.,
  • Malbikunarstöðin Höfði hf.,
  • Slökkvilið höfuðborgar¬svæðisins bs.,
  • Sorpa bs.
  • Strætó bs,
  • Aflvaki hf.

Borgarstjóri segir að tekið hafi verið til í rekstri borgarinnar

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir niðurstöðuna ánægjulega þar sem borgin er að skila góðum afgangi þriðja árið í röð.  „Frá árinu 2010 hefur þurft að taka mikið til í rekstrinum. Um leið og svigrúm myndaðist lögðum við aðaláherslu á að bæta fjármagni inn í velferðar- og skólamál,“ segir Dagur.

„Á undanförnum árum höfum við einnig lagt mikla áherslu á framkvæmdir og fjárfestingar á vegum borgarinnar þar sem við höfum forgangsraðað í þágu barna. Við höfum byggt skóla, leikskóla og íþróttaaðastöðu í Úlfarsárdal sem brátt sér fyrir endann á. Þá hófum við uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í Suður-Mjódd og endurnýjuðum leikskóla- og skólalóðir um alla borg.

Við lækkuðum álagningarhlutfall fasteignagjalda um 10% auk þess að gefa eldri borgurum og öryrkjum sérafslátt. Við höfum einnig verið með stórátak í malbikun gatna og lagningu nýrra hjólastíga í borginni. Í ljósi alls þessa fögnum við niðurstöðunni sérstaklega – því uppgjörið sýnir borg sem hefur metnað fyrir framúrskarandi þjónustu, leggur áherslu á góða innviði og forgangsraðar í þágu velferðarmála og skólamála.“