Fjárfestingar Orkuveitu Reykjavíkur, OR, og dótturfyrirtækja munu nema liðlega 106 milljörðum króna á næstu sex árum samkvæmt fjárhagsspá , sem samþykkt var af stjórn samstæðunnar í dag. Fjárfestingar í veitukerfum er umfangsmesti fjárfestingaflokkurinn innan samstæðunnar.

Auk móðurfélagsins eru innan samstæðunnar Veitur, Orka náttúrunnar, Gagnaveita Reykjavíkur og Carbfix. Eigendur OR eru Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður og Borgarbyggð. Áætlað er að arðgreiðslur Orkuveitunnar nemi 33 milljörðum króna á árunum 2022-2026.

Á árabilinu er gert ráð fyrir að vaxtaberandi skuldir lækki um 36 milljarða króna króna og að eiginfjárhlutfallið hækki og verði 62,1% í árslok 2027 en hlutfallið nam 49,4% í lok júní síðastliðnum. Tekjuskattur Orkuveitunnar á tímabilinu verður 18 milljarðar samkvæmt fjárhagsspánni.

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, segir í tilkynningu að fjárhagur fyrirtækjanna í samstæðu OR sé traustur og engar verulegar sveiflur eru fyrirséðar í tekjum eða gjöldum á næstu árum.

„Eins og jafnan áður fer verulegur hluti teknanna í að viðhalda þeim miklu eignum sem fyrirtækjunum er trúað fyrir og sjá okkur fyrir grænni orku, fersku vatni og heilnæmara umhverfi,“ segir Bjarni.

Hann bætir við að talsverðar fjárfestingar í nýsköpun séu fram undan sem snerti flestar loftslagsvána með einhverjum hætti.

„Carbfix er þar sér á báti með sína mikilvægu aðferð til varanlegrar kolefnisbindingar en líka má nefna uppfærslu allra orkumæla Veitna, sem gefa viðskiptavinum tækifæri til að fylgjast betur með sinni notkun og spara. Orka náttúrunnar verður áfram leiðandi í hleðslulausnum fyrir rafbíla, Veitur munu með einhverjum hætti koma að þeirri byltingu sem er fram undan í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og Ljósleiðarinn sannaði heldur betur gildi sitt í faraldrinum þegar mikill fjöldi fólks hreinlega gat ekki ferðast til vinnu og vann heima hjá sér,“ segir Bjarni.