Rekstur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna (LIVE) gekk vel árið 2020 og afkoma eignasafna var góð þrátt fyrir krefjandi aðstæður vegna heimsfaraldurs. Ávöxtun eigna nam 14,7%, sem samsvarar 10,8% hreinni raunávöxtun.

Heildareignir námu 1.013 milljörðum króna um áramót og jukust þær um 145 milljarða króna á árinu en þar af námu fjárfestingatekjur 130 milljörðum króna, að því er segir í tilkynningu frá LIVE. Sjóðfélögum á lífeyri fjölgaði áfram á árinu og voru um 20 þúsund í lok árs samanborið við 19 þúsund árið áður.

„Ávöxtun eigna var góð líkt og undanfarin ár og er sjóðurinn vel í stakk búinn til að takast á við þær áskoranir sem fylgja hækkandi lífaldri þjóðarinnar," segir í tilkynningunni.

Undanfarin ár hefur tryggingafræðileg staða sjóðsins verið sterk og styrktist enn á liðnu ári, en hún var jákvæð um 10,9% í lok ársins samanborið við 8,6% árið áður. Tryggingafræðileg staða er mælikvarði á getu sjóðsins til að standa undir lífeyrisskuldbindingum sínum.

Árskýrsla LIVE veður birt í aðdraganda ársfundar, en fundurinn verður haldinn 23. mars næstkomandi. Í ársskýrslunni eru sífellt ítarlegri upplýsingar um starfsemi sjóðsins sem gefa sjóðfélögum og öðrum haghöfum tækifæri til að glöggva sig á starfseminni.

Helstu tölur fyrir árið 2020:

  • Lífeyrisgreiðslur jukust um 12,5% og voru alls 18 milljarðar króna úr sameignardeild til 20 þúsund lífeyrisþega, eða 7,4% fleiri en árið áður
  • 48 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins
  • Tryggingafræðileg staða Lífeyrissjóðs verzlunarmanna er jákvæð sem nemur 10,9%. Sú staða þýðir að sjóðurinn er vel í stakk búinn til að takast á við þá áskorun sem leiðir af hækkandi aldri þjóðarinnar og þar með að sjóðfélagar fá greiddan lífeyri lengur en áður
  • Heildareignir voru 1.013 milljarðar króna í lok árs 2020, eða sem nemur 145 milljörðum meiri en árið áður
  • Langtímaávöxtun sjóðsins er áfram góð, fimm ára árleg meðalávöxtun er 6,2%, tíu ára meðalávöxtun 6,7% og 20 ára meðalávöxtun er 4,5%
  • Ávöxtun eigna 2020 nam 14,7% sem samsvarar 10,8% hreinni raunávöxtun. Fjárfestingatekjur á árinu voru 130 milljarðar
  • Vægi erlendra eigna hækkaði og var í lok ársins 43% eignasafnsins

Lífeyrissjóður verzlunarmanna raunávöxtun
Lífeyrissjóður verzlunarmanna raunávöxtun
© Aðsend mynd (AÐSEND)