*

miðvikudagur, 28. júlí 2021
Innlent 6. mars 2015 16:10

Reglum um gjaldeyrismál breytt

Undanþágulistum og reglum Seðlabanka Íslands um gjaldeyrismál hefur verið breytt.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Undanþágulistum Seðlabanka Íslands hefur verið breytt. Þetta kemur fram í frétt á vef bankans. Takmarkast undanþágulistarnir nú við ríkisvíxla og eitt ríkisskuldabréf, nánar tiltekið RIKB 15 0408. Með þessari breytingu fækkar flokkum fjármálagerninga á undanþágulista.

Í fréttinni segir að fjármagnshreyfingar á milli landa, vegna viðskipta með þá flokka fjármálagerninga sem tilgreindir eru á núgildandi lista, eru enn undanþegnar takmörkunum laga um gjaldeyrismál að uppfylltum þeim skilyrðum sem nánar greinir í 2. og 3. gr. reglna um gjaldeyrismál. Seðlabankinn áskilur sér rétt til að endurskoða gildandi undanþágulista í ljósi aðstæðna hverju sinni.

Þar segir enn fremur að samhliða breytingu á undanþágulistum Seðlabankans hefur reglum nr. 565/2014 verið breytt. Eigendum þeirra flokka skuldabréfa sem ekki njóta lengur undanþágu er heimilt að selja sína fjármálagerninga. Hins vegar verður ekki heimilt að fjárfesta í öðrum flokkum en þeim sem njóta undanþágu samkvæmt ákvörðun Seðlabanka Íslands.

Krónueignir sem oft er vísað til sem aflandskróna og bundnar eru af höftum nema um þessar mundir tæplega 15% af vergri landsframleiðslu. Tilgangur með ofangreindum breytingum er að búa í haginn fyrir frekari skref að losun fjármagnshafta. Þau felast m.a. í því að eigendum þessara krónueigna verða boðnir fjárfestingakostir sem draga verulega úr líkum á óstöðugleika við losun fjármagnshafta. Tímasetning þeirra breytinga á undanþágulistum sem nú eru kynntar miðar m.a. að því að varðveita skilvirkni skuldabréfamarkaða. 

Hér er hægt að sjá reglur um breytingar á reglum nr. 565/2014 um gjaldeyrismál