Frumvarp Ásmundar Einars Daðasonar, félags- og barnamálaráðherra um félagslegan viðbótarstuðning við eldri borgara var  samþykkt á Alþingi í gærkvöldi. Markmiðið með frumvarpinu er að styrkja framfærslu aldraðra einstaklinga sem búsettir eru hér á landi og eiga engin eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum.

Með lögunum öðlast einstaklingar, sem búsettir eru hér á landi og hafa annaðhvort alls engin eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum, rétt til félagslegs viðbótarstuðnings sem getur að hámarki numið 90% fulls ellilífeyris almannatrygginga. Breytingin tekur til einstaklinga sem hafa náð 67 ára aldri, hafa fasta búsetu og lögheimili á Íslandi og dvelja hér varanlega. Ef um erlendan ríkisborgara er að ræða skal hann hafa ótímabundið dvalarleyfi á Íslandi.

„Ég er virkilega ánægður með að þetta frumvarp sé nú orðið að lögum og við erum að stíga mikilvægt skref í því að bæta stöðu þess hóps eldri borgara sem býr við verstu kjörin og hefur lítil eða engin lífeyrisréttindi. Með þessum viðbótarstuðning komum við viðkvæmustu hópum eldri borgara í skjól og tryggjum þeim örugga framfærslu,” er haft eftir Ásmundi Einari Daðasyni, félags-og barnamálaráðherra, í fréttatilkynningu.

Frumvarpið var unnið eftir tillögum úr skýrslu starfshóps um kjör aldraðra sem skipaður var af ráðherra. Var starfshópnum falið að fjalla um kjör eldri borgara í því skyni að fá betri yfirsýn yfir þær ólíku aðstæður sem eldri borgarar búa við og koma með tillögur um hvernig bæta megi kjör þeirra sem búa við lökustu kjörin.