Hagnaður af rekstri Samherja Holding ehf. nam 27,4 milljónum evra árið 2020 eða 4,2 milljörðum króna og 1,4 milljónum evra á árinu 2019, eða um 192 milljónum króna miðað við meðalgengi hvors árs. Félagið bókfærir tap af aflagðir starfsemi upp á 8,6 milljónir evra, um 1,3 milljarða króna, árið 2020 og 3,3 milljónir evra árið 2019, um 450 milljónir króna, sem nær m.a. yfir starfsemi félagsins í Namibíu þar sem félagið hefur verið sakað um að greiða mútur og hefur verið til rannsóknar bæði hér á landi og í Namibíu.

Í frétt á vef Samherja kemur fram að ársreikningar félagsins hafi verið samþykktir á aðalfundi í gær, 29. desember. Félagið hefur ekki skilað inn ársreikningi til fyrirtækjaskrár frá því Kveikur, Al Jazeera og Wikileaks greindi frá meintum mútum félagsins í Namibíu í nóvember 2019.

Óvissan tengd starfseminni í Namibíu er að sögn Samherja ástæða þess að dregist hafi að skila ársreikningum félagsins. „En stjórnin taldi mikilvægt að freista þess að fá sem gleggstar upplýsingar um þessa þætti áður en gengið yrði frá frá reikningunum," segir á vef Samherja.

Samherji Holding er systurfélag Samherja hf. og heldur utan um megnið af erlendri starfsemi Samherji en er jafnframt stærsti hluthafi Eimskips og á sjávarútvegsfélög víða um Evrópu og í Norður-Ameríku. Í vef Samherja segir að stjórnendur og endurskoðandi félagsins geri fyrirvara um uppgjörið vegna óvissu tengdri starfseminni í Namibíu. „Ekki hefur enn tekist að staðreyna nægilega vel gögn vegna útgerðar í Namibíu sem nú hefur verið aflögð og flokkuð sem slík í ársreikningunum. Þá ríkir enn óvissa um málarekstur vegna fjárhagslegra uppgjöra sem tengjast rekstrinum í Namibíu.“

Eigið fé upp á 61 milljarð króna

Tekjur samstæðu Samherja Holding ehf. af seldum vörum námu 309 milljónum evra, um 48 milljörðum króna, árið 2020 samkvæmt ársreikningi þess árs og lækkuðu nokkuð miðað við árið á undan þegar þær námu 356 milljónum evra.

Eignir samstæðunnar námu 585 milljónum evra í lok árs 2020, um 91 milljarði króna, samanborið við 627 milljónir evra í lok árs 2019. en þar af voru eignir af aflagðri starfsemi 26,1 milljónir evra í árslok 2019, um 3,5 milljarðar króna en 16,4 milljónir evra í árslok 2020, um 2,6 milljarðar króna. Eigið fé Samherja Holding nam 393 milljónum evra í árslok 2020, um 61 milljarði króna.

Bjartsýnn þrátt fyrir áföll

Á aðalfundinum í gær voru Eiríkur S. Jóhannsson, Óskar Magnússon, Kristján Vilhelmsson, Helga Steinunn Guðmundsdóttir og Þorsteinn Már Baldvinsson kosin í stjórn Samherja Holding.

„Eins og ársreikningarnir sýna er Samherji Holding ehf. sterkt félag með mikla möguleika til framtíðar litið. Efnahags- og lausafjárstaðan er góð og sú vinna sem ráðist hefur verið í á undanförnum mánuðum mun skila árangri. Þrátt fyrir áföll í rekstrinum er ég bjartsýnn á framtíðina því hjá okkur starfar gott fólk. Samherji Holding er alþjóðlegt sjávarútvegsfyrirtæki með starfsemi víða um heim. Íslendingar eiga að vera ófeimnir við að taka þátt í atvinnurekstri erlendis. Við eigum að nýta hátt menntunarstig, þekkingu okkar og reynslu í fyrirtækjarekstri á erlendum vettvangi," er haft eftir Þorsteini Már Baldvinssyni, forstjóra Samherja Holding, á vef félagsins.

Samherji hf. og Samherji Holding voru aðskilin árið 2018 og þá var eignarhald á Samherja hf. fært til barna aðaleigenda félagsins á síðasta ári en héldu eignarhaldi yfir Samherja Holding.