Hagnaður vátryggingafélagsins Sjóvá á þriðja ársfjórðungi nam tæplega 2,2 milljörðum króna. Hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta nam 730 milljónum króna og hagnaður af fjárfestingarstarfsemi nam tæplega 1,8 milljörðum króna á tímabilinu. Þetta kemur fram í nýbirtu árshlutauppgjöri félagsins.

Ávöxtun fjárfestingareigna í stýringu nam 3,9% á þriðja ársfjórðungi, en til samanburðar nam það 1,7% á sama tímabili í fyrra. Þá nam samsett hlutfall 89,9% á þriðja ársfjórðungi, en árið áður nam samsett hlutfall fjórðungsins 83,2%.

Þegar horft er til fyrstu níu mánaða ársins nam hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 1.874 milljónum króna, samanborið við 1.387 milljónir króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2020. Hagnaður af fjárfestingarstarfsemi fyrir skatta nam 6.132 milljónum króna, en árið áður nam hagnaður af fjárfestingarstarfsemi fyrir skatta á sama tímabili 1.486 milljónum króna. Þá nam hagnaður tímabilsins 7.372 milljónum króna, samanborið við 2.338 milljónir króna yfir sama tímabil árið áður.

Ávöxtun fjárfestingareigna í stýringu á fyrstu níu mánuðum ársins nam 14,3%, samanborið við 6,4% árið áður. Samsett hlutfall var 90,8%, en var 92,5% í fyrra.

Horfur fyrir árið 2021 eru óbreyttar og gera ráð fyrir að samsett hlutfall vátyggingafélagsins verði um 92% og að hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta verði um 2.200 milljónir króna.

Horfur Sjóvá til næstu 12 mánaða gera ráð fyrir að afkoma af vátryggingastarfsemi fyrir skatta verði um 2.100 milljónir króna (var 2.500 m.kr.) og samsett hlutfall um 93% (var 91%).

Áætlanir félagsins gera ráð fyrir að ávöxtun fjárfestingareigna í stýringu nemi alla jafna um 5% á ársgrundvelli til lengri tíma án vaxtatekna af viðskiptakröfum miðað við núverandi vaxtastig og fjárfestingastefnu félagsins. Miðað við ávöxtun fjárfestingareigna það sem af er ári má vænta að ávöxtun nemi um 17,5% á árinu 2021.

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvá:

„Hagnaður á þriðja ársfjórðungi nam 2.194 m.kr., góð afkoma af vátryggingastarfsemi en dregst þó saman á milli ára og fjárfestingastarfsemin skilar afar góðri afkomu líkt og á fyrri fjórðungum.

Áframhaldandi vöxtur er í iðgjöldum bæði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Í því felst mikið traust í garð félagsins ásamt því að tryggð núverandi viðskiptavina er mikil. Hvoru tveggja hefur leitt af sér iðgjaldavöxt og vaxandi markaðshlutdeild en áherslan er eftir sem áður á arðsemi.

Tjónahlutfall á þriðja ársfjórðungi hækkar frá sama tímabili í fyrra og er að vaxa í takt við aukna umferð og almennt aukin umsvif í þjóðfélaginu. Samanburðurinn er þó við sögulega lágt tjónahlutfall á síðasta ári. Tjónahlutfall á fyrstu níu mánuðum ársins lækkar lítillega en hafa ber í huga að á sama tímabili í fyrra féll til eitt stórt tjón ásamt því að iðgjöld voru felld niður um sem nemur 650 m.kr. í ljósi óvenju hagstæðrar tjónaþróunar í kjölfar samkomutakmarkana.  Nokkur stærri tjón hafa fallið til á þriðja ársfjórðungi þessa árs þó ekki hafi reynt á endurtryggingavernd vegna þeirra. Tjónaþróun fyrir bæði fjórðunginn og fyrstu níu mánuðina er í takt við áætlanir og útgefnar horfur.

Hagnaður á fyrstu 9 mánuðum ársins nam 7.372 m.kr. samanborið við 2.338 m.kr. á sama tímabili á síðasta ári. Afkoma af vátryggingastarfsemi eykst frá fyrra ári og afkoma af fjárfestingastarfsemi er töluvert umfram væntingar og skýrist af góðri afkomu af safni skráðra og óskráðra hlutabréfa en þróun á eignamörkuðum hefur haldið áfram að vera hagstæð. Afkoma af fjárfestingastarfseminni skýrir að miklu leyti aukna afkomu frá sama tímabili í fyrra en miklar sveiflur einkenna þann hluta starfseminnar.

Samþykkt var á hluthafafundi þann 19. október sl. að lækka hlutafé félagsins um 66.489.362 hluti að nafnvirði með ráðstöfun lækkunarfjárins til hluthafa.  Nánar verður upplýst um framkvæmd hlutafjárlækkunarinnar þegar öllum lagaskilyrðum  hefur verið fullnægt.

Horfur fyrir árið 2021 haldast óbreyttar þar sem gert er ráð fyrir að afkoma af vátryggingastarfsemi fyrir skatta verði um 2.200 m.kr. og samsett hlutfall um 92%. Horfur til næstu 12 mánaða breytast og nú er gert ráð fyrir að afkoma af vátryggingastarfsemi fyrir skatta verði um 2.100 m.kr. (var 2.500 m.kr.) og að samsett hlutfall nemi um 93% (var 91%).  Rekstur tryggingafélaga sveiflast mjög eftir árferði í efnahagsumhverfi. Þegar vel árar í efnahagslífinu og hjól atvinnulífsins snúast hratt aukast alla jafna tjón sem segja til sín í rekstri og því mikilvægt að fylgjast áfram með þeirri þróun. Sem dæmi var akstur um höfuðborgarsvæðið í september sl. einn sá mesti sem mælst hefur eftir verulegan samdrátt í fyrra.“