Þann 18. nóvember síðastliðinn féll dómur í Landsrétti þar sem úrskurður Neytendastofu um meint ólögmætin smálána var felldur úr gildi. Þetta kemur fram í tilkynningu.

Landsréttur taldi lánafyrirkomulag danska smálánafyrirtækisins eCommerce í fullu samræmi við lög og dæmdi Neytendastofu til þess að greiða smálánafyrirtækinu samtals tvær milljónir króna í málskostnað fyrir héraðsdómi og Landsrétti.

eCommerce hefur rekið fyrirtækin Hraðpeningar, Kredia, Múla og fleiri vörumerki.

"Það sem við vissum allan tímann og fullyrtum var rétt. Smálán veitt af dönsku fyrirtæki heyrðu undir dönsk lög og voru lögleg allan tímann á Íslandi eins og annarsstaðar í Evrópu,” segir Haukur Örn Birgisson hæstaréttarlögmaður, sem flutti málið fyrir hönd eCommerce.

Úrskurður Neytendastofu felldur úr gildi

Aðdraganda málsins má rekja til þess að árið 2019 komst Neytendastofa að þeirri niðurstöðu að lán danska félagsins eCommerce væru ólögleg þar sem lánssamningar vísuðu til þess að dönsk lög ættu að gilda um lánastarfsemina. Taldi Neytendastofa að íslensk lög ættu að gilda en íslensk lög höfðu að geyma ákvæði um hámarks lántökukostnað á meðan dönsku lögin gerðu það ekki.

Danska félagið kærði niðurstöðu Neytendastofu til áfrýjunarnefndar neytendamála, sem staðfesti fyrri niðurstöðu. Ákvað danska félagið því að bera úrskurðurinn undir dómstóla, sem nú hafa dæmt danska félaginu í vil og fellt úrskurð Neytendastofu úr gildi. Liggur því nú fyrir endanlegur dómur þess efnis að lánin voru lögmæt.

“Það sem þetta mál hefur haft í för með sér er að rekstur fyrirtækis sem stundaði lögleg viðskipti lagðist af og löglegt kröfusafnið var selt til innheimtufyrirtækis. Ýmsir aðilar fóru fram úr sér í umræðunni og nú liggur fyrir að ekki var innistæða fyrir yfirlýsingum þeirra. Þarna hefur því orðið mikið tjón fyrir aðila sem var hafður að rangri sök. Næstu skref hljóta að felast í því að sækja bætur fyrir tjón sem af hefur hlotist, á hendur þeim aðilum sem bera ábyrgð á tjóninu,“ bætir Haukur við.